Cập nhật: 20/03/2019 07:00 GMT+7
bfe1xe73cx10c31xc8bbxf3d9x13994x10854x1188bxd68axX7xf0cex11d0bx13386xc7c5xe3cbxe963xX5x12408xXaxcbeax142cex14007xX6xX3x13390x112f6xX3x10a3fxc9f1xX3xXexX1x118fexd7d0xX3xX5xd6fex13547x13697xX3xX17xcb0dxX3xXexcd74xX25xX1xX3xX1xX2bxX25xX1xX3x13d08xX10xX25xX10xc512xX23xX10xX5xX6xX0xe2e3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx122f5xX10xX6x13bbbxXaxX12xX34x126cfxX34xce54xX34xX13xX3xf71bxX3xX13xX14xX6xX3xX4x11c7cxX25xX14xX3xX25xX1xX24xX25xX3xX25xX1xX18xX3xX5x10805xX25xX1xX3xccefx10bb3xX20xX3xX34xX10xX25xX10xX38xX23xX10xX5xX6xX3xX13xXdxX4xX20xX5xX6xX7xX3xX1axX6xX50xX23x125a8xX20x1442cxX3xXexX8dxX20xX25xX14xX3xd205xX1xXdxX3xX1axX1bxX3xf88axX25xX14xX3xX1x13d99xX3xXexX1xX9exX3xX5xc51dxX25xX1xX3xXbxX1xX10xX3xX73x11ad6xXdxX3xX5xX24xXbxX3xdd21xX23xX6xX25xX3xd0caxX23xX6xXdxX50x1215axX56xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf7cexX20xX50xcc91xXaxX12xe3caxc5cbxX4xX3xX4xX23xXa3xX4xX3xXexX1xX1fxX20xX3xX5xX23xX24xX25xX3xX14xXdxfb1exX6xX3xX1axX1bxX3xX17xX18xX3xX13xX14xX6xX3xX17xX28xX3xX4xX23xXa3xX4xX3xX97xX1xX9exX25xX14xX3xX1xX20xX1fxX25xX14xX3x1302fxX3xX34xX10xX25xX10xX38xX23xX10xX5xX6xX3xX8dxf062xXexX3xXex11eb7xX4xX1xX3xX4x119fbxX4xX3xX17xX18xX3xXexX1xX127xX4xX3xX4xX1xX11exXexX8fxX3xX25xX1xd47cxX25xX14xX3xX1xX6xXdxX3xc7acxd12dxX25xX3xX17xf99axX25xX3xX142xX11exXexX3xX73xefa2xX25xX14xX3xX17xX28xX3xXexX122xX25xX1xX3xX1xfe70xXbxX3xXbxX1xXdcxXbxX3xX4xX9exX6xX3xXcxd5bbxX25xX14xX3xXexX1xXb3xX25xX14xX3xX13xXdxX4xX20xX5xX6xX7xX3xX1axX6xX50xX23xX8dxX20xX56xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX20xX50xXd8xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX61xX25xX14xX3x10b6fxX5xX5xXdxX20xXexXexX3xf35bxX142xX8dxX6xcc2fxX7xX3xX5axX3xX73xX74xXdxX3xX50xXdxe1edxX25xX3xX73xe5acxX4xX3xX142xXdxX1b7xXexX3xX4xX9exX6xX3xX1axX1bxX8fxX3xX4xX23xXa3xX4xX3xX1x132e4xXbxX3xX14xXdxXf0xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX142xX143xX25xX3xXexX1xX1fxX20xX3xX5xX23xX24xX25xX3xX17xX28xX3xXexX2bxX25xX1xX3xX1xX2bxX25xX1xX3xXexX74xXdxX3xX34xX10xX25xX10xX38xX23xX10xX5xX6xX3xX73xX6fxX3xX1acxX6xX25xX14xX3xX73x1270bxX25xX3xX97xX20fxXexX3xefffxX23xX1fxX3xXexX122xX4xX1xX3xX4xX127xX4xX56xX3xXdbxXdcxX4xX3xX142xX143xX25xX3xX73xX6fxX3xX1xXdxc5d4xX23xX3xX142xXdxX20fxXexX3xXexX1xX143xX1acxX3xX216xX23xX6xX25xX3xX73xXdxX231xX1acxX3xX4xX9exX6xX3xX25xX1xX6xX23xX56xX3x10b87xX25xX14xX3xX1a8xX142xX8dxX6xX1acxX7xX3xX4xX1xX20xX3xX142xXdxX20fxXexX8fxX3xX4xX1fxX3xX1axX1bxX3xX17xX18xX3xX13xX14xX6xX3xX73xX28xX23xX3xX25xX1xX11exXexX3xXexX8dxX122xX3xX7xead5xX3xXexX1xX1fxX20xX3xX5xX23xX24xX25xX3xX7xe181xX23xX3xX1x132cfxX25xX3xX17xX28xX3xXexX2bxX25xX1xX3xX1xX2bxX25xX1xX3xXexX74xXdxX3xX34xX10xX25xX10xX38xX23xX10xX5xX6xX56xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX20xX50xXd8xXaxX12xX0xXdxX1acxX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX25xX14xX6xX3xX17xX6xX3xX1acxXd8xX3xX4xX20xX25xX3xX142xX6xXexX3xX50xX20xX25xX14xX3xX216xX23xX6xX25xX3xX50xXdxX10xX1acxX3xX17xX10xX3xXexXdxX25xX1xX3xX1xXdxX25xX1xX3xXexX6xXdxX3xX17xX10xX25xX10xX38xX23xX10xX5xX6xX3xX1xXdxX25xX1xX3xX2xXaxX3xX4xX1acxX7xX5axXbxX1xX20xXexX20xX5axX4xX6xXbxXexXdxX20xX25xX9xXaxXcxX169xX25xX14xX3xXexX1xXb3xX25xX14xX3xX34xX10xX25xX10xX38xX23xX10xX5xX6xX3xX1axX6xX50xX23xX8dxX20xX56xX3x139ccxX25xX1x12afbxX3xX1acxX23xX25xX50xX20x111e4x1474cxX56xX25xX10xXexX56xXaxX3xX50xX6xXexX6xX5axX50xX10xX7xX4xX9xXaxXcxX169xX25xX14xX3xXexX1xXb3xX25xX14xX3xX34xX10xX25xX10xX38xX23xX10xX5xX6xX3xX1axX6xX50xX23xX8dxX20xX56xX3xX344xX25xX1xX347xX3xX1acxX23xX25xX50xX20xX34exX34fxX56xX25xX10xXexX56xXaxX3xX50xX6xXexX6xX5axXbxX1xX20xXexX20xX5axX20xX8dxXdxX14xXdxX25xX6xX5xX5axX7xX8dxX4xX9xXaxX3exX3exX4xX56xX142xX6xX20xX216xX23xX6xX25xX14xXexX8dxXdxX56xX17xX25xX3exX50xX10xX7xX97xXexX20xXbxX3exX23xXbxX5xX20xX6xX50xX10xX50xX3exX10xX50xfd4dxXbxXdxX25xX5xX5x1079bxX34fxX4xX8dxX142xX3d1x142c0xX14xX1acxX23xX1acxX38xed8cxX3exX34exda9cxX2x12949x1453axX3e6x10201xX3e9xX34exX3e6xX3exX1acxX6xX50xX23xX8dxX20xX3e9xX17xX10xX25xX10xX38xX23xX10xX5xX6xX3e9xXbxX25xX20xX17xX3e9xXdxX3ddxX23xX25xX56xe3faxXbxX14xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX347xX3exX3exXdxX1acxX6xX14xX10xX7xX56xX17xX20xX17xX56xX17xX25xX3exX3e3xX34fxX3e8xX3e6xX3exX23xXbxX5xX20xX6xX50xX10xX50xX3exX10xX50xX3d1xXbxXdxX25xX5xX5xX3d7xX34fxX4xX8dxX142xX3d1xX3ddxX14xX1acxX23xX1acxX38xX3e3xX3exX34exX3e6xX2xX3e8xX3e9xX3e6xX3ebxX3e9xX34exX3e6xX3exX1acxX6xX50xX23xX8dxX20xX3e9xX17xX10xX25xX10xX38xX23xX10xX5xX6xX3e9xXbxX25xX20xX17xX3e9xXdxX3ddxX23xX25xX56xX40bxXbxX14xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX14xX6xX3xX17xX18xX3xX1acxX1bxX3xX4xd0eaxX25xX3xX142xX11exXexX3xX73xX14fxX25xX14xX3xX216xX23xX6xX25xX3xX73xXdxX231xX1acxX3xX17xX28xX3xXexX2bxX25xX1xX3xX1xX2bxX25xX1xX3xXexX74xXdxX3xX17xX10xX25xX10xX38xX23xX10xX5xX6xX3xX1xX2bxX25xX1xX3xX2xXaxX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX20xX50xXd8xXaxX12xXcxX169xX25xX14xX3xXexX1xXb3xX25xX14xX3xX34xX10xX25xX10xX38xX23xX10xX5xX6xX3xX1axX6xX50xX23xX8dxX20xX56xX3xX344xX25xX1xX347xX3xX1acxX23xX25xX50xX20xX34exX34fxX56xX25xX10xXexX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX20xX50xXd8xXaxX12xX13xX14xX6xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1xXdxX1b7xX25xX3xX73xX6xX25xX14xX3xX4xXc4xX3xX216xX23xX6xX25xX3xX73xXdxX231xX1acxX3xX73xXb3xXdxX3xX5xX24xXbxX3xX25xX1xX6xX23xX3xXexX8dxX20xX25xX14xX3xX4xX23xXa3xX4xX3xX97xX1xX9exX25xX14xX3xX1xX20xX1fxX25xX14xX3xX4xX1xX122xX25xX1xX3xXexX8dxe995xX3xX111xX3xX34xX10xX25xX10xX38xX23xX10xX5xX6xX56xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX61xX25xX14xX3xX25xX1xX24xX25xX3xX25xX1xX18xX3xX5xX6fxX25xX1xX3xX73xX74xX20xX3xX34xX10xX25xX10xX38xX23xX10xX5xX6xX3xX13xXdxX4xX20xX5xX6xX7xX3xX1axX6xX50xX23xX8dxX20xX8fxX3xXexX8dxX20xX25xX14xX3xX97xX1xXdxX3xX1axX1bxX3xX9exX25xX14xX3xX1xXa3xX3xXexX1xX9exX3xX5xXaaxX25xX1xX3xXbxX1xX10xX3xX73xXb3xXdxX3xX5xX24xXbxX3xXbaxX23xX6xX25xX3xXbfxX23xX6xXdxX50xXc4xX56xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX20xX50xXd8xXaxX12xX13xX14xX6xX3xX5xX23xX61xX25xX3xX97xX1x141bexX25xX14xX3xX73xX56axX25xX1xX3xX216xX23xX6xX25xX3xX73xXdxX231xX1acxX3xXbxX1xX1fxX25xX3xX73xXb3xXdxX3xX7xX127xX3xX4xX6xX25xX3xXexX1xXdxX1b7xXbxX3xX4xX9exX6xX3xX25xX13axf8b8xX4xX3xX25xX14xX20xX18xXdxX8fxX3xX73xX1bbxX4xX3xX142xXdxX1b7xXexX3xX5xX18xX3xX4xX6xX25xX3xXexX1xXdxX1b7xXbxX3xX17xc231xX3xXexX8dxX6xX25xX14xX8fxX3xX17xX18xX20xX3xX17xX11exX25xX3xX73xX28xX3xX25xXa3xXdxX3xX142xXa3xX3xX4xX9exX6xX3xX34xX10xX25xX10xX38xX23xX10xX5xX6xX8fxX3xX73xX14fxX25xX14xX3xXexX1xd230xXdxX3xX97xX143xX23xX3xX14xX1d1xXdxX3xX73xXb3xXdxX3xXexX1xX20xX74xXdxX3xX14xXdxXf0xX6xX3xX4xX1xX122xX25xX1xX3xXbxX1xX9exX3xX17xX18xX3xXbxX1xX10xX3xX73xXb3xXdxX3xX5xX24xXbxX56xX3exX56xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX20xX50xXd8xXaxX12xX34xX653xX3xX1a8xX25xX1xX3xXcxX23xX11exX25xX3exX34xX54xX34xX2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX20xX50xXd8xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3x1013exX10xX23xXexX10xX8dxX7xX0xX3exXbxX12


Các tin đã đưa

Syria: 9 năm xung đột, chưa có hồi kết

Syria: 9 năm xung đột, chưa có hồi kết
2019-03-18 06:42:23

(SGGP) - Ngày 17-3, hãng thông tấn SANA của Syria dẫn một số nguồn tin địa phương cho biết, rất nhiều dân thường, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng sau cuộc không...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết