Cập nhật:  GMT+7
91dx255fx70a4x3b34xa19dx4bb2xc7fdxb5c4x76c4xX7x2631x2346x20cbx844dx4150x2bc2xX5xb858xXax894fxbee2x40aax3223xX3xXcxX1x98c3xX3xXex7f15xb2e2x1231x990cxX3xXcxX1x8fcbxXdxX3xd2dxX6xX1exX3xXcxX1xX6x3e73xX7xXdxX1exX3x340axX1xXdxX1exX6x9202xX6xXexd121xX6xX3xX4x4ea7xX3xXexX1xb0e3xX3xXexXdx87bexXbxX3xXexacbfxX4xX3x23eaxXdxX1exX3x3ed6xX1exX3xX4dxX23xX0x58e5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbbfexX10xX6x4462xXaxX12x4ef8xX1exX1fxX3x978xXdxX1ex6f49xX6xXexX3xX13xX1xX6xX3axXex6da0xa4e1xX1exXexX3axX10xX10x2fe2xX3xX5xX15x3384xXexX3xX7xX1cxX3xX4xX19xX6xX3xX4xX14xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX23xXdxX3xX26xX6xX1exX3xXcxX1xX6xX2dxX7xXdxX1exX3xX32xX1xXdxX1exX6xX37xX6xXexX3axX6xX83xX3xX4xX1xX7dxX3xa014xXdxX46xXexX3x2962xX1exX1fxX3xXcxX1xX6xX2dxX7xXdxX1exX3xX1xXdx7d2fxX1exX3x782ax81c8xX1exX3xX4x2a66xX7cxX3xXexX1xa780xX73xX3xX7cxXd3xXexX3xX7cx7962xXdxX3xXd6x6574xX3x282cxX6xX1exX1fxX3xXex8590xX7cxX3xX2dxXdxX46xX7cxX3xX2dxX1xXdbxX3xX1ex6af9xX1exX1fxX3xX4dxXdxX1exX3xXeexX1cx10b3xX4xX3xX51xX1exX3xX4dxX23xX3xX5xadd6xX1exX3xX1exc86bxX6x618dxX0xX57xXbxX12xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX13xX14xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX23xXdxX3xX26xX6xX1exX3xXcxX1xX6xX2dxX7xXdxX1exX3xX32xX1xXdxX1exX6xX37xX6xXexX3axX6xX3xX4xX3exX3xXexX1xX42xX3xXexXdxX46xXbxX3xXexX4axX4xX3xX4dxXdxX1exX3xX51xX1exX3xX4dxX23xX0xX57xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1067xX7dxX69xX73xXaxX12xX0xXdxX7cxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7cxX7x6f4exXbxX1xX7dxXexX7dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX23xXdxX3xX26xX6xX1exX3xXcxX1xX6xX2dxX7xXdxX1exX3xX32xX1xXdxX1exX6xX37xX6xXexX3axX6xX3xX4xX3exX3xXexX1xX42xX3xXexXdxX46xXbxX3xXexX4axX4xX3xX4dxXdxX1exX3xX51xX1exX3xX4dxX23xX3xX1xXf4xX1exX1xX3xXdbxX1exX1xX3xX2xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX57xX57xX4xX11bxXc0xX6xX7dx7305xX15xX6xX1exX1fxXexX3axXdxX11bxXd6xX1exX57xX69xX10xX7xX2dxXexX7dxXbxX57xX1exX10xX37xX7xX57x6605x3674xX220x46eexX57xX2x58f9xX21fxX69xX21fxX2x7786xX21fxX220xX2xX2xXexX21fxb794xX222x1fe2xX5xX2xX11bx70b1xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX23xXdxX3xX26xX6xX1exX3xXcxX1xX6xX2dxX7xXdxX1exX3xX32xX1xXdxX1exX6xX37xX6xXexX3axX6xX3xX4xX3exX3xXexX1xX42xX3xXexXdxX46xXbxX3xXexX4axX4xX3xX4dxXdxX1exX3xX51xX1exX3xX4dxX23xXaxX3xX69xX6xXexX6xX19bxXbxX1xX7dxXexX7dxX19bxX7dxX3axXdxX1fxXdxX1exX6xX5xX19bxX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xa219xX57xX57xX4xX69xX1exXdxX7cxX1fxX11bxXd6xXdxX10xXexX1exX6xX7cxXbxX5xX15xX7xX11bxXd6xX1exX57xXexX222xX21fxX225xX57xX15xXbxX5xX7dxX6xX69xX10xX69xX57xc267xX7xX7cxX7xX73xX57xX21fxX225xX21fxX220xff9xX225x28a3xX2d5xX225xX233xX57xXexX1xX6xX2dxX7xXdxX1exX2d5xX7xX1xXdxX1exX6xX37xX6xXexX3axX6xX11bxX237xXbxX1fxXaxX3xX57xX12xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX23xXdxX3xX26xX6xX1exX3xXcxX1xX6xX2dxX7xXdxX1exX3xX32xX1xXdxX1exX6xX37xX6xXexX3axX6xX3x9990xd8f6xX1fxX15x4533xX1exX2a4xX3xdddx7f3cx5279x8421xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX10xX6xX69xXaxX12xX6cxX1exX1fxX3xX70xXdxX1exX73xX6xXexX3xX13xX1xX6xX3axXexX7cxX7dxX1exXexX3axX10xX10xX83xX3xX5xX15xX87xXexX3xX7xX1cxX3xX4xX19xX6xX3xX4xX14xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX23xXdxX3xX26xX6xX1exX3xXcxX1xX6xX2dxX7xXdxX1exX3xX32xX1xXdxX1exX6xX37xX6xXexX3axX6xX3xX83xX3xX4xX1xX7dxX3xXc0xXdxX46xXexX3xXc5xX1exX1fxX3xXcxX1xX6xX2dxX7xXdxX1exX3xX1xXdxXd3xX1exX3xXd6xXd7xX1exX3xX4xXdbxX7cxX3xXexX1xXe0xX73xX3xX7cxXd3xXexX3xX7cxXe8xXdxX3xXd6xXecxX3xXeexX6xX1exX1fxX3xXexXf4xX7cxX3xX2dxXdxX46xX7cxX3xX2dxX1xXdbxX3xX1exX101xX1exX1fxX3xX4dxXdxX1exX3xXeexX1cxX10bxX4xX3xX51xX1exX3xX4dxX23xX3xX5xX115xX1exX3xX1exX119xX6xX11bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX7dxX69xX73xXaxX12xX32xX6xX15xX3xX1exX1xXdx9756xX15xX3xX1exX101xX7cxX3xX7x915exX1exX1fxX3xX5xX1cxX15xX3xXd6xX7dxX1exX1fxX3x14b4xX3xX1exX1cxX1dxX4xX3xX1exX1fxX7dxXecxXdxX83xX3xX4xX14xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX6xX2dxX7xXdxX1exX83xX3xX231xX22axX3xXexX15xb742xXdxX83xX3xX1xXdxXd3xX1exX3xXeexX6xX1exX1fxX3xXeexX1cxX10bxX4xX3xXeexXdxX40fxX15xX3xXexX3ax38aexX3xXex6085xXdxX3xX2dxX1xX15xX3xX4xXe0xXbxX3xX4xX6xX7dxX3xXexX46bxXdxX3xX186xXd3xX1exX1xX3xXd6xXdxXd3xX1exX3x8005xX6xX3xX2dxX1xX7dxX6xX3xX13xXdbxX1exX1xX3xX7xX23xXexX3xX2dxX42xX3xXex86ebxX3xX1exX1fxXecxX73xX3xX21fxX220xX57x9f69xX3xX7xX6xX15xX3xX2dxX1xXdxX3xXc0xX468xX3xXeexX6xX15xX3xX1exX1fxX14xX4xX83xX3xXexX101xX1exX1fxX3xX1xX15xX73xX46xXexX3xX23xXbxX3xXd6xXecxX3xXeex8979xX3xXc0xb050xX7dxX3xX1x6dd9xX6xX3xXc5xX4dxX73xX3xXexX3axX7dxX1exX1fxX3xX7cxX23xX15xX3xXexX1xXe0xXbxX11bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX7dxX69xX73xXaxX12xXcxX4d7xX6xX3xX23xX1exX3xXcxX417xXdxX3xX4xX6xX7dxX3xXcxX1xX23xXdxX3xX26xX6xX1exX3xXexX3axX1cxX1dxX4xX3xXeexX3exX3xX3axX6xX3xXbxX1xX23xX1exX3xX206xX15xX73xX46xXexX3xXc0xX15xX4d0xX4xX3xXc5xX1exX1fxX3xXcxX1xX6xX2dxX7xXdxX1exX3xXbxX1xXdbxXdxX3xXexX1xX4axX3xX23xX1exX3xX4a7xX3xX1exX101xX7cxX3xXex6294xX3xX1fxXdxX6xX7cxX83xX3xX1exX1xX1cxX1exX1fxX3xX4xX14xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX23xXdxX3xX26xX6xX1exX3xXeexX4d3xX3xX1exX1xX87xX1exX3xXeexX1cxX10bxX4xX3xX5xXd3xX1exX1xX3xX51xX1exX3xX4dxX23xX3xX4xX19xX6xX3xX1xX7dxXecxX1exX1fxX3xX1fxXdxX6xX3xXd6xXecxX7dxX3xX1exX1fxXecxX73xX3xX2xX57xX2d7xX3xX1fxXdxb6ecxXbxX3xXc5xX1exX1fxX3xX4xX1xd745xX3xXbxX1xXdbxXdxX3xX1exX1fxX325xXdxX3xXexX555xX3xX7cxX4d0xXexX3xX1exX101xX7cxX11bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX7dxX69xX73xXaxX12x680exXcxX1xX23xXdxX3xX26xX6xX1exX2a4xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX6xX2dxX7xXdxX1exX3xXeexX1cxX10bxX4xX3xX51xX1exX3xX4dxX23xX3xX4xX4d7xX1exX3xX2xX3xX1exX101xX7cxX3xXexX555xX3xX1fxXdxX6xX7cx9319xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX7dxX69xX73xXaxX12xX6cxX1exX1fxX3xX70xXdxX1exX73xX6xXexX3xX4xX1xX7dxX3xXc0xXdxX46xXexX3xX1xXdxXd3xX1exX3xXeexX6xX1exX1fxX3xX4dxX10xX7cxX3xX4dx1552xXexX3xXd6xXdxXd3xX4xX3xX4dxXdxX1exX3xX51xX1exX3xX4dxX23xX3xX4xX1xX7dxX3xX4xX14xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX6xX2dxX7xXdxX1exX3xX7cxX4d0xXexX3xX5xX115xX1exX3xX1exX119xX6xX3xXd6xX1dxXdxX3xX5x7604xX3xX69xX7dxX3xXc5xX1exX1fxX3xX1exXecxX73xX3xX7cxac94xX4xX3xXc0xXd3xX1exX1xX3xX1ex65fexX1exX1fxX3xXexX3axX7dxX1exX1fxX3xX1exX1xXdxX40fxX15xX3xX1exX101xX7cxX11bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX7dxX69xX73xXaxX12xXcxX1xX10xX7dxX3xXd6xX468xX3xX5xX15xX87xXexX3xX7xX1cxX3xX1exXecxX73xX83xX3xX5xXd3xX1exX1xX3xXexX46bxX7cxX3xXexX1xX6xX3xX4xX3exX3xXexX1xX42xX3xXeexX1cxX10bxX4xX3xX4xXe0xXbxX3xX1exX46xX15xX3xXexXf4xX1exX1xX3xXexX3axX46bxX1exX1fxX3xX4xX19xX6xX3xX1exX1fxX1cx6ac1xXdxX3xXc0xX468xX3xX1fxXdxX6xX7cxX3xX1fxXdxX119xX3xXeexX23xXbxX3xd5edxX1exX1fxX3xX4xX23xX4xX3xXexXdx8c7bxX15xX3xX4xX1x415dxX3xXexX3axX7dxX1exX1fxX3xX488xX46bxX7dxX3xX5xX15xX87xXexX3xX13xXdbxXdxX3xX1xX15xXe0xX1exX3xXd6xXecxX3xX4xX23xX4xX3xX206xX15xX73xX3xXeexX468xX1exX1xX3xX13xX4axX4xX3xX13xXdbxXdxX3xX1xX15xXe0xX1exX3xX5xXdxX73cxX1exX3xX206xX15xX6xX1exX3xXeexX46xX1exX3xXd6xXe0xX1exX3xXeexX40fxX3xX1exXecxX73xX11bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX7dxX69xX73xXaxX12xX26xX15xX87xXexX3xX7xX1cxX3xX70xXdxX1exX73xX6xXexX3xX4xX1xX7dxX3xX3ax2e5axX1exX1fxX3xXc5xX1exX1fxX3xXcxX1xX6xX2dxXdxX1exX3xX4xX3exX3xX206xX15xX73xX40fxX1exX3xX4dxXdxX1exX3xX51xX1exX3xX4dxX23xX3xXd6xXecxX7dxX3xX1exX1xX119xX1exX1fxX3xX1exX1fxXecxX73xX3xX5xb427xX3xX4xX19xX6xX3xX1xX7dxXecxX1exX1fxX3xX1fxXdxX6xX3xXeexX42xX3xX4xX3exX3xXexX1xX42xX3xX1exX1xX87xX1exX3xXeexX1cxX10bxX4xX3xX5xXd3xX1exX1xX3xXexX46bxX7cxX3xXexX1xX6xX3xXd6xXecxX3xX206xX15xXdbxX1exX3xX4xX1xX46xX3xX1exX1fxX7dxXecxXdxX3xX1exX1xXecxX3xXexX555xX83xX3xXc0xX6xX7dxX3xX1fxX325xX7cxX3xX4xXdbxX3xXd6xXdxXd3xX4xX3xX7x2981xX3xX69xX4axX1exX1fxX3xXexX1xXdxX46xXexX3xXc0xX468xX3xX1fxXdxX23xX7cxX3xX7xX23xXexX3xXeexXdxXd3xX1exX3xXexX848xX3xX321x134ax823exX32cxX11bxX57xX11bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX7dxX69xX73xXaxX12xX321x9b70xXdxX10xXexX1exX6xX7cx2a49xX32cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX7dxX15xX3axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX7dxX2a4xX3xX0xXc0xX12xXd6xXdxX10xXexX1exX6xX7cxXbxX5xX15xX7xX0xX57xXc0xX12xX0xX57xXbxX12

Theo: vietnamplus

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nga cảnh báo xung đột trực tiếp với NATO

Nga cảnh báo xung đột trực tiếp với NATO
2023-09-03 13:41:00

VOV.VN - Cuộc xung đột ở Ukraine đã đạt đến điểm có thể dễ dàng leo thang thành xung đột toàn diện giữa Nga và NATO, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho hay....

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết