Cập nhật:  GMT+7

Rút ngắn thời gian xử lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

“Rà soát thực hiện rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, tạo thuận lợi để doanh nghiệp (DN) nhanh chóng hoàn tất các thủ tục, đi vào hoạt động” là một trong những nội dung trọng tâm mà Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng yêu cầu các ngành chức năng tập trung triển khai nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của năm 2023, cải thiện chỉ số gia nhập thị trường.

Rút ngắn thời gian xử lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) để hỗ trợ người dân, DN, nhất là đối với việc triển khai thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, thời gian qua, các sở, ngành đã tập trung ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh và TTHC trong các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, DN như xây dựng, thuế, điện, năng lượng, sản xuất, chế biến nông sản, giáo dục đào tạo, y tế...

Một số sở đã trình UBND tỉnh đơn giản hóa, phân cấp giải quyết một số TTHC nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cấp phép kinh doanh, tạo điều kiện để DN sớm đi vào hoạt động. Đơn cử như Sở Công thương, trong 6 tháng đầu năm 2023, sở đã kịp thời rà soát TTHC và các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu UBND tỉnh công bố, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC liên quan đến việc cấp phép kinh doanh có điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 727/ QĐ-UBND ngày 14/4/2023 về công bố Danh mục TTHC ban hành mới, TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương; Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp và lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương...

Theo báo cáo của các sở, ban, ngành, hiện nay tổng số thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh là 384 thủ tục. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số hồ sơ được tiếp nhận và xử lý đối với thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện là 557 hồ sơ, trong đó hồ sơ xử lý đúng hạn là 552 hồ sơ.

Có 5 hồ sơ trễ hạn của Sở Tư pháp, lý do trễ hạn là phụ thuộc ý kiến của cơ quan trung ương. Sở Tư pháp dẫn chứng, đối với thủ tục bổ nhiệm công chứng viên, mặc dù sở là cơ quan tiếp nhận giải quyết hồ sơ cho người có yêu cầu, tuy nhiên phải đợi kết quả bổ nhiệm của Bộ Tư pháp mới trả kết quả và kết thúc quy trình.

Kết quả triển khai việc thực hiện thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện trong 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy, hầu hết các sở, ban, ngành đều xử lý hồ sơ đúng hạn sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ về thành phần và nội dung theo quy định. Tuy nhiên, TTHC của nhiều ngành, lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn, tăng chi phí cho người dân, DN.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tuy chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn tình trạng DN gặp khó khăn trong quá trình thực hiện TTHC như: hướng dẫn thủ tục chưa được rõ ràng, đầy đủ, thời gian giải quyết một số hồ sơ còn tương đối dài, hồ sơ ở một số lĩnh vực phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần.

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị cho biết, hiện nay trên 80% người dân, DN khi thực hiện TTHC phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đang quản lý; hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

Nguyên nhân là do hiện tại tỉnh chưa có hệ thống cơ sơ dữ liệu dùng chung. Tỉ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến toàn trình chưa cao, chưa đạt tối thiểu 50% trên tổng số hồ sơ TTHC. Đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp cận trực tiếp với DN của một số cơ quan, đơn vị thiếu tính chủ động, sáng tạo, năng lực, trình độ chuyên môn chưa đồng đều, chưa tâm huyết với công việc. Vẫn còn hiện tượng một số cán bộ có thái độ không nhiệt tình, tận tâm trong giải quyết công việc cho DN. Do đó, người dân và DN đều hy vọng chính quyền giảm thiểu thủ tục rườm rà, tăng cường ý thức, đạo đức của người thực thi công vụ.

Nhằm nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ngày 23/6/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1325/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, Bộ chỉ số CCHC được chia ra 7 lĩnh vực, các tiêu chí và tiêu chí thành phần. Lĩnh vực cải cách TTHC được chấm 24 điểm trong tổng số thang điểm 100 chia cho 7 lĩnh vực, chiếm hệ số điểm cao nhất. Do đó, trên cơ sở TTHC đã được ban hành, các sở, ngành cần nghiên cứu, xây dựng các hồ sơ mẫu để DN có thể chép, điền các thông tin theo yêu cầu và thực hiện niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của tỉnh, trên các trang web của các sở, ngành. Đối với cán bộ tại bộ phận một cửa, cần hướng dẫn người dân, DN kê khai hồ sơ rõ ràng, đầy đủ, đặc biệt lưu ý đối với hồ sơ nộp bổ sung cần theo dõi thời gian để thông báo cho người dân và DN nộp lại hồ sơ.

Đối với cán bộ xử lý hồ sơ, đặc biệt đối với các hồ sơ sửa đổi bổ sung, cần hướng dẫn chi tiết cho người dân và DN để đảm bảo hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật, hạn chế tối đa việc thông báo bổ sung hồ sơ. Cùng với đó, các sở, ngành cần tiếp tục rà soát để xây dựng, sửa đổi các TTHC theo hướng đơn giản, thuận lợi, thực chất hơn cho cá nhân, tổ chức và DN. Tiếp tục cải cách TTHC hướng tới bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong giải quyết công việc.

Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, cung ứng dịch vụ công trực tuyến và chính phủ điện tử. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị trong việc giải quyết TTHC cho người dân và DN. Chính quyền cần nâng cao tính chủ động, thể hiện thái độ tận tâm phục vụ DN. Đồng bộ thực hiện hiệu quả các giải pháp mới góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023.

Bảo Bình

Tin liên quan:
  • Rút ngắn thời gian xử lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
    Rút ngắn thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất gói vay ...

    Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại hội nghị triển khai thực hiện cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Quảng Trị tổ chức vào hôm qua 22/7/2021.

  • Rút ngắn thời gian xử lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
    Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan ...

    Sáng nay 23/4/2021, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896), giai đoạn 2013-2020 chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án 896. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Trị.


Bảo Bình

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chủ quyền quốc gia và ý thức công dân 

Chủ quyền quốc gia và ý thức công dân 
2023-09-30 05:05:00

QTO - Mấy hôm nay, cộng đồng dậy sóng, hoan nghênh ứng xử của cơ thủ Trần Quyết Chiến khi tham gia một giải đấu Billiard diễn ra tại Trung Quốc.

Cảm xúc về tự do, độc lập

Cảm xúc về tự do, độc lập
2023-09-02 08:00:00

QTO - Phải đến ngày 15/11/2023, nhạc sĩ Văn Cao mới tròn 100 tuổi (ông sinh ngày 15/11/1923) nhưng chương trình kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông đã diễn...

Tin liên quan

Gợi ý