Cập nhật:  GMT+7
c40ax10e2bx12b38x15debx123afx1180bxe670x12c60xe7a5xX7x11800x1580ex13910xf618xff91x11ca9xX5x14348xXaxe7a2xXcxX1xf880xX3x13f7cxXdx11142xXdxX3xX4xX1x13c4exd472xX3x11a35x135f9xcff5xX3xX23x12fb1x11c7fxX3x14f2bx13731xX29xdae7xX3xXex14ad4xX1fxX23xX17xX3xXbxX1x11b89xX1fxX3xX1xX1fxX6xX3xX2fxc73exX4xX3xX2fxcec0xX3xc6bexX1exX3xeb60xX1xX1fx10fd5xX23xX1xX3xX47xX1x11ddexX4xX3xX21xX36xX23xX17xX3xX23xX1xX19xX0xc500xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13a2axX10xX6x116abxXaxX12xcbeaxXcxXdxX23xX3xXcx12547xX4x15514xX3x14c4dxX3x14b48x118a7xeba8xX6xX3xXexXdxd245xX4xe900xX3xX2fxX3exX4xX3xX2fxX42xX3xX27xX1ex13e2exX3xX7xX50xX4xX3xX21xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xX27xX19xXdxX3xX21xfea8xX3x13f2exX91x1295fxXexX3xXex12e59xX3xf8d1x13213xX23xX17xX3xX7xX6xX23xX17xX3xXcx14221xf79fxX3xXexX2fxX1fxX23xX17xX3xX23xX26xX27xX3xX21x14d99xX91xX3xXexXdx14b34xX23xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX21xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xX27xX19xXdxX3xX7xX6xX91xX3xX47xX1xXdxX3xX4xX36xX4xX3xX23x11190xX19xX4xX3xX6exX42xX3x10446xd09fxX3xX1xXc7xX91xX3xX1xX15xXexX3xXf8xXdxX84xX23xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX1xe20cxX23xX3xX4xX1xX15xX3xXbxX1x14511xX23xX17xX3xX6ex12602xX4xX1xX3x146bbx14579x11090x1501ax13411xX7bxX2x10fa3xc742xX3xX124xXf1xX19xXdxX3xX21xXb9xXbaxX3xX5xX1exX3xX1xe7a4xX23xX1xX3xX4axX23xX1xX3xX17xX1xXdxX3xX5xX10exXdxX3xX23xX1xX7fxX23xX17xX3xX27xX1exX23xX3xXbxX1xX36xX1fxX3xX1xX1fxX6xX3xX27xXa4xX23xX3xX23xX1xXa4xX23xX3x1553dxX3xX23xX1xXdx110b1xX91xX3xX23xXf1xX19xX4xX3xX4x1340fxX23xX17xX3xX27xeba3xXexX3xX7x130f4xX3xX47xX1xX1fxX4axX23xX1xX3xX47xX1xX50xX4xX3xX21xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xX27xX19xXdxX3xX21xX36xX23xX17xX3xX23xX1xX19xX128xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxX1fxX23xXaxX12xX0xXdxX27xX17xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX128xXf8xX6xX1fxXa6xX91xX6xX23xX17xXexX2fxXdxX128xX44xX23xX5cxX6exX10xX7xX47xXexX1fxXbxX5cxX23xX10x13a81xX7xX5cxX29xX2cxX2axX2axX5cxX2xX2x13ea8xX6exX2axX2ax13863xX29xX2axX2cxX2axXexX1eaxX29xca7exX2xX5xX2xX128xcdaexXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX4xX1xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2cxX3xXexX2fxX1fxX23xX17xX3xXbxX1xX36xX1fxX3xX1xX1fxX6xX3xX2fxX3exX4xX3xX2fxX42xX3xX44xX1exX3xX47xX1xX1fxX4axX23xX1xX3xX47xX1xX50xX4xX3xX21xX36xX23xX17xX3xX23xX1xX19xXaxX3xX5cxX12xX3xefd3xX1exX23xX3xXbxX1xX36xX1fxX3xX1xX1fxX6xX3xX4xX1xX1exX1fxX3xX27xXacxX23xX17xX3xX23xX26xX27xX3xX27xX19xXdxX3xXexX10exXdxX3xXexX1fxX1exX3xX23xX1xX1exX3xX4xX6xX1fxX3xX23xX1xeb9dxXexX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxdfc4xX3xXexX1xX36xXbxX3xX7exX91xX2fxX1f7xX3x104dbxX1xX6xX5xXdx12ddaxX6xX3xX163xX3xX124xX91xXf8xX6xXdxX28axX3xXcxXdx12751xX91xX3xX44xXf1xca59xX23xX17xX3xXa6xX91xX17axX4xX3x13d11xX3xX2fxf588xXbxX3xXexX1xX17axX23xX17xX3xX23xX1xX27fxXexX128xX3x13f38xX23xX1x111f1xX3x11dc5xX10xX91xXexX10xX2fxX7xX3xX0xXdxX27xX17xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX128xXf8xX6xX1fxXa6xX91xX6xX23xX17xXexX2fxXdxX128xX44xX23xX5cxX6exX10xX7xX47xXexX1fxXbxX5cxX23xX10xX1dcxX7xX5cxX29xX2cxX2axX2axX5cxX2xX2xX1e6xX6exX2axX2axX1eaxX29xX2axX2cxX2axXexX1eaxX1f2xX29xX127xX5xX29xX128xX1f7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX4xX1xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2cxX3xXexX2fxX1fxX23xX17xX3xXbxX1xX36xX1fxX3xX1xX1fxX6xX3xX2fxX3exX4xX3xX2fxX42xX3xX44xX1exX3xX47xX1xX1fxX4axX23xX1xX3xX47xX1xX50xX4xX3xX21xX36xX23xX17xX3xX23xX1xX19xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxX1fxX23xXaxX12xX296xX1xX1fxX4axX23xX17xX3xX1xX2aexX23xX3xX27xX176xXexX3xXexX2fxXdxX84xX91xX3xX23xX17xXf1xffb3xXdxX3xX21xXa4xX3xXexX2baxXbxX3xXexX2fxX91xX23xX17xX3xXexX10exXdxX3xXf8xX15xX23xX3xX4xX4axX23xX17xX3xXexX1xX1exX23xX1xX3xXbxX1xX17axX3xf261xXbaxX6exX23xX10xXbaxX28axX3xX2b7xX91xX7xXexX2fxX6xX5xXdxX6xX28axX3xXexXdx11c2cxX23xX3xXf8xXdxX84xXexX3xX23xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX29xX28axX3xX4xX1xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xf823xX26xX27xX3xX27xX19xXdxX3xX29xX2axX29xX2cxX3xX44xX19xXdxX3xX27xX1exX23xX3xXexX2fxX137xX23xX1xX3xX6exXdxX3daxX23xX3xXbxX1xX36xX1fxX3xX1xX1fxX6xX3xX5xX91xX23xX17xX3xX5xXdxX23xX1xX3xX7xX50xX4xX3xX27xX1exX91xX28axX3xX23xX17xX1exXbaxX3xX2xX5cxX2xX5cxX29xX2axX29xX2cxX128xX3xX2c9xX23xX1xX2ccxX3xX2b7x11a41x1503dxX5cxXcxXcx10722xX122xX3f5xX3xX0xXdxX27xX17xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX128xXf8xX6xX1fxXa6xX91xX6xX23xX17xXexX2fxXdxX128xX44xX23xX5cxX6exX10xX7xX47xXexX1fxXbxX5cxX23xX10xX1dcxX7xX5cxX29xX2cxX2axX2axX5cxX2xX2xX1e6xX6exX2axX2axX1eaxX29xX2axX2cxX2axXex11afaxX127x13043xX2cxX5xX2cxX128xXbxX23xX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX4xX1xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2cxX3xXexX2fxX1fxX23xX17xX3xXbxX1xX36xX1fxX3xX1xX1fxX6xX3xX2fxX3exX4xX3xX2fxX42xX3xX44xX1exX3xX47xX1xX1fxX4axX23xX1xX3xX47xX1xX50xX4xX3xX21xX36xX23xX17xX3xX23xX1xX19xXaxX3xX5cxX12xX3xX3f5xX17xXf1xX39exXdxX3xX6exXb9xX23xX3xX21x13815xX3xX44xX168xX3xX44xX11cxX23xX1xX3xX122xXdxX4xXexX1fxX2fxXdxX6xX3xX6bxX6xX2fxXf8xX1fxX91xX2fxX28axX3xX6bxX1fxX23xX17xX3xX296xX1fxX23xX17xX3xX71xXcxX2fxX91xX23xX17xX3xeed4xX91xX17axX4xX79xX3xX21xX2a9xX3xX23xX17xX50xX27xX3xXbxX1xX36xX1fxX3xX1xX1fxX6xX3xX23xX26xX27xX3xX27xX19xXdxX3xX44xX1exX3xXf8xXdxX2a9xX91xX3xX6exXdxX3daxX23xX3xX5xX6xX7xX10xX2fxX128xX3xX2c9xX23xX1xX2ccxX3xX2b7xX446xX447xX5cx14e2axX10xXexXexXbaxX3xX123xX27xX6xX17xX10xX7xX3xX0xXdxX27xX17xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX128xXf8xX6xX1fxXa6xX91xX6xX23xX17xXexX2fxXdxX128xX44xX23xX5cxX6exX10xX7xX47xXexX1fxXbxX5cxX23xX10xX1dcxX7xX5cxX29xX2cxX2axX2axX5cxX2xX2xX1e6xX6exX2axX2axX1eaxX29xX2axX2cxX2axXexX1eaxX2xX2axX2xX5xX1e6xX128xX1f7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX4xX1xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2cxX3xXexX2fxX1fxX23xX17xX3xXbxX1xX36xX1fxX3xX1xX1fxX6xX3xX2fxX3exX4xX3xX2fxX42xX3xX44xX1exX3xX47xX1xX1fxX4axX23xX1xX3xX47xX1xX50xX4xX3xX21xX36xX23xX17xX3xX23xX1xX19xXaxX3xX5cxX12xX3xX447xX1xX36xX1fxX3xX1xX1fxX6xX3xX4xX1xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xX27xX19xXdxX3xXexX2fxXccxX23xX3xX7xXafxX23xX17xX3xX120xX1xX6xX1fxX3xX447xX1xX2fxX6xXbaxX6xX3xX163xX3xX7exX6xX23xX17xX47xX1fxX47xX28axX3xXcxX1xX6xXdxX5xX6xX23xX6exX128xX3xX2c9xX23xX1xX2ccxX3xX2cexX10xX91xXexX10xX2fxX7xX3xX0xXdxX27xX17xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX128xXf8xX6xX1fxXa6xX91xX6xX23xX17xXexX2fxXdxX128xX44xX23xX5cxX6exX10xX7xX47xXexX1fxXbxX5cxX23xX10xX1dcxX7xX5cxX29xX2cxX2axX2axX5cxX2xX2xX1e6xX6exX2axX2axX1eaxX29xX2axX2cxX2axXexX1f2xX29xX127xX2cxX5xX48axX128xX1f7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX4xX1xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2cxX3xXexX2fxX1fxX23xX17xX3xXbxX1xX36xX1fxX3xX1xX1fxX6xX3xX2fxX3exX4xX3xX2fxX42xX3xX44xX1exX3xX47xX1xX1fxX4axX23xX1xX3xX47xX1xX50xX4xX3xX21xX36xX23xX17xX3xX23xX1xX19xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxX1fxX23xXaxX12xX24exX1exX23xX3xXbxX1xX36xX1fxX3xX1xX1fxX6xX3xX2fxX3exX4xX3xX2fxX42xX3xX4xX1xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX3f5xX26xX27xX3xX27xX19xXdxX3xX29xX2axX29xX2cxX3xXexX10exXdxX3xXexX1xX1exX23xX1xX3xXbxX1xX17axX3xX6bxX1fxX1exXdxX3xX2b7xX23xX28axX3xXex12b42xX23xX1xX3xX55cxXdxX6xX23xX17xX3xXcxXafxX28axX3xXcxX2fxX91xX23xX17xX3xX520xX91xX17axX4xX3xX23xX17xX1exXbaxX3xX2cxX2xX5cxX2xX29xX5cxX29xX2axX29xX29xX128xX3xX2c9xX23xX1xX2ccxX3xX2b7xX446xX447xX5cxXcxXcxX44bxX122xX3f5xX3xX0xXdxX27xX17xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX128xXf8xX6xX1fxXa6xX91xX6xX23xX17xXexX2fxXdxX128xX44xX23xX5cxX6exX10xX7xX47xXexX1fxXbxX5cxX23xX10xX1dcxX7xX5cxX29xX2cxX2axX2axX5cxX2xX2xX1e6xX6exX2axX2axX1eaxX29xX2axX2cxX2axXexX1f2xX48axX2cxX2xX5xX1eaxX128xX1f7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX4xX1xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2cxX3xXexX2fxX1fxX23xX17xX3xXbxX1xX36xX1fxX3xX1xX1fxX6xX3xX2fxX3exX4xX3xX2fxX42xX3xX44xX1exX3xX47xX1xX1fxX4axX23xX1xX3xX47xX1xX50xX4xX3xX21xX36xX23xX17xX3xX23xX1xX19xXaxX3xX5cxX12xX3xX447xX1xX36xX1fxX3xX1xX1fxX6xX3xX4xX1xX1exX1fxX3xX27xXacxX23xX17xX3xX23xX26xX27xX3xX27xX19xXdxX3xX29xX2axX29xX2cxX3xX163xX3xXcxX1xX36xXbxX3xX3c5xX47xXbaxX28axX3xXexX10exXdxX3xX2b7xX91xX4xX47xX5xX6xX23xX6exX3xX3f5xX10xX1dcxX3x119d6xX10xX6xX5xX6xX23xX6exX128xX3xX2c9xX23xX1xX2ccxX3xX2b7xX447xX3xX0xXdxX27xX17xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX128xXf8xX6xX1fxXa6xX91xX6xX23xX17xXexX2fxXdxX128xX44xX23xX5cxX6exX10xX7xX47xXexX1fxXbxX5cxX23xX10xX1dcxX7xX5cxX29xX2cxX2axX2axX5cxX2xX2xX1e6xX6exX2axX2axX1eaxX29xX2axX2cxX2axXexX2cxX2xX48cxX1e6xX5xX48cxX128xX1f7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX4xX1xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xX29xX2axX29xX2cxX3xXexX2fxX1fxX23xX17xX3xXbxX1xX36xX1fxX3xX1xX1fxX6xX3xX2fxX3exX4xX3xX2fxX42xX3xX44xX1exX3xX47xX1xX1fxX4axX23xX1xX3xX47xX1xX50xX4xX3xX21xX36xX23xX17xX3xX23xX1xX19xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxX1fxX23xXaxX12xX24exX1exX23xX3xXbxX1xX36xX1fxX3xX1xX1fxX6xX3xX2fxX3exX4xX3xX2fxX42xX3xX4xX1xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX3f5xX26xX27xX3xX27xX19xXdxX3xX29xX2axX29xX2cxX3xX124xX1fxX2fxXexX27xX91xX23xX6exX28axX3xXaexX77xX4xX128xX3xX2c9xX23xX1xX2ccxX3xX2b7xX446xX447xX5cxXcxXcxX44bxX122xX3f5xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b7xX91xXexX1xX1fxX2fxXaxX12xXcxX1xX1exX23xX1xX3xX3f5xX6xX27xX5cxX7exX36xX1fxX3xXcxXdxX23xX3xXexX77xX4xX3xX71xXexX4f3xX23xX17xX3xX1x11662xXbxX79xX0xX5cxXbxX12

Thành Nam/Báo Tin tức (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thế giới sẵn sàng đón chào Năm mới 2023

Thế giới sẵn sàng đón chào Năm mới 2023
2022-12-31 16:13:00

(Tin Tức) - Hơn 8 tỷ người dân ở khắp nơi trên thế giới đang chuẩn bị chào đón năm 2023 và vẫy chào tạm biệt 12 tháng đầy biến động của năm 2022.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết