Cập nhật:  GMT+7
d5f5x1136ex10b92x152a2xdd1cx150d2x161ecx132b2x129bbxX7x165c1x11859x114a3xfe71xd65ex124b7xX5xee72xXax12582xe350x13ac0xX6xX3xXex164f8x126bexe4edxeb78xX3x144c5xddafxX3xe601xe716xd6bexX3x133bfx116b8xX1bxX1xX3xX21x117dbxX3xX21xX25xXexX3xX21x15926x12a0dxX4xX3xX24x12e13xX4xX3xXexXdxX1axX18xe905xX3x13e1dxX3xe458xd862x167f8xX6xXdxX1bxX10xX0x1408exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf45bxX10xX6xef72xXaxX12xd84dx10f7dxX5ex10754xX5exX13xX3x13682xX3xX13xX14xX6xX3xX21xX22xX3xX24xX25xX1bxX1xX3xX21xX2axX3xX21xX25xXexX3xX21xX31xX32xX4xX3xXex150f6xXexX3xX4x113b7xX3xX24xX36xX4xX3xXexXdxX1axX18xX3xXexX43x166f4xX1bxX14xX3xX4xX1xXdx101c1xX1bxX3xX5bx112dexX4xX1xX3x11fafxX18x14e4exX1bxX3xX7x11708xX3xX21x147ffxX4xX3xX1dxXdx121e9xXexX3xX24xXa9xX4xX3xX5bxf007xX3xX14xd981xX1bxX3xX1bxX1xX31xX3xX21xX1exXdxX3xX21xXb9xX18xX3xXexX43xXa6xX4xX3xXexXdxX98xXbxX3x1099ex116f2xXdxX3xXexX91x10907xX1bxX3xX1dxf4cexX3xX13x143a3xXcxX5fxd621xX3x165d4xX1x1192axX3xe042xX1xX22xX3xXexX9cxX4xX1xX3xX58xXdcxXdxX3xX21x14114xX1bxX14xX3xXdfxX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX3xX13xX14xX6xX3xef52xX24xXdxXexX43xX19xX3x14db9xX10xX5bxXd2xX10xX5bxX10xXd2xX3xXd2xXdxX98xXexX3xXexX43xX1axX1bxX3xXcxX10xX5xX10xX14xX43xX6xX24xX61xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf859xX91xX5bxX19xXaxX12x16a5cxX1bxX14xX3xX10dxX10xX5bxXd2xX10xX5bxX10xXd2xX3xX4x16af1xX1bxX14xX3xX7xX91xX3xX7x16665xX1bxX1xX3xX14xXdx16756xX6xX3xX4xX18xXdcxX4xX3x14fe6xX18xX1bxX14xX3xX21xXdcxXexX3xX1xXdxXaexX1bxX3xX1bxX6xX19xX3xXd2xXd3xXdxX3xX1bxX1xX15axX1bxX14xX3xX5bxXdxdfa5xX1bxX3xX1dxXdxX98xX1bxX3xX3fxX3xX13xX6xX24xX3xX5fxX7xX7xX10xXexXdxX6xX3xXd2xXd8xX91xX3xXexX1xX154xX1bxX14xX3x149a0xX49xf142x153a2xX1a3xX1a0xX61xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX91xX5bxX19xXaxX12xXaxXcxX91xXd8xX1bxX3xX1dxXdcxX3xX13xXdfxXcxX5fxX3xX14xXb9xX1bxX3xX1bxX1xX31xX3xX4xf608xX1bxX14xX3xX42xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX1exX1bxX14xX3xX5xX25xXdxX3xX4xX1xef07xX1bxX14xX3xXexX1d3xXdxX61xX3xXe8xX1xX1e8xX1bxX14xX3xXexX1d3xXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX1bxX1xX3xX21xX2axX3xX21xX25xXexX3xX21xX31xX32xX4xX3xXexX80xXexX3xX4xX84xX3xX24xX36xX4xX3xXexXdxX1axX18xX3xX4xX22xX6xX3xX4xX1xXdxX98xX1bxX3xX5bxX9cxX4xX1xX3xXa0xX18xXa2xX1bxX3xX7xXa6xX3xX21xXa9xX4xX3xX1dxXdxXaexXexX61xX3xXe8xX14cxX1bxX14xX3xX14xXdxX1exX1bxX14xX3xX1bxX1xX31xX3xXexX1xX154xX1bxX14xX3xX1a0xX49xX1a2xX1a3xX1a3xX1a0xXe2xX3xX21xX1exXdxX3xXexX1xX22xX3xX4xX22xX6xX3xX4xX1xX1e8xX1bxX14xX3xXexX1d3xXdxX3xX7x14502xX3xX1dxX9cxX3xX5xX91xX25xXdxX3xX1dx15524xX3xXd2xXd8xX3xX13xX14xX6xX3xX7xX274xX3xX21xX84xX24xX3xX1dxX84xX91xX3xX1xf909xX6xX3xX1dx11d27xX1bxX1xX3xXexX1xX10xX91xX3xX4xX154xX4xX3xX21xXdx16829xX18xX3xX42xX1xX91xX84xX1bxX3xX4xX22xX6xX3xX24xX298xX1bxX1xX61xX3xXe8xX1xXdxX98xX1bxX3xXexX1xf6a6xX1bxX14xX3xX7xX274xX3xXexX1xX18xXdcxX4xX3xXd2xX2a7xX3xX4xX1xX1e8xX1bxX14xX3xXexX1d3xXdxXaxXe2xX3xX1d3xX1bxX14xX3xX10dxX10xX5bxXd2xX10xX5bxX10xXd2xX3xX4xX1xX91xX3xX1xX6xX19xX61xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX91xX5bxX19xXaxX12xX0xXdxX24xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe8xX10xX1bxXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax115abxXdxX5bxXexX1xdb34xX3xX2xX1a2xX1a3xX1a3xXbxX162x12e88xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX329xX3x1297fx14ca1x10f62xXbxX162xX331xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX61xX1dxX6xX91xXa0xX18xX6xX1bxX14xXexX43xXdxX61xXd2xX1bxX49xX5bxX10xX7xX42xXexX91xXbxX49xX1bxX10xX324xX7xX49xX1a2xfd4fxX369xX1a2xX49xX2xX2xX33dxX5bxX369xX1a3xX33cx152a6xff57xX2xX1a0xXexX2xX1a2xX33dxX2xX5xX375xX65xX6xX2xX61x137c0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX1bxX1xX3xX21xX2axX3xX21xX25xXexX3xX21xX31xX32xX4xX3xX24xX36xX4xX3xXexXdxX1axX18xX3dxX3xX3fxX3xX41xX42xX43xX6xXdxX1bxX10xXaxX3xX324xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX2xX1a2xX1a3xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX33bxX33cxX33dxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX6xXbxXexXdxX91xX1bxXaxX12xXe4xX1xXe6xX3xXe8xX1xX22xX3xXexX9cxX4xX1xX3xX58xXdcxXdxX3xX21xXf6xX1bxX14xX3xXdfxX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX3xX13xX14xX6xX3xX106xX24xXdxXexX43xX19xX3xX10dxX10xX5bxXd2xX10xX5bxX10xXd2xX61xX3x136d9xX1bxX1xX329xX3xXcxX6xX7xX7xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX91xX5bxX19xXaxX12xXcxX43xX91xX1bxX14xX3xX42xX1xXdxX3xX21xXe6xXe2xX3xX13xX14xX31xd9b7xXdxX3xXbxX1xX154xXexX3xX1bxX14xX1d3xX1bxX3xX138xXdcxX3xX13xX14xX91xX25xXdxX3xX14xXdxX6xX91xX3xX13xX14xX6xX3xX10dxX6xX43xXdxX6xX3x1138cxX6xX42xX1xX6xX43xX91xXd2xX6xX3xX4xX1xX91xX3xX1dxXdxX98xXexXe2xX3xXbxX1xX154xXexX3xX1bxX14xX1d3xX1bxX3xX4xX22xX6xX3xX138xXdcxX3xX13xX14xX91xX25xXdxX3xX14xXdxX6xX91xX3xX10dxfbf5xX3xX43x15203xX1bxX14xX3xX13xX14xX6xX3xXex15d48xX3xX4xX1xX1exXdxX3xX21xXd8xX24xX3xXbxX1xX154xX1bxX3xXd2xXd3xXdxX3xX41xX42xX43xX6xXdxX1bxX10xX3xX5xXd8xX3xX42xX1xX1d3xX1bxX14xX3xX21xX1e8xX1bxX14xX3xX7xXa6xX3xXexX1xf4a2xXexX61xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX91xX5bxX19xXaxX12xXcxX43xX31xXd3xX4xX3xX21xXe6xXe2xX3xX13xX14xX31xX45axXdxX3xXbxX1xX154xXexX3xX1bxX14xX1d3xX1bxX3xX138xXdcxX3xX13xX14xX91xX25xXdxX3xX14xXdxX6xX91xX3xX10dxX4b0xX3xX10dxX6xXexXexX1xX10xX324xX3xX10dxXdxX5xX5xX10xX43xX3xX1bxXe6xXdxX3xX43xX4b3xX1bxX14xXe2xX3xX1xXdxXaexX1bxX3xX42xX1xX1d3xX1bxX14xX3xX4xXe6xX3xX4xX18xXdcxX4xX3xX21xXd8xX24xX3xXbxX1xX154xX1bxX3xX1xX294xX6xX3xX1dxX298xX1bxX1xX3xX1bxXd8xX91xX3xXd2xXd3xXdxX3xX13xX14xX6xX3xX21xX6xX1bxX14xX3xX5bxXdxX180xX1bxX3xX43xX6xX3xX1dxX3fxXdxX3xX10dxX91xX7xX4xX91xX324xX3xXexX4bcxX3xX4xX1xX1exXdxX3xXexX1xX6xX24xX3xX14xXdxX6xX3xX24xXdcxXexX3xX4xX18xXdcxX4xX3xX21xX1exXdxX3xXexX1xX91xX25xXdxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX4xX1xX80xXexX3xXd2xX2a7xX3xX1xX294xX6xX3xX1dxX298xX1bxX1xX61xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX91xX5bxX19xXaxX12xX20xX58x1511exX3xX1dxXdxX98xXexX3xX43xf003xX3xX4xX1xdce8xX1bxX1xX3xX1xX5e1xX3xX21xe3e5xX3xX19xX1axX18xX3xX4xXb9xX18xX3xXcx10fe5xX1bxX14xX3xXexX1xX1exX1bxX14xX3xX41xX42xX43xX6xXdxX1bxX10xX3xX5exX91xX5xX91xX5bxX19xX24xX19xX43xX3xX47fxX10xX5xX10xX1bxX7xX42xX19xX3xX5bxX4bcxX1bxX14xX3xX21xXd8xX24xX3xXbxX1xX154xX1bxX3xXd2xXd8xX91xX3xXexX1xX154xX1bxX14xX3xX33dxX49xX1a2xX1a3xX1a2xX1a2xXe2xX3xX1dxXdxX98xXexX3xX43xX5e9xX3xX4xX1xX5edxX1bxX1xX3xX1xX5e1xX3xX21xX5f5xX3xX42xX1xX3fxXdxX3xX162xX31xXd3xX1bxX14xX3xX5xXaexX1bxX1xX3xX4xX80xX24xX3xX4xX22xX6xX3xX4xX1xX5edxX1bxX1xX3xXa0xX18xX19xX2a7xX1bxX3x10872xXdxX10xXd2xX3xXd2xX2a7xX3xX4xX154xX4xX3xX4xX18xXdcxX4xX3xXexX43xX6xX91xX3xX21xX600xXdxX3xX1xX294xX6xX3xX1dxX298xX1bxX1xX3xXd2xXd3xXdxX3xX13xX14xX6xX3xXd2xXd8xX91xX3xXexX1xX154xX1bxX14xX3xX375xX49xX1a2xX1a3xX1a2xX1a2xX3xXd2xXd8xX3xX1dxXdxX98xXexX3xX43xX5e9xX3xX1xX5e1xX3xX21xX5f5xX3xX4xX1d3xX1bxX14xX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXexX43xX91xX1bxX14xX3xX2xX3xX1bxec0dxX24xX3xXa0xX18xX6xX3xX43xX4b3xX1bxX14xX3xX21xXa2xX19xX3xX42xX1xX1d3xX1bxX14xX3xXbxX1xX84xXdxX3xXexX1xX45axXdxX3xX21xXdxX2axX24xX3xX21xX2axX3xX21xXd8xX24xX3xXbxX1xX154xX1bxX3xX1bxX1xX31xX1bxX14xX3xX1xX5e1xX3xXd2x15904xX1bxX3xX21xX600xX3xX5x1683fxXdxX3xX4xX1xX91xX3xX13xX14xX6xX3dxXe2xX3xX1dxXd8xX3xX10dxX6xX43xXdxX6xX3xX47fxX6xX42xX1xX6xX43xX91xXd2xX6xX3xX4xX1xX91xX3xX1xX6xX19xX61xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX18xXexX1xX91xX43xXaxX12xX67dxXdxX2a7xX18xX3xXdfxX1bxX1xX49xX5exX5fxX5exX61xX5exX13xX3x10e55xX1dxXdxX1axX1bxX3xX5bxX9cxX4xX1xe028xXcxX1xX10xX91xX329xX3xXcxX6xX7xX7xX0xX49xXbxX12

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)Theo: Tass

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thu hút FDI: Kinh nghiệm từ các nước

Thu hút FDI: Kinh nghiệm từ các nước
2023-08-06 16:40:00

QTO - Các quốc gia đang phát triển đưa ra nhiều chính sách, ưu đãi khác nhau để mời chào các nhà đầu tư nước ngoài, thu hút dòng vốn đầu tư lớn nhằm hướng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết