Gia hạn thời gian giải ngân vốn vay ADB phát triển hạ tầng 4 tỉnh miền Trung

Gia hạn thời gian giải ngân vốn vay ADB phát triển hạ tầng 4 tỉnh miền Trung

QTO - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 167/QĐ-CTN ngày 20/2/2024 cho phép sửa đổi các Hiệp định số 3634-VIE và 3635-VIE (COL) cho Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trên cơ sở đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 53/TTr-CP ngày 2/2/2024.

Thời tiết