Cập nhật:  GMT+7
2debxd132xc8d7xcf82x8279x97b3x35ddxd2bbxcef7xX7xd81dxd98dx86eexe536xbef8xd25bxX5xee92xXax7d55x3752xe9bdxX6x58f8xX3xX4xX6xefa3xX3x687bxd9d8xXexX3x72f0xXdxa1f5xXdxX3x5c97x6323xb8adxX1dxXexX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xX4xX1x6742xXbxX3xX1xdf0cxXexX3xX16xX1xe9caxX16xX3xXexX1x7800xX16xX20xX3xX25xX26xX6xX3xX16xX20xa0bexX37xXdxX3xX20xXdxX6xX4bxX0x4c0cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6dd0xX10xX6xe85exXaxX12x956dxcb91xXdxX10xXexX16xX6xX1axb95dxa3b5xX3x5c5cxX3x4f35xX1x4c11xXexX3x94f9xXdxc445xX26xX3xX1xb1a4xXbxX3xX7bxX78xX4bxX3xX16xX20x5dd5xX27xX3xX2x789dxX54x3e11xbb7axX3x6632xX20xX4bxX37xXdxX3xXexX14xa067x8b64xX16xX20xX3xX13xX14xX6xX16xX3xX63xX4bxX7xX7xX10xXdxX16xX3x5f18xX1axXdxX14xX6xX7bxX66xX4bxX5xX5xX6xX1xXdxX6xX16xX3xX16xbf39xX26xX3xX14xa510xd4d7xX3xc3ebx3ab2xX1xc96fxX16xX20xX3xXexX41xXdxX3xX5xX26xX41xX16xX3xX1axX26x9a4cxX16xX3xXexX33xXexX3xX4xX22xX3xX4xX78xX4xX3xX7bxXbexX16xX3xX25xX26xX6xX27xX3xXexX14xX9cxX3xX5xX37xXdxX3xXexX26xX3cxX16xX3xXexX1x7386xX3x5ca8x6afbxX27xX3xXffxXfdxX3xXexX1x6057xX6xX3xXexX1xX26xbffbxX16xX3xX1xX37xXexX3xX16xX1xX3cxX16xX3xX16x31b3xX1axX3x55b0x859exX2xb50fx778cx7fc9xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx38b1xX4bxX66xX27xXaxX12xX0xXdxX1axX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX74xXbxX1xX4bxXexX4bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xXdxX22xXdxX3xX25xX26xX27xX1dxXexX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX33xXbxX3xX1xX37xXexX3xX16xX1xX3cxX16xX3xXexX1xX41xX16xX20xX3xX25xX26xX6xX3xX16xX20xX4bxX37xXdxX3xX20xXdxX6xX4bxX3xX1x92d9xX16xX1xX3xX22xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX54xX54xX4xX122xX7bxX6xX4bxX25xX26xX6xX16xX20xXexX14xXdxX122x6b51xX16xX54xX66xX10xX7xX1cxXexX4bxXbxX54xX16xX10x9af0xX7xX54xX11ex6a11xX1caxX1caxX54xX2xX2xX8exX66xX11exX11fx8e94xX2xX121xX11ex7ff7xXexX1d4xX2xX1cax36e0xX5xX2xX122x3f42xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xXdxX22xXdxX3xX25xX26xX27xX1dxXexX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX33xXbxX3xX1xX37xXexX3xX16xX1xX3cxX16xX3xXexX1xX41xX16xX20xX3xX25xX26xX6xX3xX16xX20xX4bxX37xXdxX3xX20xXdxX6xX4bxXaxX3xX1c6xXdxX66xXexX1xX9xXaxX1ddxX11exX1ddxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX121xX8exX121xXaxX3xX66xX6xXexX6xX74xXbxX1xX4bxXexX4bxX74xX4bxX14xXdxX20xXdxX16xX6xX5xX74xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXc3xX54xX54xX4xX66xX16xXdxX1axX20xX122xX1b9xXdxX10xXexX16xX6xX1axXbxX5xX26xX7xX122xX1b9xX16xX54xXexX1d4xX11exX11fxX54xX26xXbxX5xX4bxX6xX66xX10xX66xX54xXdxX1b9xXbxX27xX4xXdxX1b9xX4bxX54xX11exX11fxX11exX1cax3764xX11fxX90xX298xX2xX8exX54xXexXex7b3exX1b9xX16xX298xXdxX14xX6xX16xX122xX1e1xXbxX20xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX6xXbxXexXdxX4bxX16xXaxX12xXcxX1xXdxX1dxXexX3xX7bxe026xX3xX5xX8axX1axX3xX20xXdxX8axX26xX3xX26xX14xX6xX16xXdxX3xXexX37xXdxX3xX4xd82bxX3xX7xX9cxX3xX1xX37xXexX3xX16xX1xX3cxX16xX3xX93xX6xXexX6xX16x5955xX91xX3xX4xX78xX4xX1xX3xXexX1xXfdxX3xXffxX41xX3xXcxX10xX1xX14xX6xX16xX3xX4xXfdxX6xX3xX13xX14xX6xX16xX3xX1cxX1xX4bxX22xX16xX20xX3xX1caxX11fxX11fxX1cxX1axX3xX1b9x3a59xX3xXbxX1x5064xX6xX3xX93xX6xX1axX122xX3xX69xd623xX16xX1xXc3xX3xXadxdbcaxX76xX54xXcxXcxa292xX6axX93xX72xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX4bxX66xX27xXaxX12xX93xX20xX4bxX37xXdxX3xXexX14xX9bxX9cxX16xX20xX3xX13xX14xX6xX16xX3xX63xX4bxX7xX7xX10xXdxX16xX3xXadxX1axXdxX14xX6xX7bxX66xX4bxX5xX5xX6xX1xXdxX6xX16xX3xX16xX20xX8axX27xX3xX2xX8exX54xX90xX3xXexX26xX27xXbexX16xX3xX7bxXd7xX3xXcxX10xX1xX14xX6xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xXdxX22xXdxX3xX25xX26xX27xX1dxXexX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX33xXbxX3xX1xX37xXexX3xX16xX1xX3cxX16xX3xX1b9xa985xXdxX3xX4xX78xX4xX3xX4xX9bx2fbdxX16xX20xX3xX25xX26xXd7xX4xX3xXexX1xX1dxX3xX20xXdxX3c3xXdxX3xXexX1xX41xX16xX20xX3xX25xX26xX6xX3xX4xX4bxX16xX3xXffxX9bxX3ccxX16xX20xX3xX16xX20xX4bxX37xXdxX3xX20xXdxX6xX4bxX122xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX4bxX66xX27xXaxX12xX76xX1xX78xXexX3xX7bxXdxX7dxX26xX3xX1xX81xXbxX3xX7bxX78xX4bxX91xX3xX93xX20xX4bxX37xXdxX3xXexX14xX9bxX9cxX16xX20xX3xXadxX1axXdxX14xX6xX7bxX66xX4bxX5xX5xX6xX1xXdxX6xX16xX3xX16xXbexX26xX3xX14xXc2xXc3xX3xXc5xXc6xX1xXc8xX16xX20xX3xXexX41xXdxX3xX5xX26xX41xX16xX3xX1axX26xXd7xX16xX3xXexX33xXexX3xX4xX22xX3xX4xX78xX4xX3xX7bxXbexX16xX3xX25xX26xX6xX27xX3xXexX14xX9cxX3xX5xX37xXdxX3xXexX26xX3cxX16xX3xXexX1xXfdxX3xXffxX100xX27xX3xXffxXfdxX3xXexX1xX108xX6xX3xXexX1xX26xX10exX16xX3xX1xX37xXexX3xX16xX1xX3cxX16xX3xX16xX11bxX1axX3xX11exX11fxX2xX121xX122xX123xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX4bxX66xX27xXaxX12xX93xX1xd3f6xX16xX20xX3xX4xX26xb2a2xX4xX3xXffxX8axX1axX3xXbxX1xX78xX16xX3xX20xXdxX78xX16xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX20xXdxX4c0xX6xX3x9c98x488bxX3xX1b9xX8axX3xX13xX14xX6xX16xX3xX16xX1x4c30xX1axX3xX1cxX1xX41xXdxX3xXbxX1x35a0xX4xX3xXexX1xX108xX6xX3xXexX1xX26xX10exX16xX3xX1xX37xXexX3xX16xX1xX3cxX16xX3xXffxdeb3xX3xX7bxX2d0xX3xXffxX199xX16xX1xX3xXexX14x7ba9xX3xX1cxX7dxX3xXexf08axX3xXexX1xX78xX16xX20xX3xX1d8xX54xX11exX11fxX11exX11exX122xX3xX93xX20xX8axX27xX3xX2xX11fxX54xX90xX3xX1b9xX522xX6xX3xX25xX26xX6xX91xX3xe534xX6xX7xX1xXdxX16xX20xXexX4bxX16xX3xX1b9xX8axX3xXcxX10xX1xX14xX6xX16xX3xX2a1xX78xX4xX3xX16xX1xX10exX16xX3xXffxX510xX3xXffxX37xXexX3xXffxX9bx62cdxX4xX3xXexX1xX108xX6xX3xXexX1xX26xX10exX16xX91xX3xXexX1xX10xX4bxX3xXffxc2baxX91xX3xX1cxX1xX4bxX22xX16xX3xXexXdxX326xX16xX3xX1d4xX3xXex99cbxX3x73dex3521xe5f4xX3xX4xXfdxX6xX3xX13xX14xX6xX16xX3xX7bxX2d0xX3xXbxX1xX4bxX16xX20xX3xXexX108xX6xX3xXexX37xXdxX3xX4xX78xX4xX3xX16xX20xX3cxX16xX3xX1xX8axX16xX20xX3xX63xX8axX16xX3xe987xX26xXd7xX4xX3xX7xd70axX3xXffxX9bxX56cxX4xX3xX20xXdxX22xXdxX3xX16xX20xX3cxX16xX3xXffxX7dxX3xXffxe308xXdxX3xX5xX33xX27xX3xX1b9xXdxX51cxX4xX3xX121xX3xX4xX41xX16xX20xX3xX66xX3cxX16xX3xX4e1xX4e2xX3xX7bxX2d0xX3xX20xXdxX6xX1axX3xX20xXdxX4c0xX3xX9cxX3xX13xX14xX6xX16xX3xX7xX5caxX3xXffxX9bxX56cxX4xX3xXexX14xX22xX3xXex5b04xX3xX66xX4bxX122xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX4bxX66xX27xXaxX12xXcxX14xX4bxX16xX20xX3xX1cxX1xX26xX41xX16xX3xX1cxX1xX5dfxX3xX4xXfdxX6xX3xXexX1xX108xX6xX3xXexX1xX26xX10exX16xX3xXexX14xXbexX16xX91xX3xX545xX6xX7xX1xXdxX16xX20xXexX4bxX16xX3xX4xd24bxX16xX20xX3xX7xX5caxX3xXexX14xX22xX3xXexX619xX3xX66xX4bxX3xX4xX1xX4bxX3xX1axX4c6xXexX3xX7xXd7xX3xX4xX41xX16xX20xX3xX66xX3cxX16xX3xX13xX14xX6xX16xX3xXffxX6xX16xX20xX3xX7bxX2d0xX3xX20xXdxX6xX1axX3xX20xXdxX4c0xX3xXexX37xXdxX3xX4xX78xX4xX3xX16xX1xX8axX3xXex70bcxX3xX9cxX3xX4e1xX4e2xX122xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX4bxX66xX27xXaxX12xXcxX14xX9bxX3c3xX4xX3xXffxX581xX3xX1axX20xX8axX27xX3xX2xX11exX54xX1d4xX91xX3xX13xX14xX6xX16xX3xXexX1xX41xX16xX20xX3xX7bxX78xX4bxX3xXffxX510xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX4f8xX4xX3xX4xX78xX4xX3xX4xX26xX4c6xX4xX3xXffxX8axX1axX3xXbxX1xX78xX16xX3xX20xXdxX78xX16xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX1b9xX3c3xXdxX3xX4e1xX4e2xX3xXexX1xX41xX16xX20xX3xX25xX26xX6xX3xXexX14xX26xX16xX20xX3xX20xXdxX6xX16xX3x53c0xX1axX6xX16xX3xX1b9xX326xX3xXexX1xX108xX6xX3xXexX1xX26xX10exX16xX3xX1xX37xXexX3xX16xX1xX3cxX16xX3xX16xX11bxX1axX3xX11exX11fxX2xX121xX3xX1b9xX8axX3xX1b9xXdxX51cxX4xX3xXexX14xX6xX4bxX3xXffxX5dfxXdxX3xXexX6acxX3xX16xX1xX3cxX16xX3xX20xXdxX4c0xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX9bxX3c3xX4xX122xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX4bxX66xX27xXaxX12xX76xX1xX78xXexX3xX7bxXdxX7dxX26xX3xXexX37xXdxX3xX1axX4c6xXexX3xX4xX26xX4c6xX4xX3xX1xX81xXbxX3xX7bxX78xX4bxX91xX3xX16xX20xX9bxX3ccxXdxX3xXbxX1xX78xXexX3xX16xX20xX41xX16xX3xX133xX4c6xX3xX93xX20xX4bxX37xXdxX3xX20xXdxX6xX4bxX3xX13xX14xX6xX16xX3xX93xX6xX7xX7xX10xX14xX3x4873xX6xX16xX6xX16xXdxX3xX16xXbexX26xX3xX14xXc2xX3xXcxX10xX1xX14xX6xX16xX3xX1xX4bxX6xX16xX3xX16xX20xX1xXbexX16xX1xX3xX16xX1xX4c0xX16xX20xX3xX16xb748xX3xX5xX619xX4xX3xX4xXfdxX6xX3xX4xX78xX4xX3xX25xX26xX6xX16xX3xX4xX1xab76xX4xX3xX72fxX1axX6xX16xX91xX3xXffxad14xX16xX20xX3xXexX1xX3ccxXdxX3xX4xX1xX4bxX3xX7bxXdxX1dxXexX3xXffxX510xX3xX4xX1xX26xX27xX7dxX16xX3xXexX1xX41xX16xX20xX3xXffxXdxX51cxXbxX3xXexX3c3xXdxX3xXbxX1xX32axX6xX3xX4e1xX4e2xX3xX5xXdxXbexX16xX3xX25xX26xX6xX16xX3xX1b9xXdxX51cxX4xX3xX66xb875xX3xX7bxX108xX3xX5xX51cxX16xX1xX3xXexX14xX522xX16xX20xX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX1xX41xX16xX20xX3xX25xX26xX6xX3xXexX14xX26xX16xX20xX3xX20xXdxX6xX16xX3xX1xa255xX6xX3xX20xXdxX22xXdxX3xX16xX8axX27xX122xX3xX93xX20xX9bxX3ccxXdxX3xXbxX1xX78xXexX3xX16xX20xX41xX16xX3xX16xX8axX27xX3xX1cxX1xc1f9xX16xX20xX3xXffxX2d0xX16xX1xX3xXbxX1xX32axX6xX3xX13xX14xX6xX16xX3xX5xX26xX41xX16xX3xXffxX22xX1axX3xX7bxX22xX4bxX3xX66xX26xX27xX3xXexX14xX199xX3xXffxXd7xXdxX3xXexX1xX4bxX37xXdxX3xXaxX1axXdxX16xX1xX3xX7bxX37xX4xX1xX122xXaxX122xX54xX122xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX26xXexX1xX4bxX14xXaxX12xX69xX6axXdxX10xXexX16xX6xX1axX71xX72xX0xX54xXbxX12

(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

chính quyền quân sự chấp nhận đối thoại

chính quyền quân sự chấp nhận đối thoại
2023-08-14 06:18:00

VOV.VN - Trong một diễn biến được đánh giá là bất ngờ liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện nay tại Niger, phái đoàn các quan chức Tôn giáo của Nigeria hôm qua (13/8) cho biết,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết