Cập nhật:  GMT+7

Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong lần thứ XI

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong lần thứ XI

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ bà Lê Thị Mỹ Nga - Ảnh: P.N

Ngày 1/12/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT về hướng dẫn mặt trận các cấp trong huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội đại biểu MTTQ các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong lần thứ XI.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ được triển khai thực hiện đồng bộ từ huyện đến địa bàn khu dân cư (KDC) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thông qua việc tuyên truyền, nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của mặt trận, thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, QP-AN ở địa phương để chào mừng đại hội MTTQ các cấp và góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới.

Nội dung tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chủ yếu là: tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phương thức phối hợp của Nhà nước đối với MTTQ Việt Nam, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với kết quả đạt được, mô hình hay, nhân tố mới; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”; các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng các công trình về KT-XH, giữ vững QP-AN, trật tự an toàn xã hội; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn dân cư...

MTTQ các cấp từ huyện đến KDC tập trung tuyên truyền về những quan điểm, chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng MTTQ Việt Nam; lịch sử, truyền thống và vai trò của MTTQ; kết quả về việc thực hiện Luật MTTQ Việt Nam và các văn bản pháp quy liên quan đến vai trò, vị trí, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam.

Ngay sau khi triển khai, ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể cho đơn vị mình, đồng thời tập trung hướng dẫn KDC tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân thông qua các cuộc họp, hội nghị tổng kết Ban công tác mặt trận KDC nhiệm kỳ 2021-2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024- 2026.

Kết thúc quý I/2024, huyện Triệu Phong đã hoàn thành việc duyệt nội dung, nhân sự, công tác tuyên truyền và nhiều nội dung liên quan về chuẩn bị đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã; tổ chức thành công đại hội điểm tại xã Triệu Đại.

18/18 xã, thị trấn tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Nhiều xã, thị trấn đã tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động chào mừng, điển hình như: phát động Nhân dân ra quân chỉnh trang nông thôn mới; vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc; tuyên truyền, cổ động trực quan trên các phương tiện pa nô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn tại tất cả KDC để chào mừng đại hội.

Điển hình như xã Triệu Đại phát động xây dựng các tuyến “Đường hoa”; các xã Triệu Trung, Triệu Độ, Triệu Hòa, thị trấn Ái Tử... tổ chức khởi công xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; xã Triệu Sơn vận động các nguồn xã hội hóa xây dựng công trình “Điện chiếu sáng nông thôn”; xã Triệu Giang xây dựng “Đường cờ” và các bảng pa nô tuyên truyền...

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm VHTT-TDTT huyện xây dựng và phát sóng các phóng sự truyền hình; đăng tải các bài viết trên báo chí, Cổng thông tin điện tử, trang Fanpage của huyện và các trang mạng xã hội chính thống của các xã, thị trấn... về kết quả đạt được trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024 trên các lĩnh vực, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, công tác an sinh xã hội, mô hình phát triển kinh tế cho hộ nghèo có hiệu quả; kết quả MTTQ Việt Nam tham gia cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong phòng, chống đại dịch COVID-19; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác đối ngoại nhân dân...

Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 và tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các hoạt động, các công trình chào mừng thiết thực, ý nghĩa trên địa bàn huyện. Tổ chức tổng kết đợt sinh hoạt chính trị, công tác tuyên truyền về đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 (1930-2024).

Phúc Nguyên

Tin liên quan:

Phúc Nguyên

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sẵn sàng cho đợt kiểm tra “Ba tiếng nổ”

Sẵn sàng cho đợt kiểm tra “Ba tiếng nổ”
2024-05-22 05:40:00

QTO - Những ngày này, trên khắp trận địa của Trung đoàn Bộ binh 842, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị, luôn tràn ngập khí thế luyện quân chuẩn bị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết