Đông Hà đẩy mạnh cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Đông Hà đẩy mạnh cải thiện chỉ số cải cách hành chính

QTO - Để cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC), tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong năm 2023, nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả đã được UBND TP. Đông Hà triển khai thực hiện.

Thời tiết