Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại huyện Đakrông

Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại huyện Đakrông

QTO - Đakrông là huyện miền núi với địa bàn rộng, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 80% dân số, có điều kiện KT-XH, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế nên việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) tại huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, thời gian qua, các cấp, các ngành liên quan đã tập trung tuyên truyền về Luật PCTHCTL đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Những hình thức xử lý tội mua bán người

Những hình thức xử lý tội mua bán người
2023-03-11 04:50:00

QTO - Hiện nay, tình trạng mua bán người diễn biến ngày càng phức tạp, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Để góp phần đấu tranh có hiệu quả với tội phạm...

Thời tiết