Cập nhật: 01/06/2017 16:07 GMT+7
eccfx19e36x1900fxedcfx11938x1577fx19e4exf3cex11b97xX7x12dbfx1912ex14635x15302x19618x10f6cxX5x19a99xXax11c13x16565x16cb3xX1xXdxX3x15322xfeeexX3x18ff8xf34cx14972xX4xX3xXbxX1x1642cx156c6xX14xX3x156a3xf6fbxX23xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3x19f0ax17a1fxX3xX23xX1xee66xX30xX3xXcxX26x1453cxX39x11f96xX3x17ebbxX4xX1xX1cxXdx1226cxX0x17d08xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6x11164xXaxX12x1886cx15269x11b18x13e1dx143f3xX3xXcx13a62xX23xX14xX3xXexX1xX1dxX23xX14xX3xX26xX27xX23xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3x18b32x15069xX74xX23xX3xf321xX6xX10xX5dxXdxX23xX3x15c69x181fcxX6xX3xX4xX1x12c35xX3x141d3x17137xX74xX3xX87xXdx13723xX1cxX3xXex11ce7xX6xX3xX7fx11da2xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX14xX3xX23xed94x117baxX4xX3xX23xX27x110b7xX3xX4xX1dxX3xXex189caxX23xX1xX3xX14xXdx12455xX1cxX3x1604exX23xX14xX3xX7fxXdx13a71xX4xX3xXexX91xXdx16901xX23xX3x18dd2xX1xX6xXdxX3xfbbbxXcaxX1xXbbxX23xX14xX3xXbxX1xX2fxXbx1383dxX3x175e6xX1dxX23xX3xXdcxXc1xX3xXbxX1x11435xX23xX14xX3xX4xX1xX74xX3xX1xXc1xX3xXexX1xX1dxX23xX14xX3xXex11628xX23xX3xX5x1069fxX6xX3xXbxX1xX22xX23xX14xX3xXexX1x18471xX3xXcaxX1xX1cxX3xX7fx117d0xX4xX3xXex146bbxX30xX3xX4xX6xX74xX3xX14xXdxX6xXdxX3xX87xX74xX88xX23xX3xX4xX1cxX1dxXdxX3xX59xXcxX26xX39xX39xX3bxX5cxX3xX4xX106xX6xX3xX73x14c87x188e2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX74xX56xXacxXaxX12xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX14xX3xX87x179cfxX3xXcaxX1xXbbxX23xX14xX3xX1xX8dxX3xX87xX8dxX3xX4xff6cxXbxX3xX7fxXdxXc1xX4xX3xX23xX27xXacxX3xXexX91xX74xX23xX14xX3xXdcxf5c9xX74xX3xX4xX17cxX74xX3xX14xXfbxXdxX3xX87xfa37xX23xX3xX4xX17cxX4xX3xXexX91x14008xX3xX5x14a87xX3xX4xXb8xXbxX3xX4xX6xX74xX3xX4xX106xX6xX3xXcxX60xX23xX14xX3xXexX1xX1dxX23xX14xX3xX73xX74xX74xX23x19b6exX3x11873xX10xX1cxXexX10xX91xX7xX3xX56xf9dbxX23xX3xXexX1xXbbxX23xX14xX3xXexXdxX23xX3xXexX80xX3xX7fx14d1axX23xX3xXbxX1xX22xX23xX14xX3xXexX60xX23xX14xX3xXexX1xX1dxX23xX14xX3xX23xX14xX27xXacxX3x15f8dxX2xX5dx168f2xX135xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX74xX56xXacxXaxX12xX26xX6xXdxX3xXdcxXc1xX3xXbxX1xXe5xX23xX14xX3xX1xXc1xX3xXexX1xX1dxX23xX14xX3xXcxX26xX39xX39xX3bxX3xX87xX15axX3xX87xXa6xX191xX4xX3xXexX91xXdxXc7xX23xX3xXcaxX1xX6xXdxX3xXexX88xXdxX3xX1xX1cxXacxXc1xX23xX3x14013xX10xX74xX23xX14x14c37xX1cxX3xXexX1xX1cxX19xX4xX3xXexX85xX23xX1xX3xX13xX74xX91xXexX1xX3x164f5xXacxX10xX74xX23xX14xX7xX6xX23xX14xX3xX59xX26xX27xX23xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX5cxX3xXexX80xX3xXexX1xX17cxX23xX14xX3xX1e6xX135xX3xX18xX1dxX23xX3xXdcxXc1xX3xXbxX1xXe5xX23xX14xX3xX23xf4cfxX6xX3xX87xX6xX23xX14xX3xX87xXa6xX191xX4xX3xX14xXdxX282xX3xXexX88xXdxX3xX30xX19xXexX3xX4xX1cdxX23xX3xX4x197f2xX3x1075fxX1cx10753xX23xX3xX7xX10dxX3xX56xX74xX3xX73xX134xX3xXcaxXdxXc7xX30xX3xX7xX74xX17cxXexX135xX3xX3bxX10dxX3xXexX1x121fcxX74xX3xXdcxX17cxX74xX3xX4xX17cxX74xX3xXdcxX6xX23xX3xX87xX111xX1cxX3xX4xX106xX6xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX14xX3xX4xX1xX74xX3xXcxX60xX23xX14xX3xXexX1xX1dxX23xX14xX3xX73xX74xX74xX23xX3xX4xXe5xX3xX23xXe5xXdxX3xX7fxXdxXc1xX4xX3xX23xX27xXacxX1b1xX3xXexX1cxXacxX3xX23xX1xXdxXf7xX23xX3xXexX1xXbbxX23xX14xX3xXexXdxX23xX3xX23xX27xXacxX3xX87xX15axX3xX87xXa6xX191xX4xX3xX91x14d2axXexX3xX5xX88xXdxX3xXexX91xX74xX23xX14xX3xXdcxX17cxX74xX3xX4xX17cxX74xX3xX1xX74xX27xX23xX3xX4xX1xX85xX23xX1xX3xX4xX1cxX1dxXdxX3xX4x136f2xX23xX14xX135xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX74xX56xXacxXaxX12xX0xXdxX30xX14xX3xX7xX91xX4xX9xXaxX44xX44xX4xX135xXdcxX6xX74xX2a2xX1cxX6xX23xX14xXexX91xXdxX135xX7fxX23xX44xX56xX10xX7xXcaxXexX74xXbxX44xX23xX10x12692xX7xX44xX2xee45xf6cexX396xX44x12cf7x165b0xX56xX399xX2x174e4x11cfaxX395xX1e9xX39axXexX2xX396xX2xX1e9xX39ax10b93xX5xX2xX135xX23exXbxX14xXaxX3xX44xX12xX26xXc1xX3xXexX1xX1dxX23xX14xX3xXexXf7xX23xX3xX5xXfbxX6xX3xXcxX26xX39xX39xX3bxX3xX87xXa6xX191xX4xX3xXexX91xXdxXc7xX23xX3xXcaxX1xX6xXdxX3xXexX88xXdxX3xX1xX1cxXacxXc1xX23xX3xX239xX10xX74xX23xX14xX23exX1cxX3xXexX1xX1cxX19xX4xX3xXexX85xX23xX1xX3xX13xX74xX91xXexX1xX3xX252xXacxX10xX74xX23xX14xX7xX6xX23xX14xX3xX59xX26xX27xX23xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX5cxX3xXexX80xX3xXexX1xX17cxX23xX14xX3xX1e6xX135xX3xfc5dxX23xX1x136e0xX3xX39xX5axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX74xX56xXacxXaxX12xXcxX91xX74xX23xX14xX3xX4xX1xX85xX3xX87xX88xX74xX3xX87xXdxX8dxX1cxX3xXexX91xX6xX1b1xX3xXcxX60xX23xX14xX3xXexX1xX1dxX23xX14xX3xX73xX74xX74xX23xX3xX4xX1xX74xX3xX91x17b0bxX23xX14xX3xX7fxXdxXc1xX4xX3xX4xX17cxX4xX3xXdcxXc1xX3xXbxX1xXe5xX23xX14xX3xX1xXc1xX3xXexX1xX1dxX23xX14xX3xXcxX26xX39xX39xX3bxX3xX87xXa6xX191xX4xX3xX87xXa6xX6xX3xX7fxX27xX74xX3xX26xX27xX23xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX30xX27xX3xXcaxX1xXbbxX23xX14xX3xXexX1xXbbxX23xX14xX3xX2a2xX1cxX6xX3xX4xX1x194a5xX23xX1xX3xXbxX1xX106xX3xX30xXa7xXdxX3xX1xX6xXacxX3xX4xXbbxX23xX14xX3xX4xX1xX32bxX23xX14xX3xX5xX27xX3xX7xX10dxX3xX7fxXdxXc1xX4xX3xX2a2xX1cxX17cxX3xX7xX1dxX4xX135xX3xX1bxX1cxX6xX23xX3xX87xXdxXc7xX30xX3xX4xX106xX6xX3xXcxX60xX23xX14xX3xXexX1xX1dxX23xX14xX3xX73xX74xX74xX23xX3xX5xX27xX3xXcaxX1xXbbxX23xX14xX3xX106xX23xX14xX3xX1xX19xX3xXexX91xXdxXc7xX23xX3xXcaxX1xX6xXdxX3xX1xXc1xX3xXexX1xX1dxX23xX14xX3xXcxX26xX39xX39xX3bxX3xXexX88xXdxX3xX26xX27xX23xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX135xX3xX5bxX32bxX4xX3xXexX91xX6xX23xX1xX3xX4xXfbxX3xXbbxX23xX14xX3xX87xX15axX3xXexX80xX23xX14xX3xXacxXf7xX1cxX3xX4xX111xX1cxX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX1xX19xXdxX3x1379exX10xX30xX3xX568xX2fxXexX3xX5xX88xXdxX3xXexX1x12e29xX6xX3xXexX1xX1cxX169xX23xX3xX23xX27xXacxX3xX7fxXa7xXdxX3xX73xX134xX1b1xX3xX4x1912bxX23xX14xX3xX23xX1xXa6xX3xXcaxXf7xX1cxX3xX14x19950xXdxX3xX14x16783xX23xX3xXcaxX188xXexX3xX7fxX27xX3xX87xX1dxXdxX3xXexX1xX74xX88xXdxX3xX1x17deexX23xX3xX7fxXa7xXdxX3xXcxX91xXdxX8dxX1cxX3xXcxXdxXf7xX23xX135xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX74xX56xXacxXaxX12xX18xX19xX3xX13xX14xX74xX88xXdxX3xX14xXdxX6xX74xX3xXcxX91xX1cxX23xX14xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX23xX14xX27xXacxX3xX1e6xX2xX5dxX1e9xX3xX4xX1xX74xX3xXdcxXdxX188xXexX3xX91xXb8xXexX3xX2a2xX1cxX6xX23xX3xX23xX14xX88xXdxX3xX7fxX95xX3xX7fxXdxXc1xX4xX3xXcaxX1xX1cxXb8xXexX3xXexXb8xXexX3xX23xX27xXacxX135xX3xXcxX91xX1cxX23xX14xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX7fxX1dxX23xX3xXbxX1xX2c0xX23xX3xX87xX1dxXdxX3xX30xX88xX23xX1xX3xX7fxXdxXc1xX4xX3xX26xX27xX23xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX87x16b08xX23xX14xX3xX194xX3xXexX91xXdxXc7xX23xX3xXcaxX1xX6xXdxX3xX1xXc1xX3xXexX1xX1dxX23xX14xX3xXcxX26xX39xX39xX3bxX3xXexX80xX3xX73xX134xX1b1xX3xX5xX74xX3xX23xX14xX88xXdxX3xX1xXc1xX3xXexX1xX1dxX23xX14xX3xX91xX6xX56xX6xX91xX3xX4xX106xX6xX3xXcxX26xX39xX39xX3bxX3xX4xXe5xX3xXexX1xXc7xX3xX568xX2a4xX30xX3xX23xX1xX169xXbxX3xX2a2xX1cxX6xX3xX4xX17cxX4xX3xX1xXc1xX3xXexX1xX1dxX23xX14xX3xXexXf7xX23xX3xX5xXfbxX6xX3xX4xX106xX6xX3xX30xXb2xX23xX1xX135xX3xX13xX14xX74xX27xXdxX3xX91xX6xX1b1xX3xX18xX59dxX4xX3xed8axXdxX23xX1xX3xX4xX22xX23xX3xX5xX74xX3xX1xX27xX23xX1xX3xX87xX19xX23xX14xX3xX23xX27xXacxX3xX7x10cc2xX3xX5xX27xX3xXexXdxX8dxX23xX3xX5xXc1xX3xX87xXc7xX3xX73xX134xX3xX30x184a6xX3xX91xX19xX23xX14xX3xXexX91xXdxXc7xX23xX3xXcaxX1xX6xXdxX3xX1xXc1xX3xXexX1xX1dxX23xX14xX3xXcxX26xX39xX39xX3bxX3xXexX1xXf7xX30xX3xX70exX3xX13xX1xX169xXexX3xX7fxX27xX3xX4xX17cxX4xX3xX23xXa6xXa7xX4xX3xXcaxX1xX17cxX4xX135xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX74xX56xXacxXaxX12xXcxX91xX74xX23xX14xX3xXcaxX1xXdxX3xX87xXe5xX1b1xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX14xX3xX73xX134xX3xXcaxX1x18e85xX23xX14xX3xX87x167dbxX23xX1xX3xX30xXb2xX23xX1xX3xXcfxX91xXb8xXexX3xX30xXdxX23xX1xX3xXdcxX88xX4xX1xXdaxX3xX7fxXa7xXdxX3xX4xX1xX4b9xX23xX1xX3xXbxX1xX106xX3xX26xX27xX23xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX7fxX8dxX3xX7fxXdxXc1xX4xX3xXexX91xXdxXc7xX23xX3xXcaxX1xX6xXdxX3xX1xXc1xX3xXexX1xX1dxX23xX14xX3xXcxX26xX39xX39xX3bxX135xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX74xX56xXacxXaxX12x17025xf24exX13xX252xX3xX6dfxX26x146aexX39xX0xX44xXbxX12


Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết