Cập nhật: 03/10/2020 09:46 GMT+7
bef8xd4f8xc67ax13199x109c3xcee6xd78ex10941xfec9xX7x12865xf2b3xd27bxcf4bx10ff6xeca9xX5x12785xXax1174exXcx1090bx1292axeac7x12b15xX3xc76axX15x136ecxX4xX3xd522xXdxccb4xX16xX3xffd9xX15xd035xcaf4xXexX3xXbxX1xecb6xX16xX3x107a5xX1bxXdxX3xXaxcd23xX1xXdxX26xX16xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3x13c38x13995xX16xX1xX3x13269x1173axXdxXaxX3x10ef2xde4fxX3xXaxXexfa41xX4xX1xX3xX14xde6bxXdxXaxX0x11f9axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc88bxX10xX6xfcbfxXaxX12xf6a4x10b0cxX6cx13b01xX6cxdf71xX3xea03xX3x11a62xX40xXdxX3xX7xd1b5xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xXexX40xXdxX3xd995x13386xX3xXcxX1xdad3xXdxX3xXcxX1xXdxX20xX16xX3x12c8exX1xX2bxXdxX3xX1xX90xX44xX3xX23xX15xX6xX3xfa5cxX2xX57xX2xec35xfe71xX3xXexX4exXdxX3xX1exX1x11cd8xX16xX17xX3xX2exfcc1xX16xX1xec7bxX3x10b9cx13cfbxX4xX3xX99xXdxX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX3xX23xX15xX25xX26xXexX3xXbxX1xX2bxX16xX3xX2exX1bxXdxX3xX33xX1xXdxX26xX16xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX44xX45xXdxX3xX49xX4axX3xX5xX15xX90xX16xX3xX7x11033xX16xX3xX7xX4axX16xX17xX3xX2ex13bb7xX6xX3xX23xX15xX6xX16xX3xX1xc2c6xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX101xX45xX4xX3xXexX14x10c18xX3xX5xX40xXdxX3xX23xX15xX8cxX3xX2exX40xc0a8xX3xXaxf4c7x103b0xX16xX1xX3xXexX1xX101xX53xX16xX17xXaxX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX123xX69xX25xXaxX12xd7dfxX1xX4exXexX3xX126xXdx12b72xX15xX3xXexX40xXdxX3xX126xX15xfee2xXdxX3xXexXdxX10axX4xX3xc090xX44xX3xX16xX1xX40xX4xX3xX44xeb56xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1xX4exX16xX1xX3xX49xX4axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xX15xX3xXexX14x11149xX4xX3xXexX15xX25xX26xX16xXbbxX3xX75xX40xXdxX3xX7xX7axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xXexX40xXdxX3xX8bxX8cxX3xXcxX1xX90xXdxX3xXcxX1xXdxX20xX16xX3xX99xX1xX2bxXdxX3xXexX1xX169xX6xX3xX16xX1xf698xX16xXbbxX3xX1xXdxX10axX16xX3xX16xX6xX25xXbbxX3xX23xX15xX6xX16xX3xX1xX10axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX73xX8bxX8cxX3xX2exX6xX16xX17xX3xXexX14xX2bxXdxX3xX23xX15xX6xX3xX1exX1x12fadxX3xX1exX1xc086xX16xX3xX16xX17xX1xXdxX20xX44xX3xXexX14xe117xX16xX17xX3xX1xXdxX26xX44xX3xXexX1x10f05xX25xX3xXexX14xX123xX16xX17xX3xX7xX15xX1bxXexX3xf894xX2xX3xX16xX1f4xX44xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX5xX1c1xXbxX3xX23xX15xX6xX16xX3xX1xX10axX3xX16xX17xX123xX40xXdxX3xX17xXdxX6xX123xX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX123xX69xX25xXaxX12x11657xX16xX17xX3xX4xX1x1194fxX3xXexX14xe4c0xX4xX1xX3xXaxX44xfc08xXexX3xX7xX1bxX3xX16xX17xX101xX53xXdxXaxX3xX44xX101xX15xX3xXexX123xX6xX16xX3xXbxX1xe007xX3xX2exXb8xX16xX1xX3xX16xX1xdb8cxX16xX17xX3xXexX1xX4axX16xX1xX3xX23xX15xX2bxX3xXbxX1xX4exXexX3xXexX14xXdxX14fxX16xX3xXaxX1exX1xX90xX16xX17xX3xX69x13972xX3xX17xX127xX3xX4xX1f0xX3xX2exX101x10c68xX4xXaxX3xXexX14xX123xX16xX17xX3xX23xX15xX6xX16xX3xX1xX10axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX73xX8bxX8cxXbbxX3xX4xX158xX3xX2exX262xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX101xX45xX4xX3xXaxXexX4exX4xX1xX3xX14xX53xXdxXaxXbbxX3xX1exX1x11464xXdxX3xX44xX4axX123xX3xX2exX1bxXdxX3xX1exX1xX4exX16xX17xX3xd2a7xX3xXexX1xX7axX4xX3xX1xX10axX3xX49xX4axX3xXaxX33xX1xXdxX26xX16xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX44xX45xXdxXaxX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX123xX69xX25xXaxX12xX0xXdxX44xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX75xX40xXdxX3xX7xX7axX3xXcxX1xX90xXdxX3xXcxX1xXdxX20xX16xX3xX99xX1xX2bxXdxX3xXbxX1xX4exXexX3xX126xXdxX14fxX15xX3xXexX40xXdxX3xX126xX15xX158xXdxX3xXexXdxX10axX4xX3xX160xX44xX3xX16xX1xX40xX4xX3xX44xX169xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1xX4exX16xX1xX3xX49xX4axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xX15xX3xXexX14xX187xX4xX3xXexX15xX25xX26xX16xX6fxX3xe139xX16xX1x11fe2xX3xX33xX1xXdxX16xX6xX69xX6xXdxX5xX25xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX3a0xX57xX57xX44xX10xX69xXdxX6xX73xX49xX123xX49xX6fxX4xX69xX16xX6fxX49xX4xX4xX5xX123xX15xX69xX6fxX49xX16xX57xX7xXdxXexX10xX7xX57xX69xX10x122a6xX6xX15xX5xXexX57xX3dcxXdxX5xX10xX7xX57xX7xXexX25xX5xX10xX7xX57xX5xX6xX14xX17xX10xX57xXbxX15xX126xX5xXdxX4xX57xf1c9xXaaxX3fcxXaaxX73xX2xXaaxX57xXcxX19xX219xX6fxXbxX16xX17xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xf49fxXexX73xX6xX5xXdxX17xX16xX3a0xX3xf872xX15xX7xXexXdxX3dcxX25xde68xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX3a0xX3xX219xX219xf654xXbxX416xX427xX3x121cfxXdxX69xXexX1xX3a0xX3xe105xXaaxXaaxXbxX416xX427xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX75xX40xXdxX3xX7xX7axX3xXcxX1xX90xXdxX3xXcxX1xXdxX20xX16xX3xX99xX1xX2bxXdxX3xXbxX1xX4exXexX3xX126xXdxX14fxX15xX3xXexX40xXdxX3xX126xX15xX158xXdxX3xXexXdxX10axX4xX3xX160xX44xX3xX16xX1xX40xX4xX3xX44xX169xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1xX4exX16xX1xX3xX49xX4axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xX15xX3xXexX14xX187xX4xX3xXexX15xX25xX26xX16xX6fxX3xX39dxX16xX1xX3a0xX3xX33xX1xXdxX16xX6xX69xX6xXdxX5xX25xXaxX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX123xX69xX25xXaxX12xX75xX40xXdxX3xX7xX7axX3xXcxX1xX90xXdxX3xXcxX1xXdxX20xX16xX3xX99xX1xX2bxXdxX3xXbxX1xX4exXexX3xX126xXdxX14fxX15xX3xXexX40xXdxX3xX126xX15xX158xXdxX3xXexXdxX10axX4xX3xX160xX44xX3xX16xX1xX40xX4xX3xX44xX169xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1xX4exX16xX1xX3xX49xX4axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xX15xX3xXexX14xX187xX4xX3xXexX15xX25xX26xX16xX6fxX3xX39dxX16xX1xX3a0xX3xX33xX1xXdxX16xX6xX69xX6xXdxX5xX25xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX123xX69xX25xXaxX12xX252xX16xX17xX3xX16xX1xX20bxX16xX3xX44xX40xX16xX1xXbbxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exXdxX20xX16xX3xX23xX15xX25xX26xXexX3xXbxX1xX2bxX16xX3xX2exX1bxXdxX3xXaxX33xX1xXdxX26xX16xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX44xX45xXdxXaxX3xX49xX4axX3xXaxXexX4exX4xX1xX3xX14xX53xXdxXaxXbbxX3xX4xX1xX123xX3xX126xXdxX26xXexX3xXexX160xX44xX3xX16xX17xX15xX25xX10axX16xX3xX126xX6xX16xX3xX2exd053xX15xX3xX4xX27axX6xX3xX16xX101xX45xX4xX3xX16xX4axX25xX3xX2exX1bxXdxX3xX49xX45xXdxX3xX49xXdxX10axX4xX3xXexX1x1283axX4xX3xX2ex13243xX25xX3xX23xX15xX6xX16xX3xX1xX10axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX73xX8bxX8cxX3xXbxX1xX4exXexX3xXexX14xXdxX14fxX16xX3xX5xX4axX16xX1xX3xX44xX40xX16xX1xXbbxX3xX158xX16xX3xX2exXb8xX16xX1xX3xX5xX4axX3xX1exX1xX90xX16xX17xX3xXexX1xX6xX25xX3xX2exX158xXdxX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX123xX69xX25xXaxX12xX75xX40xXdxX3xX7xX7axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX4xX1xX123xX3xX126xXdxX26xXexXbbxX3xX23xX15xX6xX16xX3xX1xX10axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX73xX8bxX8cxX3xX5xX4axX16xX1xX3xX44xX40xX16xX1xXbbxX3xX158xX16xX3xX2exXb8xX16xX1xX3xXbxX1x118e9xX3xX1xX2aexXbxX3xX49xX45xXdxX3xX5xX2aexXdxX3xX25cxX4xX1xX3xX4xX27axX6xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX101xX45xX4xXbbxX3xX4xe1a9xX16xX17xX3xX5xX4axX3xX25xX20xX15xX3xX4xX5c6xX15xX3xXexX20bxXexX3xX25xX26xX15xX3xX2exX14fxX3xX16xX101xX45xX4xX3xX16xX4axX25xX3xXexX1xX187xX4xX3xX1xXdxX10axX16xX3xX7xX187xX3xXbxX1xbfbexX4xX3xX1xX101xX16xX17xX3xX49x13129xX3xX2exX40xXdxX3xX4xX27axX6xX3xX69xX160xX16xX3xXexX262xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX66xX123xX6xXbbxX3xX416xX160xX25xX3xX69xX187xX16xX17xX3xX4xX90xX16xX17xX3xX2exdfc7xX16xX17xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX49xX1c1xX16xX3xX44xX10axX16xX1xX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX123xX69xX25xXaxX12xX252xX16xX17xX3xX1exX1xXb3xX16xX17xX3xX2exXb8xX16xX1xXbbxX3xXbdxXbexX4xX3xX99xXdxX16xX1xX3xX5xX15xX90xX16xX3xX69xX15xX25xX3xXexX14xX127xX3xXexX25cxX16xX1xX3xX158xX16xX3xX2exXb8xX16xX1xX3xX49xX4axX3xX5xXdxX20xX16xX3xXexX6d7xX4xX3xXexX14xX123xX16xX17xX3xX4xX1xX25cxX16xX1xX3xX7xX4exX4xX1xX3xX49xX45xXdxX3xX8bxX8cxXbbxX3xX7xXf8xX16xX3xX7xX4axX16xX17xX3xXbxX1xX4exXexX3xXexX14xXdxX14fxX16xX3xX23xX15xX6xX16xX3xX1xX10axX3xX49xX45xXdxX3x13d90xX6xX7xX1xXdxX16xX17xXexX123xX16xX3xX49xX45xXdxX3xXexX1xXdxX10axX16xX3xX4xX1xX25cxX3xX49xX4axX3xXexX1xX4axX16xX1xX3xX2faxXbbxX3xXexX1xX5e5xX4xX3xX2exX5e9xX25xX3xX23xX15xX6xX16xX3xX1xX10axX3xX1xX6xXdxX3xX16xX101xX45xX4xX3xX126xX101xX45xX4xX3xX49xX4axX123xX3xX23xX15xX8cxX3xX2exX40xX123xX3xX2exX5e5xX16xX17xX3xX2exXbexX16xX3xX1exX1xX90xX16xX17xX3xX416xX15xX16xX17xX3xX2exX262xXexXbbxX3xX1exX1xX90xX16xX17xX3xX2exX1bxXdxX3xX2exX5c6xX15xXbbxX3xXexX90xX16xX3xXexX14xX200xX16xX17xX3xX5x12a4cxX16xX3xX16xX1xX6xX15xXbbxX3xX1xX2aexXbxX3xXexX4exX4xX3xX4xX684xX16xX17xX3xXexX1xXbexX16xX17xX3xX49xX45xXdxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX5c6xX16xX3xX1exX1xX5e9xX16xX3xXexX14xX101xX2e9xX16xX17xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX1f0xX16xX17xX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX123xX69xX25xXaxX12xXcxX14xX101xX45xX4xX3xX2exX1f0xXbbxX3xX33xX1xX27axX3xXexXb8xX4xX1xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xXcxX1c1xXbxX3xX33xX1c1xX16xX3xXbdxX127xX16xX1xX3xXexX14xX123xX16xX17xX3xX126xX4axXdxX3xXbxX1xX4exXexX3xX126xXdxX14fxX15xX3xXexX14xX187xX4xX3xXexX15xX25xX26xX16xX3xXexX40xXdxX3xXbxX1xXdxX20xX16xX3xXexX1xX2bxX123xX3xX5xX15xX1c1xX16xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX27axX6xX3xX75xX40xXdxX3xX1xX262xXdxX3xX2exX70cxX16xX17xX3xX3fxXdxX20xX16xX3xX66xX2aexXbxX3xX19xX15xX1bxX4xX3xXexX169xX16xX17xX3xX1exX1xXb3xX16xX17xX3xX2exXb8xX16xX1xXbbxX3xX16xX101xX45xX4xX3xX16xX4axX25xX3xX1exX1xX90xX16xX17xX3xX44xX15xX1bxX16xX3xX33xX1xXdxX26xX16xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX1xX6xX25xX3xX4xX1xXdxX26xX16xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1f0xX16xX17xX3xX49xX45xXdxX3xX126xX20bxXexX3xX4xX7axX3xX23xX15xX1bxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX16xX4axX123xX6fxX3xXcxX14xX123xX16xX17xX3xX4xX15xX262xX4xX3xX17xcc6axXbxX3xXexX14xX187xX4xX3xXexX15xX25xX26xX16xX3xX7xX6xX15xX3xX2exX1f0xX3xX49xX45xXdxX3xXcxX158xX16xX17xX3xXexX1xX101xX3xX1exX2faxX3xX3fxXdxX20xX16xX3xX66xX2aexXbxX3xX19xX15xX1bxX4xX3x10829xX16xXexX123xX16xXdxX123xX3x136b2xX15xXexX10xX14xX14xX10xX7xXbbxX3xX90xX16xX17xX3xX4xX6a5xX16xX17xX3xX16xX1xX20bxX16xX3xX44xX40xX16xX1xXbbxX3xXbdxXbexX4xX3xX99xXdxX16xX1xX3xX7xc75bxX3xX1exX1xX90xX16xX17xX3xXexXdxX26xX16xX3xX1xX4axX16xX1xX3xX2exX1bxXdxX3xX1exX1xX4exX16xX17xX3xX2faxX3xXexX1xX7axX4xX3xX1xX10axXbbxX3xX1exX1xX90xX16xX17xX3xX4xX1xX27axX3xXexX14xX101xX2e9xX16xX17xX3xXexX4exX4xX1xX3xX14xX53xXdxX6fxX57xX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX123xX69xX25xXaxX12xXbdxX25cxX4xX1xX3xXcxX1xX15xX1c1xX16xX57xX6cxX6dxX6cxX73xXbdxXbexX4xX3xX99xXdxX16xX1xX0xX57xXbxX12


Các tin đã đưa

Thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao tuổi

Thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao tuổi
2020-10-02 06:51:44

VOV.VN - Thế giới kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Người Cao tuổi trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến nghiêm trọng tác động đến nhiều người trong xã hội, nhất là những người...

Thúc đẩy giải quyết các vấn đề ở Biển Đông

Thúc đẩy giải quyết các vấn đề ở Biển Đông
2020-09-30 06:41:56

(SGGP) - Anh, Pháp, Đức mới đây gửi công hàm chung tới Liên hiệp quốc (LHQ) bác bỏ tuyên bố đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông, trong đó nhấn mạnh quan điểm...

Mỹ và Hàn Quốc cần đàm phán với Triều Tiên

Mỹ và Hàn Quốc cần đàm phán với Triều Tiên
2020-09-30 06:39:45

(SGGP) - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun và là đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của nước này cho biết, ông đã thảo luận về “những ý tưởng sáng tạo” nhằm nối lại các cuộc...

Món quà rất Nga

Món quà rất Nga
2020-09-29 07:06:40

QĐND - Giữa lúc cuộc chiến giành quyền tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 vẫn đang diễn ra dữ dội trên thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã đề nghị tặng một món quà...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết