Cập nhật:  GMT+7
7e77xbf53xf9d4xa0dfxd210xd97dxd277xb4b9xf780xf860xb8caxX6x9277xf055xX7xbef0xb0d5xX7xXbxbd3fxXfxX4xfd0dxX2xe734xe3c0xX18xca51xa625xX2xd296xd93cx8fabxX12xXbxXcxXexe760xd293xX4xX4xX25xX1dxX15xX2xX18xXbxXcxX1bxX9xa486xX0xXbxX1dxX12xX2xX3xX1fxceafxX8xX9xdfecxX3cxX39xe1c6xX24xX1exX25xe615xc884xX1exXcxX12xX4xX1fxXbxX3fxd436xXcxX3cx835fxX7xX3xc88exX4xX25xX1xX3cxXcxX7xfe27xX3xX3cxc5e3xd90bxX17xX5cxX3cxX17xX17xX5dxX4fxX5cxX18xea08xX5cxca6exX5dxX5cxX4xX67xX18xX18xe799xX6xX17xX3fxX1xXcxX12xX9xX2xX1exX6xX4xX8xX9x7ff4xXfxf0ddxXcxX12xX2xX24xd34dxX25xX2xX1dxb5d1xXbxX2xX4xXfxX1exX1dxX2xX12xXbxX1exX2xX52xXfxb054xX25xX2xX3xX85xX4xX2xX4cx1032fxX2xX24xX85xX25xX2xX12xXbxX85xX9xX2xX59xXbxX4fxX4xXfxX8xX9xX70xX5dxX5dxX9xX2xXfxX7xXbxX12xXfxX4xX8xX9xX17x87e7xX5dxX9xX2xXcxX1exX1dxX7xX8xX9xe18cxXbxX39xX4xX44xX1fxX7xX2xX5cxX18xX67xX5cxX69xe4edxX67xX69xXd6xXd6xX9xX2xX1exX6xXbxX12xXcxX8xX9xX24xX25xX4xX4xX25xX1dxX9xX2xX24xX25xX1fxX4fxX7xX1fxX8xX9xX18xX9xX2xX3cxX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1x8c77xX25xX4fxX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7x9c37xX4xXexX1exX6xXbxX12xXcxX15xX2xX1fxXbxX12xXfxX4xX1bxX9xX31xX0xX24xX31xdb87xX80xXcxX12xX2xd165xX9fxX0xX3cxX24xX31xbd49xX2xXcxX12xX9fxX5xX2xX17xXd6xX2xX4xXfxX85xXcxX12xX2xXbfxX2xXcxe147xX1dxX2xX5cxX18xX5cxX5dxX0xX3cxX1xX31xX0xXfxX17xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX7exXbxX4xX6xX7xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xX117xX4xXexX1exX6xXbxX12xXcxX15xX2xX39xX7xXcxX4xX7xX1fxX1bxX9xX31xX0xX24xX31xX7exXfxX80xXcxX12xX2xX24xX85xX25xX2xX1dxX89xXbxX2xX4xXfxX1exX1dxX2xX12xXbxX1exX2xX52xXfxX97xX25xX2xX3xX85xX4xX2xX4cxX9fxX2xX24xX85xX25xX2xX12xXbxX85xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxXfxX17xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX108xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX1exX2xXcxX1exX1dxX7xX8xX9x88d2xca82xX25xX108xX1exX39xX52xX9xX31xX0xX3cxX1exX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX108xX25xX4fxX5xX9xX31xX7exXfxbdd3xX39xX2xXfxXbxf67cxXcxX2xX52xb54fxX2xXfxX25xcfdexX39xXfxX2xXfx8505xX1xX2xX1xXfx10755xXcxX2xf9c7xX1f8xX2xX85xXcxX2xf7fbxX0xXbxX31xX0xX24xX31xX131xeed2xX2xX4xX1fxX20axX2xXcxX205xXcxX2xXcxXfxa6ccxXcxX2xX4cxX9fxX2xcc45xX12x95d5xX89xXbxX2xX52xXfxX44xX5xX201xX4xX2xX4xead7xX4xX2xd5efxX2xX1d5xXbxX85xX25xX2xX4fxcb11xX39xX2xX232xX12xX44xX5xX2xX39xa761xX2xX24xX25xX1dxX2xX1dxb94bxXcxX3cx7eb4xX205xXcxX12xX2xX6xX234xa545xXbxX2xX24xX85xX25xX2xX39xX85xX25xX2xX24xX25xX1dxX2xX1dxX25bxXcxX2xX4fxX1f8xX1exX2xX4cxX9fxX25xX2xX39x10269xXcxX12xX2x87adx1064dxXcxX12xX2xXfxX220xX2xX4xX1fxX20axX2xXfxX25xX205xX4xX2xX285xX281xXcxX12xX2xXfxf611xX5xX2xXcxd229xX2xX6xX234xX44xX2xX285xX281xXcxX12xX2xX4cxX9fxX2xX52xXfxX97xX25xX2xX3xX85xX4xX2xX52x10035xX2xX4xXfxX44xX240xX4xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxXbxX31xe106xX2xX4fxX25xX2xca73xX254xX2xX43xX44xX1exXcxX2xa0b5xXbxX1fdxXcxX2xX4xX1fxX20axX2x9f50xX1fxX7xX6xX1exXcxX4fxX2xX4xX9fxXbxX2xX4xX1fxX20axX2xX39xXfxX25xX2xXcxX14axX1dxX2xXfxX25xX205xX4xX2xX285xX281xXcxX12xX2xX5cxX18xX5cxXbfxXexX5cxX18xX5cxX5dxX3fxX2xX2ccxXfxX234xX254xXcxX12xX2xX4xX1fxX25bxXcxXfxX2xX131xX220xX2xX4xX1fxX20axX2xXcxX205xXcxX2xXcxXfxX22cxXcxX3cxX232xX12xX234xX89xXbxX2xX52xXfxX44xX5xX201xX4xX2xX4xX240xX4xX2xXexX2xX212xX1f8xX2xX85xXcxX2xe5efxf69dxX232xX341x1005bxX2xX4xX2a0xX2xX39xXfxef2axX39xX2xX1dxX89xXbxX2xX39xXfxX9fxX25xX2xXfxX9fxXcxX12xX2xX39xX205xXcxXfxX2xX4xX1fxX1exXcxXfxX2xX4xX25bxX1dxX2xX52xXbxX201xX1dxX2xX285xX254xXcxX2xX4cxd773xX2xX39xd795xXcxX12xX2xX52xXfxX97xX25xX2xX3xX85xX4xX2xX24xX85xX25xX2xX12xXbxX85xX2xX4xXfxXbxX2xX39xX80xXcxX12xX2xX39xX97xXbxX2xX4xXfxXbxX1fdxXcxX2xX4xXbxX201xX1xX2xX39xX240xXcxX2xX39xXfxX25xX2xXcxXfxX9fxX2xX4cxX1fdxX2xX3xXbxXcxXfxX2xX39xX29cxX1exX2xX5dxa025xX2xXfxX281xX2xX12xXbxX1exX2xX285xX25bxXcxXfxX2xXcxX12xX234xX89xXbxX2xX52xXfxX44xX5xX201xX4xX2xX4xX240xX4xX2xX4xX205xXbxX2xX39xX85xX39xX2xX117x8e66xX2xX39xX29cxX1exX2xXfxX44xX5xX1fdxXcxX2xX2ccxX1exX1dxX2xf798xX281xX137xX2xX7exX1fxXbxX1fdxX44xX2xXc9xXfxX25xXcxX12xX137xX2xX1d5xXbxX25xX2xX3f6xXbxXcxXfxX2xX4cxX9fxX2xX131xX234xX265xXcxX12xX2xX131x8deaxX1exX3fxX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX108xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX44xX31xX0xX24xX31xX1d5xXfxXbxX2xX39xXfxdf7bxX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX44xX31xX15xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX108xX25xX4fxX5xX9xX31xe946x96eaxX44xX2xX39xX20fxX44xX2xX39xX85xX39xX2xX285xX254xXcxX2xX4cxX375xX2xX39xX378xXcxX12xX2xX4xXfxX1exX1dxX2xX12xXbxX1exX2xX4cxX265xXbxX2xX212xX1f8xX2xX85xXcxX2xX340xX341xX232xX341xX344xX2xX52xXfxX97xX25xX2xX3xX85xX4xX2xX12xXbxX1exX2xX285xX25bxXcxXfxX2xXcxX12xX234xX89xXbxX2xX52xXfxX44xX5xX201xX4xX2xX4xX240xX4xX2xX4xX1fxX25xXcxX12xX2xX4xXfxX89xXbxX2xX12xXbxX1exXcxX2xX4xf430xX2xXcxX12xX9fxX5xX2xX5cxX5cxX2xX4xXfxX85xXcxX12xX2xXbfxX2xXcxX14axX1dxX2xX5cxX18xX5cxX5dxX2xX285xX201xXcxX2xXcxX12xX9fxX5xX2xX5cxXd6xX2xX4xXfxX85xXcxX12xX2xXbfxX2xXcxX14axX1dxX2xX5cxX18xX5cxX5dxX3fxX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX108xX25xX4fxX5xX9xX31xX108xX85xX25xX2xX12xXbxX85xX2xX39xXfxXbxX2xX4xXbxX201xX4xX2xX4xXfxXbxX2xX39xX80xXcxX12xX2xX39xXfxX25xX2xX4xX4c2xXcxX12xX2xXfxX281xX2xX12xXbxX1exX2xX285xX25bxXcxXfxX2xX12xfe58xXbxX2xX39xXfxX25xX2xX212xX1f8xX2xX85xXcxX2xX340xX341xX232xX341xX344xX2xX4xX1fxX234xX265xX39xX2xXcxX12xX9fxX5xX2xXbfxX18xX2xX4xXfxX85xXcxX12xX2xXbfxX2xXcxX14axX1dxX2xX5cxX18xX5cxX5dxX3fxX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX108xX25xX4fxX5xX9xX31xX108xX85xX25xX2xX12xXbxX85xX2xX39xX41axX2xXfxXbxX1fdxX44xX2xX6xX1f8xX39xX2xX4xX1fxX25xXcxX12xX2xX4cxdd66xXcxX12xX2xXbfxX18xX2xXcxX12xX9fxX5xX137xX2xX12xXbxX85xX2xX24xX1exX25xX2xX12xX286xX1dxX2xX4cxX240xXcxX2xX39xXfxX44xX5xd729xXcxX137xX2xXcxXfxX22cxXcxX2xX39xX80xXcxX12xX2xXfxX25xX9fxXcxX2xX4xXfxX9fxXcxXfxX2xX4cxX9fxX2xXfxX25xX85xX2xX285xX254xXcxX2xX4xX9fxXbxX2xX39xXfx914axXcxXfxX3fxX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX108xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX44xX31xX0xX24xX31xX12cxX375xX1exX2xX39xXfxc9f8xX2xX117xX85xX39xX2xXcxXfxX240xXcxX2xX4xXfxX1exX1dxX2xX12xXbxX1exX2xX52xXfxX97xX25xX2xX3xX85xX4xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX44xX31xX0xX24xX31xX15xX2xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX108xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX24xX31xX2ccxXfxX234xX254xXcxX12xX2xX4xX1fxX25bxXcxXfxX2xX131xX220xX2xX4xX1fxX20axX2xX232xX205xXcxX2xXcxXfxX22cxXcxX3cxX232xX12xX234xX89xXbxX2xX52xXfxX44xX5xX201xX4xX2xX4xX240xX4xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX108xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX24xX31xX212xX1f8xX2xX85xXcxX2xX340xX341xX232xX341xX344xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX108xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX24xX31xa4c5xc9e9xX2xX17xXd6xX2xX232xX12xX44xX5xc1b8xXcxX2xX2ccxX254xX2xX7exXfxX205xX39xXfxX2x7f2exX2xXc9xXfxX234xX89xXcxX12xX2xX12cxX80xXcxX12xX2xX3f6xX6d0xX2xXexX2xX7exX1xX3fxX2xX12cxX80xXcxX12xX2xX131xX9fxX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX108xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX24xX31xX7exX611xXcxXfxX2xe685xX44xX97xXcxX12xX2xX7exX1fxX375xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX108xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX44xX31xX0xX24xX31xff89xX25xX1fxX1dxX1exX4xX2xX24xX85xX25xX2xX12xXbxX85xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX44xX31xX0xX24xX31xX15xX2xX0xX3cxX24xX31xX2d4xX44xXbxX2xX6xX5a1xXcxX12xX2xX24xX85xX25xX2xX12xXbxX85xX2xX39xXfxX44xf295xXcxX2xX4xXfxX7xX25xX2xX1dxb6b1xX44xX2xX39xX29cxX1exX2xX43xX44x9645xX2xX39xX80xXcxX12xX2xX4xX5xX3fxX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX108xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX44xX31xX0xX24xX31xX7exXfxX89xXbxX2xX12xXbxX1exXcxX2xX117xX85xX39xX2xXcxXfxX240xXcxX2xX4xXfxX1exX1dxX2xX12xXbxX1exX2xX52xXfxX97xX25xX2xX3xX85xX4xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX44xX31xX15xX2xX7exX4c2xX2xX4xXfxX89xXbxX2xX12xXbxX1exXcxX2xX4xXfxX80xXcxX12xX2xX24xX85xX25xX2xX285xX201xXcxX2xX1dxX44xX281xXcxX2xXcxXfxc8bfxX4xX2xX6xX9fxX2xX17xX70xX15xXbfxX18xX2xXcxX12xX9fxX5xX2xX5cxX5cxX3cxX18xXbfxX3cxX5cxX18xX5cxX5dxX3fxX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX108xX25xX4fxX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xX117xX4xXexX1exX6xXbxX12xXcxX15xX2xX39xX7xXcxX4xX7xX1fxX1bxX9xX31xX0xX24xX31xX2ccxXfxX234xX254xXcxX12xX2xX4xX1fxX25bxXcxXfxX2xXfxX220xX2xX4xX1fxX20axX2xXcxX205xXcxX2xXcxXfxX22cxXcxX3cxXcxX12xX234xX89xXbxX2xX52xXfxX44xX5xX201xX4xX2xX4xX240xX4xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX108xX25xX4fxX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xX117xX4xXexX1exX6xXbxX12xXcxX15xX2xX39xX7xXcxX4xX7xX1fxX1bxX9xX31xX0xX24xX31xX2d4xX14axXcxX2xX1xXfxX5a1xXcxX12xX2xX12cxXbxd42cxX44xX2xX1xXfxX6c7xXbxX2xX212xX1f8xX2xX85xXcxX2xX340xX341xX232xX341xX344xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX108xX25xX4fxX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xX117xX4xXexX1exX6xXbxX12xXcxX15xX2xX39xX7xXcxX4xX7xX1fxX1bxX9xX31xX0xX24xX31xX2x8360xX5ecxXcxXfxX2xX4xXfxX80xXcxX12xX2xX24xX85xX25xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thông báo truy tìm bị hại của vụ án hình sự

Thông báo truy tìm bị hại của vụ án hình sự
2023-11-27 16:50:00

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Quảng Trị vào năm 2022 theo Quyết định khởi tố vụ án hình...

Tin liên quan

Gợi ý