Cập nhật:  GMT+7
17d4xebe3x8aaex624fx8763x8eadx78a0xc1dex97c6xX7xa9a2x3816xc7f3xa2b2x678cx4171xX5x4465xXaxa19bx632exc101x4c76x86a9xX3x293bx6d14xX3xX15x3da8x67e0xX4xX3xXcxX1x932fxXdxX3xX4xX1xd47cxX15xX1xX3xXexX1x971dxX4xX3x9f6bx50afxX3xX4xe670xX3xX4x4873xX15xX3xX16xX22xXdxX3xX4x5feex71a2xX3xXcxX1xbd41xX3xXexX1cxX1dxX15xX16xX3xXcxX1xX6xcef5xX7xXdxX15xX3xX5x18b4xX3xX2dxX15xX16xX3xX4xX34xX3xa8daxXdx58fexX15xX3xXcxX1xX44xX3xXexX1cxX1dxX15xX16xX0xc5b0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7478xX10xX6x2949xXaxX12xX18x8893xX18x4832xX18xe5efxX3x6e57xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX15xX1cxX1dxX4xX3xXcxX1xX22xXdxbea6xX3xX30xX14xX15xX16xX3xX30xc12fxXdxX3xX5xde28xXbxX3xX5xX1dxX15xX3xX15xX1x2063xXexX3xXcxX1xX22xXdxX3xecf4xX6xX15xX9cxX3xX1xe493x2b54xX3xcfc0xX6dx9888xX3xX30x8826xX3xX4xX1xX27xX15xX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX4xX34xX3xea07xX55xX3x808cxX6xX10xXexX37xX15xX16xXexX6xe512xX15xX3x94a3xX1xXdxX15xX6x85b8xX6xXexXe6xX6xX9cxX3xX4xX37xX15xX3xX16xX22xXdxX3xX4xX3fxX40xX3xXcxX1xX44xX3xXexX1cxX1dxX15xX16xX3xXcxX1xX6xX4fxX7xXdxX15xX9cxX3xX5xX55xX3xXc0x990fxXexX3xXexXe6xX37xX15xX16xX3xXdaxX6xX3xX2dxX15xX16xX3xX4xX34xX3xX5exXdxX60xX15xX3xXcxX1xX44xX3xXexX1cxX1dxX15xX16xX3xX4xX44xX6xX3xX30xX14xX15xX16xX3xX15xX55xcf03xX85xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc3c1xX37xX7fxX145xXaxX12xX87xX16xX37xX55xXdxX3xXdaxX55xX3xXddxX6xX10xXexX37xX15xX16xXexX6xXe6xX15xX3xXe9xX1xXdxX15xX6xXeexX6xXexXe6xX6xX9cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX15xX1cxX1dxX4xX3xXcxX1xX22xXdxX3xX4x43f1xX15xX3xX30xX31xX3xX4xX34xX3x9e8cxX3xX2dxX15xX16xX3xX4xX34xX3xX5exXdxX60xX15xX3xXcxX1xX44xX3xXexX1cxX1dxX15xX16xX3xX4fxX1xX22xX4xX3xX5xX55xX3xXbfxX15xX16xX3xXe9xXe6xX10xXexXexX1xX6xX3xXcxX1xX6xX5exXdxX7xXdxX15xX9cxX3xX4xX3fxX40xX3xXexXe6x6519xXc0xX3xXdaxXb1xXexX3xX30xX118xX15xX16xX3xX7xX14xX15xX9cxX3xX4xXa4xX3xX5exXb1xX15xX3xX4xX44xX6xX3xXdaxX55xX3xXddxX6xX10xXexX37xX15xX16xXexX6xXe6xX15xX3xX5exX55xX3xXbfxX15xX16xX3x5c5bxX1xX6xXdxX4fxX6xX7xX10xXc0xX3xX87xXdxXexXdxX7xXdxXe6xXdxX9cxX3xXcxXe6xX1cx28a5xX15xX16xX3xX156xX6xX15xX3xX4xX1xXdxe23exX15xX3xX5xX1cx5fe0xX4xX3xX5exX55xX3xX30x248dxX15xX1xX3xX1xX1cxX1dxX15xX16xX3xX4xX1xX27xX15xX1xX3xXexXe6xX235xX3xX4xX44xX6xX3xX30xX14xX15xX16xX85xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX37xX7fxX145xXaxX12xX0xXdxXc0xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX207xX10xX15xXexX10xXe6xXaxX3xX7xXexX145xX5xX10xX9xXaxXeexXdxX7fxXexX1x978dxX3xX2xX199xbfabxX28cxXbx89bdx2920xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX288xX3xXc2x9a89xf0e5xXbxX28fxX290xXaxX3xX7xXe6xX4xX9xXaxX6dxX6dxX4xX85xXdaxX6xX37xc3f0xX40xX6xX15xX16xXexXe6xXdxX85xX5exX15xX6dxX7fxX10xX7xX4fxXexX37xXbxX6dxX15xX10xXeexX7xX6dxX199xX29bxX2xXc4xX6dxX2xX2xXc4xX7fxXc4xX28cxddd0xX28cxX29cxX2xX2d2xXex7264xX29bxX29bx271bxX5xXc4xX89xX6xX2d8xX85x9ec4xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX15xX1cxX1dxX4xX3xXcxX1xX22xXdxX3xX4xX1xX27xX15xX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX30xX31xX3xX4xX34xX3xX4xX37xX15xX3xX16xX22xXdxX3xX4xX3fxX40xX3xXcxX1xX44xX3xXexX1cxX1dxX15xX16xX3xXcxX1xX6xX4fxX7xXdxX15xX3xX5xX55xX3xX2dxX15xX16xX3xX4xX34xX3xX5exXdxX60xX15xX3xXcxX1xX44xX3xXexX1cxX1dxX15xX16xXaxX3xXeexXdxX7fxXexX1xX9xXaxX2xX199xX28cxX28cxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxXc2xX29bxX29cxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX6xXbxXexXdxX37xX15xXaxX12xX29bxX3xX2dxX15xX16xX3xX4xX34xX3xX5exXdxX60xX15xX3xXcxX1xX44xX3xXexX1cxX1dxX15xX16xX3xX4xX44xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX15xX1cxX1dxX4xX3xXcxX1xX22xXdxX3xX16x47b8xXc0xX3xXdaxX55xX3xXddxX6xX10xXexX37xX15xX16xXexX6xXe6xX15xX3xXe9xX1xXdxX15xX6xXeexX6xXexXe6xX6xX3xe1c5xX16xXdx23b0xX6xddc2xX9cxX3xXbfxX15xX16xX3xXe9xXe6xX10xXexXexX1xX6xX3xXcxX1xX6xX5exXdxX7xXdxX15xX3xX3c7xXbxX1xX14xXdxX3ccxX3xX5exX55xX3xXbfxX15xX16xX3xX207xX1xX6xXdxX4fxX6xX7xX10xXc0xX3xX87xXdxXexXdxX7xXdxXe6xXdxX3xX3c7xXexXe6xX22xXdxX3ccxX85xX3xX3c7xX87xX16xX40xX3aaxX15xX288xX3x827fx2729xXddxX3ccxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX37xX7fxX145xXaxX12xXcx7beexX15xX16xX3xXcxX1xX1cxX3xX4fxdd95xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX15xX1cxX1dxX4xX3xXcxX1xX22xXdxX3xXddxXe6xX6xX7xX10xXe6xXexX3xX207xX1xX6xX15xXexX1xX6xXe6xX6xXe6xX40xX6xX15xX16xXexX1xX37xX15xX16xX3xX4xX1d5xX15xX16xX3xX15xX16xX55xX145xX3xX30xXc7xX3xX4xX1xX27xX15xX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX30x3ca1xX3xXexXe6xX19xX15xX1xX3xX7fxX6xX15xX1xX3xX7xX22xX4xX1xX3xX29bxX3xX2dxX15xX16xX3xX4xX34xX3xX5exXdxX60xX15xX3xXcxX1xX44xX3xXexX1cxX1dxX15xX16xX3xX5xX60xX15xX3x8609xX145xX3xXdaxX6xX15xX3xX156x77bcxX40xX3xX4xX34xX3xXcxX1xX22xXdxX3xXb9xX6xX15xX85xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX37xX7fxX145xXaxX12xX156xX55xX3xXddxX6xX10xXexX37xX15xX16xXexX6xXe6xX15xX3xXe9xX1xXdxX15xX6xXeexX6xXexXe6xX6xX9cxX3xX29bxX2d8xX3xXexX40xX42fxXdxX9cxX3xX5xX55xX3xX4xX37xX15xX3xX16xX22xXdxX3xe79cxXexX3xX4xX44xX6xX3xX4xX3fxX40xX3xXcxX1xX44xX3xXexX1cxX1dxX15xX16xX3xXcxX1xX6xX4fxX7xXdxX15xX3xX5exX55xX3xX4xX1xX22xX40xX3xXe6xX40xX118xXexX3xX4xX44xX6xX3xX4xX3fxX40xX3xXcxX1xX44xX3xXexX1cxX1dxX15xX16xX3xdbf0xXdxX15xX16xX5xX40xX4xX4fxX3xXe9xX1xXdxX15xX6xXeexX6xXexXe6xX6xX9cxX3xX15xX3caxX3xXcxX1xX44xX3xXexX1cxX1dxX15xX16xX3xX30xX4b7xX40xX3xXexXdxX60xX15xX3xX4xX44xX6xX3xXcxX1xX22xXdxX3xXb9xX6xX15xX85xX3xXcxXe6xX37xX15xX16xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX40xX118xX4xX3xXexX1x7634xXc0xX3xX7fxX190xX3xX16xX4b7xX15xX3xX30x30cexX145xX9cxX3xXdaxX55xX3xXddxX6xX10xXexX37xX15xX16xXexX6xXe6xX15xX3xX30xX31xX40xX3xX7fx66afxX15xX3xX30xX4b7xX40xX3xX5exX31xX3xXexea7exX3xX5xX481xX3xX44xX15xX16xX3xX1xX118xX3xX30x45a6xX3xXexXe6xX21exX3xXexX1xX55xX15xX1xX3xXcxX1xX44xX3xXexX1cxX1dxX15xX16xX3xXcxX1xX22xXdxX3xXb9xX6xX15xX3xX7xX6xX40xX3xXcxX42fxX15xX16xX3xXexX40xX145xX5cbxX15xX3xX4xX34xX3xX15xX55xX145xX85xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX37xX7fxX145xXaxX12x98a6xXdxX60xX15xX16xX3xX30xXa4xXdxX3xX5exX1dxXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX15xX1cxX1dxX4xX3xXcxX1xX22xXdxX9cxX3xX7fxX1d5xX3xX7x63bexX3xXbxX1xX14xXdxX3xX4xX1x4ec9xX3xX4afxX145xX3xXdaxX6xX15xX3xX156xX4b7xX40xX3xX4xX34xX3xXcxX1xX22xXdxX3xXb9xX6xX15xX3xX28fxd77bxXexX3xX7fxX40xX145xX481xXexX3xXexX1cxX3xX4xX22xX4xX1xX9cxX3xX7xX37xX15xX16xX3xX30xX229xX15xX3xX15xX6xX145xX3xX30xX14xX15xX16xX3xX15xX55xX145xX3xX30xXc7xX3xX4x3793xX3xXdaxX14xX15xX3xX1xX37xX55xX15xX3xXexXb1xXexX3xX5exXdxX481xX4xX3xX30xX31xX3xX4xX34xX3xX15xX1xX59bxX15xX3xX7xX3fxX3xXexX1xX6xXc0xX3xX16xXdxX6xX3xXexXe6xX6xX15xX1xX3xX4xX34xX3xXexXe6xX37xX15xX16xX3xX4xX40xX118xX4xX3xXcxX42fxX15xX16xX3xXexX40xX145xX5cbxX15xX3xX4xX34xX9cxX3xX7fxX3fxX3xX4fxXdxX229xX15xX3xX7xX63axX3xX7fxXdx92f5xX15xX3xXe6xX6xX3xX5exX55xX37xX3xX15xX16xX55xX145xX3xX2xXc4xX6dxXc2xX3xXexX1dxXdxX85xX3xXcxX1xX10xX37xX3xX30x6614xX9cxX3xX30xX14xX15xX16xX3xX15xX55xX145xX3xX30xXc7xX3xX30xX31xX3xX4xX34xX3xXexXa4xXdxX3xX30xX6xX3xX4xX22xX4xX3xX15xX1xX59bxX15xX3xX7xX3fxX3xXexX1xX10xX37xX3xX2aexX40xX145xX3xX30xX235xX15xX1xX9cxX3xX16xX3aaxXc0xX3xX29bxX3xX2dxX15xX16xX3xX4xX34xX3xX5exXdxX60xX15xX3xXcxX1xX44xX3xXexX1cxX1dxX15xX16xX9cxX3xX2xX28cxX28cxX3xX2dxX15xX16xX3xX4xX34xX3xX5exXdxX60xX15xX3xX1x93d2xX3xX15xX16xX1xX235xX3xX7xa036xX3xXexX1xX10xX37xX3xX7fxX6xX15xX1xX3xX7xX22xX4xX1xX3xX30xX14xX15xX16xX3xX5exX55xX3xXc4xX28cxX28cxX3xX2dxX15xX16xX3xX4xX34xX3xX5exXdxX60xX15xX3xX1xX768xX3xX15xX16xX1xX235xX3xX7xX770xX3xXexX1xX10xX37xX3xX4fxX1xX40xX3xX5exX3fxX4xX3xXdaxX4b7xX40xX3xX4xX34xX85xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX37xX7fxX145xXaxX12xXcxXe6xX37xX15xX16xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX40xX118xX4xX3xX5exXa8xX15xX3xX30xX118xX15xX16xX3xXexXe6xX6xX15xX1xX3xX4xX34xX3xX16xX4b7xX15xX3xX30xX59bxX145xX9cxX3xXb9xXc7xX15xX1xX3xX30xX768xX37xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX15xX1cxX1dxX4xX3xXcxX1xX22xXdxX3xX30xX31xX40xX3xX4fxX60xX40xX3xX16x9f09xXdxX3xX4xX34xX3xXexXe6xXdxX3xXdaxb723xX3xXbxX1xXdxX229xX40xX3xX44xX15xX16xX3xX1xX118xX3xX30xX5cbxX3xX30xX14xX15xX16xX3xX15xX55xX145xX3xX16xXdxX55xX15xX1xX3xX30xX1cxX22exX4xX3xX29bxX2xX28cxX6dxXc2xX28cxX28cxX3xX16xX1xX229xX3xX1xX768xX3xX15xX16xX1xX235xX3xX7xX770xX9cxX3xX30xX14xXc0xX3xXdaxX14xX37xX3xX4xX689xX3xX1xX118xXdxX3xX4xX703xX3xXexX1xX5cbxX3xX30xX2dxX15xX16xX3xXe6xX6xX3xXexX1xX55xX15xX1xX3xX5xXa8xXbxX3xX207xX1xX27xX15xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX4fxX1xX703xX6xX3xXc0xX1dxXdxX85xX6dxX85xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX415xX40xXexX1xX37xXe6xXaxX12xXddxX18xX6dxX18xX83xX18xX89xX156xX6xX15xX16xX4fxX37xX4fxX0xX6dxXbxX12

PV/VOV-Bangkok

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trung Quốc và Mỹ khai mào cuộc chiến cáp biển

Trung Quốc và Mỹ khai mào cuộc chiến cáp biển
2023-04-05 06:25:00

(Tin Tức) - Từ vật liệu bán dẫn, chiến thanh thương mại Mỹ - Trung đang dần chuyển sang mục tiêu tiếp theo là cáp biển. Tại đây, Washington đang tìm cách đảm bảo các nhà đầu tư...

Mỹ vẫn “trên cơ” ở Trung Đông?

Mỹ vẫn “trên cơ” ở Trung Đông?
2023-04-03 13:26:00

QTO - Bất chấp việc Trung Quốc ra sức lôi kéo Ả Rập và Iran về phía mình, nhiều người vẫn tin rằng tầm ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực này là không thể bàn cãi.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết