Cập nhật:  GMT+7
8a64xc7c0xd52cx8d71xe7a8x11c3exa046x8a91x1122dxX7x11c32xa9c7xb1c0xc7bbxe80cx107a1xX5xaffdxXax933fx9469xf748xXdxX3xXexc54axa817xe45exae57xd5acxX3xX1x10b32xX1cxX1xX3x10163xX1xa7baxXexX3xf0a1x11198xX1cx11c68xX3xc87bxX25xXbxX3xX1x11b14xa937xX3xXexe0edxXdxX3xbeecxff11xXdxX3xXexX1x8ee8xX3xX1xX36xXexX3xX1cxX1xd189xX1cxX3xX4xf495xX6xX3xXcxX18xXdxX1bxX19xX3xXcxXdxb16cxX1cx11714xX3x9728xc8d4xX5bxX3xX1cxf320xa327xc159xXdxX3xX4xee6bxX3xXexX1xe661xX3x11b90xX3axX3xX4xX1xdc98xXexX0xf1b1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9981xX10xX6xe426xXaxX12xdf48xX23xXcx10c6bx11fcexa481xX23xX3xd05axX3xbcf6xc352xXexX3xX6bxX60xX61xX1cxX5fxX3xX1xX32xX33xX3xX6bxX6xX1cxX5fxX3xX6bxX60x11583xX4xX3x9049xX47xX1axX3xX85xce23xX1cxX5fxX3xXexX36xXdxX3xX39xX3axXdxX3xXexX1xX3fxX3xX1xX36xXexX3xX1cxX1xX47xX1cxX3xX4xX4bxX6xX3xXcxX18xXdxX1bxX19xX3xXcxXdxX56xX1cxX3xX6bxX3axX3xX6bx9adexX3xX7xX25xXbxX58xX3xX5xX14xX33xX3xf859xX1x11e51xX29xX1cxX5fxX3xX5axX5bxX5bxX3xX4xd2bbxX1cxX5fxX3xX1cxX1xX47xX1cxX3xX4xX65xX3xXexX1xX69xX3xX6bxX3axX3xXexX1xXdxdf1axXexX3xX33xX36xX1cxX5fxX58xX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX1cxX1xX3xX88xX7xX6xX1xXdxX3xX4xX4bxX6xX3xX23xX1xX25xXexX3xX28xX29xX1cxX3xX1cxX5fxX14xX1axX3x9cbaxX2xX90xX2xX5bxX3xX4xX1xXe8xX3xX39xXdxX70xXexX8cxX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xXe8xX85xX1axXaxX12xX0xXdxX33xX5fxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX73xX73xX4xX8cxX39xX6xXe8xdda6xX19xX6xX1cxX5fxXexX18xXdxX8cx9ed9xX1cxX73xX85xX10xX7xXe6xXexXe8xXbxX73xX1cxX10xfd82xX7xX73xX2xc500x93c1xX189xX73xX189x9e06xX85xX5axX2xd736xX2xX188xX2xX5axXexX2xX5axX189xX18dxX5axX188xX5xX2xX8cxf811xXbxX5fxXaxX3xX73xX12xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xXe8xX85xX1axXaxX12xX28xX3axXdxX3xXexX1xX3fxX3xX1xX36xXexX3xX1cxX1xX47xX1cxX3xbb5cxX19xX1cxX5fxX5fxX1axX10xX90xX18xXdxX3xX4xX4bxX6xX3xXcxX18xXdxX1bxX19xX3xXcxXdxX56xX1cxX3xX6bxX60xXa7xX4xX3xX4xX1xf2caxXbxX3xX16exX19xX6xX3xX177xX108xX3xXexXdxX1cxX1xX8cxX3xba26xX23xX5fxX19xdfbdxX1cxX2bxX3xX139xX18dxX3xX23xXe8xX18xXexX1xdf14xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xXe8xX85xX1axXaxX12xX13xX14xXdxX3xX1cxX14xX1axX3xX6bxX60xX6xX3xXexXdxX1cxX58xX3xXe6xX1xXe8xX29xX1cxX5fxX3xX2xX5bxX5bxX3xX1cxX5fxX60xX61xXdxX3xX6bxX3axX3xX39x1156cxX3xX33x1040bxX4xX3xXe6xbaafxXexX3xX39xX56xX1cxX3xXexX18xXe8xX1cxX5fxX3xXe6xX1xXdxX3xX6bxX60xX61xX1cxX5fxX3xX1xX32xX33xX3xX4xX1xX60xX6xX3xX1xXe8xX14xX1cxX3xXexX1xX14xX1cxX1xX3xXexX36xXdxX3xX39xX3axXdxX3xXexX1xX3fxX3xX1xX36xXexX3xX1cxX1xX47xX1cxX3xX1cdxX19xX1cxX5fxX5fxX1axX10xX90xX18xXdxX3xX4xX4bxX6xX3xXcxX18xXdxX1bxX19xX3xXcxXdxX56xX1cxX3xX39xX24axX3xX7xX25xXbxX58xX3xX177xX14xX3xX4xX65xX3xXexX1xX56xX33xX3xX2xX5bxX5bxX3xX1cxX5fxX60xX61xXdxX3xX1cxcfbexX6xX3xX4xX65xX3xXexX1xX69xX3xX39xX24axX3xXexX3fxX3xX177xXe8xX1cxX3xXexX18xXe8xX1cxX5fxX3xX5xfdd6xX4xX3xX4xd071xX3xX5fxXdxX29xXdxX3xX4xb8aaxX19xX3xX1cxX1xX2c9xX1cxX5fxX3xX1cxX5fxX60xX61xXdxX3xX33xX24dxX4xX3xXe6xX251xXexX3xXe6xX1xXdxX3xX177xX1eexX3xX7xX25xXbxX3xXexX1xX2f0xX3xX1xX6xXdxX3xXaaxX29xX1axX3xX18xX6xX8cxX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xXe8xX85xX1axXaxX12xXcxX19xX1axX3xX1cxX1xXdxX56xX1cxX58xX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxX1cxX1xX3xX88xX7xX6xX1xXdxX3xXe6xX1xXf2xX1cxX5fxX3xX4xX19xX1cxX5fxX3xX4x9056xXbxX3xXexX1xXf2xX1cxX5fxX3xXexXdxX1cxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX70xXexX58xX3xX1cxX1xX60xX3xXexX1xX61xXdxX3xX6bxXdxX69xX33xX3xXexX6xXdxX3xX1cxX36xX1cxX3xXaaxX29xX1axX3xX18xX6xX8cxX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xXe8xX85xX1axXaxX12x11e30x9d37xX4xX3xX4xX1xX19xX1axX56xX1cxX3xX5fxXdxX6xX3xX4xX1xXe8xX3xX18x119e7xX1cxX5fxX3xXe6xX1xX19xX3xX177xXafxX4xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX5fxX1xXdxX108xX33xX3xX1xX36xXexX3xX1cxX1xX47xX1cxX3xX4xX4bxX6xX3xXcxX18xXdxX1bxX19xX3xXcxXdxX56xX1cxX3xXexX18xdbabxX3xX1cxX56xX1cxX3xXe6xX1xXf2xX1cxX5fxX3xXdbxX1cxX3xX6bxX24axX1cxX1xX3xX7xX6xX19xX3xd1caxX3xX177xX1eexX3xXexX1xX3fxX3xX1xX36xXexX3xX1cxX1xX47xX1cxX58xX3xX39xX6xXe8xX3xX5fxX202xX33xX3xX4xX29xX3xX177xX1eexX3xXexX1xX3fxX3xX5fxX32xX1cxX3xX6bxX47xX1axX3xX1cxX1xX363xXexX3xX177xX14xXe8xX3xXexX1xX3adxX1cxX5fxX3xXexX18xX60xb25exX4xX58xX3xX177xX14xX3xX4xX29xX1cxX1xX3xX39xX3adxXe8xX3xX18xX3c0xX1cxX5fxX3xX7xXafxX3xX7xX1eexXbxX3xX6bxXdbxX3xX4xX65xX3xXexX1xX69xX3xXaaxX29xX1axX3xX18xX6xX3xX39xX363xXexX3xX4xX2f0xX3xX5xX2e4xX4xX3xX1cxX14xXe8xX8cxX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xXe8xX85xX1axXaxX12xX23xX5fxX19xX1axbef6xX1cxX3xXcxX19xX1axX56xX1cxX3xX1fexXcxX1xX10xXe8xX3x10c4cxXe8xX1cxX1xX6xXbxX20exX0xX73xXbxX12


Các tin đã đưa

Các nhà đàm phán TPP nhóm họp tại Nhật Bản

Các nhà đàm phán TPP nhóm họp tại Nhật Bản
2017-10-30 16:37:52

(Tin Tức) - Ngày 30/10, các trưởng đoàn đàm phán của 11 quốc gia tham gia ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã bắt đầu cuộc thảo luận kéo dài 3 ngày gần thủ...

Iran tiếp tục chế tạo tên lửa, thách thức Mỹ

Iran tiếp tục chế tạo tên lửa, thách thức Mỹ
2017-10-30 06:32:00

(PL)- Tổng thống Iran Hassan Rouhani (ảnh) ngày 29-10 tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục chế tạo tên lửa vì mục đích tự vệ, đồng thời phủ nhận Iran vi phạm các thỏa thuận quốc tế.

Saudi Arabia trao quyền công dân cho robot

Saudi Arabia trao quyền công dân cho robot
2017-10-30 06:29:35

QĐND - Saudi Arabia vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới trao quyền công dân cho robot. Đây là động thái khẳng định nỗ lực của Saudi Arabia trong thúc đẩy nước này trở...

Chớp lấy thời cơ vàng

Chớp lấy thời cơ vàng
2017-10-24 06:57:53

QĐND - Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn, giữ vững vị trí là liên minh lãnh đạo trên chính...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết