Cập nhật:  GMT+7

Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

STT

Tên SGK

Tác giả (Tổng chủ biên/Chủ biên)

Nhà xuất bản

1.

Tiếng Việt 5

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2.

Tiếng Việt 5

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đúc Hùng.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

3.

Toán 5

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

4.

Toán 5

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Tràn Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

5.

Đạo đức 5

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chù biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6.

Đạo đức 5

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đồ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

7.

Lịch sừ và Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phàn Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phàn Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

8.

Lịch sử và Địa lí 5

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyền Thị Trang Thanh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

9.

Khoa học 5

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

10.

Khoa học 5

Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

11.

Hoạt động trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

12.

Hoạt động trải nghiệm

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

13.

Giáo dục thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chú biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

14.

Âm nhạc 5

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

15.

Mĩ thuật 5

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

16.

Mĩ thuật 5

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chù biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

17.

Tin học 5

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hài Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

18.

Tin học 5

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Nhà xuất bản Đại học Huế

19.

Tin học 5

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đồ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

20.

Công nghệ 5

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bảnGiáo dục Việt Nam

21.

Công nghệ 5

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

22.

Tiếng Anh 5 (Global Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chú biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

23.

Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

24.

Tiếng Anh 5 (English Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Danh sách này có 24 sách giáo khoa lớp 5./.

DANH MỤC

Sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên sách

Tên tác giả

Tên NXB/Tổ chức

1.

Ngữ văn 9, Tập 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh Thương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn 9, Tập 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt.

2.

Ngữ văn 9, Tập 1

Chân trời sáng tạo

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn 9, Tập 2

Chân trời sáng tạo

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân.

3.

Ngữ văn 9, Tập 1

Cánh Diều

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

Ngữ văn 9, Tập 2

Cánh Diều

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc.

4.

Toán 9, Tập 1 Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

Toán 9, Tập 2

Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.

5.

Toán 9, Tập 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Toán 9, Tập 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.

6.

Tiếng Anh 9

i-Learn Smart World

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung.

Công ty TNHH Education Solutions ViệtNam

7.

Tiếng Anh 9 English Discovery

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

8.

Tiếng Anh 9 Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

9.

Lịch sử và Địa lí 9

Chân trời sáng tạo

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt.

Nhà xuất bảnGiáo dục Việt Nam

10.

Lịch sử và Địa lí 9

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11.

Giáo dục Công dân 9

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

12.

Giáo dục Công dân 9

Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

13.

Tin học 9

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

14.

Tin học 9

Cánh Diều

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

15.

Âm nhạc 9

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

16.

Mỹ thuật 9

Kết nối tri thức với cuộc sống

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

17.

Mỹ thuật 9

Chân trời sáng tạo bản 2

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn Thanh Ngọc.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

18.

Giáo dục thể chất 9

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

19.

Giáo dục thể chất 9

Cánh Diều

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

20.

Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 9

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

21.

Công nghệ 9 - Hướng nghiệp

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

22.

Công nghệ 9 – Hướng nghiệp

Chân trời sáng tạo

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

23.

Công nghệ 9 - Chế biến thực phẩm

Cánh Diều

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Lan Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

24.

Công nghệ 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

25.

Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào Quang Nghị.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

26.

Công nghệ 9 - Chế biến thực phẩm

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Tiến.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

27.

Công nghệ 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà

Chân trời sáng tạo

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

28.

Công nghệ 9 - Cắt may

Chân trời sáng tạo

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

29.

Công nghệ 9 - Mô đun Nông nghiệp 4.0 Chân trời sáng tạo

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

30.

Khoa học tự nhiên 9

Cánh Diều

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ.

Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

31.

Khoa học tự nhiên 9

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

32.

Khoa học tự nhiên 9

Chân trời sáng tạo

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ Nh biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tổng Xuân dụ Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Danh mục gồm 32 sách giáo khoa lớp 9./ .

DANH MỤC

Sách giáo khoa lớp 12 sử dụng các trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên sách

(tên bộ sách)

Tên tác giả

Tên NXB/tổ chức

1

Ngữ văn 12, Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân

Chuyên đề học tập Ngữ Văn 12

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh

2

Toán 12, Tập 1

(Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản-Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)

Toán 12, Tập 2

(Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương

Chuyên đề học tập Toán 12

(Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương

3

Toán 12, Tập 1

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam

Toán 12, Tập 2

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn

Chuyên đề học tập Toán 12

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn

4

Tiếng Anh 12 Bright

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Nhà xuất bản Đại học Huế

5

Tiếng Anh 12 Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6

Giáo dục thể chất 12 - Bóng chuyền

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

7

Giáo dục thể chất 12- Bóng rổ

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Lê Việt Đức

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

8

Giáo dục thể chất 12- Bóng đá

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

9

Giáo dục thể chất 12- Cầu lông

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Đỗ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

10

Giáo dục thể chất 12 - Bóng đá

(Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, Trần Đức Dũng, Nguyễn Văn Thành

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

11

Giáo dục thể chất 12 - Bóng rổ (Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ Việt Nam biên), Đinh Thị Mai Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

12

Giáo dục thể chất 12 - Cầu lông

(Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, Trương Văn Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

13

Giáo dục thể chất 12 - Đá cầu

(Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Mạc Xuân Tùng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

14

Giáo dục kinh tế và pháp luật 12

(Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)

Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 12

(Cánh Diều)

15

Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi

16

Lịch sử 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga, Phạm Hồng Tung

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Lịch sử 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt), Trần Thị Vĩnh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa

17

Lịch sử 12 (Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

Chuyên đề học tập Lịch sử 12 (Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết

18

Địa li 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Địa lí 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn (Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương

19

Địa lí 12 (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên), Phan Văn Phú, Hà Văn Thắng (đông Chủ biên), Huỳnh Ngọc Sao Ly, Hoàng Trọng Tuân, Phạm Thị Bạch Tuyết, Trần Quốc Việt

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Địa lí 12 (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên), Phan Văn Phú, Hà Văn Thắng (đông Chủ biên), Huỳnh Ngọc Sao Ly, Hoàng Trọng Tuân, Phạm Thị Bạch Tuyết

20

Địa lí 12 (Cánh diều)

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

Chuyên đề học tập Địa lí 12 (Cánh diều)

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy

21

Vật lí 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Vật lí 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh

22

Vật lí 12 (Chân trời sáng tạo)

Phạm Nguyễn Thành Vĩnh, Phùng Việt Hải (đồng Chủ biên), Trần Nguyễn Nam Bình, Đoàn Hồng Hà, Bùi Quang Hân, Đỗ Xuân Hội, Nguyễn Như Huy, Trương Đặng Hoài Thu, Trần Thị Mỹ Trinh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Vật lí 12 (Chân trời sáng tạo)

Phạm Nguyễn Thành Vinh, Phùng Việt Hải (đồng Chủ biên), Đoàn Hồng Hà, Đỗ Xuân Hội, Nguyễn Như Huy, Trương Đặng Hoài Thu

23

Hóa học 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng, Đường Khánh Linh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Hóa học 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường; Nguyễn Đăng Đạt, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Đường Khánh Linh

24

Hóa học 12 (Chân trời sáng tạo)

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Hóa học 12 (Chân trời sáng tạo)

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn

25

Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tin học 12, Định hướng Khoa học máy tính

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt

Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng Khoa học máy tính (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu Tôn

Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích Việt

26

Tin học 12, Tin học ứng dụng (Cánh Diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên). Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh Ngọc

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

Chuyên đề học tập Tin học 12, Tin học ứng dụng (Cánh Diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Chí Trung (Chủ Biên), Trương Công Đoàn, Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà Mạnh Hùng

27

Tin học 12, Khoa học máy tính (Cánh Diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh Ngọc

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

Chuyên đề học tập Tin học 12, Khoa học máy tính (Cánh Diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Đỗ Phan Thuận (Chủ biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn Khánh Phương

28

Sinh học 12 (Chân trời sáng tạo)

Tổng Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thể Hưng, Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Thanh Sơn

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Sinh học 12 (Chân trời sáng tạo)

Tổng Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Hằng Nga

29

Sinh học 12 (Cánh Diều)

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

Chuyên đề học tập Sinh học 12 (Cánh Diều)

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân

30

Công nghệ 12, Lâm nghiệp - Thủy sản

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Cảnh, Trương Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết, Kim Văn Vạn

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Công nghệ 12, Lâm nghiệp - Thủy sản (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới, Kim Văn Vạn (đồng Chủ biên), Trương Đình Hoài, Lê Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết

31

Công nghệ 12, Lâm nghiệp - Thủy sản (Cánh Diều)

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

32

Chuyên đề học tập Công nghệ 12, Lâm nghiệp - Thủy sản (Cánh Diều)

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng Chủ biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh

33

Công nghệ 12, Công nghệ Điện – Điện tử (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng Gia Hung, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Công nghệ 12, Công nghệ Điện – Điện tử (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân

34

Âm nhạc 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tống Đức Cường, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Âm nhạc 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tổng Đức Cường

35

Âm nhạc 12

(Cánh Diều)

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Trần Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

Chuyên đề học tập Âm nhạc 12 (Cánh Diều)

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Trần Vũ Lâm, Nguyễn Mai Kiên.

36

Mĩ thuật 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Lý luận và Lịch sử MT

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương

Hội họa

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh

Đồ họa (Tranh in)

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Trần Văn Đức, Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc

Điêu khắc

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Quách Hiền Hòa

Thiết kế công nghiệp

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông Hưng, Đỗ Đình Tuyến

Thiết kế đồ họa

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương Quốc Chính

Thiết kế thời trang

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang

Thiết kế mĩ thuật sân khẩu, điện ảnh

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Phần, Trần Thanh Việt

Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Minh Thúy

Kiến trúc

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh Trang

Chuyên đề học tập Mĩ thuật 12

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May

37

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lưu Thu Thuỷ (Tổng chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

38

Hoạt động trải nghiệm, hưởng nghiệp 12 (Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi Thanh Xuân

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

39

Giáo dục quốc phòng và an ninh 12

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Doãn Văn Nghĩa.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

40

Giáo dục quốc phòng và an ninh 12

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Đức Đăng, Phí Văn Hạnh, Uông Thiện Hoàng, Nguyễn Văn Tình, Hoàng Lê Nam, Lương Hồng Sinh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý