Cập nhật:  GMT+7
Ơ"SQ*7ỨđđNPbE e7:PỚCéìQ?29"QhQđ 9"ỐQỨ9QeaỰ9Qe"ễ*Qb"=8ỒQB"Ử8Q9"Ỷ9Q*áQe <9Q]f Q7ềéQ6ịQeỬ Q*âQđẩQ] Ứ8Q] gQb"Ử8Q9"Ỷ9Q?ềậ*QđfQ&ẽ9]Q?W9]Q6ịQ8éỨQ7ềâ9]Qe"ễ*ỐQe"ễ*Qb"=8Q?{QW9Qe"(8Q9"ề9]Q6"ă9]Q?ềậ*QcéỪQRUQ7@9Q?29"Q7ềậ9]Qeda9]QRSQe"Ừ9]Q*"aQ8ẵ Qb"Ử8Q9"Ỷ9QhỰQ?ằQ&ẻ9]Q*@9Qe" )eQ*"aQđ 9"Q"aỬeỐQ"ạ*Qe#bQ*êỨQ*ỪQ9"Ỷ9Qe":aQcéìQ?29"Q*êỨQ*âQđẩQ] Ứ8Q] gQb"Ử8Q9"Ỷ9ỒQB"Ử8Q9"Ỷ9Q6" Q*@9Qeềâ9]QedậQh#eQ*"ỸeQ7$9Q9"ỨéQe"1Qb"Ữ Q?8ỒƠ/bỚƠbQ*7ỨđđNPbợa&ìPỚ-QB"Ử8Q9"Ỷ9Qb"Ữ Q9Y8Q?ẹ9]Qh2Qed0Q?VQ?ềậ*QcéìQ?29"Qeda9]Q%éằ9]Q] Ứ8ÔQ9]êỐQ9]"3Q?ẹ9]Q] ầÔQ] gQ]19Qh>Qđ 9"Q*ỪQ9"Ỷ9ỐQ%éằ9]Q] Ứ8QhỰQ9"g9]Q9â Q*ă9]Q*ặ9]ỒƠ/bỚƠbQ*7ỨđđNPbợa&ìPỚE"ă9]QeềQŨƯ/TRTT/EE-ợCBQe"ỨìQe")QE"ă9]QeềQSUT/TRST/EE-ợCBỒƠ/bỚƠbQ*7ỨđđNPblée"adPỚEỵỒƠ/bỚ

TL.

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

5 hoạt động hỗ trợ giáo dục hòa nhập

5 hoạt động hỗ trợ giáo dục hòa nhập
2023-01-14 04:16:00

QTO - Ngày 28/12/2022, Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết