Cập nhật:  GMT+7

Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công tác vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong những năm qua được huyện Đakrông chú trọng triển khai với nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả. Qua vận động, phong trào đã góp phần phát huy dân chủ, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN trên địa bàn huyện.

Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhờ được lực lượng công an tích cực tuyên truyền, vận động, người dân ở xã A Bung tự nguyện giao nộp vũ khí - Ảnh: CAĐK

Huyện Đakrông được xác định là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, QP-AN, đặc biệt là an ninh biên giới. Thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/1/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, UBND huyện chỉ đạo lực lượng chức năng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng; phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh trật tự (ANTT).

Trong đó, chú trọng công tác đổi mới về nội dung và phương pháp, biện pháp vận động toàn dân bảo vệ ANTT phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, tạo sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân, chấp hành pháp luật, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương gắn chặt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, lồng ghép với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và các phong trào khác của địa phương. Qua đó, đã động viên Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT.

Hằng năm, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phong trào “Thi đua ái quốc” đến tất cả các xã, thị trấn, thôn, bản. Phát huy vai trò của Nhân dân nói chung và già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo nói riêng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Kết quả từ năm 2014-2024, toàn huyện tổ chức 1.700 lượt tuyên truyền tập trung tại khu dân cư, cơ quan, trường học với khoảng 204.000 lượt người tham gia; tổ chức hơn 170 lượt tuyên truyền lưu động, khoảng 8.500 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, 135 pa nô, 505 áp phích, phát hơn 10.125 tờ rơi tuyên truyền pháp luật, tệ nạn ma túy.

Thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, đem lại hiệu quả, trong đó đã xây dựng 3.040 tin, bài về phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; hơn 9.900 tin, bài tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch đăng tải trên mạng xã hội. Huyện còn phối hợp tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thi vẽ tranh chủ đề ANTT, thi xây dựng video clip tuyên truyền trên không gian mạng...

Qua công tác tuyên truyền và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin, có nhiều nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra khám phá 262 vụ, xử lý 310 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hàng tỉ đồng.

Phối hợp vận động Nhân dân giao nộp 256 khẩu súng (14 khẩu súng quân dụng, 242 khẩu súng tự chế), 164 viên đạn, 128 máy xung điện, 530 ngư cụ. Xây dựng mới và củng cố, kiện toàn 113 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và 1 mô hình dân vận trên địa bàn toàn huyện. Đến nay, đã thanh loại 13 mô hình hoạt động không hiệu quả, hiện đang duy trì hoạt động 18 loại mô hình với 101 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và 1 mô hình dân vận khéo.

Một số mô hình tiêu biểu, phát huy hiệu quả đã được các cấp công nhận, biểu dương, khen thưởng, trong đó có mô hình “Ba quản” đã được Bộ Công an nhân rộng trong toàn quốc”. Ngoài ra, các cơ quan chủ động xây dựng các mô hình hay, hiệu quả như: “Tự quản về ANTT”; “Thắp sáng đường quê”, “Tuyến đường tự quản về an ninh trật tự”; “Tổ thanh niên xung kích tuyên truyền pháp luật ở cơ sở”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”; “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng”...

Thời gian tới, huyện Đakrông tiếp tục tập trung thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác vận động quần chúng. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp vận động quần chúng bảo vệ ANTQ, bảo đảm thiết thực, phù hợp. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở địa bàn tuyến biên giới, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Lựa chọn, xây dựng những mô hình tiêu biểu, nhân rộng trên các địa bàn, loại hình tổ chức có đặc điểm tương đồng. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo khí thế, động lực, khích lệ Nhân dân tự giác, tích cực tham gia giữ vững ANTQ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, kiên quyết chống các biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; chú trọng các mô hình, điển hình tiên tiến công tác dân vận trong lĩnh vực an ninh, trật tự ở cơ sở, nhằm đưa công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Minh Long

Tin liên quan:
 • Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc
  Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

  Trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở. Các lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở ngày càng được kiện toàn; các mô hình được xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả sâu rộng, góp phần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân, tạo nền tảng bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

 • Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc
  Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ ...

  Trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có những bước phát triển mới. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến được xây dựng và nhân rộng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhờ đó đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phục vụ tích cực vào nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

 • Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc
  Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào ...

  Trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn TP. Đông Hà được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Các tầng lớp nhân dân ngày càng nâng cao tinh thần cảnh giác, tham gia phòng ngừa, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong đấu tranh với các loại tội phạm. Kết quả đó có được một phần nhờ sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào.

 • Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc
  Hiệu quả các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đông Hà

  Bằng sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và khát khao cống hiến, các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) TP.Đông Hà đã đẩy mạnh xây dựng các mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần lan tỏa sâu rộng đến các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, huy động được đông đảo người dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.


Minh Long

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bác Hồ với Đại đoàn quân Tiên phong

Bác Hồ với Đại đoàn quân Tiên phong
2024-04-10 17:04:00

QTO - Sư đoàn 308 hay Đại đoàn quân Tiên phong là sư đoàn bộ binh chủ lực được thành lập đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, được sự quan tâm đặc biệt...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết