Cập nhật:  GMT+7
db45x13b79x10256x102e8x15dfexdc85x1343ax11095x14aaaxX7x168b8x12399x15107xfd9bx126a2x15269xX5xfd62xXax101bex166b1x14ebfxX3xXex14ec9xXdxX3xf837xX1x14b9cx1339ex14e75xX3x13c88x1225bxX1dxX1xX3x15f98xX1dxX1exX3xX1x10485xX3xX1exXdx1336fxXdxX3xXbxX1xX17xXbxX3xX1xX6xXdxX3xX1dxX1xf805xX3xX1dx15d6fxe225xX4xX3x14102xX7x14614xX6xX10xX5xX3x15e5bxX3cxX3x1273exX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX0x12099xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12e54xX10xX6xf570xXaxX12x151b8x14c04xX6cxfbf5xX6cxe3a3xX3x15124xX3xX6cxXdx15fe4xX4xX3xX25xX1dxX1exX3xX1xX2axX3xX1exXdxX2exXdxX3xXbxX1xX17xXbxX3xX1xX6xXdxX3xX1dxX1xX3cxX3xX1dxX3fxX40xX4xX3xX1dxX1x113acxe0d5xX3xX4xX1xffb4xX9bxX3xX69x15554xXexX3xX4x1554exX2axX4xX3xed5cxXa7xX1dxX1exX3xX20xX2axXexX3xX1axebd5xfb57xX3xX69xX3cxXdxX3xX1xX3cxX1dxX1exX3xXexX1xfeb4xXbxX3xX1ax12987xX3xX1exXdxdcadxX6xX3xX43xX7xX45xX6xX10xX5xX3xX4axX3cxX3xX4dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11891xXb6xX69x15e30xXaxX12xXcxX45xXb6xX1dxX1exX3xX4xX1xXa7xXf4x14959xX1dxX3xXexX1xfbccxX9bxX3xXexX40xXdxX3xX4dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX3xX1dxX1exX3cxXf4xX3xfc6axX2xX57xX2xec43xX3xX71xX1exXb6x16533xXdxX3xXexX45xX3fx12673xX1dxX1exX3xX13xX14xX3x1128bxX1dxXexXb6xX1dxXf4xX3xXf1xX5xXdxX1dxX1axX10xX1dxX3xX1ax162fexXa7xX3xX1ex13c26xXdxX3xX1axXdxf9fexX9bxX3xX4xX1xX101xX3xX4axX3cxX3xXexX17xXdxX3xX1axX1xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1dxX1xX3xX25xX1dxX1exX3xX1xX2axX3xX1exXdxX2exXdxX3xXbxX1xX17xXbxX3xX1xX6xXdxX3xX1dxX1xX3cxX3xX1dxX3fxX40xX4xX120xX3xX1dxX1xX9axX9bxX3xX4xX1xX9fxX9bxX3xX69xXa3xXexX3xX4xXa7xX2axX4xX3xXabxXa7xX1dxX1exX3xX20xX2axXexX3xX1axXb5xXb6xX3xX69xX3cxXdxX3xX1xX3cxX1dxX1exX3xXexX1xXc3xXbxX3xX1axXc7xX3xX1exXdxXcbxX6xX3xX43xX7xX45xX6xX10xX5xX3xX4axX3cxX3xX4dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXb6xX69xXf4xXaxX12xXcxX125xXdxX3xX20xXdx12ccexX9bxX3xX69x11dd7xX1dxX1exX3xX4xX1x10d82xX1dxX3xX4xXa7x11c18xXdxX3xX4x141cdxX1dxX1exX3xXexX45xXb6xX1dxX1exX3xX4xX1xXa7xXf4xX101xX1dxX3xXexX1xX106xX9bxX3xXcxX45xXa7xX1dxX1exX3xe54ax14d6cxX1dxX1exX120xX3xX71xX1exXb6xX125xXdxX3xXexX45xX3fxX12bxX1dxX1exX3xX13xX14xX3xX132xX1dxXexXb6xX1dxXf4xX3xXf1xX5xXdxX1dxX1axX10xX1dxX3xX20x14ab8xX3xX1ex126baxXbxX3xX1ex13cdexX3xX4xX17xX4xX3xX1dxX1xX3cxX3xX5xX23dxX1dxX1xX3xX20xX125xXb6xX3xX4dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX3xX4axX3cxX3xX1axX142xXa7xX3xX1exX146xXdxX3xX4xX17xX4xX3x107f6xX142xX1dxX3xX1axXdxX14bxX9bxX3xX4xX1xX101xX3xX4axX3cxX3xX4x1236cxX3xX4xX17xX4xX3xX270xX3fxX40xX4xX3xX1axX1x14899xX1dxX3xX4xX9fxXbxX3xX20xX1e8xX3xXabxXb6xX6xX3xX69xX21xXa7xX3xX4xX106xX1dxX1exX3xXexX1xX1cxX1dxX1exX6fxX3xX13xX14xX3xX7x12492xX3xX1dx15e89xX3xX5xf534xX4xX3xX20xX1e8xX3xX20xX2exX9bxX3xX270xX2exXb6xX3xX6xX1dxX3xXexXb6xX3cxX1dxX3xX4xX1xXb6xX3xX4xX2exX3xX1dxX1exX3fx15d24xXdxX3xX43xX7xX45xX6xX10xX5xX3xX4x15ccdxX1dxX1exX3xX1dxX1xX3fxX3xX1dxX1exX3fxX2d6xXdxX3xX4dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXb6xX69xXf4xXaxX12xfc8axX1dxX1exX3xXf1xX5xXdxX1dxX1axX10xX1dxX3xX4xX2exX1dxX1xX3xX270xX17xXb6xX3xX45xX9axX1dxX1exX120xX3xX1dxX1xXcbxX1dxX1exX3xX1xXf4xX3xX4axX146xX1dxX1exX3xX4xX1xXb6xX3xX1dxX1exX3fxX2d6xXdxX3xX4dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX3xX20xX6xX1dxX1exX3xX270xX21xX3xXexX1xXa7xX3xX1x14969xXbxX3xX4axX3cxX3xXexX1xeee5xX4xX3xX1exXdx1410exX4xX3xX4xX1xf963xX1dxX1xX3xfe9exXa7xXf4xX14bxX1dxX3xX4dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX3xXexXdxX101xXbxX3xXexX365xX4xX3xX1x11fd5xXbxX3xXexX17xX4xX3xX4axX40xXdxX3xX43xX7xX45xX6xX10xX5xX3xX20xX1e8xX3xX1dxX1exX106xX1dxX3xX4xX1xX240xX1dxX3xX270xX125xXb6xX3xX5xX2b6xX4xX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXb6xX69xXf4xXaxX12xX0xXdxX9bxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxdbdaxX10xX1dxXexX10xX45xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxde04xXdxX69xXexX1xe723xX3xX2x14ed3x13acfxX3e9xXbxXabxdf80xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX3e5xX3xe314x15657xX3f7xXbxXabxX3edxXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX57xX57xX4xX6fxX270xX6xXb6xX36exXa7xX6xX1dxX1exXexX45xXdxX6fxX4axX1dxX57xX69xX10xX7xX1axXexXb6xXbxX57xX1dxX10xX3e0xX7xX57xX3e8xX11cxX3e9x16269xX57xX2xX2x11d41xX69xX11cxX3e9xX3f7xX11cxX3f7xX2xX3e9xXexX3e8x14366xX11cxX3f7xX5xX427xX73xX6xX3e8xX6fx112f0xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX1axX1xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1dxX1xX3xX25xX1dxX1exX3xX1xX2axX3xX1exXdxX2exXdxX3xXbxX1xX17xXbxX3xX1xX6xXdxX3xX1dxX1xX3cxX3xX1dxX3fxX40xX4xX3xX43xX7xX45xX6xX10xX5xX3xX4axX3cxX3xX4dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xXaxX3xX3e0xXdxX69xXexX1xX9xXaxX2xX3e8xX3e9xX3e9xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX3f7xX3f8xX3f7xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3d1xX6xXbxXexXdxXb6xX1dxXaxX12xX71xX1exXb6xX125xXdxX3xXexX45xX3fxX12bxX1dxX1exX3xX13xX14xX3xXexX1xX106xX9bxX3xX4dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX10xX1dxX3xXexX1xX360xX4xX3xX1exXdxX365xX4xX3xX4xX17xX4xX3xX270xX142xX1dxX3xX1axXdxX14bxX9bxX3xX4xX1xX101xX3xX5xX10xXb6xX3xXexX1xX6xX1dxX1exX6fxX3x11a16xX1dxX1xX3xX43xX3e8xX42bxX1dxX10xX3e0xX7xX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXb6xX69xXf4xXaxX12xX13xX2axXexX3xXexX45xXb6xX1dxX1exX3xX1dxX1xXcbxX1dxX1exX3xX9bxX365xX4xX3xX20xX36axX4xX1xX3xX4xX1xX36axX1dxX1xX3xXexX45xXb6xX1dxX1exX3xX4xX1xXa7xXf4xX101xX1dxX3xX4xX218xX1dxX1exX3xX69xXa7xX3xX4xX25xX6xX3xX71xX1exXb6xX125xXdxX3xXexX45xX3fxX12bxX1dxX1exX3xX13xX14xX3xXexX40xXdxX3xXcxX45xXa7xX1dxX1exX3xX217xX218xX1dxX1exX120xX3xX5xX3cxX3xX1axXdxX14bxX9bxX3xX4xX1xX101xX3xX7xX2b6xX3xX270xX1fbxX1dxX1exX3xXbxX1xX17xXexX3xX270xX125xXb6xX3xX5xX2b6xX4xX3xXexe238xXdxX3xXexX77xX3xX1dxX1xX9fxXexX3xX1exXdxXcbxX6xX3xX43xX7xX45xX6xX10xX5xX3xX4axX3cxX3xX4dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX3xXexX45xXb6xX1dxX1exX3xX1dxX1xXdxX14bxXa7xX3xX1dxX106xX9bxX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXb6xX69xXf4xXaxX12xX3d1xX17xX4xX3xX4xXa7xX2axX4xX3xXexX9fxX1dxX3xX4xX218xX1dxX1exX3xX4xX25xX6xX3xX43xX7xX45xX6xX10xX5xX3xXexX45xXb6xX1dxX1exX3xX1dxX1xXdxX14bxXa7xX3xXexX1xX17xX1dxX1exX3xX36exXa7xX6xX3xX1axX1xXdxX101xX1dxX3xX1xe2a0xX1dxX3xX3e8xX3e9xX3e9xX3xX1dxX1exX3fxX2d6xXdxX3xX4dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX120xX3xX4xX2exX3xX69xX1f2xX1dxX3xXexX1xX3fxX2d6xX1dxX1exX3xX20xX23dxX3xXexX1xXdxX77xXexX3xX9bxX125xX1dxX1exX6fxX3xX3d1xX1x11636xX3xX45xXdxX142xX1dxX1exX3xXexX1xX17xX1dxX1exX3xX2xX3xX20xX23dxX3xX4xX1xXa3xX1dxX1exX3xX1axXdxX101xX1dxX3x14336xX67axX11cxX427xX3xX1dxX1exX3fxX2d6xXdxX3xX4dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX3xXexX1xXdxX77xXexX3xX9bxX125xX1dxX1exX3xXexX45xXb6xX1dxX1exX3xX4xX17xX4xX3xX4xXa7xX2axX4xX3xX20xX365xX1dxX1exX3xX20xX2axX3xX4axX40xXdxX3xX5xX2b6xX4xX3xX5xX3fxX388xX1dxX1exX3xX43xX7xX45xX6xX10xX5xX120xX3xX4axX3cxX3xX5xX3cxX3xXexX1xX17xX1dxX1exX3xX20xf879xX9bxX3xX9bxX17xXa7xX3xX1dxX1xX9fxXexX3xX1axX1e8xX3xXexX1ecxX3xX1dxX106xX9bxX3xX3e8xX3e9xX2xX427xX3xXexX40xXdxX3xX1dxX6xXf4xX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXb6xX69xXf4xXaxX12xXcxXa7x11e6exX1dxX3xXexX45xX3fxX40xX4xX120xX3xX3d1xX1xX36axX1dxX1xX3xX36exXa7xXf4xX14bxX1dxX3xX4dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX3xX20xX23dxX3xX20x12de8xX1dxX1xX3xX4xX1xX65cxX3xXbxX1xX1f7xXdxX3xX1xX388xXbxX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX4axX40xXdxX3xX43xX7xX45xX6xX10xX5xX3xX7xX6xXa7xX3xX4xXa7xX2axX4xX3xX20xX2axXexX3xX1axX36axX4xX1xX3xX5xX40xX1dxX3xX1dxX1xX9fxXexX3xX69xXb6xX3xX5xX2b6xX4xX3xX5xX3fxX388xX1dxX1exX3xX43xX7xX45xX6xX10xX5xX3xXbxX1xX17xXexX3xX20xX2axX1dxX1exX3xXexX45xXb6xX1dxX1exX3xX1dxX1xXdxX14bxXa7xX3xX1dxX106xX9bxX120xX3xX1axX1xXdxX3xX5xX2b6xX4xX3xX5xX3fxX388xX1dxX1exX3xX1dxX3cxXf4xX3xXexXdxX101xX1dxX3xX7xX1f2xXa7xX3xX4axX3cxXb6xX3xXexX45xX125xXdxX3xXexX21xX3xX1dxX125xX1dxX3xX12bxX3xXexX1xX3cxX1dxX1xX3xXbxX1xX1f7xX3x13ecaxX10xX1dxXdxX1dxX120xX3xX1exX1f2xXf4xX3xX45xX6xX3xX2xX3xX4xXa7xX2axX4xX3xX20xX365xX1dxX1exX3xX20xX2axX3xX4axX2e1xX3xXexX45xX6xX1dxX1exX3xX1axX1xXdxX101xX1dxX3xX2xX3e9xX3xX1dxX1exX3fxX2d6xXdxX3xX4dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX3xXexX1xXdxX77xXexX3xX9bxX125xX1dxX1exX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXb6xX69xXf4xXaxX12xXcxX45xX3fxX40xX4xX3xX20xX281xX120xX3xXexX45xXb6xX1dxX1exX3xX4xXa7xX2axX4xX3xX1exX240xXbxX3xX4axX40xXdxX3xXcxX1xX25xX3xXexX3fxX40xX1dxX1exX3xX43xX7xX45xX6xX10xX5xX3xXf1xX10xX1dxX43fxX6xX9bxXdxX1dxX3xX71xX10xXexX6xX1dxXf4xX6xX1xXa7xX120xX3xX1xX6xXdxX3xX270xX142xX1dxX3xX20xX23dxX3xX20xX125xXexX3xX20xX3fxX388xX4xX3xX9bxX2axXexX3xXexX1x151a3xX6xX3xXexX1xXa7xXc3xX1dxX3xX1dxX1exX106xX1dxX3xX4xX1xX240xX1dxX3xX43xX45xX6xX1dxX3xX7xX12bxX3xX1xXcbxXa7xX3xX4axX2e1xX3xX1axX1xX36axX3xX1xX125xXexX3xX1dxX1xX1f2xX1dxX120xX3xX4xX2e1xX1dxX1exX3xX1dxX1xX3fxX3xX9bxX12bxX3xX45xX2axX1dxX1exX3xX1x10228xX6xX3xX270xX732xX1dxX1xX3xX4axX40xXdxX3xX4xX17xX4xX3xX1dxX3fxX40xX4xX3xX132xX45xX6xX270xX6fxX3xX4dxX1xX36axX6xX3xX13xX14xX3xXexXdxX1dxX3xX45xX9axX1dxX1exX120xX3xXexX1xX360xX4xX3xX20xX28exXf4xX3xX7xX2b6xX3xX1xX2axXdxX3xX1dxX1xXc3xXbxX3xX4xX25xX6xX3xX43xX7xX45xX6xX10xX5xX3xX4axX3cxXb6xX3xX1axX1xXa7xX3xX4axX2b6xX4xX3xX1exXdxX360xXbxX3xX4xX2exXdxX3xXexX1xXdxX77xX1dxX3xX20xXdxX14bxXa7xX3xX1axXdxX77xX1dxX3xX7xX1f7xX1dxX1exX3xX1xX3cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX3cxXf4xX3xX4xX25xX6xX3xX1dxX1exX3fxX2d6xXdxX3xX4dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX3xX12bxX3xXf1xX2d6xX3xXcxX1f2xXf4xX3xX4axX3cxX3x16365xX2exXdxX3xf8a9xX6x11b97xX6xX120xX3xX4xX2e1xX1dxX1exX3xX1dxX1xX3fxX3xX4xX70exX1dxX3xX20xX125xXexX3xX20xX3fxX388xX4xX3xX1exXdxX2exXdxX3xXbxX1xX17xXbxX3xX1xX6xXdxX3xX1dxX1xX3cxX3xX1dxX3fxX40xX4xX6fxX57xX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xXa7xXexX1xXb6xX45xXaxX12xX71xX1exX146xX4xX3xXcxX1xX125xX4xX1xX57xX6cxX6dxX6cxX73xX3d1xX6xXdxX45xXb6xX0xX57xXbxX12

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cựu Tổng thư ký LHQ kêu gọi hành động tại COP28

Cựu Tổng thư ký LHQ kêu gọi hành động tại COP28
2023-01-30 06:05:00

(Tin Tức) - Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28) cần tập trung vào hành động thay vì chỉ đưa ra các tầm nhìn. Đây...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết