Tăng thời hạn sử dụng của giấy xác nhận thông tin về cư trú từ ngày 1/1/2024

Tăng thời hạn sử dụng của giấy xác nhận thông tin về cư trú từ ngày 1/1/2024

QTO - Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 sửa đổi Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú 2020; Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư 57/2021/TT-BCA quy định về quy trình đăng ký cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Chi trả lương hưu theo mức hưởng mới

Chi trả lương hưu theo mức hưởng mới
2023-08-11 05:58:00

QTO - Cùng với các địa phương trong cả nước, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đang tập trung tối đa nhân lực, đảm bảo chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH...

Thời tiết