Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đầu tiên tại Kỳ họp thứ 5

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đầu tiên tại Kỳ họp thứ 5

NDO - Hôm nay (2/6), tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Thời tiết