Cập nhật: 09/02/2023 05:13 GMT+7
2461x3a61x2be3x9702x6f2cx344fx3cf7x6eaax6432xX7x8dcex581cx37e4x34b4x755fx5212xX5x8ceexXax7cb7x2df4x43b8x5030x907exX3xX15xX16xX1x6919xX15xX3xX15xX1x25f9xX15xX3x745bxXdx321dxX15xX3x32e5xXdxX7xX15xX10x359exX3x6d0ex9c55xXdxX3x6228xXdx282fxX15xX3xX15xX16x8e93xX2dxX3xX4x79cdxX3x97d2x746exXexX3xX23xXdxX35xX4xX0x8503xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX33xXaxX12x9c1bx48ebxX3x3a8bxX1x644bxX15xX16xX3xX5x4530xX3xXex6e74xX3axX2dx3ebexX15xX3xXexX1x403cxX15xX16xX3xXexX1x305dxX3xX16xXdx7ca3xXdxX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xX33x76b2xX3xX61xXdxX79xX15xX3xX7x2cc4xX3xX7xX6xX3xXexX1x521fxXdxX3x2dddxa06ax519exX9cxX9cxX3xX15xX1xX20xX15xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX2fx90dbxX3xXexXdxX79xXexX3xX61xXdxX35xX40xX3xX2fxa120x71d1xX4xX3xX61xX1x2611xX97xX15xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1x4a29xX3xX5xX25xX15xX3xX2fxX79xX15xX3x39b2x51e4xXd2xX3xXex6cfdxX3x731ex6c7axX28xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx328cxX6xXbxXexXdxXbexX15xXaxX12xX0xXdxX40xX16xX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX49xX49xX4xX9bx5a30xX6xXbex6542xX3axX6xX15xX16xXexX6bxXdxX9bxX23xX15xX49xX33xX10xX7xX61xXexXbexXbxX49xX15xX10x8738xX7xX49x5732x730dxX9cxa3c4xX49xX2xX9cxX9axX33x5dfdxX2xX2xX2xX120xXd2xX128xXexX128xXd2xX2xXd2xX5xX2xX9bx5ddbxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX1bxX15xX3xX15xX1xX20xX15xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xX2fxX30xXdxX3xX33xXdxX35xX15xX3xX15xX16xX3axX2dxX3xX4xX3exX3xX40xX41xXexX3xX23xXdxX35xX4xXaxX3xX49xX12xX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xX33xX88xX3xX61xXdxX79xX15xX3xX7xX6xX3xXexX1xX97xXdxX3xX9axX9bxX9cxX9cxX9cxX3xX15xX1xX20xX15xX3xX23xXdxX25xX15xX9bxX3x44daxX16xX3axX68xX15x854bxX3xXcxX1xX10xX3x9e2dxX4xXbexX15xXbexX40xXdxX4xX3xXcxXdxX40xX10xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7105xXbexX33xX2dxXaxX12x5c0dxXdxX35xX4xX3xX4xa264xXexX3xX16xXdxX97xX40xX3xX15xX1xX20xX15xX3xX7xX88xXd3xX3xX4xX1xXdxX79xX40xX3xX61xX1xXbexX97xX15xX16xX3xX120xXd3xX122x497exX3xX15xX1xX20xX15xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xXexX6bxX25xX15xX3xXexXbexX14xX15xX3xX4x35bcxX3axXd3xX3xX15xX1x3494xX40xX3xXex5c01xXbxX3xXexX6bxX3axX15xX16xX3xX23xX14xXbexX3xX61xXdxX15xX1xX3xX33xXbexX6xX15xX1xX3xXexX6bxX88xX4xX3xXexX3axX2dxX79xX15xX3xX2fxX5fxX3xX16xXdx8da3xXbxX3xX4xX63xX3xXbxX1xXdxX79xX3axX3xX4x4570xX6xX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xXex25efxX15xX16xX3xX128xXd3xX9axX1f7xX3xX5xX25xX15xX3xX2xX2xX9axXd3xX11fxX11fxX3xXd9xXdaxX28xX3xXexX6bxXbexX15xX16xX3xX15xX16xX14xX2dxX3xX16xXdxX6xXbexX3xX33x622axX4xX1xX3x466exX49xX11fxX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12x7fcbx6171xX15xX16xX3xXexX1x5faaxXdxX3xX15xX14xX2dxX3xX2fxXb8xXb9xX4xX3xX4xX1xXbexX3xX5xX14xX3xX2fxXabxX3xXexX1xX88xX4xX3xX1xXdxX35xX15xX3xX5x43d4xXdxX3xX1x371exX6xX3xX16xXdxX247xXbxX3xXexX25fxX15xX16xX3xX4xX63xX3xXexX2d1xX4xX3xX4xX1xXbexX3xX4xX2acxX4xX3xX4xX63xX3xX2fxX73xX15xX16xX3xX23xX14xX3x5a08xXbexX6xX3xX33xX288xX3axX3xX4xX1x7eb8xX3xXexX6bxXc8xX4xX1xX3xXex50bfxX3xX15xX1xX14xX3xX2fxX215xX3axX3xXexXb8xX3xX1a3xX10xX5xX7xXbexX15xX3x3d48xX10xX5xXex9749xX3xX6bxX21bxX15xX16xX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xX2fxX5fxX3xX4xX1xXdxX3xX106xX3axX2acxX3xXexX6xX2dxX3xX4xX1xXbexX3xX61xXdxX15xX1xX3xX33xXbexX6xX15xX1xX3xXexX6bxX88xX4xX3xXexX3axX2dxX79xX15xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12xXcxX1xX10xXbexX3xX61xX79xX3xX1xXbex9efexX4xX1xXd3xX3xX4xX73xX15xX16xX3xXexX2dxX3xX7xX90xX3xXexX2acxXdxX3xX4xX41xX3axX3xXexX6bxX247xX4xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX103xX6xX3xX40xX97xX15xX16xXd3xX3xX16xX68xX40xX1a8xX3xX16xXdxX97xXdxX3xXexX6bxXc8xXd3xX3xXexX6bxX3axX2dxX6exX15xX3xX1xX1bxX15xX1xX3xX23xX14xX3xXexX6bxX88xX4xX3xXexX3axX2dxX79xX15x43d1xX3xXexX1xXabxX3xXexX1xX6xXbexX3xX16xXdxX6xXbexX3xX4xX1xXbexX3xX1aexXdaxX31fxX1a3xX3cdxX3xX23xX14xX3xX4xX2acxX4xX3xX4xX73xX15xX16xX3xX23xXdxX25xX15xXd3xX3xXexX6bxX97xXdxX3xX15xX16xX1xXdxX35xX40xX3xX23xX14xX3xX7xX97xX15xX3xXbxX1x97acxX40xX3xX4xX254xX6xX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12xXcxX63xX15xX16xX3xX16xXdxX2acxX40xX3xX2fxX30xX4xX3xX2fxXdxX6exX3axX3xX1xX14xX15xX1xX3xa2f9xX6xX5xXexX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3x6b24xX16xX10xX6bxX3xX4xX1xXbexX3xX103xXdxX79xXexX1a8xX3x3a2axX1d0xXdxX35xX4xX3xX4xX3exX3xX4xX41xX3axX3xX5xX379xXdxX3xX7xX90xX3xX16xXdxX247xXbxX3xX4xX73xX15xX16xX3xXexX2dxX3xX1xXbexX379xXexX3xX2fxX2a6xX15xX16xX3xX1xXdxX35xX3axX3xX106xX3axX97xX3xX23xX14xX3xXbxX1xX20xX15xX3xX103xX63xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXc8xX3xX23xX14xXbexX3xX4xX2acxX4xX3xX5x9692xX15xX1xX3xX23xX88xX4xX3xXbxX1x7e52xX3xX1xXb9xXbxX3xX1xX3exX15xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12x7bc0xX15xX16xX3xX4x4712xX15xX16xX3xX15xX1xX41xX15xX3xX40xX379xX15xX1xX3xX1xXbexX379xXexX3xX2fxX2a6xX15xX16xX3xXexX6bxX88xX4xX3xXexX3axX2dxX79xX15xX3xX23x8fb5xX15xX3xX5xX14xX3xXb8xX3axX3xXexXdxX25xX15xX3xX1xX14xX15xX16xX3xX2fxX215xX3axX3xX4xX254xX6xX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxXd3xX3xXexXdxX79xXbxX3xX2fxX79xX15xX3xX5xX14xX3xXbxX1xX2acxXexX3xXexX6bxXdxXabxX15xX3xXexX1xXb8xX3exX15xX16xX3xX1xXdxX35xX3axXd3xX3xX15xX1xXb8xXb9xX15xX16xX3xX106xX3axX2dxX6exX15xX3xXexX1xXb8xX3exX15xX16xX3xX40xX379xXdxX3xX23xX14xX3xX16xXdxX97xXdxX3xXexX6bxXc8xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12xX4ddxX15xX16xX3xX4xX4e2xX15xX16xX3xX7xX90xX3xX2dxX25xX3axX3xX4xX215xX3axX3xX1xX2a6xXdxX3xX2fxX68xX15xX16xX3xX106xX3axX97xX15xX3xXexX6bxX288xX3xX61xX1xX73xXdxX3xXbxX1x2527xX4xX3xX5xX379xXdxX3xX4xX63xX3xXexX2d1xX4xX3xX4xX1xXbexX3xX4xX63xX3xX2fxX73xX15xX16xX3xX23xX14xXbexX3xX4xX3axX30xXdxX3xX15xX25fxX40xX3xX15xX6xX2dxX9bxX3xX5exXdxX2acxX40xX3xX2fxX30xX4xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xXc8xX15xX1xX3xXecxX1xX6bxXdxX7xXexXdxX15xX10xX3x3efexX4xXecxX6xX6bxXexX1xX2dxX3xX4xX1xXbexX3xX103xXdxX79xXexX3xXexX379xX40xX3xXexX1xX2cdxXdxX3xX40xX2d1xX4xX3xX4xX63xX3xXexX2d1xX4xX3xXexX1xX41xXbxX3xX1xX3exX15xX3xX7xXbexX3xX23xX7dxXdxX3xXexX6bxXb8xX7dxX4xX3xX2fxX379xXdxX3xX33xX288xX4xX1xXd3xX3xX7xX6xX3axX3xX2fx9516xX3xX40xX7dxXdxX3xXexX30bxX3xXexX30bxX3xXexX25fxX15xX16xX3xX5xX25xX15xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12xX1a3xX1xX14xX3xX2fxX215xX3axX3xXexXb8xX3xX31fxX10xX5xXexX323xXd3xX3xX15xX16xXb8xX2cdxXdxX3xX2fxX6xX15xX16xX3xXexX1bxX40xX3xX61xXdxX79xX40xX3xX40xX2a6xXexX3xX16xX1xX79xX3xXexX6bxXbexX15xX16xX3xX1xX2a6xXdxX3xX2fxX68xX15xX16xX3xX106xX3axX97xX15xX3xXexX6bxX288xX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxXd3xX3xX2fxX5fxX3xX254xX15xX16xX3xX1xX2a6xX3xX23xXdxX35xX4xX3xX61xX1xX73xXdxX3xXbxX1xX5b3xX4xX3xX4xX63xX3xXexX2d1xX4xX3xX23xX14xXbexX3xX15xX25fxX40xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xXc8xX15xX1xX3xX11fxX9cxX11fxXd2xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12xX31fxX6xX3axX5xX3xX1d0xX10xX6bxX15xX6xXd3xX3xX15xX1xX14xX3xXbxX1xX20xX15xX3xXexXc8xX4xX1xX3xX4xX1xXc8xX15xX1xX3xX4xX254xX6xX3xX455xX15xX7xXdxX33xX10xX6bxX3xX455xX15xXexX10xX5xX5xXdxX16xX10xX15xX4xX10xXd3xX3xX4xX1xXbexX3xX103xXdxX79xXexX1a8xX3xX464xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xX2fxX5fxX3xX23xX14xX3xX2fxX6xX15xX16xX3xX5xX14xX40xX3xX1xX3exX15xX3xX15xX1x40f5xX15xX16xX3xX16xX1bxX3xX40xX14xX3xX73xX15xX16xX3xX31fxX10xX5xXexX323xX3xX2dxX25xX3axX3xX4xX215xX3axX3xX33xX4bexX3xX61xX1xX73xX15xX16xX3xX15xX1xX41xXexX3xXexX1xXdxX79xXexX3xX5xX14xX3xXbxX1xX97xXdxX3xX23xX21fxX2dx7eb2xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xX61xX1xX73xX15xX16xX3xX5xXbexX379xXdxX3xX103x503dxX3xX1aexXdaxX31fxX1a3xX3xX40xX14xX3xX23xX506xX15xX3xXexXdxX79xXbxX3xXexX5b3xX4xX3xX16xXdxX6xXbexX3xX4xX1xXbexX3xa2fcxXdxX40xX40xX2dxX3xX31fxXdxXexX6xX6bxXbexX3xX2fxXdxX6exX3axX3xX1xX14xX15xX1xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12xX5fcxX97xX15xX16xX3xX16xXdxX97xXdxX3xXexX6bxXc8xX3xX7xX90xX3xX33xXbexX3xX5exXdxX2acxX40xX3xX2fxX30xX4xX3xXexX6bxX3axX2dxX6exX15xX3xX1xX1bxX15xX1xX3xX28xX6xX15xX6xX3xX449xX6xX5xX33xX10xX15xX3xX23xX14xX3xX16xXdxX2acxX40xX3xX2fxX30xX4xX3xX2fxXdxX35xX15xX3xX97xX15xX1xX3x6d92xX5xX6xX15xX3xX1caxX10xX6bxX16xX40xX6xX15xX3xX2fxXdxX6exX3axX3xX1xX14xX15xX1xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12xXcxX6bxXb8xX7dxX4xX3xX2fxX647xXd3xX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xX2fxX5fxX3xX103xX2acxXbexX3xX4xX2acxXbexX3xX23xX6exX3xX23xXdxX35xX4xX3xX16xXdxX97xX40xX3xX5xXb8xXb9xX15xX16xX3xX2fxX25fxX15xX16xX3xX61x3810xX3xX1xX14xX15xX16xX3xX106xX3axX8c8xX3xX2fxX215xX3axX3xXexXdxX25xX15xX3xX2fxX30xXdxX3xX23xX7dxXdxX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3x5148xX3xX61xX1xXdxX3xX2fxX3exX15xX3xX23xX288xX3xX15xX14xX2dxX3xX2fxX5fxX3xX103xX2acxXbexX3xX5x459cxX3xX1xX3exX15xX3xX2xX3xXexXd7xX3xX2fxX73xX3xX5xX6xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12xa1a1xX215xX15xX3xX16xX215xX15xX3xX15xX1xX41xXexX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xXexX1xX88xX4xX3xX1xXdxX35xX15xX3xX4xX1d6xXexX3xX16xXdxX97xX40xX3xX15xX1xX20xX15xX3xX7xX88xX3xX5xX14xX3xX23xX14xXbexX3xX2fxX302xX15xX1xX3xX2fxXdxXabxX40xX3xX4xX254xX6xX3xX2fxX379xXdxX3xX33xX288xX4xX1xX3xX23xX7dxXdxX3xX23xXdxX35xX4xX3xX7xX6xX3xXexX1xX97xXdxX3xX120xX11fxX9bxX9cxX9cxX9cxX3xX15xX1xX20xX15xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX23xX14xXbexX3xX15x841dxX6xX3xX2fxX215xX3axX3xX15xX25fxX40xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xXc8xX15xX1xX3xX11fxX9cxX11fxX2xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX867xX3axXexX1xXbexX6bxXaxX12xX867xX15xX3xXcxX1xX2acxXdxX3x5fc5xXcxX1xX10xXbexX3xa074xX10xX3axXexX10xX6bxX7x63daxX0xX49xXbxX12

An Thái (Theo Reuters)

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

ChatGPT hữu ích đến đâu?

ChatGPT hữu ích đến đâu?
2023-02-08 16:02:00

QTO - Chuyên gia công nghệ thẳng thắn bày tỏ lo ngại về sự nguy hiểm của AI nhưng không khỏi lạc quan về tiềm năng của lĩnh vực này.

Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cứu hộ khó khăn do tuyết rơi

Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cứu hộ khó khăn do tuyết rơi
2023-02-08 06:51:00

VOV.VN - Các đội cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang gặp khó khăn khi nhiệt độ rất thấp và nhiều nơi có tuyết. Hơn 6.200 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, nhưng nỗ lực cứu hộ vẫn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết