Cập nhật:  GMT+7
e4b6x17d3cx163c6x169a5x120f4x14de4xeb12x1833ex1052bxX7x18869x17d05x135d1xeb2ax11ce9x1257bxX5x153edxXaxf5d2x19835xe935x13214xX3x14c47x13985x19a11xX3x12820x13819x10387xX4xX3x161e2xX18xX3xfc0bxX1x136a7xXexX3x17845x15ab9xX19xX3x19a14x1226axX1cxX3x18a4cx185e8xXdxX3xXcx10073xXdxe6aaxX1cxX3xXcxXdxX2dxX19xX3xX19xX30x16284xX19xX30xX3xX4x16109xX4xX3xX1xX18xX19xX1xX3x186a0x1514dxX19xX30xX3xX5xX10x17e98xX3xXexX1xX6xX19xX30xX0x14570xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX6x163c3xXaxX12x13432x16f96xX72x15691xX72xX23xX3x1308bxX3xX23xX30xX55x1685dxXdxX3xXexX35x13aacx18f66xX19xX30xX3x13603xX6xX3xX19xX83x19512xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX23xX1xX25xXexX3xX28xX29xX19xX3xX20xX18xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX19xX30xX18xff92xX3xX2xe7cdxX5dx1823bxX3xX4ex18cdaxX3xX30x12195xXbxX3xX19xX1xX6xX1cxX3xX88xX2dxX19xX3xX5xX37xX3xX1xX4fxXdxX3xX19xX30xX1x1735cxX3xX88xX4fxX3xXexX35xX83xX84xX19xX30xX3xX19xX30xX55xX7exXdxX3xX30xXdxX6xX55xX3xf0fex109fdx1548fxXe4xX23xX3xX20xX18xX3xX4xX46xX4xX3xX1xX4fxXdxX3xX19xX30xX1xXcdxX3xX5xXdxX2dxX19xX3x149e9xX1cxX6xX19xX3xX84xX3x1992fxX6xX2cxX6xX35xXexX6xX15xX3x15f6dxX19xX6fxX55xX19xX10xX7xXdxX6xX75xX3xX23xX30xX55xX7exXdxX3xXexX35xX83xX84xX19xX30xX3xe8a1xX3xX19xX83xX8dxX4xX3xX4exXb4xX3xX35xX6xX3xXexX1cxXacxX2dxX19xX3xX88xX1dxX3xX4xX1xX1cxX19xX30xX3xX5xX2dxX19xX3xX46xX19xX3xX20xec12xX3xXexX1xf337xX3xXexX2dxX19xX3xX5xX14fxX6xX3xX4exX7exX19xX3xX4exX7exX55xX3xf29dxX8dxXdxX3xX4ex15a73xXacxX3xX4x13276xX6xX3xXcxX35xXdxX37xX1cxX3xXcxXdxX2dxX19xX75xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX55xX6fxXacxXaxX12xXcxX1cxXacxX2dxX19xX3xX88xX1dxX3xX4xX1xX1cxX19xX30xX3xX19xX2dxX1cxX3xX35x17f56xX3xX20xX14bxX3xXexX1xX14fxX3xXexX2dxX19xX3xX5xX14fxX6xX3xX4exX7exX19xX3xX4exX7exX55xX3xX5xXdxX2dxX19xX3xX5xX14bxX4xX3xX4exXcdxX6xX3xX4xX16axX6xX3xXcxX35xXdxX37xX1cxX3xXcxXdxX2dxX19xX3xX19xX30xX18xXacxX3xX2x12ecaxX5dx14eeexXb1xX3xX20xX41xX6xX3xXffxX1cxX6xX3xX35xX1a1xX3xX35xX18xX19xX30xX3xX5xX18xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX4exX4fxX19xX30xX3xX20xXdxX3xXbxX1xX7exX161xX3xX19xX1xXdxX37xX1cxX3xX19xX30xX1xXcdxX3xXffxX1cxXacx13172xXexX3xX4xX16axX6xX3xX17xX4fxXdxX3xX4ex132afxX19xX30xX3xX28xX29xX55xX3xX6xX19xX3xe502xXdxX2dxX19xX3xX17x16a72xXbxX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX20xX18xX3xX5xX18xX3xX161xX1dxXdxX3xX4exX10xX3xX6fxX31xX6xX3xX19xX30xX1xXdxX2dxX161xX3xXexX35xX31xX19xX30xX3xX4exX1dxXdxX3xX20xX8dxXdxX3xX1x166a1xX6xX3xX88xf3f5xX19xX1xX3xX20xX18xX3x120f2xX19xX3xX4exXcdxX19xX1xX3xXexX35xX2dxX19xX3xX88xX46xX19xX3xX4exX29xX55xX3xXcxX35xXdxX37xX1cxX3xXcxXdxX2dxX19xX75xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX55xX6fxXacxXaxX12xX0xXdxX161xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxe97fxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXax1533fxXdxX6fxXexX1x149ebxX3xX2xX1dcxX1dexX1dexXbx1334ax12a95xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX2c1xX3x18a12xX1dexX2xXbxX2c8xX2c9xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xX75xX88xX6xX55xXffxX1cxX6xX19xX30xXexX35xXdxX75xX20xX19xX5dxX6fxX10xX7xX2cxXexX55xXbxX5dxX19xX10xX2bcxX7xX5dxX1dcxX127xX1dcxX2d3xX5dxX2xX2xXafxX6fx11ce1xX1dexX309x11b7dxX1dcxX1dcx10800xXexX2xX127xX30fxX2xX5xXb1xX79xX6xX2xX75x18d3fxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX20xX18xX3xX23xX1xX25xXexX3xX28xX29xX19xX3xX2cxX2dxX1cxX3xX30xX31xXdxX3xXcxX35xXdxX37xX1cxX3xXcxXdxX2dxX19xX3xX19xX30xX41xX19xX30xX3xX4xX46xX4xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX4exX4fxX19xX30xX3xX5xX10xX55xX3xXexX1xX6xX19xX30xXaxX3xX2bcxXdxX6fxXexX1xX9xXaxX2xX1dcxX1dexX1dexXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX2d3xX1dexX2xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2adxX6xXbxXexXdxX55xX19xXaxX12xXcxX2dxX19xX3xX5xX14fxX6xX3xX4exX7exX19xX3xX4exX7exX55xX3xX5xXdxX2dxX19xX3xX5xX14bxX4xX3xX4exXcdxX6xX3xX17xX2bcxX6xX7xX55xX19xX30xX79xX2xX2d3xX3xX4exX83xX231xX4xX3xXbxX1x11b30xX19xX30xX3xXexX41xX3xX161xX4fxXexX3xX4exXcdxX6xX3xX4exXdxfd64xX161xX3xX2cxX1x1522dxX19xX30xX3xX4exX83xX231xX4xX3xXexXdxX214xXexX3xX5xX4fxX3xX84xX3xXcxX35xXdxX37xX1cxX3xXcxXdxX2dxX19xX3xXexX35xX55xX19xX30xX3xX1xX264xX19xX1xX3xX29xX19xX1xX3xX6fxX55xX3x1689fxX23xX2adxXe4xX3xX4xX3e9xX19xX30xX3xX88xX1dxX3xX20xX18xX55xX3xX19xX30xX18xXacxX3xX2xX127xX5dxXb1xX75xX3x10358xX19xX1xX2c1xX3x188faxX10xX1cxXexX10xX35xX7xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX55xX6fxXacxXaxX12xX72xX14bxX3xXbxX1xX3d3xX19xX30xX3xXexX2dxX19xX3xX5xX14fxX6xX3xX4xX16axX6xX3xXcxX35xXdxX37xX1cxX3xXcxXdxX2dxX19xX3xX4exX10xX3xX6fxX31xX6xX3xX7x183d1xX3xX6xX19xX3xXexX55xX18xX19xX3xX4xX16axX6xX3xX1xX18xX19xX30xX3xX2cxX1xX3e9xX19xX30xX3xX6fxX166xX19xX3xX6fxX14bxX19xX30xX3xX20xX18xX3xX30xXdxX6xX55xX3xXexX1xX3e9xX19xX30xX3xX1xX18xX19xX30xX3xX1xX29xXdxX3xXexX35xX55xX19xX30xX3xX2cxX1xX1cxX3xX20xX47exX4xX75xX3xX23xX30xX55xX7exXdxX3xXexX35xX83xX84xX19xX30xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX20xX18xX3xX23xX1xX25xXexX3xX28xX29xX19xX3xX19xX1x157cbxX19xX3xX161xX7exX19xX1xX3xX7x10b72xX3xXexXdxX214xXbxX3xXexX14bxX4xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX1xX231xXbxX3xX4x1797cxX19xX30xX3xX22bxXdxX2dxX19xX3xX17xX231xXbxX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX20xX18xX3xX4xX4fxX19xX30xX3xX4exX220xX19xX30xX3xXffxX1cxX1dxX4xX3xXexX214xX3xX4exX3e4xX3xX4exX29xX161xX3xX88xX29xX55xX3xX35xfbd4xX19xX30xX3xX4xX46xX4xX3xX19xX30xX1xXcdxX3xXffxX1cxXacxX214xXexX3xXexX35xX41xX19xX30xX3xXbxX1xX7exXexX3xXcxX35xXdxX37xX1cxX3xXcxXdxX2dxX19xX3xX4xX16axX6xX3xX17xX4fxXdxX3xX4exX220xX19xX30xX3xX28xX29xX55xX3xX6xX19xX3xX4exX83xX231xX4xX3xXexX1xX47exX4xX3xX1xXdx14d7cxX19xX3xX4ex171e6xXacxX3xX4exX16axX75xX3xX23xX30xX55xX18xXdxX3xX35xX6xX15xX3xX88xX6xX3xX19xX83xX8dxX4xX3xX19xX18xXacxX3xX4x11bc1xX19xX30xX3xX7xX4f7xX3xXexXdxX214xXbxX3xXexX14bxX4xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX1xX231xXbxX3xX4xX1xXb7xXexX3xX4xX1xX4f7xX3xX20xX8dxXdxX3xX4xX4fxX19xX30xX3xX4exX220xX19xX30xX3xXffxX1cxX1dxX4xX3xXexX214xX3xX4exX3e4xX3xX19xX30x17f0exX19xX3xX4xX1xXb7xX19xX3xX4xX46xX4xX3xX1xX55xX7exXexX3xX4exX4fxX19xX30xX3xXexX7exX55xX3xX19xX30xX1cxX220xX19xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX16axX6xX3xXcxX35xXdxX37xX1cxX3xXcxXdxX2dxX19xX3xX19xX1xX53fxX161xX3xX4xX1cxX19xX30xX3xX4xX4eexXbxX3xXexX18xXdxX3xX4xX1x1156exX19xX1xX3xX4xX1xX55xX3xX4xX1xX83x17696xX19xX30xX3xXexX35xX264xX19xX1xX3xX1xX7exXexX3xX19xX1xX166xX19xX3xX20xX18xX3xXexX2dxX19xX3xX5xX14fxX6xX3xX4exX7exX19xX3xX4exX7exX55xX3xXbxX1xXdxX3xXbxX1xX46xXbxX3xX4xX16axX6xX3xX19xX83xX8dxX4xX3xX19xX18xXacxX75xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX55xX6fxXacxXaxX12xX13xX14xX3xXexX46xXdxX3xX2cxX1x141d1xX19xX30xX3xX4exXcdxX19xX1xX3xX4xX6xX161xX3xX2cxX214xXexX3xX20x153ffxX19xX30xX3xX4xX1x10370xX4xX3xX88xX29xX55xX3xX20xX588xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX20xX18xX3xX23xX1xX25xXexX3xX28xX29xX19xX3xX20xX8dxXdxX3xX161xX31xXdxX3xX19xX5e7xX19xX30xX3xX5xX47exX4xX3xX4xX16axX6xX3xX19xX83xX8dxX4xX3xX19xX18xXacxX3xX88xX6xX55xX3xX30xX220xX161xX3xX4xX29xX3xX1xX7exXexX3xX19xX1xX166xX19xX75xX3xX28xX2dxX19xX3xX4xX7exX19xX1xX3xX4exX3d3xX15xX3xX88xX6xX3xX19xX83xX8dxX4xX3xX19xX18xXacxX3xX4xX5aaxX19xX30xX3xX7xX4f7xX3xXexX5e7xX19xX30xX3xX4xX83x13659xX19xX30xX3xX1xX231xXbxX3xXexX46xX4xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX88xX6xX3xX88xX2dxX19xX3xX19xX1xX53fxX161xX3x17637xX19xX30xX3xXbxX1xX3d3xX3xX161xX4fxXexX3xX4xX46xX4xX1xX3xX1xXdxX588xX1cxX3xXffxX1cxX29xX3xX20xX8dxXdxX3xX4xX46xX4xX3xX161xX1dxXdxX3xX4exX10xX3xX6fxX31xX6xX3xX1xX7exXexX3xX19xX1xX166xX19xX3xX20xX18xX3xXexX2dxX19xX3xX5xX14fxX6xX3xX4xX16axX6xX3xXcxX35xXdxX37xX1cxX3xXcxXdxX2dxX19xX3xXexX1xX3e9xX19xX30xX3xXffxX1cxX6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x18cd1xX3xX6fxX6a5xX3xX5xXdxX588xX1cxX3xX4xX29xX19xX1xX3xX88xX46xX55xX3xXexX2dxX19xX3xX5xX14fxX6xX3xXexX1xX725xXdxX3xX30xXdxX6xX19xX3xXexX1xX47exX4xX3xX20xX18xX3xXexXdxX214xX19xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX4xX46xX4xX3xX4xX1cxX4fxX4xX3xX6fxXdxe55bxX19xX3xXexX25xXbxX3xXbxX1xX260xX19xX30xX3xXexX1xX16axX3xXexX2dxX19xX3xX5xX14fxX6xX15xX3xX4xX1xX1dxX19xX30xX3xXexX18xX1cxX3xX19xX30xX58cxX161xX3xX20xX18xX3xX4xX46xX4xX3xX4xX1cxX4fxX4xX3xX6fxXdxX7e7xX19xX3xXexX25xXbxX3xXexX35xX2dxX19xX3xX88xXdxX3e4xX19xX75xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX55xX6fxXacxXaxX12xXcxX1cxXacxX2dxX19xX3xX88xX1dxX3xX19xX1xX4eexX19xX3xX161xX7exX19xX1xX3xX20xXdxX588xX4xX3xXcxX35xXdxX37xX1cxX3xXcxXdxX2dxX19xX3xXexXdxX214xXbxX3xXexX14bxX4xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexX35xXdxX3e4xX19xX3xX19xX5e7xX19xX30xX3xX5xX47exX4xX3xX1xX7exXexX3xX19xX1xX166xX19xX3xX20xX18xX3xXexX2dxX19xX3xX5xX14fxX6xX3xX4exX7exX19xX3xX4exX7exX55xX3xX7xX4f7xX3xX4xX1x14b50xX3xX5xX18xX161xX3xXexX5e7xX19xX30xX3xXffxX1cxXacxX214xXexX3xXexX166xX161xX3xX4xX16axX6xX3xX88xX6xX3xX19xX83xX8dxX4xX3xX20xX18xX3xX4xX4fxX19xX30xX3xX4exX220xX19xX30xX3xXffxX1cxX1dxX4xX3xXexX214xX3xX19xX1xX53fxX161xX3xX4exX7exXexX3xX4exX83xX231xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX7exXexX3xX19xX1xX166xX19xX3xX1xX3d3xX6xX3xX1xX55xX18xX19xX3xXexX55xX18xX19xX3xX88xX46xX19xX3xX4exX29xX55xX3xXcxX35xXdxX37xX1cxX3xXcxXdxX2dxX19xX75xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX20xX18xX3xX23xX1xX25xXexX3xX28xX29xX19xX3xX2cxX2dxX1cxX3xX30xX31xXdxX3xXcxX35xXdxX37xX1cxX3xXcxXdxX2dxX19xX3xX19xX30xX41xX19xX30xX3xX4xX46xX4xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX4exX4fxX19xX30xX3xXbxX1xXdxX3xXbxX1xX46xXbxX3xX20xX18xX3xX5xX10xX55xX3xXexX1xX6xX19xX30xX3xX20xX18xX3xX7xX8dxX161xX3xXffxX1cxX6xXacxX3xXexX35xX84xX3xX5xX7exXdxX3xX4exX1dxXdxX3xXexX1xX55xX7exXdxX75xX0xX5dxXbxX12xX0xX6xX35xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6fxX10xXexX6xXdxX5xX3xX6fxX10xXexX6xXdxX5xX79xX79xX19xX55xX35xX161xX6xX5xXaxX3xX35xX55xX5xX10xX9xXaxX6xX35xXexXdxX4xX5xX10xXaxX3xX6fxX6xXexX6xX79xX1xXdxX7xXexX55xX35xXacxX79xX19xX55xX6fxX10xX79xXdxX6fxX9xXaxX2xX1dexX127xX1dcxXb1xX127xX1dcxXaxX12xX0xX6fxXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX35xX55xX2bcxX3xX6xX35xXexXdxX4xX5xX10xX79xX6xX1cxXexX1xX55xX35xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX1cxXexX1xX55xX35xXaxX12x14a50xX1xX7exX161xX3xX17xX1cxX166xX19xX5dxX72xX73xX72xX79xf421xX6xX7xX1xXdxX19xX30xXexX55xX19xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxX20xX12xX0xX5dxX6xX35xXexXdxX4xX5xX10xX12

Phạm Huân/VOV-Washington

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

NATO: Thâu nhận Ukraine là cần thiết

NATO: Thâu nhận Ukraine là cần thiết
2023-07-12 13:22:00

QTO - Chấp nhận Ukraine là thành viên chính thức của Liên minh Quân sự lớn nhất Thế giới được cho là cách tốt nhất để đảm bảo an ninh toàn cầu.

NATO ra tuyên bố về khả năng gia nhập của Ukraine

NATO ra tuyên bố về khả năng gia nhập của Ukraine
2023-07-12 06:22:00

(Tin Tức) - Tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Litva ngày 11/7, lãnh đạo các nước thành viên NATO đã nhất trí rằng sẽ mời Ukraine...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết