Cập nhật:  GMT+7
5a44xf048xeb24x715ex8721xfa41xc506x6019xfcf2xX7x6a1ex7144xb530xf11fxee79x9d06xX5x91c3xXaxfc83xbffdx6f14xb5b3xX3xc30exc492x6aebxX4xX3xX4x8412xX3x7081x9841xX3xX1xd544xe7cdxX4xX1xX3x98ffxed83xXdxX3xfe40xa0b6xc239xX2dxX2dxX2dxX3xXex7206xX15xX3xX28xX24xX23xX3xX4xX1xX23xX3xXcx68caxXdx96d0xX18xX3xXcxXdx7e20xX15xX0x7d23xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xd85dxXaxX12x9040x64d0xX5fxX2exX5fxaf3fxX3x94c3xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX1xX23xX3xbb5axXdxX20xXexX3xX15xba13xfb70xX4xX3xX15xX14x8e04xX3xX4xX1dxX3xX1fxX20xX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX2exX2dxX2dxX2dxX3xXexX34xX15xX3xX28xX24xX23xX3xX4xX1xX23xX3xXcxX40xXdxX42xX18xX3xXcxXdxX47xX15xX3xXexX1xaab0xX15xX28xX3xf7c4xX18xX6xX3x801cxX1xX7bx8a30xX15xX28xX3xXexX40x6385xX15xX1xX3xe5c1xX7bxXbexX15xX28xX3xXexX1x8d76xX4xX3xXcxX1xX20xX3xX28xXdxX7cxXdxX2exX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf049xX23xX5cxX81xXaxX12xbf53x85b6xX81xX3xX5xX14xX3xX28xX1dxXdxX3xd432xXdx6684xX15xX3xXexX40xd6d5xX3xXexX1x6544xX3xX1xX6xXdxX3xe05fxX7bxX103xX4xX3xX4xXb3xX15xX28xX3xX75xX19xX3xXexX40xX23xX15xX28xX3xXexX1xf612xX15xX28xX3xXb7xX18xX6xX3xX15xX1xda07x837exX3xX28xXdxdd05xXbxX3xXcxX40xXdxX42xX18xX3xXcxXdxX47xX15xX3xX10dxX19xXdxX3xXbxX1xX1dxX3xXfcxX7cxXdxX3xXexXc4xX15xX1xX3xXexX40xX24xX15xX28xX3xXexX1xXdxX20xX18xX3xX5xX7bxXbexX15xX28xX3xXexX1xXd0xX4xX3xX4x6bcdxX15xX28xX3xX15xX1xX7bxX3xX15xX1xX12cxX12dxX3xXexcd2exX15xX28xX3xX4xX7bxe4c5xX15xX28xX3xX12dxX19xXdxX3xXb7xX18xX6xX15xX3xX1xXfexX3xX5xXdxX47xX15xX3xXcxX40xXdxX42xX18xX2exX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX23xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxX12dxX28xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX15xX3xXb7xX18xX23xX4xX3xX4xX23xX3xX1fxX10xX3xX1xX23xX6xX4xX1xX3xX28xX18xXdxX3xX2cxX2dxX2exX2dxX2dxX2dxX3xXexX6xX15xX3xX28xX6xX23xX3xX4xX1xX23xX3xXexX40xXdxX10xX18xX3xXexXdxX10xX15xX3xX1xXdxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX4xX12dxX7xX66xXbxX1xX23xXexX23xX66xX4xX6xXbxXexXdxX23xX15xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX3xX1fxX20xX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX2exX2dxX2dxX2dxX3xXexX34xX15xX3xX28xX24xX23xX3xX4xX1xX23xX3xXcxX40xXdxX42xX18xX3xXcxXdxX47xX15xX2exX3xacf5xX15xX1xd7d9x5e63xXbbxX64xac2cxXaxX3xX5cxX6xXexX6xX66xX5cxX10xX7xX4xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX3xX1fxX20xX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX2exX2dxX2dxX2dxX3xXexX34xX15xX3xX28xX24xX23xX3xX4xX1xX23xX3xXcxX40xXdxX42xX18xX3xXcxXdxX47xX15xX2exX3xX240xX15xX1xX243xX244xXbbxX64xX247xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX66xXbxX1xX23xXexX23xX66xX23xX40xXdxX28xXdxX15xX6xX5xX66xX7xX40xX4xX9xXaxX4axX4axX4xX2exX75xX6xX23xXb7xX18xX6xX15xX28xXexX40xXdxX2exXfcxX15xX4axX5cxX10xX7xX1fxXexX23xXbxX4axX18xXbxX5xX23xX6xX5cxX10xX5cxX4axa12bxX75xXbxX5cxX81x8711xX81xX1fxX23xX5xXb7xX4axa3b1xX2dxX2xe439xbabbxX2dx7168xX2e4xX2xX2e3xX4axX1xX6xX15xXb7xX18xX23xX4xX28xX18xXdxX28xX6xX23xX4xX1xX23xXexX40xXdxX10xX18xXexXdxX10xX15xX2e4xX10xdd60xX4xd6f9xX2exX308xXbxX28xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX243xX4axX4axXdxX12dxX6xX28xX10xX7xX2exXfcxX23xXfcxX2exXfcxX15xX4ax5f3cxf769xX2dxX2dxX4axX18xXbxX5xX23xX6xX5cxX10xX5cxX4axX2d4xX75xXbxX5cxX81xX2d9xX81xX1fxX23xX5xXb7xX4axX2e0xX2dxX2xX2e3xX2e4xX2dxX2e6xX2e4xX2xX2e3xX4axX1xX6xX15xXb7xX18xX23xX4xX28xX18xXdxX28xX6xX23xX4xX1xX23xXexX40xXdxX10xX18xXexXdxX10xX15xX2e4xX10xX306xX4xX308xX2exX308xXbxX28xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX15xX3xXb7xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX3xX1fxX20xX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX2exX2dxX2dxX2dxX3xXexX34xX15xX3xX28xX24xX23xX3xX4xX1xX23xX3xXexX40xXdxX42xX18xX3xXexXdxX47xX15xX3xX1xXc4xX15xX1xX3xX2xXaxX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX23xX5cxX81xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX3xX1fxX20xX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxX2exX2dxX2dxX2dxX3xXexX34xX15xX3xX28xX24xX23xX3xX4xX1xX23xX3xXcxX40xXdxX42xX18xX3xXcxXdxX47xX15xX3xX2exX3xX240xX15xX1xX243xX244xXbbxX64xX247xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX23xX5cxX81xXaxX12xXebxb617xX3xXexX40xX7bx9dabxX15xX28xX3xXcxX1xX19xX15xX28xX3xX15xX1xX34xXexX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX244xXdxX12dxX3x98bdxX10xX23xX15xX66xX4xX1xX18xX5xX3xX4xX1xX23xX3xX75xXdxX20xXexd2afxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX7x7029xX3xX5xX14xX12dxX3xXfcxXdxXfexX4xX3xXfcxX7cxXdxX3xXbbxX1xX7bxXbexX15xX28xX3xXexX40xXc4xX15xX1xX3xXc8xX7bxXbexX15xX28xX3xXexX1xXd0xX4xX3xXexX1xX20xX3xX28xXdxX7cxXdxX3xX10dx7e60xX3xX10dx76ffxX12dxX3xX75xX499xX23xX3xX5xX7bxXbexX15xX28xX3xXexX1xXd0xX4xX3xX10dxX20xX15xX3xXexX6xX81xX3xX15xX28xX7bxX17cxXdxX3xX5cxXf2xX15xX3xXcxX40xXdxX42xX18xX3xXcxXdxX47xX15xX3xX12dxX14xX3xX1fxX1xXb3xX15xX28xX3xX75x5a4axX3xX4xX1xf77bxX12dxX3xXexX40x93f7xX2exX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX23xX5cxX81xXaxX12xXebxX426xX3xXexX40xX7bxX42bxX15xX28xX3xXcxX1xX19xX15xX28xX3xX15xX1xX34xXexX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX244xXdxX12dxX3xX447xX10xX23xX15xX66xX4xX1xX18xX5xX3xX4xX1xX23xX3xX75xXdxX20xXexX459xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX7xX465xX3xXb7xX18xX81xX20xXexX3xX10dxX4d2xX15xX1xX3xX4xX1dxX3xX4xX34xXbxX3xXexX1xX47xX12dxX3xXfcxXdxXfexX15xX3xXexX40xX103xX3xX5xX7bxXbexX15xX28xX3xXexX1xXd0xX4xX3xX1xX6xX81xX3xX1fxX1xXb3xX15xX28xX3xX7xX6xX18xX3xX1fxX1xXdxX3xX10dxX122xX15xX1xX3xX28xXdxX122xX3xX5xX24xXdxX3xX1fxX20xXexX3xXb7xX18xX499xX3xX4xd041xX6xX3xX4xX122xX4xX3xX10dxX103xXexX3xX4xX107xX18xX3xXexX40xX103xX3xX10dx9378xX18xX3xXexXdxX47xX15xX2exX3xXcxX40xXdxX42xX18xX3xXcxXdxX47xX15xX3xX10dx5eb3xX3xX28xXdxX499xX12dxX3xX10dxX122xX15xX28xX3xX1fxX496xX3xX10dxX19xXdxX3xXexX1xX23xX24xXdxX3xXfcxX14xX3xXexXdxX20xXbxX3x6db4xX131xX4xX3xXfcxX7cxXdxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1fxX496xX3xXex6718xX3xXexX1xX122xX15xX28xX3xX2e0xX3xX7xX6xX18xX3xX1fxX1xXdxX3xX4xX18xX426xX4xX3xX28xe99dxXbxX3xXexX1xX7bxX103xX15xX28xX3xX10dx7036xX15xX1xX3xb4f1xbe56xX3xX66xX3xXcxX40xXdxX42xX18xX3xX1fxX1xXb3xX15xX28xX3xX4xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xXb7xX18xX499xX3xX5cxX23xX3xX75xX34xXexX3xX10dxc73fxX15xX28xX3xXfcxX42xX3xX28xXdxX499xXdxX3xX28xXdxX122xXbxX3xXfcxX168xX3xX1fxX1xaa59xX3xXfcxX14xX3xX15xX7cxXdxX3xX5x8a7bxX15xX28xX3xXexX40xX5e6xX15xX28xX3xXbxX1xX24xXexX2exX4axX2exX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX23xX5cxX81xXaxX12xXcxX40xX59bxX15xX3xX64xX28xX6xX4axX5fxX60xX5fxX2xX3xf880xX75xXdxX47xX15xX3xX5cxX4d2xX4xX1x7c1dxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX23xX5cxX81xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xX247xf7ccxX0xX4axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nga có nể Mỹ mà “buông” Iran?

Nga có nể Mỹ mà “buông” Iran?
2019-06-18 06:54:06

VOV.VN - Những khác biệt về lợi ích và mục tiêu liệu có khiến Nga “buông” Iran để tìm kiếm quan hệ với Mỹ?

Làn sóng từ chối rác nhập khẩu ở Đông Nam Á

Làn sóng từ chối rác nhập khẩu ở Đông Nam Á
2019-06-18 06:49:35

QĐND - Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, đã gia nhập cuộc chiến nói không với rác nhập khẩu sau các động thái tương tự của Philippines và Malaysia. Ngày 17-6, Bộ Môi...

Quăng “mồi lửa” vào “thùng thuốc súng”

Quăng “mồi lửa” vào “thùng thuốc súng”
2019-06-15 06:34:46

QĐND - Sự cố hai tàu chở dầu, một của Na Uy, một của Nhật Bản bị tấn công trên vịnh Oman xảy ra vào đúng thời điểm nhạy cảm khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có chuyến...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết