Cập nhật:  GMT+7

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Cam Lộ

Thượng tá NGUYỄN HỮU QUY, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cam Lộ

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Cam Lộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) và công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT), tạo thành cao trào hành động cách mạng liên tục cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, từng cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) vượt qua khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Cam Lộ

Lực lương vũ trang huyện Cam Lộ tăng cường huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao - Ảnh: N.T.H

Cam Lộ là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực phòng thủ của tỉnh Quảng Trị và Quân khu 4; là địa phương giàu truyền thống yêu nước, cách mạng.

Kế thừa và phát huy truyền thống đó, đặc biệt là trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào TĐQT gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Quân ủy Trung ương phát động bằng những chủ trương, biện pháp thiết thực, cụ thể, đột phá vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu, việc khó, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thông qua phong trào TĐQT của LLVT huyện đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, làm cho LLVT thực sự là lực lượng chính trị trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đồng thời, đây là môi trường thuận lợi để tổ chức, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thiện phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, chủ động phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Giai đoạn 2019-2024, các cơ quan, đơn vị LLVT thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, hằng năm có 100% đạt yêu cầu; 80% đạt khá, giỏi. 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy trên mọi lĩnh vực công tác. Qua đánh giá, xếp loại hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Quân sự huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phong trào TĐQT của LLVT ngày càng phát triển sâu rộng, vững chắc, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua, là động lực quan trọng góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. 5 năm qua (2019-2024), các đơn vị chấp hành nghiêm quy định, bảo đảm thời gian, quân số, ý thức thường trực sẵn sàng chiến đấu cao, phối hợp với các lực lượng tham mưu cấp uỷ, chính quyền nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mọi thời điểm.

Công tác huấn luyện không ngừng được đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng. Kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 78% khá, giỏi. Tiêu biểu trong công tác huấn luyện có các đơn vị: Cam Chính, Cam Tuyền, Cam Thành, Thanh An.

Trong 5 năm, Ban CHQS huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 1 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện; 1 cuộc diễn tập động viên trong diễn tập KVPT, PTDS tỉnh; 8 cuộc diễn tập chiến đấu xã, thị trấn trong KVPT đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nội dung xuất sắc, an toàn tuyệt đối.

Thông qua các cuộc diễn tập đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đặc biệt thể hiện rõ nét sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương, nòng cốt là quân sự, công an. Tiêu biểu trong các cuộc diễn tập có các cơ quan, đơn vị như: Ban Tham mưu-Ban CHQS huyện, các xã Cam Thủy, Cam Tuyền, Cam Chính...

Công tác xây dựng lực lượng được quan tâm đúng mức. Quán triệt thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2019, lực lượng DQTV huyện được xây dựng với phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, thực hiện đúng quy trình về kết nạp, bổ sung, luân phiên hằng năm đúng luật và phù hợp với tình hình cơ sở, đảm bảo tỉ lệ, số lượng và chất lượng.

Hiện nay tổng số DQTV đạt tỉ lệ 1,78% so với dân số của huyện; tỉ lệ đảng viên đạt 29,9%. Đối với lực lượng dự bị động viên, quân số, phương tiện kỹ thuật hằng năm được phúc tra, quản lý, sắp xếp đúng chuyên ngành quân sự, gần gọn địa bàn, tổ chức huấn luyện, báo động kiểm tra sẵn sàng động viên theo kế hoạch đạt chỉ tiêu, chất lượng tốt. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự hằng năm làm đúng quy trình các bước, bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao, chất lượng tốt.

Cùng với việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, phong trào TĐQT đã góp phần thúc đẩy LLVT huyện thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tăng cường đoàn kết máu thịt quân - dân.

Với hình thức hành quân, huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, các đơn vị đã tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, giúp Nhân dân phát triển sản xuất, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau...

Có thể khẳng định, phong trào TĐQT của LLVT huyện đã tạo động lực tinh thần to lớn, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Giai đoạn 2019-2024, toàn huyện có 47 lượt tập thể và 140 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng trong phong trào TĐQT.

Năm 2023, Ban CHQS huyện được Quân khu 4 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Phát huy những thành quả đạt được, đồng thời tập trung khắc phục những hạn chế là nhiệm vụ trọng tâm phong trào TĐQT của LLVT huyện Cam Lộ giai đoạn 2024- 2029, đưa phong trào TĐQT và công tác TĐKT đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, động viện cán bộ, chiến sĩ LLVT nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin liên quan:
 • Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Cam Lộ
  Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở Cam Lộ

  Xác định phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo động lực thúc đẩy KT - XH của địa phương phát triển, thời gian qua, huyện Cam Lộ đã phát động và triển khai sâu rộng trong cán bộ và Nhân dân. Các phong trào thi đua đã thực sự đổi mới cả chiều rộng lẫn chiều sâu, trong đó, nhiều phong trào đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH đề ra.

 • Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Cam Lộ
  Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

  Năm 2021, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của LLVT tỉnh với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 • Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Cam Lộ
  Lực lượng vũ trang huyện Cam Lộ chung sức xây dựng nông thôn mới

  Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), sau khi “về đích” xây dựng NTM vào năm 2019, huyện Cam Lộ tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025. Trong thành quả chung đó, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Cam Lộ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, xung kích đi đầu trong các phong trào chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh, tô thắm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sẵn sàng cho đợt kiểm tra “Ba tiếng nổ”

Sẵn sàng cho đợt kiểm tra “Ba tiếng nổ”
2024-05-22 05:40:00

QTO - Những ngày này, trên khắp trận địa của Trung đoàn Bộ binh 842, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị, luôn tràn ngập khí thế luyện quân chuẩn bị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết