Cập nhật:  GMT+7
JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyXhu4Thurnhuq1nLMOp4buNw7Qs4buR4buXauG6ryzhuq8yZ8OpLMSDIGgs4bqvNeG7lSxl4bq5MmYsZjFnw6ksZ2Xhu5drZyzDqW4s4buV4buT4buNLOG6r8OpaCxnZeG7ocOy4bq5LOG7lcOqLGcxZyQvw6khJSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0w4nhurMi4bqxOyUsR+G6sEgsLSzhuq4iaCzhu6Phu6Us4buE4bq54bqtZyzDqeG7jcO0LOG7keG7l2rhuq8sdeG6qyxHZeG7ocOy4bq5LOG7lcOqLGcxZywj4buWR8OJ4bqu4buSPSxnZTDhu6UsIS4vIS4s4bq34buhIizhu5MiLOG6rzJnw6ksxIMgaOG7tizhuq9vLOG7keG7lyJnLGcw4bulLOG6r2ks4buDw6kyLGc0Z2Usw7TDqTLhurks4bqvNeG7lSxl4bq5MmYsZjFnw6ksZ2Xhu5drZyzhu5Uw4bq5LOG6r8Op4bq7Z8OpLOG6r8OpaCzhuq8g4bqvLOG6r8Op4buhb2dlLOG7leG7k+G6vWfDqSzDqW4s4buV4buT4buNLGdl4buhw7Lhurks4buVw6osZzFn4bu2LOG7leG7k2hnZSzEg2rhurks4bqvMmfDqSzhu5XDqeG6ueG6qeG7lyzDqeG7neG7lSxnZcOp4bq54bqtZizhu5Xhu5PDrGdlLGdl4buXa2cs4buVMOG6uSzhu5Xhu5Phu40sZsOz4bq54bu4LCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JSThurlmZSzhu5nhu5Phuq/hu647Ly/huq/hu7jEgyJo4buR4buXImdl4buV4buT4bq54bu4dWcv4bqx4bqz4buZ4buD4buVaMO0L2fhurPDuuG7mS8oKDwhLzxb4bqxKC4+Pl08W+G7lSF9ISEhLuG7hSHhu7jhu4fDtGU7LC8lJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslLEZs4buVLGXhurkiLOG6t+G6vWfDqSxnZeG7ocOy4bq5LOG7luG7g+G7kyLhurln4bqzLOG6t+G6uSzhurHhurks4buVMmcs4buDw6nhu4vhurksw7nhu5dnZSzhurds4buVLOG7lTHhurksZ8OpMCxlIizDueG6syzhu4VzIizhu48s4buEdeG6uXXhu7Ys4buW4buD4buTIuG6uWfhurPhu7YsZ2Uw4bulLCEvKS8oLigo4bu4LCN3Z8Op4buyLOG7kuG6s+G7l+G7leG6s+G7k+G7mT0sJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslR2Xhu6HDsuG6uSzhurdwZ2Us4bq3w6Dhu5cs4buWR8OJ4bqu4buS4bu2LMSpZ2UsxJDhurnhu4XhurnDtMO0aCxF4buTImfhurHhurksZ8Opw6FnLGYxZ8Op4bu2LGfhuqnhu5cs4buDw6nEqWdlLGfDqeG6oWcs4bq34buh4buN4bqvLOG7lcOp4bqtZixnZeG7l2tnLOG7g+G6uWfDqSzDtMOp4bq7LMSDbSzhu5nhu5dnZSxnZSLhu6Us4buF4bqhw7Qs4buVcOG6r+G7tizhuq9vLOG7keG7lyJnLGcw4bulLOG7meG6pyzDtMOpMuG6uSzhu5XDqXLhuq8sw6nhurliZyzhurfhu43hu5Us4bqvNeG7lSxl4bq5MmYsZ2XDqeG6ueG6rWYs4buV4buTw6xnZeG7tizhu4PDqeG6ueG6qWcsZ8OpdGdlLOG7g8OpaSzhu4PDqTRnLOG6rzBnZSzhu5XDqeG6rWYs4bqvw6lrZ2Us4bqvw6nDoeG7lSzhurdq4bq5LHXDs+G6uSxnw6l0Z2UsZ2Xhu6HDsuG6uSzEg+G7l2zhuq8sw7TDqTLhurks4buTw7LhurksxIPhu4ssZ8OpMCzhuq9zIizhuq/hu6MiLGbhur1nw6ks4buV4buT4bqtZyzhu5VoMGcs4bqvw6Dhu5fhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXhuq7hu5ds4bqvLMO54buXZ2Us4bq3bOG7lSzhu48s4buW4buD4buTIuG6uWfhurMs4bq3MyxlacO0LMO0w6nDoGcs4bq34bqj4bulLOG7lcOp4bqtZizDqTBnZSzhu5Xhu5Phurli4buXLGdl4buhw7LhurksdTBoLOG6rzJnw6ksw7TDqTLhurks4bq34bq5LOG6seG6uSzhu5UyZyzhurdjLOG7leG7kyBnw6ksw7nhu5dnZSzhurds4buV4bu4LOG7lMOp4bqzaCzhu6HDs+G6ryzhu5Xhurtnw6nhu7Ysw6nhurliZyzhuq9pLMOpb2csIS4uLOG7leG7k+G6uWLhu5csZ2Xhu6HDsuG6uSzEg+G7l2zhuq8sw7TDqTLhurks4bqx4bq5LOG6scOy4bq5LOG7leG7k+G6rWcs4buVw6nhuqksZeG6ucOz4bq54bu2LOG7g8Op4bq54bqpZyxnZWFnLOG7mSDhuq/DqSzhurEwZ8OpLOG6r8OpaCzhuq8g4bqvLMOpaDHhu5Us4bq3bGdlLMOpbizhu5Xhu5Phu40sZ2Xhu6HDsuG6uSzhu5XDqixnMWcs4bqv4bujIizhu5ZHw4nhuq7hu5Is4buVNGdlLHXDrOG7lSzhu4Xhuq1nLMOpb2csIS4s4buV4bupLOG7luG7mOG6sOG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG7lOG7k2hnZSwhLMSDMOG6uSzDtMOpIOG7lSzEg+G6uWPhu5cs4buV4buT4buhw7Phuq8s4bqvIOG6ryzhu5Hhu5dq4bqvLGXhurkiLOG7lcOpMGfDqSx14bq54bqtZyzhu48sReG6s2fhurN1Iizhu5ki4buXLOG7g8Op4bq5LOG6t+G7oeG7jeG6ryzEg20sZ8Op4bq5YmYs4buFMeG6uSx1w6os4buV4buT4bq7LGdl4buhw7Lhurks4bq3cGdlLOG6t8Og4buXLOG7lkfDieG6ruG7kizDqWvhurks4buVw6kgZ2Us4buV4buT4buhw7Phuq/hu7YsxKlnZSxF4buTImfhurHhurks4buVcWdlLMSDMOG7pSzhu5Xhu4ss4buFaCxnZTHhurksdeG6qyzhu5Xhur1nw6ksw6nhur1nw6ks4buVMOG6uSzhuq/DqeG6u2fDqSzhuq/hu6MiLOG7lkfDieG6ruG7kuG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JTvhu5TEqeG6uSzhu5PDoeG7lSzhu5Xhurnhuqnhuq8sw7TDqTLhurks4buVw6nEqWdlLMSDIGgs4buTNmdlLOG7hcOgZyzhurfDoOG7lyzhu5Xhurnhuq1nLOG7leG7k2hnZSxnw6nhurliZizhu4PFqSzhuq/hu6MiLGbhur1nw6nhu7Ys4buVxKnhurks4buTw6Hhu5Us4buFaCzhu4U1Z2UsdeG6qyzhu5Xhur1nw6ksw6nhur1nw6ks4buVMOG6uSzhuq/DqeG6u2fDqSzhuq/hu6MiLOG7lkfDieG6ruG7kjvhu7YsxKlnZSxF4buTImfhurHhurks4bqvw6loLMSD4bq54bqp4buV4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslxKhnZSzhuq/hu59nZSzhu5XDqcSpZ2Us4buV4bq5Zyzhu5XDqeG6rWYsZ+G6qeG7lyzhuq9vLOG7keG7lyJnLGcw4bulLOG7g8OpxKlnZSxnw6nhuqFnLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhu5XDqeG6rWYs4bq74buVLGfDqcOh4buVLH0uLizhu5Xhu5Phurli4buXLOG7luG7mOG6sCxnZWFnLOG7mSDhuq/DqSzEg20s4buZ4buXZ2Xhu7Ys4bq3N+G6ryzEg+G6uWLhu5Us4buFMCzhuq/DqWgs4bqvIOG6ryzhuq/DqeG7oW9nZSzhu5Xhu5Phur1nw6ksxIPDqizhu5XDqeG6ueG6qeG7lyx1amfhu7Ys4buVw6nhur0s4buVcSxnIuG7pSzhuq/DqWgs4bq34bqpZyzhuq/hu5dq4bq5LGc0ZuG7tizhu5ZHw4nhuq7hu5Is4buZ4bqnLMSD4buXbOG6ryzDtMOpMuG6uSzhuq814buVLGXhurkyZixmMWfDqSxnZWFnLOG7mSDhuq/DqeG7tizhurHDo2cs4bq34bqpZyxnw6l0Z2Usw6nhuqHhu5cs4buR4buXMizhu5Xhurnhuq3hu5cs4bqvcuG6r+G7tizhu5XDqeG6oWYs4bqvw6nhurssZ2XDqeG6ueG6rWYs4buV4buTw6xnZSzhurdq4bq5LHXDs+G6uSxnZeG7ocOy4bq5LOG7lcOqLGcxZyx1MCzhuq8g4bqvLOG6r2xnZSzhurdrZ2Us4buV4bq54bqpw7QsZ8Op4bqhZyxnZeG7ocOy4bq5LOG7lcOqLGcxZ+G7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JUdl4buhw7Lhurks4bq3cGdlLOG6t8Og4buXLOG7lkfDieG6ruG7kizhuq/hu59nZSzEgzDhu6Us4buV4buLLOG7hWgsZ2Ux4bq5LHXhuqss4buVIOG6ryzhurdsZ2Us4bqv4bujIizhu5XDqcOy4bq5LOG7leG6ueG6qeG7lSzhu4UxZ8OpLGXhurkgLOG7leG7k2hnZSxm4bubIizhurfEqWdlLOG7mTXDtCzhu5XDs+G6uSzhu48sxIM14bqvLMSDIGcs4bqvw6Dhu5cs4bq3auG6uSx1w7Phurks4buDw6loMmdlLHvhu7YoLOG7leG7k+G6uWLhu5csZ2Xhu6HDsuG6uSzDtMOpMuG6uSzhurHhurks4buVMmcs4buV4buTaGdlLGds4bq5LMSDbCzhu5bhu4Phu5Mi4bq5Z+G6s+G7tizhu5Xhu5NoZ2Us4bq3aSxnw6nDoWcsZjFnw6ksZ2Xhu6HDsuG6uSxl4bq5MCx1MCxnZeG7ocOy4bq5LOG7lTBnLOG7leG6oeG7lSzhu4UwLOG6t2rhurks4buV4buh4buNZ2Us4bq3N+G6ryzEg+G6uWLhu5Us4bqxZCzEg8OqLOG7lW1nLOG7lcOp4buhb2dl4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslLOG7lMOp4bqzaCzhu5LhurPhu5fhu5XhurPhu5Phu5ksJC/DtCU=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhu cầu nhân đạo cấp thiết tại Syria

Nhu cầu nhân đạo cấp thiết tại Syria
2022-10-08 06:19:43

(ND) - Người đứng đầu Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) Martin Griffiths (M.Gríp-phít) đã kêu gọi tăng viện trợ cho Syria để bảo đảm nhu cầu nhân...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết