Cập nhật:  GMT+7
buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1b8Oj4bqw4buGw7R24bq2w4FDw7TDjOG6sHDDjMO04bqqS+G7sUrDtEN1QsO04buZ4buR4buTxqHDtOG7knHDtMOM4bqwcErDtHnhu4BD4bquw7R3S+G7gHfDtErhurDhurbDtMSocEPhuq7DtOG6qOG6tsOBQ8O0d3PhurbDtHdwd+G6sMO0SuG6sE/DtEpOd8O04bqwcUPhurDDtHfhurDhurJD4bqwbi/hurDhu5NvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMOsO94buheMO1b2zEg+G6t23DtC3DtFvhuq5x4buWw7Thu5Phu6Mv4bufL+G7meG7keG7k8ahxKnDtFZzRMO04bqw4bq24bqiQsO04buUdMO04bqw4buA4bq2w7RK4bqkQ+G6sMO0w4zhurDDiuG6tsO04bqwSMOMw7Thu5JG4bq2w7ThurFJw7R74buhRMO0eeG7gEPhuq4tw7ThurfhurDDkuG7hEPhuq7DtHbhurZD4bqww7Thu5Jxw7Thurl0w7ThurDhu4DhurbEqcO0e+G6tkFDw7R5RHFDw7R74buhRMO0eeG7gEPhuq7DtErhuqRD4bqww7RK4buGw7R34bqw4buMd8O04bqw4buA4bq2w7RD4bqu4bqww4LDtMOM4bqw4buGw7R24bq2w4FDxKnDtOG6ruG6tnBEw7R4TnfDtMOM4bqwcMOMw7ThuqpL4buxSsO0Q3VCw7Thu5nhu5Hhu5PGocO04buSccO0w4zhurBwSsO0eeG7gEPhuq7DtHdL4buAd8O0SuG6sOG6tsO0xKhwQ+G6rsO04bqo4bq2w4FDw7R3c+G6tsO0d3B34bqww7RK4bqwT8O0Sk53w7ThurBxQ+G6sMO0d+G6sOG6skPhurDDtOG7knHDtOG6ruG6tuG7oUTDtHjhurbhuqBDw7R54bq24bqgQ8O0SsOUw7RK4buIREPhuq7DtOG6quG6pkPhurDDtOG7ksOVd8O0dnNEw7ThurDhurbhuqJCw7Thu5R0w7ThurDhu4DhurbDtGxWOuG6uTptxKnDtHZzRMO04bqw4bq24bqiQsO04buWw7RKw4HDtGxWOuG6u+G6t23EqcO0dnNEw7ThurDhurbhuqJCw7RK4bqw4bupSsO0Q+G6ruG6sOG6tuG6oMOMw7RsVjrhurdbbcO0ecOBQ8O0d+G6vEPhuq7DtHfhurDhu4x3xKnDtOG7kuG6tkFDw7R34bqw4buMd8Spw7RD4bquw5JH4bq2w7Thuqrhu6FEw7R54buAQ+G6rsO04buSccO0d3B3w7R54buEQ8O04buSw4LDtMSow5TDtHhOQ+G6rsO04bqq4buhRMO0eeG7gEPhuq7DtErhu4hBQ8O0ecOC4buhw7R2cUPDtErhuqRD4bqwasO04bq3cuG6tsO04bqw4buA4bq2w7RD4bqu4bqww4LEqcO0VnNEw7ThurDhurbhuqJCw7Thu5R0w7ThurDhu4DhurbDtErhuqRD4bqwxKnDtOG6sUnDtHvhu6FEw7R54buAQ+G6ri3DtOG6t+G6sMOS4buEQ+G6rsO0duG6tkPhurDDtOG7knHDtOG6uXTDtOG6sOG7gOG6tsSpw7R74bq2QUPDtHlEcUPDtHvhu6FEw7R54buAQ+G6rsO0SuG6pEPhurDDtHl0w7TDjOG6sOG7hsO0duG6tsOBQ8O0d3B3w7RD4buA4bq2w7R4S0Phuq7DtOG6quG6tkFDw7Thu4pL4buhQ8O0ecOBQ8O0e0vhu7FKw7RWc0TDtOG6sOG6tuG6okLDtOG7lHTDtOG6sOG7gOG6tsO0xKjDlOG7ocO0eeG7huG6tsSpw7R7S+G7sUrDtMSow5Thu6HDtHnhu4bhurbDtHbhu4bDtMSoS0Phuq7DtELhu4BKw7TEqMOKw7R54bq2w4BLw7R3T+G7ocO0e0vhu7FKw7RWc0TDtOG6sOG6tuG6okLDtOG7lsO0SsOBxKnDtHtL4buxSsO0V+G6vEPhuq7DtHlEcUPEqcO0VuG7gMO04bqqS+G7sUrDtHvhu6FEw7R54buAQ+G6rsSpw7R7S+G7sUrDtGXhurbhuqB3w7ThuqpxQmrDtGXDgMO0w4zhurBwSsO0eeG7gEPhuq7DtHdL4buAd8O0SuG6sOG6tsO0xKhwQ+G6rsO04bqo4bq2w4FDw7R3c+G6tsO0d3B34bqww7RK4bqwT8O0Sk53w7ThurBxQ+G6sMO0d+G6sOG6skPhurDDtOG7knHDtOG6ruG6tuG7oUTDtHjhurbhuqBDw7R54bq24bqgQ8O0SsOUw7RK4buIREPhuq7DtOG6quG6pkPhurDDtOG7ksOVd8O0Vjrhurk6xKnDtFY64bq74bq3xKnDtFY64bq3W8O0Q+G6sMO5QsO0SuG6tELDtOG7iOG7ocO0d3B3w7TEqHBD4bquw7ThuqjhurbDgUPDtHdz4bq2w7R3cHfhurDDtErhurDhurbDgUrDtErhurDDlXfDtHfDukrDtOG6ruG6tnNCw7RK4bqwT8O0Sk53w7ThurBxQ+G6sMO0d+G6sOG6skPhurDDtErhu4hEQ+G6rsO04buS4bq24bqgd8O04bqq4buxw4zDtOG6sOG6vsO0xKjhu4TEqcO04bqoQcO04bqo4bqw4buh4bq2xKnDtOG6ruG6tnPhurbDtOG7ikvhu5bDgUrDtFY64bq5OsSpw7RWOuG6u+G6t8Spw7RWOuG6t1vDtOG7knHDtOG6ruG6tnNCw7R34bqw4bq2w7TDjOG6sOG6ssO0SkvGsEPDtErhurBPw7RK4bqwT8O0Sk53w7ThurBxQ+G6sMO0d+G6sOG6skPhurDDtHfhurBEw7R3cHfDtHdww7RD4bqwxrBDxKnDtErhu4bDtHfhurDhu4x3asO0WcOK4bq2w7RKw5JIQ+G6rsO0eMOVw7RK4bqw4bq2w7Thuqpxw7R3cHfDtHdww7RD4bqwxrBDw7Thuqpxw7R34bq8Q+G6rsO0eMawQ8O0ZeG6tuG6oErDtFvhu6FCxKnDtErhu4bDtHfhurDhu4x3w7RK4buIREPhuq7DtEPDkkZ3w7ThurBE4buld8O0Q8OSRnfDtEPhuq5EceG6tsO0d8SQw7RK4buITsO0xKhJw7RKcuG6tsO0ZeG6tuG6oErDtFvhu6FCw7RsSuG7iOG7jsO0SuG6sHFD4bqww7Thu5LhurZBQ8O0duG7oUPDtErhu4bDtHfhurDhu4x3xKnDtHbhu6FDw7Thuq7hurZwQsO04bqo4bqwc0TEqcO0SuG7hsO0SuG6sMOSw7ThuqjGoMO0d0vhu4B3w7RK4bqw4bq2bWrDtOG6t+G6sEfhurbDtOG6sHJDw7RD4bqw4buxQ8O0dnHhurbDtErhurDhurbDtOG6qOG6osO0SuG7jsO0Q+G6rnHhu5bDtMOM4bqwcErDtHnhu4BD4bquw7R5w4FDw7ThurDDgUrDtEPhuq5x4buWw7Thu5Xhu5Mv4buT4buRL+G7meG7keG7k8ahasO0W2VuL8OMbw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

TP. Đông Hà: Hội thi cán bộ “Dân vận khéo”

TP. Đông Hà: Hội thi cán bộ “Dân vận khéo”
2015-09-21 08:42:26

(QT) - Ngày 18/9/2015, Thành ủy Đông Hà (Quảng Trị) tổ chức hội thi cán bộ “Dân vận khéo” năm 2015. Tham dự hội thi có 9 đội thi đến từ 9 phường thuộc TP. Đông Hà. Các đội...

Sẵn sàng cho mùa trồng rừng năm 2015

Sẵn sàng cho mùa trồng rừng năm 2015
2015-09-18 07:45:56

(QT) - Mùa trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thường bắt đầu từ tháng 10 hàng năm. Thời điểm này, các địa phương và đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuẩn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết