Cập nhật:  GMT+7

Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Gio Linh vững mạnh toàn diện

LÊ TIẾN DŨNG, TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Gio Linh

Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Gio Linh vững mạnh toàn diện

5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Gio Linh được triển khai toàn diện, đồng bộ, phát triển đúng hướng cả bề rộng lẫn chiều sâu. Qua đó góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện, LLVT huyện Gio Linh không ngừng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, coi đây là nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trong đó, đã tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Hằng năm, 100% cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện, 80% - 85% dân quân tự vệ, 97% dự bị động viên được giáo dục và hoàn thành chương trình giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật theo quy định. Kết quả kiểm tra chính trị hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu; tỉ lệ quân số tham gia học tập chính trị đạt trên 99,2%, kết quả kiểm tra trên 78% khá, giỏi (20% giỏi).

Gắn thực hiện phong trào TĐQT với thực hiện các cuộc vận động và các phong trào như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, các phong trào “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Từ đó tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Điểm nhấn trong thực hiện phong trào TĐQT là 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Theo đó đã thống nhất lựa chọn xây dựng tập thể điển hình toàn diện, điển hình tiên tiến từng mặt công tác, các cá nhân điển hình toàn diện và từng mặt.

Đã có nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay được áp dụng, nhân rộng hiệu quả như: “Nêu gương sáng mỗi ngày”, “Quỹ nghĩa tình đồng đội”; “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, trách nhiệm cao”, “Nâng bước em đến trường” “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong học sinh”.

Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Gio Linh vững mạnh toàn diện

LLVT huyện Gio Linh giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai ở thị trấn Cửa Việt năm 2022 -Ảnh: ĐVCC

Cùng với công tác xây dựng điển hình tiên tiến, việc thực hiện các phong trào thi đua: “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn được cấp ủy, chỉ huy quan tâm chỉ đạo. Ban CHQS huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện và phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn, các ban, ngành cấp huyện trong xây dựng nông thôn mới.

Phối hợp làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ xóa đói giảm nghèo, khảo sát đề nghị địa bàn hành quân dã ngoại làm công tác dân vận và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của LLVT Quân khu 4 trên địa bàn quân khu giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”.

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến của địa phương, đơn vị. Ban CHQS huyện 4 năm liền đạt danh hiệu đơn vị văn hóa và đơn vị quyết thắng; trong sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, các nhiệm vụ công tác của đơn vị đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Trong những năm tới, phong trào TĐQT của LLVT huyện chú trọng tập trung hướng vào việc nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, động viên cán bộ, chiến sĩ ra sức phấn đấu xây dựng LLVT huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống giai đoạn 2024-2029 với khẩu hiệu “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết thắng”.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT lên một bước mới, LLVT huyện Gio Linh quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp góp phần thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt các khâu đột phá, các hoạt động thi đua trọng điểm.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên có chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, toàn diện, có tính định hướng cao, nhưng phải cụ thể, thiết thực và phù hợp. Có cơ chế, chính sách khuyến khích tập thể, cá nhân đổi mới, sáng tạo, thi đua lập công xuất sắc, gắn với việc làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho thi đua thấm sâu vào nhận thức, góp phần nâng cao trách nhiệm, trở thành nhu cầu tự giác và hành động thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi tổ chức.

Trong công tác giáo dục, cần coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, theo phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát thực tế, nắm tình hình, tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... để tăng cường đoàn kết gắn bó. Tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các tệ nạn và tiêu cực xã hội để xây dựng môi trường đơn vị trong sạch.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, LLVT huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng và tổ chức phong trào TĐQT, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy LLVT phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan:
  • Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Gio Linh vững mạnh toàn diện
    Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, luôn sẵn sàng cao

    Ngày 10/11, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Bá Duẩn chủ trì hội nghị.

  • Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Gio Linh vững mạnh toàn diện
    Gio Linh xây dựng nền quốc phòng - an ninh vững mạnh

    Kết quả đạt được nổi bật trong công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Gio Linh năm 2021 đó là thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng- an ninh triển khai thực hiện tốt; lực lượng vũ trang đã phối hợp chặt chẽ với các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác phòng, chống COVID-19, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên ... {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khúc tráng ca Bộ đội Trường Sơn

Khúc tráng ca Bộ đội Trường Sơn
2024-05-17 06:19:00

QTO - Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn là lực lượng hiệp đồng quy mô lớn bao gồm nhiều binh chủng làm nhiệm vụ chiến đấu mở đường, đảm bảo tuyến giao thông...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết