Các nước vùng Vịnh và Nga nỗ lực cho mối quan hệ đặc biệt

Các nước vùng Vịnh và Nga nỗ lực cho mối quan hệ đặc biệt

SGGP -Theo kế hoạch, ngày 10-7, cuộc họp cấp bộ trưởng lần thứ 6 trong khuôn khổ đối thoại chiến lược giữa các nước vùng Vịnh và Nga sẽ được tổ chức tại Moscow (Nga).

Thời tiết