4 hộ dân đang sinh sống trong phạm vi quy hoạch cụm công nghiệp Hải Thượng

4 hộ dân đang sinh sống trong phạm vi quy hoạch cụm công nghiệp Hải Thượng

QTO - Theo thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Hải Lăng, qua kiểm tra thực tế, hiện nay, trên địa bàn huyện có 4 hộ dân đang sinh sống trong phạm vi quy hoạch cụm công nghiệp. Việc di dời các hộ dân này là điều cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn.

Thời tiết