Tập huấn kỹ năng giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Tập huấn kỹ năng giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

QTO - Từ ngày 5-16/6, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tập huấn giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi năm 2023 cho cán bộ thôn bản, người có uy tín; tuyên truyền viên cơ sở, cộng tác viên dân số và y tế thôn bản; phụ huynh, cá nhân các trường hợp đã kết hôn tảo hôn, kết hôn cận huyết; phụ huynh học sinh và nhóm vị thành niên đồng bào DTTS trong độ tuổi từ 16 - 18 tuổi thuộc 11 xã vùng đồng bào DTTS: A Dơi, Lìa, Thuận, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Việt (huyện Hướng Hóa), Húc Nghì, Đakrông (huyện Đakrông), Cam Tuyền (huyện Cam Lộ), Linh Trường (huyện Gio Linh) và Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh).

Thời tiết