Cập nhật:  GMT+7
71c1x87ebxf754xdd8dx81fbx1152dxee5bxb4d5xfe45xX7x9d84xdf88x10336xdbb2xe917x80d7xX5x7c52xXax82b8x10832x86cfx115b5xX10x8c61xXdxX6xX3x8cf8x8ce0xX3xX13xd0f3xX10xX14xd644xX6xXdxd49exX6xX17xX3xXexXdxebd4xX17xX3xX1xX1cxX17xX1xX3xd5a6xX1cxX15xX3xXbxX1x7bcbxX17xX3xXbxX1xb01dxX17xX3xX33xe26exX17xX1xX3xX22xXdxf404xX17xX3xfaedxXdx7b52xXdxX0xd7b4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa82xX10xX6xc367xXaxX12x8d3dxXcxXdxX17xX3xXcxf93bxX4xc310xX3xb65dxX3xd7dbxX4bxX1cxeedfxX3xfa5ax116e9xX50xX2xX2x9458xX3xX13xX14xX15xX10xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX3xX13xX1fxX10xX14xX22xX6xXdxX25xX6xX17xX3xX33xf3f2xX3xX17xd4ddxXdxX3xX5x8cd2xXdxX3xX4xX39xX4xX3xX4x83f7x9669xX4xX3xX33xX1cxX15xX3xXbxX1xX39xX17xX3xX1bx9b1cxX3xX22xXdxX48xX17xX3xX4bxXdxX4dxXdxX3xX4xX1xXa3xX17xX4bxX7bxX3xX7xX6xXa3xX3xX15xXa4xXexX3xXexX1xa2a1xXdxX3xX4bxXdxX6xX17xX3xX33xaaedxX17xX1xX3xXexX14x7a1axX3xd4e6xe4b8xX3xXexac05xX3xXdfxX1xXdxX3xb0ccxX6xXdfxXa3xX3xX4bxXdxX1cxX17xX1xX3xX5xX9bxXdxX3xXdfxX1xXa3xX3xX1bx7ec3xX4xX3xX71xX6xX4bxcf9exX14xX17xX74xX6fxb583xX6xX14xX6xX22xX6xXdfxX1x10dedxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX103xX62xX74xXaxX12xX0xXdxX15xX4bxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX50xX50xX4xX110xX22xX6xX103xd949xXa3xX6xX17xX4bxXexX14xXdxX110xX1bxX17xX50xX62xX10xX7xXdfxXexX103xXbxX50xX17xX10xab6exX7xX50x98e0xX76xf823xb404xX50xX2xX2xX152xX62xb224xX77x10e4dxX2xX77xX159xX159xXexX159xX150xX76xX15bxX5xX2xX110xX25xXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX10xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX3xX13xX1fxX10xX14xX22xX6xXdxX25xX6xX17xX3xXexXdxX2bxX17xX3xX1xX1cxX17xX1xX3xX33xX1cxX15xX3xXbxX1xX39xX17xX3xXbxX1xX3exX17xX3xX33xX42xX17xX1xX3xX22xXdxX48xX17xX3xX4bxXdxX4dxXdxXaxX3xX14dxXdxX62xXexX1xX9xXax10437xX76xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX4bxX1xXexX9xXaxX152xX152x8f45xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX10xX6xX62xXaxX12xXe9xXdxX17xX1xX3xX7x8e77xX3xX13xX1fxX10xX14xX22xX6xXdxX25xX6xX17xX3xXexXa3xfa55xX17xX3xXexX14xX6xX3xXexX9bxXdxX3xXexX14xX9bxX15xX3xXdfxXdxXe0xX15xX3xX7xX103xX39xXexX3x10eb8xX3xXexX1xX42xX3xXexX14x8a9fxX17xX3xdfd3xX1xXa3xX7xX1xX6xX7bxX3xX7xX6xXa3xX3xX4xXa3xXa4xX4xX3x11267xXa3xX17xX4bxX3xX33xXa4xXexX3xX1bxX4dxXdxX3xX22xXdxX17xX1xX3xX7xX1e6xX3xX13xX14xX15xX10xX17xXdxX6xX3xXexX9bxXdxX3xXdfxX1xXa3xX3xX1bxXfdxX4xX3xXexX14xX6xX17xX1xX3xX4xX1xX217xXbxX3xX71xX6xX4bxX103xX14xX17xX103xX6fxX108xX6xX14xX6xX22xX6xXdfxX1xX110xX3xb316xX17xX1xX3xXexa2d8xX3xX5xXdxXddxXa3x7df7xX3xX13x8356xfdf4xX50xXcxXcxfc6cxfc0cxX71xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX103xX62xX74xXaxX12xX280xX1xX39xXexX3xX22xXdxXe0xXa3xX3xX1bxX4dxXdxX3xX22xX39xX103xX3xX4bxXdxX4dxXdxX7bxX3xX17xX4bxX276xXcexXdxX3xXbxX1xX39xXexX3xX17xX4bxbd79xX17xX3xX4xfc62xX6xX3xX280xX1x8b72xX3xXcxX1xX2c5xX3xXexX276xX4dxX17xX4bxX3xX13xX14xX15xX10xX17xXdxX6xX3x92c1xX1xX10xX14xX3xc6efxX14xXdxX4bxX103xX14xX74xX6xX17xX3xX4xX1xX103xX3xX22xXdxX2bxXexX27cxX3xc508x1022cxX39xX4xX3xX2c5xX74xX3xX22xX6xX17xX3xX1bxXb1xX3xXbxX1xX3exX17xX3xX33xX42xX17xX1xX3xX22xXdxX48xX17xX3xX4bxXdxX4dxXdxX3xX4xX2c5xX6xX3xX13xX14xX15xX10xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX3xX13xX1fxX10xX14xX22xX6xXdxX25xX6xX17xX7bxX3xX62xX103xX3xX280xX1xX2caxX3xXcxX1xX2c5xX3xXexX276xX4dxX17xX4bxX3xX13xX14xX15xX10xX17xXdxX6xX3xX2dexX1xX10xX14xX3xX2e3xX14xXdxX4bxX103xX14xX74xX6xX17xX3xX1bxX1cxX3xX17xX4bxX276xXcexXdxX3xX33xc058xX17xX4bxX3xX4xX217xXbxX3xX13xX1fxX10xX14xX22xX6xXdxX25xX6xX17xX3xX21axX1xX6xX1xXdxX17xX3xX2dexXa3xX7xXexX6xc01dxX6xX74xX10xX1bxX3xX5xX1cxX15xX3xX4xX1xX2c5xX3xXexX42xX4xX1xX7bxX3xX33xX94xX3xX22xfba0xXexX3xX33xX1f5xXa3xX3xX1bxfe8cxX17xX4bxX3xX33xX1cxX15xX3xXbxX1xX39xX17xX3xXexX1xX6bxX3xX159xX3xXexX9bxXdxX3xXdfxX1xXa3xX3xX1bxXfdxX4xX3x11363xX25xX10xX1bxX6xX17xX3xX6fxX3xX2e3xX6xX1fxX6xXdfxX1xXaxX110xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX103xX62xX74xXaxX12xX2f8xX39xX4xX3xX4xXa3xXa4xX4xX3xX33xX1cxX15xX3xXbxX1xX39xX17xX3xX1xX3a6xX6xX3xX22xXd7xX17xX1xX3xX62xX103xX3xX137xXa3xX97xX4xX3xXexX2bxX3xX5xX1cxX15xX3xXexX14xXa3xX17xX4bxX3xX4bxXdxX6xX17xX3xXexX14xX276xX4dxX4xX3xX33xX2caxX3xX33xX94xX3xXdfxX1xX2c1xX17xX4bxX3xXexX9bxX103xX3xX14xX6xX3xX22xX276xX4dxX4xX3xX33xXa4xXexX3xXbxX1xX39xX3xX17xX1xX276xX17xX4bxX3xX5xX94xX17xX1xX3xX33xX9bxX103xX3xX4x1051fxX3xX1xX6xXdxX3xX17xX276xX4dxX4xX3xXdfxX1xXdxX3xX33xX2caxX3xX33xXb1xXa3xX3xXexXdxX17xX3xXexX276xX20fxX17xX4bxX3xX14x10b67xX17xX4bxX3xX15xXa4xXexX3xX1xXdxXddxXbxX3xX33xX42xX17xX1xX3xX1xX3a6xX6xX3xX22xXd7xX17xX1xX3xXexX103xX1cxX17xX3xX62xXdxXddxX17xX3xX4xX2caxX3xXexX1xXe0xX3xX33xX276xd7b5xX4xX3xXdfx100a8xX3xXdfxX2bxXexX3xX1bxX1cxX103xX3xX4xXa3xX97xXdxX3xX17x9abcxX15xX3xX17xX6xX74xX110xX3xXcxXa3xX74xX3xX17xX1xXdxX48xX17xX7bxX3xXexXdxX2bxX17xX3xXexX14xXd7xX17xX1xX3xX1xX3a6xX6xX3xX22xXd7xX17xX1xX3xX22xX42xX3xX33xXd7xX17xX1xX3xXexX14xXddxX3xX7xX6xXa3xX3xXdfxX1xXdxX3xX13xX1fxX10xX14xX22xX6xXdxX25xX6xX17xX3xXexXe3xX3xX4xX1xX97xXdxX3xX4xX39xX4xX3xX4xXa3xXa4xX4xX3xX4bx10b37xXbxX3xX62xX276xX4dxXdxX3xX7xXfdxX3xXexX14xXa3xX17xX4bxX3xX4bxXdxX6xX17xX3xX4xX2c5xX6xX3xeff3xXdxX48xX17xX3xX15xXdxX17xX1xX3xX4xX1xX3exXa3xX3xba35xXa3xX3xX65xa80cx10852xX6dxX3xX1bxX1cxX3xX2dexb67bxX3xX1bxXd7xX3xX4xX39xX103xX3xX22xXa3xXa4xX4xX3xX4xX2caxX3xX7xXfdxX3xXexX1xXdxX48xX17xX3xX1bxX42xX3xX62xX1cxX17xX1xX3xX4xX1xX103xX3xX13xX14xX15xX10xX17xXdxX6xX110xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX103xX62xX74xXaxX12xX71xX1x995fxX17xX4bxX3xXexXa3xX1f5xX17xX3xX4bxX1f5xX17xX3xX33xX3exX74xX7bxX3xX13xX14xX15xX10xX17xXdxX6xX3xX1bxX1cxX3xX13xX1fxX10xX14xX22xX6xXdxX25xX6xX17xX3xX33xXb1xXa3xX3xXexXa3xX74xX48xX17xX3xX22xX97xX3xX7xe476xX17xX3xX7xX1cxX17xX4bxX3xXdfxX4a9xX3xXexX1x1174axX6xX3xXexX1xXa3xbdb8xX17xX3xX1xX3a6xX6xX3xX22xXd7xX17xX1xX3xX17xX1xX477xX15xX3xXdfxX1x9e38xXbxX3xX5xX9bxXdxX3xX1xX1cxX17xX4bxX3xXexX1xX5d4xXbxX3xXdfx974bxX3xX22bxXa3xX17xX4bxX3xX33xXa4xXexX3xX20fxX3xX71xX6xX4bxX103xX14xX17xX74xX6fxX108xX6xX14xX6xX22xX6xXdfxX1xX3xX6fxX3xX1bx1002bxX17xX4bxX3xX17x9ce4xXdxX3xX17xX477xX15xX3xX7xX3exXa3xX3xXexX14xX103xX17xX4bxX3xX5xX94xX17xX1xX3xXexX1xf677xX3xX13xX1fxX10xX14xX22xX6xXdxX25xX6xX17xX3xX17xX1xX276xX17xX4bxX3xX4xX2caxX3xX33xX6xX3xX7xX97xX3xX62xX3exX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX7xX97xX17xX4bxX3xX5xX1cxX3xX17xX4bxX276xXcexXdxX3xX4bxX97xX4xX3xX13xX14xX15xX10xX17xXdxX6xX110xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX103xX62xX74xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxXbxX6xX62xX62xXdxX17xX4bxX6fxX5xX10xX386xXexX27cxX3xX76xX77xXbxX22bx109b3xX3xXexX10xX22bxXexX6fxX6xX5xXdxX4bxX17xX27cxX3xX14xXdxX4bxX1xXexX6a4xXaxX12xX0xX7xXexX14xX103xX17xX4bxX12xXe9xce99xX4xX1xX3xX52bxXdxX48xX17xX0xX50xX7xXexX14xX103xX17xX4bxX12xX0xXdxX12xX3xX65xXcxXcxX284xX285xX71xX6dxX0xX50xXdxX12xX0xX50xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

COP28 - kỳ vọng vào một bước ngoặt

COP28 - kỳ vọng vào một bước ngoặt
2023-11-30 07:59:00

(Tin Tức) - COP28, diễn ra từ ngày 30/11-12/12 tại thành phố Dubai, được kỳ vọng sẽ là một hội nghị bước ngoặt để cộng đồng quốc tế điều chỉnh hướng đi và tăng tốc hành động...

Châu âu chấp thuận xe bay điện

Châu âu chấp thuận xe bay điện
2023-11-28 15:32:00

QTO - Việc phê duyệt này tương tự như giấy phép hoạt động, thúc đẩy công ty đẩy nhanh quá trình thương mại hóa chiếc máy bay phản lực Lilium mang tính đột phá.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết