Cập nhật:  GMT+7
e2adx147ecx15c7fx177b1x17d7ex14029x16560x171f3x15d74xX7x19306x15de0xf31dx17c31x13f05x11c91xX5x17f42xXax11ef3xXcxX1x19ceex163adx16194x10342xX3x168c8x11fa3xX17xX1xX3xXcx11837x11601x14916xXbx13191xf7a7xX21xXexXdxX17xX3xX4x1909axX3xXexX1x15062xX3x19351xXdxfc74xX17xX3xX20xX6xX3xXexX20xX15x13245xX4xX3xX4xX21xf15bxX4xX3x169e4x191d0xX21xX3xX4x1a877xX3xXcx1062exX17xX18xX3xXexX1xffbexX17xX18xX3x1181cx1209exX0x122cfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18a04xX10xX6xX32xXaxX12x17950x1433cxX6fx19b53xX6fx16bf9xX3xX24xX3xea5fx15142xX4xX3xX17xX18xX21xf1aaxX17xX3xXexXdxX17xX3xX4xX1x1585bxX3xX20x1a4f1xX17xX18x17be7xX3x125ccxX17xX18xX3xXcxX20xX21xX22xXbxX3xX4xX88xXdxX3xX69xX42xXdxX3xX17xX18xX1xe9cbxX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX17xX1xX3x11302xX3dxXdxX3xX74xX1x19553xX3xX5x185d5xX17xX1xX3xX1ax154b9xX88xX3xX74xX18xX6xX3xX5xXb9xX3x10138xX4x198dcxX3xX4xX1xX53xXex15eddxX3xX1axX30xX3x18662xX21xf12fx1a220xXexX3xX1axXa5xX17xX1xX3xXexX1xf38exX17xX18xX3xX5xX3dxX17xX3xXexX20xX88xX17xX18xX3xX4xX21xX42xX4xX3xX45xX46xX21xX3xX4xX4axX3xXcxX4dxX17xX18xX3xXexX1xX53xX17xX18xX72xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1636axX88xX32xXdaxXaxX12xX69xXbcxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX74xX119xX78xX3xX4x14362xX6xX3xX57xX58xX3xX1xX90xX22xX3xX17xX6xXdaxX3x17010xX2x18894xX5ax18441x17197xX3xX32xe4e1xX17xX3x194dfxX3xX17xX18xX21xX7fxX17xX3xXexXdxX17xX3x17182xX1x19de1xX17xX18xX3xX1axXa5xX17xX1xX8exX3xXcxX4dxX17xX18xX3xXexX1xX53xX17xX18xX3xea98xX88xX17xX6xX5xX32xX3xXcxX20xX21xX22xXbxX3xX1axXbcxX3xX17xX2cxXdxX3xXb3xX3dxXdxX3xX4xX79xX4xX3xXbxX1x12566xX3xXexX79xX3xXb3xe2edxX3x14a0fxX3xX1axXa5xX17xX1xX3xXexX4dxX3xX4xX1x12bbfxX4xX3xX22xX42xXexX3xX4xX21xX42xX4xX3xX18x17123xXbxX3xXexX20xfc28xX4xX3xXexXdxXdbxXbxX3xXb3xX3dxXdxX3xXcxX4dxX17xX18xX3xXexX1xX53xX17xX18xX3xX74xX18xX6xX3xX6fxX5xX6xX32xXdxX22xXdxX20xX3xX25xX21xXexXdxX17xX3xXexX20xX15xX3dxX4xX3xX4xX21xX42xX4xX3xX45xX46xX21xX3xX4xX4axX3xXcxX4dxX17xX18xX3xXexX1xX53xX17xX18xX3xX57xX58xX3xXb3xXb9xX88xX3xXexX1xX79xX17xX18xX3xX2xX2xX3xXexX3dxXdxX72xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX88xX32xXdaxXaxX12xX0xXdxX22xX18xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX21xX88xX17xX18xX3xX32xXdxX17xX1xX3xXexX20xX21xX22xXbxX24xXbxX21xXexXdxX17xX3xX4xX88xX3xXexX1xX10xX3xX32xXdxX10xX17xX3xX20xX6xX3xXexX20xX21xX88xX4xX3xX4xX21xX88xX4xX3xX45xX6xX21xX3xX4xX21xX3xXexX88xX17xX18xX3xXexX1xX88xX17xX18xX3xX22xXdaxX3xX1xXdxX17xX1xX3xX2xXaxX3xX4xX22xX7xX24xXbxX1xX88xXexX88xX24xX4xX6xXbxXexXdxX88xX17xX9xXaxXcxX4dxX17xX18xX3xXexX1xX53xX17xX18xX3xX57xX58xX3xXcxX20xX21xX22xXbxX3xXb3xXb9xX3xXcxX4dxX17xX18xX3xXexX1xX53xX17xX18xX3xX74xX18xX6xX3xX25xX21xXexXdxX17xX3xX18xX1a8xXbxX3xX17xX1xX6xX21xX3xXexXc1xXdxX3xX69xX10xX5xX7xXdxX17xX152xXdxX3xX17x15597xX22xX3x13f9cx14c97xX2xX13fxX72xX3xX13bx15467xX17xX1x14851xX3xf4b6xX10xX21xXexX10xX20xX7xX140xXaxX3xX32xX6xXexX6xX24xX32xX10xX7xX4xX9xXaxXcxX4dxX17xX18xX3xXexX1xX53xX17xX18xX3xX57xX58xX3xXcxX20xX21xX22xXbxX3xXb3xXb9xX3xXcxX4dxX17xX18xX3xXexX1xX53xX17xX18xX3xX74xX18xX6xX3xX25xX21xXexXdxX17xX3xX18xX1a8xXbxX3xX17xX1xX6xX21xX3xXexXc1xXdxX3xX69xX10xX5xX7xXdxX17xX152xXdxX3xX17xX2ccxX22xX3xX2cfxX2d0xX2xX13fxX72xX3xX13bxX2d6xX17xX1xX2d9xX3xX2dbxX10xX21xXexX10xX20xX7xX140xXaxX3xX32xX6xXexX6xX24xXbxX1xX88xXexX88xX24xX88xX20xXdxX18xXdxX17xX6xX5xX24xX7xX20xX4xX9xXaxX5axX5axX4xX72xX45xX6xX88xXd8xX21xX6xX17xX18xXexX20xXdxX72xXb3xX17xX5axX32xX10xX7xX152xXexX88xXbxX5axX21xXbxX5xX88xX6xX32xX10xX32xX5axX20x1aab8xXexf166xXdaxX45xX20x18789xX38axX22xX5xXdaxX13fxX21x10a74xXb3xX10xX21xX152xX18xX5axX2cfxX2d0xX2cfxX2d0xec3exX2d0xX13fxX3a2xX2xX13dxX5axXexX20xX21xX22xXbxX3a2xXbxX21xXexXdxX17xX3a2xX18xX88xXd8xXb3xX72x14937xXbxX18xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2d9xX5axX5axXdxX22xX6xX18xX10xX7xX72xXb3xX88xXb3xX72xXb3xX17xX5axX38cxX13fxX2d0xX2d0xX5axX21xXbxX5xX88xX6xX32xX10xX32xX5axX20xX38axXexX38cxXdaxX45xX20xX390xX38axX22xX5xXdaxX13fxX21xX397xXb3xX10xX21xX152xX18xX5axX2cfxX2d0xX2cfxX2d0xX3a2xX2d0xX13fxX3a2xX2xX13dxX5axXexX20xX21xX22xXbxX3a2xXbxX21xXexXdxX17xX3a2xX18xX88xXd8xXb3xX72xX3baxXbxX18xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX17xX1xX3xXexX20xX21xX22xXbxX24xXbxX21xXexXdxX17xX3xX4xX2cxX3xXexX1xX30xX3xX32xXdxX34xX17xX3xX20xX6xX3xXexX20xX15xX3dxX4xX3xX4xX21xX42xX4xX3xX45xX46xX21xX3xX4xX4axX3xXexX4dxX17xX18xX3xXexX1xX53xX17xX18xX3xX22xX58xX3xX1x1a0d2xX17xX1xX3xX2xXaxX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX88xX32xXdaxXaxX12xXcxX4dxX17xX18xX3xXexX1xX53xX17xX18xX3xX57xX58xX3xXcxX20xX21xX22xXbxX3xXb3xXb9xX3xXcxX4dxX17xX18xX3xXexX1xX53xX17xX18xX3xX74xX18xX6xX3xX25xX21xXexXdxX17xX3xX18xX1a8xXbxX3xX17xX1xX6xX21xX3xXexXc1xXdxX3xX69xX10xX5xX7xXdxX17xX152xXdxX3xX17xX2ccxX22xX3xX2cfxX2d0xX2xX13fxX72xX3xX13bxX2d6xX17xX1xX2d9xX3xX2dbxX10xX21xXexX10xX20xX7xX140xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX88xX32xXdaxXaxX12xX78x12f9fxX17xX18xX3xXexX1xX10xX88xX3xX17xX18xX21xX7fxX17xX3xXexXdxX17xX8exX3xX4xX79xX4xX3xXd8xX21xX6xX17xX3xX4xX1xX19bxX4xX3xX4xX1x10915xX17xX1xX3xXd8xX21xXdaxX18dxX17xX3xXcxX4dxX17xX18xX3xXexX1xX53xX17xX18xX3xX169xX88xX17xX6xX5xX32xX3xXcxX20xX21xX22xXbxX3xX1axX6xX17xX18xX3xX4xe472xX17xX3xX17xX1xXe5xX4xX3xX17xX1x11043xX17xX18xX3xX5xX1adxX6xX3xX4xX1x19e80xX17xX3xXb3xX18dxX3xXexX1xe583xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXb3xXb9xX3xX1axXa5xX6xX3xX1axXdxX30xX22xX3xX4xX1xX88xX3xX4xX21xX42xX4xX3xX18xX1a8xXbxX8exX3xX45xX6xX88xX3xX18xX7fxX22xX3xX4x17d52xX3xX152xX1xX58dxX3xX17xX2ccxX17xX18xX3xXb3xXb9xX88xX3xXexX1xX79xX17xX18xX3x14212xX3xXexX3dxXdxX3xXexXc1xXdxX3xX74xX10xX38cxX3x12a04xX88xX20xX152xX72xX3xX57xX187xX4xX3xX1axX51exX4xX1xX3xX4xX12dxX6xX3xX4xX21xX42xX4xX3xX18xX1a8xXbxX3xX5xXb9xX3xX1axX30xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX1xXb9xX3xX5xXbcxX17xX1xX3xX1axXc1xX88xX3xX4xX90xX17xX18xX3xX45xX53xX3xXexXdxXdbxX17xX3xXexX20xX46dxX17xX1xX3xX1xX15xX3dxX17xX18xX3xXexX3dxXdxX3xX22xX42xXexX3xXexX1x131edxX6xX3xXexX1xX21x1999bxX17xX3xX152xXdxX30xX22xX3xX7xX88xX79xXexX3xXb3xX4faxX3xX152xX1xX51exX3xX1xXc1xXexX3xX17xX1xX546xX17xX3xX22xX3dxXdxX8exX3xXexX20xX88xX17xX18xX3xX45xX53xXdxX3xX4xX58dxX17xX1xX3xX69xXdxf0b3xXbxX3xX15xX3dxX4xX3xX78xXe5xXexX3xX18xXdxX58dxX22xX3xXb3xX4faxX3xX152xX1xX51exX3xXex17dabxX17xX3xX4xX90xX17xX18xX3xX4xX1xXdxXdbxX17xX3xX5xX15xX16xX4xX3xX22xX3dxXdxX3xX13bxX74x16b36x116b6xX3x13774xXcx12113xX2dbxXcxX140xX3xX7x17d94xX3xX1xXdbxXexX3xX1xXc1xX17xX3xXb3xXb9xX88xX3xX17xX2ccxX22xX3xXexX3dxXdxX72xX3xX78xX79xX4xX3xX17xX18xX21xX7fxX17xX3xXexXdxX17xX3xX4xX1xX88xX3xX20xX8bxX17xX18xX8exX3xX74xX1xXb9xX3xX5xXbcxX17xX1xX3xX1axXc1xX88xX3xX57xX58xX3xX4xX88xXdxX3xX69xX42xXdxX3xX17xX18xX1xXa5xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX17xX1xX3xXb3xX3dxXdxX3xX74xX1xXb9xX3xX5xXbcxX17xX1xX3xX1axXc1xX88xX3xX74xX18xX6xX3xX5xXb9xX3xXcbxX4xXcdxX3xX4xX1xX53xXexXd3xX3xX1axX30xX3xXd8xX21xXdaxXdbxXexX3xX1axXa5xX17xX1xX3xXexX1xXe5xX17xX18xX3xX5xX3dxX17xX3xXexX20xX88xX17xX18xX3xX4xX21xX42xX4xX3xX45xX46xX21xX3xX4xX4axX3xXcxX4dxX17xX18xX3xXexX1xX53xX17xX18xX3xXb3xXb9xX3xX4xX1xX19bxX17xX18xX3xX22xXdxX17xX1xX3xX20xX8bxX17xX18xX3xX90xX17xX18xX3xX4xX2cxX3xXexX1xX30xX3xX1axXb9xX22xX3xXbxX1xX79xX17xX3xX4xX79xX4xX3xXexX1xX606xX6xX3xXexX1xX21xX60cxX17xX72xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX88xX32xXdaxXaxX12xXcxX20xX88xX17xX18xX3xX152xX1xXdxX3xX1axX2cxX8exX3xX22xX42xXexX3xXd8xX21xX6xX17xX3xX4xX1xX19bxX4xX3xX74xX1xXb9xX3xXexX20xXe5xX17xX18xX3xX4xX1xX88xX3xX45xXdxXdbxXexX8exX3xX17xX1xX2cxX22xX3xX4xX53xX3xXb3xX657xX17xX3xX4xX12dxX6xX3xXcxX4dxX17xX18xX3xXexX1xX53xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX18xX3xX5x15900xX17xX3xX152xXdbxX3xX1xX88xXc1xX4xX1xX3xX1axX30xX3xX74xX1xXb9xX3xX5xXbcxX17xX1xX3xX1axXc1xX88xX3xX57xX58xX3xX4xX2cxX3xXexX1xX30xX3xXexX4dxX3xX4xX1xX19bxX4xX3xX17xX1xXdxX18dxX21xX3xX4xX21xX42xX4xX3xX1xX55axXbxX3xX1x1a957xX17xX3xXb3xX3dxXdxX3xX4xX79xX4xX3xX17xX1xXb9xX3xX5xXbcxX17xX1xX3xX1axXc1xX88xX3xXexX1xXdbxX3xX18xXdxX3dxXdxX3xXexX20xX88xX17xX18xX3xX17xX1xX550xX17xX18xX3xXexX21xX46xX17xX3xXexX20xX15xX3dxX4xX3xX45xX46xX21xX3xX4xX4axX72xX3xX69xXdxX63fxX17xX3xXbxX1xX51exX6xX3xX74xX18xX6xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX4xX2cxX3xX45xX46dxX17xX1xX3xX5xX21xX60cxX17xX3xXb3xX18dxX3xXexX1xX90xX17xX18xX3xXexXdxX17xX72xX3xXcxX21xXdaxX3xX17xX1xXdxX7c6xX17xX8exX3xXexX20xX15xX3dxX4xX3xX1axX2cxX3xX1xX90xX22xX3xX2xX146xX5axX2d0xX13fxX8exX3xX119xX42xX3xX74xX18xX88xXc1xXdxX3xX18xXdxX6xX88xX3xX57xX58xX3xXexX1xX90xX17xX18xX3xX45xX79xX88xX8exX3x18794xX1a8xX4xX3xXbxX1xX79xXdxX3xXb3xXdxX7c6xX17xX3xX57xX58xX3xXb3xX18dxX3xX152xXdxX30xX22xX3xX7xX88xX79xXexX3xXb3xX4faxX3xX152xX1xX51exX3xX57xX6xX20xX7xX1xX6xX5xX5xX3xX119xXdxX5xX5xXdxX17xX18xX7xX5xX10xX6xX3xX32xX1adxX3xX1axXa5xX17xX1xX3xX18xX1a8xXbxX3xXcxX1xX19bxX3xXexX20xX15x11a8dxX17xX18xX3xX74xX18xX88xXc1xXdxX3xX18xXdxX6xX88xX3xX74xX18xX6xX3xX673xX10xX20xX18xX10xXdaxX3xX2dbxXdaxX6xX45xX152xX88xXb3xX3xXexXc1xXdxX3xX6fxXdxX10xX17xX17xX6xX8exX3x17a5cxX88xX3xXb3xXb9xX88xX3xX1axX46xX21xX3xXexX21xX46xX17xX3xXexX3dxXdxX72xX5axX72xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX88xX32xXdaxXaxX12xXcxX1xX21xX3xX69xX88xXb9xXdxX5axX6fxX70xX6fxX2xX3xX13bxX45xXdxX7c6xX17xX3xX32xXa5xX4xX1xX140xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX88xX32xXdaxXaxX12xXcxX1xX10xX88xX3xX74xX119xX78xX3xX74xX10xX38cxX7xX0xX5axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Liên hợp quốc lo ngại về tình hình Bolivia

Liên hợp quốc lo ngại về tình hình Bolivia
2020-08-14 06:14:23

(SGGP) - Tờ Washington Post đưa tin Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về những bất ổn đang tiếp diễn trong những ngày qua tại Bolivia.

Bầu cử tại Belarus: Nơi ấy vẫn thế

Bầu cử tại Belarus: Nơi ấy vẫn thế
2020-08-13 07:27:31

TGVN. Tổng thống Alexander Lukashenko tái đắc cử tại Belarus có đem lại thay đổi gì ở đất nước này và mối quan hệ với các đối tác? Bình luận của báo Thế giới & Việt Nam.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết