Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản ở xã Húc

Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản ở xã Húc

QTO - Cùng với những nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu nói chung cho người dân tại địa phương, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản là một trong những hoạt động được Trạm Y tế xã Húc (trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa) quan tâm. Nhờ đó, vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) của người dân tại địa phương chuyển biến rõ rệt.

Thời tiết