Cập nhật:  GMT+7

Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Triệu Phong

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Triệu Phong luôn đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT). Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy LLVT phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác QP-AN, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Triệu Phong

Thực hành bắn súng AK cho đối tượng dân quân tại huyện Triệu Phong - Ảnh: ĐVCC

Triệu Trạch là một trong những đơn vị đi đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện ở huyện Triệu Phong. LLVT xã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương nên công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện ở xã hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Tỉ lệ lực lượng dân quân tham gia huấn luyện đạt 98%. Kết quả kiểm tra đạt 100% yêu cầu, trong đó có 75-80% khá, giỏi.

Nội dung huấn luyện ngày càng đổi mới theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, sát với tình hình thực tế ở địa phương; nâng cao năng lực ứng dụng, nhất là khả năng sử dụng vũ khí được trang bị sẵn sàng chiến đấu và vũ khí tự tạo, có thể áp dụng trong nhiều tình huống, góp phần nâng cao năng lực xử lý các tình huống của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV).

Qua huấn luyện, chất lượng tổng hợp và khả năng chiến đấu của lực lượng DQTV được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Nhiều năm liền, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã Triệu Trạch đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”. Từ 2019-2024, không có điểm nóng trên phạm vi toàn xã. Các chỉ tiêu KT-XH phát triển vững chắc, QP-AN được củng cố, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Triệu Trạch Thái Hồng Quân cho hay: “Hằng năm, Ban CHQS xã tham mưu Đảng ủy xã ban hành nghị quyết lãnh đạo việc thực nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; hằng tháng, hằng quý tổ chức giao ban về công tác xây dựng cơ sở. Tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo LLVT xã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT.

Phát động phong trào thi đua trong LLVT xã thực hiện tốt các phong trào thi đua như: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, cuộc vận động “Quản lý vũ khí tốt, bền, an toàn tiết kiệm” gắn với các phong trào thi đua khác của địa phương. Nhờ vậy, LLVT ở xã luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.

Thời gian qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT của LLVT huyện Triệu Phong có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua nhiều công việc cụ thể, thiết thực.

LLVT huyện tập trung nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, gắn với các nhiệm vụ phát triển KT-XH; xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Quan tâm xây dựng ban CHQS xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đến nay 18/18 ban CHQS xã, thị trấn có phòng làm việc riêng. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng hằng năm đạt kế hoạch đề ra. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu; các tiêu chuẩn về sức khỏe, tỉ lệ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, phổ thông trung học và tỉ lệ đảng viên trong thanh niên nhập ngũ đều tăng.

Phong trào TĐQT luôn là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; nhiều phong trào thi đua đã đem lại hiệu quả thiết thực như: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”; “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”...

Kết quả huấn luyện các đối tượng hằng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra, năm sau cao hơn năm trước. Các đơn vị thường xuyên huấn luyện tốt như: Ban CHQS các xã Triệu Hòa, Triệu Trạch, Triệu Thuận, Triệu Trung...

Phong trào thi đua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, tạo ra động lực to lớn thúc đẩy thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ quân sựquốc phòng địa phương, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. LLVT huyện còn thực hiện hiệu quả công tác dân vận với nhiều hoạt động có chiều sâu, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân như: tham gia xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau...

Phong trào thi đua xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đổi mới, linh hoạt, hiệu quả, sát cơ sở.

LLVT huyện thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; luyện tập thuần thục các phương án, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tham mưu tổ chức diễn tập và chỉ đạo diễn tập chiến đấu.

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến của địa phương, đơn vị. Trong 5 năm từ 2019-2024, LLVT huyện có 203 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp huyện và 95 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh cấp Bộ CHQS tỉnh, Quân khu.

Năm 2019, Ban CHQS huyện được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào TĐQT; từ năm 2020-2022 đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của huyện; Đảng bộ Quân sự huyện liên tục từ năm 2019 -2023 đạt tiêu chuẩn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng tá Hồ Công Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Triệu Phong cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, LLVT huyện tiếp tục đẩy mạnh kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT trong LLVT với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động lớn đi vào chiều sâu, phát triển rộng khắp. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng đối với công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT.

Làm tốt việc phát hiện bồi dưỡng xây dựng điển hình tiên tiến, tổ chức tham quan học tập, phổ biến những kinh nghiệm hay, sáng kiến giỏi. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua. Tập trung chỉ đạo khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong công tác quốc phòng địa phương. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, diễn tập hằng năm.

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 36 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP - AN trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác tuyển quân và động viên quân dự bị. Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu thi đua trong công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính.

Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi phong trào thi đua; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo phong trào thi đua liên tục, rộng khắp”.

Kô Kăn Sương

Tin liên quan:
 • Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Triệu Phong
  Lực lượng vũ trang tỉnh: Điểm sáng phong trào thi đua quyết thắng

  Năm 2023, với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, phong trào thi đua quyết thắng đã diễn ra sôi nổi, liên tục trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển nhanh, bền vững.

 • Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Triệu Phong
  Lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng

  Đồn Biên phòng Hướng Lập quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia tuyến Việt Nam - Lào dài hơn 28 km, 16 mốc quốc giới và 6 cọc dấu với xã Hướng Lập, Hướng Việt, huyện Hướng Hóa. Trên địa bàn biên giới đồn phụ trách đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn; hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Bằng sự đoàn kết, tâm huyết, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 4 năm liền (từ ...

 • Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Triệu Phong
  Tinh thần quả cảm, ý chí quyết chiến, quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh ...

  Thượng tá NGUYỄN HỮU ĐÀN, UVTVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh


Kô Kăn Sương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khúc tráng ca Bộ đội Trường Sơn

Khúc tráng ca Bộ đội Trường Sơn
2024-05-17 06:19:00

QTO - Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn là lực lượng hiệp đồng quy mô lớn bao gồm nhiều binh chủng làm nhiệm vụ chiến đấu mở đường, đảm bảo tuyến giao thông...

Tin liên quan

Gợi ý