Cập nhật: 19/11/2022 06:43 GMT+7
ecbx3cb2x6640x6074x8053x26f7x8138x5ed9x77d2xX7x5dd8x3b1bx3124x11eex390cx4314xX5x21a0xXax3c45x1eb1x19d9xX3x2c60xX1x6cabx50dbx6a6cxX3x912ax7843xX19xX1xX3xX4xX6x2446xX3xX16x208cxXexX3xX16xXdxX19xX1xX3xXexX26xX3xX5x7910x6d73xX3x6e5dx1a5axXdxX3xX1cx931cxXdxX3x278cx785cxXdxX3x1cd4xX19xX3x517bx4e54xX3xf4cx5d62x3888xX19xX1axX3x27b4xX3xXcxX1x74f0xXdxX3x87f1x1df0xX19xX1xX3xX47xX48xX49xX19xX1axX0x6cf4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16b8xX10xX6xX35xXaxX12xX3x5620x5c85xX75x94b8xX75x64d7xX3xX4dxX3x710dxX1x1600xX3xXcx7080xX19xX1axX3xXexX1xX3axX19xX1axX3xX13xX14xX3x5185xX6xX23xX6xX5xX6xX3xX6exX6x5738xX99xXdxX7xX3xX19xX1axX36x37efxX3xX2x369dxX5fxX2xX2xX3xX1cx3ac0xX3xXexX1xX6xX23xX3xX35x2d2fxX3xX1xX45xXdxX3xX19xX1axX1xX1dxX3xX4x14aaxXbxX3xX4xX6x2baexX3x2269xX7ex6fddx4067xX3x6429xX3xX54xX6xX19xX1axX16xXc3xX16x85a9xX3xXcxX1xX51xXdxX3x8227xX6xX19xX78xX3xX54xX36xX3xX6exX6xX99xX99xXdxX7xX3xX19xX1xXbexX19xX3xX23x812axX19xX1xX3xX4xX6xX23xX3xX16xX26xXexX3xX16xXdxX19xX1xX3xXexX26xX3xX4x5c5cxX6xX3xX13xX14xX3xX1cxX3axXdxX3xX3dxX3exXdxX3xX4xX1xX32xX33xX3x8f43xX3xX3dxX36xX3xX41xX19xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX49xX19xX1axX3xX4dxX3xXcxX1xX51xXdxX3xX54xX55xX19xX1xX3xX47xX48xX49xX19xX1axX78xX3xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xXc3xX35xXa1xXaxX12xX54xX36xX3xX90xX6xX23xX6xX5xX6xX3xX6exX6xX99xX99xXdxX7xX3xX4xX1xXc3xX3x9214xXdxX26xXexXd3xX3xX5xX36xX3xX23xX45xXexX3xX1cxX3axXdxX3xXexX51xX4xX3xX16xXdxX19xX1xX3xXexX26xX3xXexXdxX19xX3xX4x393bxXa1xXd3xX3xX13xX14xX3xX4xX6xX23xX3xX16xX26xXexX3xX1cxX3axXdxX3xX3dxX3exXdxX3xX4xX1xX32xX33xX3xX117xX3xX3dxX36xX3xXexX1xX1dxX19xX1xX3xX3dxX48x6200xX19xX1axX3xX4xX104xX6xX3xX16xX1xX33xX3xX3dxXb2xX4xX3xX19xX36xXa1xX78xX3xX54xX36xX3xX6exX6xX99xX99xXdxX7xX3xX16xX1xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX13xX14xX3xX5xX36xX3xX23xX45xXexX3xX4xX48x13dexX19xX1axX3x1108xX33xX3axX4xX3xXcaxX3xXcxX1xX51xXdxX3xX54xX55xX19xX1xX3xX47xX48xX49xX19xX1axX3xX3dxX36xX3xX4xX80xX3xX5xX1b0xXdxX3x66daxX4xX1xX3xX7xX3axX19xX1axX3xX4x35aexX19xX3xXcaxX3xX16xX1xX33xX3xX3dxXb2xX4xX3xXexXb2xX3xX35xXc3xXd3xX3xX5xXdx1e2dxX19xX3xX16xX26xXexXd3xX3xXexX1xX1dxX19xX1xX3xX3dxX48xX1b0xX19xX1axXd3xX3xX6xX19xX3xXexXc3xX36xX19xX3xX3dxX36xX3xX165x5de8xX19xX3xX3dx7241xX19xX1axX3xX19xX36xXa1xX78xX3xXcxX1xX10xXc3xX3xX165xX36xX3xX6exX6xX99xX99xXdxX7xXd3xX3xX13xX14xX3xX4xX80xX3xX4xX6xX23xX3xX16xX26xXexX3xX16xXdxX19xX1xX3xXexX26xX3xX5xX32xX33xX3xX35xX36xXdxX3xX1cxX3axXdxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX19xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX49xX19xX1axX3xX4dxX3xXcxX1xX51xXdxX3xX54xX55xX19xX1xX3xX47xX48xX49xX19xX1axX3xX3dxX36xX3xX16xX1x348axX19xX1axX3xX4xX80xX3xX1cxX3axXdxX3xXexX51xX4xX3xX16xXdxX19xX1xX3xXexX26xX3xX19xX36xXc3xX3xXexX3axXexX3xX4xX1xXc3xX3xX16xX1xX33xX3xX3dxXb2xX4xX3xX1xX49xX19xX3xX5xX36xX3xX13xX14xX78xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xXc3xX35xXa1xXaxX12xX0xXdxX23xX1axX3xX7xX99xX4xX9xXaxX5fxX5fxX4xX78xX165xX6xXc3xX1eaxX33xX6xX19xX1axXexX99xXdxX78xX3dxX19xX5fxX35xX10xX7xX16xXexXc3xXbxX5fxX19xX10x1b17xX7xX5fx8113xX326x13a7x352axX5fxX328xXa4xX35xX329x3c08xX329xX328x1349xX2xX2xXexX2x72f1xX326xX2x290exX32fxX5xX2xX78x2188xXbxX1axXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xXc3xX35xXa1xXaxX12xX3xX54xX36xX3xX90xX6xX23xX6xX5xX6xX3xX6exX6xX99xX99xXdxX7xX3xXexXefxXdxX3xX23xX45xXexX3xX7xXb2xX3xX16xXdx3d75xX19xX3xXexX99xXc3xX19xX1axX3xX16xX1xX33xX2b2xX19xX3xX16xX1xX83xX3xXcxX33x8587xX19xX3xX5x1368xX3xXc5xX7exXc7xXc8xXd3xX3xX54xX6xX19xX1axX16xXc3xX16xXd3xX3xXcxX1xX51xXdxX3xXdaxX6xX19xX78xX3xX7axX1axX33x7c41xX19x11bfxX3x4748xX10xX33xXexX10xX99xX7xX3xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xXc3xX35xXa1xXaxX12xX54xX36xX3xX6exX6xX99xX99xXdxX7xX3xX4x47bdxX19xX1axX3xX19xX22bxX33xX3xX165xX187xXexX3xX90xX1xX33xX2b2xX19xX3xX16xX1xX83xX3xX16xXdxX19xX1xX3xXexX26xX3xX41xX19xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX49xX19xX1axX3xX4dxX3xXcxX1xX51xXdxX3xX54xX55xX19xX1xX3xX47xX48xX49xX19xX1axX3xX35xXc3xX3xX13xX14xX3xX1axXdxX3exXdxX3xXexX1xXdxX37axX33xX3xX1xX3b1xXdxX3xX1cxX38fxX33xX3xX19x901axX23xX3xX19xX1x5491xX23xX3xXexX1x49e5xX4xX3xX1cx5f78xXa1xX3xXexX433xX19xX1axX3xXexX99xX48xXcaxX19xX1axX3xX4xX2b2xX19xX1axX3xX165xX438xX19xX1axXd3xX3xX4xX51xX4xX3xXexXdxX22bxX33xX3xX4xX1xX33xX441xX19xX3xX23xX2b2xXdxX3xXexX99xX48xX1e6xX19xX1axX3xX3dxX36xX3xX5xX6xXc3xX3xX1cxX45xX19xX1axX3xX4xX6xXc3xX3xX3dxX36xX3xX4xX51xX4xX3xX23xX3axXdxX3xX1eaxX33xX6xX19xX3xX1xX37axX3xX1cxX3axXdxX3xXexX51xX4xX3xX23xXefxX19xX1xX3xX23x2d6fxX3xXexX99xXc3xX19xX1axX3xX5x8effxX19xX1xX3xX3dxXb2xX4xX3xXexX48xX3xX19xX1xX32xX19xX78xX3xXcxX1xX10xXc3xX3xX165xX36xX3xX6exX6xX99xX99xXdxX7xXd3xX3xX332xX32fx3661xX3xX4xX51xX4xX3xX23x76e7xXexX3xX1xX36xX19xX1axX3x8808xX33xXbexXexX3xX16xX1xX441xX33xX3xX4xX104xX6xX3xX13xX14xX3xX1cxX48xX1b0xX4xX3xX3dxX187xX19xX3xX4xX1xX33xXa1x5069xX19xX3xXexX3exXdxX3xX41xX19xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX49xX19xX1axX4dxXcxX1xX51xXdxX3xX54xX55xX19xX1xX3xX47xX48xX49xX19xX1axX3xX3dxX36xX3xX4xX51xX4xX3xX4xX2b2xX19xX1axX3xXexXa1xX3xX13xX14xX3xX1cxX38fxX33xX3xXexX48xX3