Cập nhật:  GMT+7
fb2ex10de2x19147x1609fx154cfx12b41x18309x10879x107e5xX7x16c06x16203x133c8x10dfax115c6x15215xX5x126bdxXax192fbx143f3x15f40xX3xXex10b26x11c33xX3x168b6xXdx18545xX18xX3xX7x12868xX3x17960x18420x1510axX3xX1x11a92xX3xX4xX22xX6xX3xX4x18810xX4xX3x12702x12c79xX23xX24xX3xX18xXdxX23xX1xX3x15d97x19871xXcx1878cxX3xXex11f57x130cbxX23xX24xX3x12d7cx176eaxX23xX3xX31x13b75xX3x147b6xX41xX6xX23xX0x14dcdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16f14xX10xX6x13a9bxXaxX12x17f81xX3exX67x140d1xX67xX3bxX3x14b50xX3x12c03x1278fx1164fxX4bxX23xX3x177dfxX27xX3xXexX41x12308x17749xX23xX24xX3xX70xX71x157efxX4xX3xXbxX1x18fb0xX23xX24xX3xX13xX14xX3xX13xX6xX41xX1axX3xff1dxX7xXbxX10xX41xX3xX23xX24x1703dxX72xX3x14021x1281bxX52x16523xX3xX31x14eb3xX3xX1ax1356cxX71xX3xX24x14ec1xXdxX3xX4xX2exX4xX3xX23xX7bx11253xX4xX3xX31xX32xX23xX24xX3xX18xXdxX23xX1xX3xX3bxX3cxXcxX3exX3xX5xXa7xX23xX3xX2exX23xX3xX4xX2exX4xX3xX1xX42x18082xXexX3xX31xX27xX23xX24xX3xXexX1x172cbxX3xX31x12af4xX4xX1xX3xX4xX22xX6xX3xX4dxX41xX6xX23xX6axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16232xX42xX64xX72xXaxX12x1884cxX1xX2exXexX3xX76xXdx1111dxX71xX3xXexXd3xXdxX3xXexX41x12a1cxX3xX7xX7cxX3xX3bxX3cxXcxX3exX3xX5x11f7exX23xX3xX31xX11dxX71xX3xXexXdxXa7xX23xX3xXexX41xXa7xX23xX3xX4xX7bxffd4xX23xX24xX3xX46xXe0xX3xX23xX24xX7bx106d9xXdxX3xX31x112ddxX23xX24xX3xX31xX11dxX71xX3x19893xX11dxX71xX3xX3bx15ab2xX18xX3x16ec9xfd71xX4x14b4fxX3x1323cxX23xX24xX3xX93xX7xXbxX10xX41xX3xX1axXa7xX71xX3xX24xXabxXdxX3xX4xX2exX4xX3xX23xX7bxXb4xX4xX3xX31xX32xX23xX24xX3xX18xXdxX23xX1xX3xX3bxX3cxXcxX3exX3xX4xX22xX6xX3xX13xX14xX3xX4x10d42xX23xX3xX23xX1x15ed1xX4xX3xXexX1xX6xX18xX3xX24xXdxX6xX3xX1axX1cxX3xX1xX42xXd3xX4xX1xX3xX31x13a3bxX18xX3xX76xX1a0xX42xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX2exX4xX3xXexX71xX72xX1cxX23xX3xX1xX9bxX23xX24xX3xX1xX1a0xXdxX3xX4xX1xXdxX1cxX23xX3xX5xX7bx188e8xX4xX3x1498fxX71xX23xX24xX3x154c9xX71xX6xX23xX1xX3xX93xX42xX3xX76xXdxX109xX23xX3xX61xX42xX41xX18xX71x13ca2xX6axX3x12e49xX23xX24xX3xX93xX7xXbxX10xX41xX3xX4x164c1xX23xX24xX3xX1axXa7xX71xX3xX24xXabxXdxX3xX4xX2exX4xX3xX31xX32xX23xX24xX3xX18xXdxX23xX1xX3xX3bxX3cxXcxX3exX3xX24xXdx14e2fxXbxX3xX24xXdxX1a0xX18xX3xX23xX1x1732cxX3xX4xX14bxX23xX24xX3xXexX1x133f7xX23xX24xX3xX46xXb4xXdxX3xX4dxX41xX6xX23xX3xXexX1xX153xX23xX24xX3xX1cexX71xX6xX3xX4xX42xX23xX3xX31xX7bxX13axX23xX24xX3xX23xX24xX42xXd3xXdxX3xX24xXdxX6xX42xX3xXexX1xX6xX72xX3xX46xX17xX3xX1cexX71xX185xX23xX3xX7xX20xX6axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX42xX64xX72xXaxX12xX0xXdxX18xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX72xX3xXexXdxX18xX3xX1axXdxX10xX18xX3xX7xX71xX3xX71xX23xX24xX3xX1xX42xX3xX4xX71xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX64xX42xX23xX24xX3xX18xXdxX23xX1xX3xX23xX6xXexX42xX3xXexX41xX42xX23xX24xX3xX46xX6xX23xX3xX64xX10xX3xXdxX41xX6xX23xX3xX1xXdxX23xX1xX3xX2xXaxX3xX4xX18xX7xX6exXbxX1xX42xXexX42xX6exX4xX6xXbxXexXdxX42xX23xX9xXaxX70xX71xX72xX4bxX23xX3xX76xX27xX3xXexX41xX7bxX7cxX23xX24xX3xX70xX71xX82xX4xX3xXbxX1xX87xX23xX24xX3xX13xX14xX3xX13xX6xX41xX1axX3xX93xX7xXbxX10xX41xX6axX3x1442cxX23xX1x108d9xX3xX3cxX102xX6axXaxX3xX64xX6xXexX6xX6exX64xX10xX7xX4xX9xXaxX70xX71xX72xX4bxX23xX3xX76xX27xX3xXexX41xX7bxX7cxX23xX24xX3xX70xX71xX82xX4xX3xXbxX1xX87xX23xX24xX3xX13xX14xX3xX13xX6xX41xX1axX3xX93xX7xXbxX10xX41xX6axX3xX302xX23xX1xX305xX3xX3cxX102xX6axXaxX3xX64xX6xXexX6xX6exXbxX1xX42xXexX42xX6exX42xX41xXdxX24xXdxX23xX6xX5xX6exX7xX41xX4xX9xXaxX52xX52xX4xX6axX76xX6xX42xX1cexX71xX6xX23xX24xXexX41xXdxX6axX46xX23xX52xX64xX10xX7xX1axXexX42xXbxX52xX71xXbxX5xX42xX6xX64xX10xX64xX52xX4xXdxX1e1xX42xXexX42xX1axX10xX1ax1836fxX5xX72xX391xX71xX1e1xX46xX10xX71xX1axX24xX52xX9ex17d50xX2x110bfx15f60xX39exXa1xX3a1xX9exX391xX52xX18xX10xX41xX5xXdxX23xX3a1xX2x1027cxX9fxX39exX391x1273cxX391xX3a0x15ab4xX3a1xX2xX9fxXa1xX391xX76xX3a0xX9fxX3a0xX3a1xX4x17bb5xX4xX10xX3a1xX3b7xX9exX76xXa1xX3a1xX3a0xX9exX9exX39exX3a1xX6xX10xX2xX39exX64xX3a0xX10xX391xX2xX3b4xX76xX3b0xX3a1x17c5dxX71xX18xX76xX42xX3a1xX72x1381bxX64xX64xX6axX3dexXbxX24xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX305xX52xX52xXdxX18xX6xX24xX10xX7xX6axX46xX42xX46xX6axX46xX23xX52xX3e5xX391xX39exX39exX52xX71xXbxX5xX42xX6xX64xX10xX64xX52xX4xXdxX1e1xX42xXexX42xX1axX10xX1axX391xX5xX72xX391xX71xX1e1xX46xX10xX71xX1axX24xX52xX9exX39exX2xX3a0xX3a1xX39exXa1xX3a1xX9exX391xX52xX18xX10xX41xX5xXdxX23xX3a1xX2xX3b0xX9fxX39exX391xX3b4xX391xX3a0xX3b7xX3a1xX2xX9fxXa1xX391xX76xX3a0xX9fxX3a0xX3a1xX4xX3c3xX4xX10xX3a1xX3b7xX9exX76xXa1xX3a1xX3a0xX9exX9exX39exX3a1xX6xX10xX2xX39exX64xX3a0xX10xX391xX2xX3b4xX76xX3b0xX3a1xX3dexX71xX18xX76xX42xX3a1xX72xX3e5xX64xX64xX6axX3dexXbxX24xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX3xXexX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xX7xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX1xX27xX3xX4xX22xX6xX3xX4xX2exX4xX3xX31xX32xX23xX24xX3xX18xXdxX23xX1xX3xX23xX6xXexX42xX3xXexX41xX42xX23xX24xX3xX46xX47xX23xX3xX31xX4bxX3xXdxX41xX6xX23xX3xX1xX17xX23xX1xX3xX2xXaxX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX42xX64xX72xXaxX12xX70xX71xX72xX4bxX23xX3xX76xX27xX3xXexX41xX7bxX7cxX23xX24xX3xX70xX71xX82xX4xX3xXbxX1xX87xX23xX24xX3xX13xX14xX3xX13xX6xX41xX1axX3xX93xX7xXbxX10xX41xX6axX3xX302xX23xX1xX305xX3xX3cxX102xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX42xX64xX72xXaxX12xX102xX1xX2exXexX3xX76xXdxX109xX71xX3xX46xXb4xXdxX3xX76xX2exX42xX3xX24xXdxXb4xXdxX151xX3xX153xX23xX24xX3xX93xX7xXbxX10xX41xX3xX4xX1xX42xX3xX76xXdxX1cxXexX3xX13xX14xX3xX18xX71xX82xX23xX3xX1cexX71xX82xX4xX3xXexX1cxX3xX1xX14fxX6xX3xX46xX47xX23xX3xX31xX4bxX3xX4dxX41xX6xX23xX3xX76x15662xX23xX24xX3xX4xX2exX4xX1xX3xX1axX1xX71xX72xX1cxX23xX3xX1axX1x10ed4xX4xX1xX3xX4xX2exX4xX3xX31xX32xX23xX24xX3xX18xXdxX23xX1xX3xX3bxX3cxXcxX3exX3xX46xX9bxX3xX4xX2exX4xX3xX31xX82xXdxX3xXexX2exX4xX3xXexX41xX42xX23xX24xX3xX1axX1xX71xX3xX46xX20xX4xX3xX5xXa7xX23xX3xXexXdxX1cxX23xX24xX3xXbxX1xX1a0xX23xX3xX31xX82xXdxX3xX4xX2exX4xX1xX3xX1xX9bxX23xX1xX3xX1c9x11c46xX3xX4xX22xX6xX3xX4dxX41xX6xX23xX151xX3xX31xX32xX23xX24xX3xXexX1xX13axXdxX3xX24xXdxX210xXbxX3xX41xX14bxX23xX3xX31xX10xX3xX4xX2exX4xX3xX1xX9bxX23xX1xX3xX31xX27xX23xX24xX3xX24xX185xX72xX3xX1xX47xX23xX3xX76xX573xX23xX24xX3xX4xX2exX4xX1xX3xXexX14bxX23xX24xX3xX4xX7bxX13axX23xX24xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX1xX9bxX23xX24xX3xX1xX1a0xXdxX6axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX42xX64xX72xXaxX12xX1e4xX23xX24xX3xX93xX7xXbxX10xX41xX3xX1axX1xX223xX23xX24xX3xX31xXe0xX23xX1xX3xX13xX14xX3xX1axX1xX153xX23xX24xX3xXexX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xX1c9xX71xX23xX24xX3xX31xX27xXexX3xX46xXb4xXdxX3xX4dxX41xX6xX23xX3xX23xX1xX7bxX23xX24xX3xX7x14ee2xX23xX3xX7xX9bxX23xX24xX3xX76xX1a0xX42xX3xX46x14857xX3xX4xX2exX4xX3xX5xX20xX4xX3xX5xX7bxX1c6xX23xX24xX3xX46xX9bxX3xX5xX1c6xXdxX3xX585xX4xX1xX3xX4xX22xX6xX3xX13xX14xX3xXexX41xX42xX23xX24xX3xX1axX1xX71xX3xX46xX20xX4xX6axX52xX6axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX42xX64xX72xXaxX12xX102xX1xXd3xX18xX3xX61xX71xX185xX23xX52xX67xX3exX67xX6ex13bf5xX6xX7xX1xXdxX23xX24xXexX42xX23xX0xX52xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Dân Mỹ đang không thở được!

Dân Mỹ đang không thở được!
2023-06-09 06:09:00

QTO - Cả nước Mỹ đang chìm trong màn khói dày đặc do cháy rừng dữ dội ở Canada, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe của người dân.

Mỹ ở đâu trong hòa giải Trung Đông?

Mỹ ở đâu trong hòa giải Trung Đông?
2023-06-08 15:13:00

QTO - Dù gặp vô vàn thách thức trong hàn gắn mối quan hệ giữa Ả Rập Saudi và Israel, Washington đang rất nỗ lực nhằm duy trì tầm ảnh hưởng ở Trung Đông.

Bước khởi đầu nhiều trắc trở

Bước khởi đầu nhiều trắc trở
2019-06-26 06:44:53

QĐND - Hội nghị kinh tế mang tên “Từ hòa bình tới thịnh vượng” được cho là nhằm hỗ trợ Palestine về kinh tế, diễn ra tại Bahrain từ ngày 25 đến 26-6, do Mỹ đồng tổ chức với...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết