Sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam

Sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam

QTO - Với tờ báo Thanh Niên, cơ quan của Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng, xuất bản số đầu tại Quảng Châu vào ngày 21/6/1925, do đích thân Nguyễn Ái Quốc sáng lập và chỉ đạo đã mở ra một nền báo chí cách mạng Việt Nam (BCCMVN) dưới sự dẫn dắt của một tổ chức cách mạng, lấy chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình.

Giao ban công tác báo chí tháng 3, 4/2024

Giao ban công tác báo chí tháng 3, 4/2024
2024-05-14 11:27:00

QTO - Sáng nay 14/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác...

Thời tiết