xX16xX1xXc3x9241xX19xX1axX3xX2xX78xX32fxX32fxX32fxX3xXex3ddaxX3x8addx22f7xX47xX3xX3dxX36xXc3xX3xX16xX1xX33xX3xX3dxXb2xX4xX3xX19xX36xXa1xX3xX23x7050xXdxX3xX19xX433xX23xX78xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xXc3xX35xXa1xXaxX12xX7exX1xX80xX3xXcxX83xX19xX1axX3xXexX1xX3axX19xX1axX3xX13xX14xX3xX1cxXaaxX3xXbxX1xX53exXdxX3xXexX99xX55xX3xX1xXc3xXaaxX19xX3xX165x4e2axXexX3xX1cxX38fxX33xX3xX165xX36xXdxX3xXbxX1xX51xXexX3xX165xXdxX4ffxX33xX3xX4xX104xX6xX3xX23xX55xX19xX1xXd3xX3xX7xX6xX33xX3xXexX1xX2b2xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX23xX45xXexX3xX1eaxX33xX53exX3xXexX22bxX19xX3xX5x4be9xX6xX3xX1cxXefxX19xX3xX1cxXefxXc3xX3xX1cxX48xX1b0xX4xX3xX165xX5a0xX19xX3xXex219cxX3xXcxX99xXdxX24cxX33xX3xXcxXdxX22bxX19xX3xX3dxX36xX3xX99xX49xXdxX3xX1axX38fxX19xX3xX3dx7bb1xX19xX1axX3xX165xXdxX4ffxX19xX3xX7axX1xX187xXexX3xX54xX53exX19xX78xX3xX54xX36xX3xX6exX6xX99xX99xXdxX7xX3xX1cxXaaxX3xX1x80ddxXbxX3xX16xX1xX441xX19xX3xX3dxX3exXdxX3xX5xXaaxX19xX1xX3xX1cxXefxXc3xX3xX4xX51xX4xX3xX19xX48xX3exX4xX3xX7axX1xX187xXexX3xX54xX53exX19xXd3xX3xX6exX36xX19xX3x4146xX33xX3axX4xXd3xX3xXc5xX33xX7xXexX99xX6xX5xXdxX6xXd3xX3xX7axX10xX323xX3x76b7xX10xX6xX5xX6xX19xX35xX3xX3dxX36xX3xXc8xX6xX19xX6xX35xX6xX3xX1cxX4ffxX3xX5xX22bxX19xX3xX51xX19xX3xX1cxX45xX19xX1axX3xXexX1xX51xXdxX3xXexX99xX22bxX19xXd3xX3xX1cxX3b1xX19xX1axX3xXexX1xX1e6xXdxX3xX16xX22bxX33xX3xX1axX629xXdxX3xXcxX99xXdxX24cxX33xX3xXcxXdxX22bxX19xX3xX19xX1axX5efxX19xX1axX3xX4xX51xX4xX3xX1xXc3xXefxXexX3xX1cxX45xX19xX1axX3xX1axX32xXa1xX3xX165xXbexXexX3xX83xX19xX78xX3xX7exX1xX80xX3xXcxX83xX19xX1axX3xXexX1xX3axX19xX1axX3xX6exX6xX99xX99xXdxX7xX3xX1eaxX33xX6xX3xX1cxX80xX3xX4xX3ddxX19xX1axX3xXexX51xXdxX3xX16xX1xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX4xX6xX23xX3xX16xX26xXexX3xX3dxX250xX19xX1axX3xX4xX1xX5a0xX4xX3xX4xX104xX6xX3xX13xX14xX3xX1cxX3axXdxX3xX3dxX3exXdxX3xX4xX51xX4xX3xX5xXdxX22bxX19xX3xX23xXdxX19xX1xX3xX41xX19xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX49xX19xX1axX4dxXcxX1xX51xXdxX3xX54xX55xX19xX1xX3xX47xX48xX49xX19xX1axX78xX5fxX78xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xXc3xX35xXa1xXaxX12xX3xX7exX75xX5fxX75xX76xX75xX4dx8d63xX6xX7xX1xXdxX19xX1axXexXc3xX19xX3xX0xX5fxXbxX12


Các tin đã đưa

COP27: Kết nối khí hậu và đa dạng sinh học

COP27: Kết nối khí hậu và đa dạng sinh học
2022-11-18 06:28:16

VOV.VN - Hôm nay (17/11), Chủ tịch COP27 đã kết nối khí hậu và đa dạng sinh học, đánh dấu việc khai mạc Ngày Đa dạng sinh học tại COP27. Các diễn giả là các bộ trưởng và đại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết