Cập nhật:  GMT+7
afd4xe368x10e2fx11ba0x131caxc02exe6d1xc0e7x10f3exX7x12fe9xed90x122e4x1372fx102e3x10b64xX5xff07xXaxcb94xe578x12e19xd638xX1xX3x12d37x11955x12a20xX3xXexX1xfccdxX3xe6a4xXdxd7caxXdxX3xX4xX1xfd48xX4xX3xXcx13f53xX15xX20xX3xXexX1x1004fxX15xX20xX3x1131cxX1axX15xX6xX5xd460xX3xXcxd87exc6f1x1111cxXbxX3xcb0bx1409bxX3xXbxX1xX3exX3xX15xX1xec3axX15xX3xX7xX22xX3fxX3xX1x1364exXdxX3xXbxX1xedc1xX4xX0xf085xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb533xX10xX6xX3axXaxX12x13f06x113d9xX70x10c45xX70x10e16xX3x10711xX3xX75xX20xX6x1117exX3xe4e4xX1xXdxX3xX18xf67dx114cdxX4xX3xXexXdxX15xX3xXcxX2bxX15xX20xX3xXexX1xX31xX15xX20xX3xX35xX1axX15xX6xX5xX3axX3xXcxX3dxX3exX3fxXbxX3xX42xX43xX3xcd13x14076xX3xX15xX1x120f0xXexX3xXbxX1xX3exX3xX15xX1xX4bxX15xX3x10ba8xX10xX5xX6xX15xXdxX6xX3xXcxX3dxX3exX3fxXbxX3xX3fxee34xX4xX3x128b7xX1axX42xXdxX3axX77xX2x10731x1141cxX3xX3fx10c5fxXexX3xX5xX1axX19xXexX3xX4xebdfxX4xX3xX15xX1xX43xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX3xX20xXdxX22xXdxX3xX18xX14xX3xX20x12919xXdxX3xX5xfb2dxXdxX3xX1xc928xXdxX3xXexX1x11b7bxX3fxX3xX42xX43xX3xX4xX1xX27xX4xX3xea8fxX3xX15xX20xX83xXfexXdxX3xX7xX22xX3fxX3x13a94xc9a0xX15xX1xX3xXbxX1xX58xX4xX73xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbdd9xX1axX3axX7cxXaxX12xXcxX1xc3d2xX3xXexX83xX22xX15xX20xX3xXa6xb3ecxX4xX3xe920xX15xX20xX10xX5xX6xX3xXb7xX10xX3dxX7exX10xX5xX3xX42xX43xX3xXcxX1xX13fxX3xXexX83xX22xX15xX20xX3xX14bxX15xX1xX3xX137xX1axX3dxXdxX7xX3xbc33xX1axX1xX15xX7xX1axX15xX3xX42x13692xX6xX3xX3fxX22xXdxX3xX20xXfaxXdxX3xXexX22xXdxX3xXcxX2bxX15xX20xX3xXexX1xX31xX15xX20xX3xXb7xedb1xX3xX35xX1axX15xX6xX5xX3axX3xXcxX3dxX3exX3fxXbxX3xX42xX43xX3xXa6xXa7xX3xX15xX1xXabxXexX3xXbxX1xX3exX3xX15xX1xX4bxX15xX3xXb7xX10xX5xX6xX15xXdxX6xX3xXcxX3dxX3exX3fxXbxX3xX15xX1x122f1xX15xX20xX3xX5xXfexXdxX3xX4xX1xX27xX4xX3xXexX31xXexX3xX18x12d61xXbxX3xX15xX1xXabxXexXd1xX3xX1xXdxX3xX42x13b49xX15xX20xX3xX112xX3xX15xX20xX83xXfexXdxX3xX7xeb14xX3xX7xX22xX3fxX3xX11exX11fxX15xX1xX3xXbxX1xX58xX4xX73xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX1axX3axX7cxXaxX12xXcxX3dxd201xX15xX3xXexX3dxX6xX15xX20xX3xXcxeb77xXdxXexXexX10xX3dxXd1xX3xXcxX1xX13fxX3xXexX83xX22xX15xX20xX3xX14bxX15xX1xX3xX42xXdxX1exXex1192fxX3x13035xXcx120cexXdxX3xfe1exXdxX15xX3xX20xXfaxXdxX3xX5xXfexXdxX3xX4xX1xX27xX4xX3xXexX31xXexX3xX15xX1xXabxXexX3xXexX22xXdxX3xXcxX2bxX15xX20xX3xXexX1xX31xX15xX20xX3xXcxX3dxX3exX3fxXbxX3xX42xX43xX3xXbxX1xX3exX3xX15xX1xX4bxX15xX73xX3xX6axX7cxX3xX42xX1e6xX15xX20xX3xX112xX3xX15xX20xX83xXfexXdxX3xX7xX1f3xX3xX11exX11fxX15xX1xX3xXbxX1xX58xX4xX3xX15xX1xX6xX15xX1x13db3xX73xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX1axX3axX7cxXaxX12xX0xXdxX3fxX20xX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX2bxX15xX20xX3xXexX1xX31xX15xX20xX3xXcxX3dxX3exX3fxXbxX3xX42xX43xX3xXbxX1xX3exX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX18xX83xX84xX4xX3xX245xXddxX4xX3xX15xX1xbd0bxX15xX3xX3fxXc6xX4xX3xXc9xX1axX42xXdxX3axX77xX2xXd0xX73xX3x10f8exX15xX1xX23exX3xc7dexX10xX3exXexX10xX3dxX7xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX23exX5bxX5bxX3fxX10xX3axXdxX6xX77xX42xX1axX42xX73xX4xX3axX15xX73xX42xX4xX4xX5xX1axX3exX3axX73xX42xX15xX5bxX7xXdxXexX10xX7xX5bxX3axX10x11c95xX6xX3exX5xXexX5bxX339xXdxX5xX10xX7xX5bxX7xXexX7cxX5xX10xX7xX5bxX5xX6xX3dxX20xX10xX5bxXbxX3exX11exX5xXdxX4xX5bxX112xde59xX112xX35axX77xX2xX35axX5bxXcx1286bxX73x11b84xXbxX20xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX245xXexX77xX6xX5xXdxX20xX15xX23exX3xX364xX3exX7xXexXdxX339xX7cxe0d3xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX23exX3xb65exX112xX38dxXbxX245xX383xX3xX224xXdxX3axXexX1xX23exX3xd994xX35axX35axXbxX245xX383xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2bxX15xX20xX3xXexX1xX31xX15xX20xX3xXcxX3dxX3exX3fxXbxX3xX42xX43xX3xXbxX1xX3exX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX18xX83xX84xX4xX3xX245xXddxX4xX3xX15xX1xX2ecxX15xX3xX3fxXc6xX4xX3xXc9xX1axX42xXdxX3axX77xX2xXd0xX73xX3xX2fdxX15xX1xX23exX3xX302xX10xX3exXexX10xX3dxX7xXaxX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX1axX3axX7cxXaxX12xXcxX2bxX15xX20xX3xXexX1xX31xX15xX20xX3xXcxX3dxX3exX3fxXbxX3xX42xX43xX3xXbxX1xX3exX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX18xX83xX84xX4xX3xX245xXddxX4xX3xX15xX1xX2ecxX15xX3xX3fxXc6xX4xX3xXc9xX1axX42xXdxX3axX77xX2xXd0xX73xX3xX2fdxX15xX1xX23exX3xX302xX10xX3exXexX10xX3dxX7xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX1axX3axX7cxXaxX12xXa6xX4bxX7cxX3xX4xfb7axX15xX20xX3xX5xX43xX3xX15xXd4xXdxX3xX3axX3exX15xX20xX3xX4xXddxX4xX3xX3ax13e95xX15xX20xX3xXexX224xX10xX10xXexX3xX4xX13fxX6xX3xXcxX1xX13fxX3xXexX83xX22xX15xX20xX3xf872xX15xX3xXa6xXd4xX3xX75xX6xX3dxX10xX15xX3axX3dxX6xX3xXb7xX1axX3axXdxXd1xX3xXcxX1xX13fxX3xXexX83xX22xX15xX20xX3xX362xX6xX7exXdxX7xXexX6xX15xX3x10fc5xX3fxX3dxX6xX15xX3x117ddxX1xX6xX15xXd1xX3xXcxX2bxX15xX20xX3xX20xXdxXddxX3fxX3xX18xX31xX4xX3xXcxX2bxX3xX4xX1xX148xX4xX3xc3d7xX3xXexX1exX3xXcxX1xX1exX3xX20xXdxX22xXdxX3xXcxX10xX3axX3dxX1axX7xX3xX14bxX3axX1xX6xX15xX1axX3fxX3x13de0xX1xX10xX11exX3dxX10xX7cxX10xX7xX3exX7xX3xX42xX43xX3xX20xXdxX22xXdxX3xX4xX1xX148xX4xX3xXa6xX43xXdxX3xX13xX1axX6xX15xX3xdbfbxXcxX3dxX3exX15xX20xX3xf9fexX3exX31xX4xd30exX73xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX1axX3axX7cxXaxX12xXcxX3dxX1axX15xX20xX3xX7exX1xXdxX3xX18xedccxXd1xX3xX42xX22xXdxX3xX2xX3xX11exX148xX4xX3xX18xXdxXa7xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xXd1xX3xXcxX2bxX15xX20xX3xXexX1xX31xX15xX20xX3xX75xX20xX6xX3xX70xX5xX6xX3axXdxX3fxXdxX3dxX3xX362xX3exXexXdxX15xX3xX4xX466xX15xX20xX3xX18xX14xX3xX20xXfaxXdxX3xX5xXfexXdxX3xX4xX1xX27xX4xX3xXexX22xXdxX3xX15xX1xX43xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXb7xX194xX3xX42xX43xX3xXbxX1xX3exX3xX15xX1xX4bxX15xX73xX3xX137xX148xX4xX3xX18xXdxXa7xX15xX3xX4xX549xX3xX18xX1axX19xX15xX23exX3xX240xXcxX242xXdxX3xX4xX1xXc6xX4xX3xX4xX1xXc6xX15xX3xX3dx13facxX15xX20xXd1xX3xX42xX22xXdxX3xX7xX148xX4xX3xX7xX31xX15xX20xX3xX42xX31xX15xX3xX4xX549xXd1xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xd07axX15xX3xXexX31xXexX3xX42xX43xX3xX7x11ee2xX3xX5xX19xX4xX3x11e39xX3exX6xX15xX3xX7xX1f3xX3xX20xXdxX27xXbxX3xX15xX1xX43xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXb7xX194xX3xX18xX31xXdxX3xXbxX1xX549xX3xX42xX22xXdxX3xX5xX1axX19xXdxX3xX42xXdxX3dxX3exX7xX3x13764xX14bxX302xX63exX77xXc9xX1axX70xX77xX112xX3xX15xX20xX3exX7cxX3xX1xXdxb6f1xX3fxX3xX15xX43xX7cxX2a3xX73xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX1axX3axX7cxXaxX12xX70xX107xX15xX3xXbxX1xX47bxX15xX20xX3xXcxX2bxX15xX20xX3xXexX1xX31xX15xX20xX3xX6axX43xX15xX3xX523xX3exX31xX4xX3xXb7xX1axX1axX15xX3xX170xX6xX10xX3xX4bbxX15xX3xX4xX466xX15xX20xX3xX18xX14xX3xX4xX549xX3xX5xXfexXdxX3xX4xX1xX27xX4xX3xXcxX2bxX15xX20xX3xXexX1xX31xX15xX20xX3xXcxX3dxX3exX3fxXbxX3xX11exX11fxX15xX1xX3xXbxX1xX58xX4xX73xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX1axX3axX7cxXaxX12xXc9xX47bxX15xX3xX137xXd4xX3xXexX3dxX83xc969xX15xX20xX3xX4c1xXdxX15xX1xX3xXexX1exX3xX75xX1xX2ecxXexX3xX137xe31cxX15xX3xX4ddxX6xX7xX3exXexX1axX7xX1xXdxX3xX75xXdxX7xX1xXdxX3fxX3exX3dxX6xX3xX4xX1xX1axX3xX11exXdxX1exXexXd1xX3xXexX1xX242xX15xX20xX3xXexXdxX15xX3xX42x13c36xX3xX42xXdxXa7xX4xX3xX15xX1xX43xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXb7xX194xX3xX3fxXc6xX4xX3xXc9xX1axX42xXdxX3axX77xX2xXd0xX3xX18xX6xX15xX20xX3xXexXddxX4xX3xX18xXd4xX15xX20xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX18xX1exX15xX3xXexX1x13613xX3xXexX3dxX83xXfexX15xX20xX3xXexX43xXdxX3xX4xX1x11193xX15xX1xXd1xX3xX18xX53xX15xX20xX3xXexX1xXfexXdxX3xX4xX466xX15xX20xX3xX11exX43xX7cxX3xXexX102xX3xX1xXdxX3xX42xX1e6xX15xX20xX3xXcxX2bxX15xX20xX3xXexX1xX31xX15xX20xX3xXcxX3dxX3exX3fxXbxX3xX42xX43xX3xXbxX1xX3exX3xX15xX1xX4bxX15xX3xX3fxX6xX3exX3xX4xX1xX549xX15xX20xX3xX11exX11fxX15xX1xX3xXbxX1xX58xX4xX73xX5bxX73xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX1axX3axX7cxXaxX12xXa6xX11fxX15xX1xX3xX75xX6xX3fxX5bxX70xX71xX70xX2xX3xX51cxX11exXdxX21axX15xX3xX3axX761xX4xX1xX527xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX1axX3axX7cxXaxX12xXcxX1xX10xX1axX23exX3xX302xX10xX3exXexX10xX3dxX7xX0xX5bxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao tuổi

Thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao tuổi
2020-10-02 06:51:44

VOV.VN - Thế giới kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Người Cao tuổi trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến nghiêm trọng tác động đến nhiều người trong xã hội, nhất là những người...

Thúc đẩy giải quyết các vấn đề ở Biển Đông

Thúc đẩy giải quyết các vấn đề ở Biển Đông
2020-09-30 06:41:56

(SGGP) - Anh, Pháp, Đức mới đây gửi công hàm chung tới Liên hiệp quốc (LHQ) bác bỏ tuyên bố đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông, trong đó nhấn mạnh quan điểm...

Mỹ và Hàn Quốc cần đàm phán với Triều Tiên

Mỹ và Hàn Quốc cần đàm phán với Triều Tiên
2020-09-30 06:39:45

(SGGP) - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun và là đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của nước này cho biết, ông đã thảo luận về “những ý tưởng sáng tạo” nhằm nối lại các cuộc...

Món quà rất Nga

Món quà rất Nga
2020-09-29 07:06:40

QĐND - Giữa lúc cuộc chiến giành quyền tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 vẫn đang diễn ra dữ dội trên thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã đề nghị tặng một món quà...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết