Cập nhật:  GMT+7
4bu2Yj8qw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OVY8O1w6rDoyXhu7jhurxibmMqw7XDrSrhuqPDrWMqw7XGoW3hu4Hhuqsqw6DGoWvDsyrDtX1jKuG7j13hu4Hhu7YvYj/hu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzQsOjPuG6oSXhu7jhu7LDksOV4bu0Ki0qw4Bp4buB4bqrKj7hu4Eqw7VifeG7gWIqw7Niw60q4bqiaeG7geG6qypCfSrhu7LDksO0XeG7geG6qyrDleG7jWXhu7QqcOG7nT4q4buNPirDssO0c+G6tcO1KuG6o2Xhu4FiKuG6vWJuYyrDtcOtKsOhZSrDoD7hu4Eq4bqjw61jKnBrYyrhu4DhuqvDtHPhuq3hu4Eq4bq+Y+G7gWIqw4DGoWzhu4Hhuqsq4buy4buO4buAKj88PCbhu7QqcMOiKmJ94buBYipwYyrigJzDgMaha8OzKuG6q2M4w7Uqw7V9Yyrhu49d4buB4oCdKnB9KsO1W+G6vyrhuqtjPuG6vyo7KsO1Ynvhu4Hhuqsq4bqj4bqnKsOzYuG7mcOgKnDhu5kq4bqjY8Oiw7Qqw7Xhu40+WSrhurxi4buHXeG7geG6qyo6OirhuqtjbCo/LirDs2Lhu5HDtSrhu4Hhuqt9cyo8LzwvOiY/LFgqw6BiZSrDlVlCWSrhu7Lhu49j4buBYirhu4Eg4bq/Kj88PCzhu7RYKuG7geG7oSrhu49j4buBYirhur/hu4vDtSrDteG7jcahbOG7geG6qyrDleG7jcO04buB4bqrKsOgNsOzKsO1W2Mqw5LDtF3hu4Hhuqsqw5Xhu41lKuG6o+G6teG7gSrDgGnhu4HhuqsqPuG7gSrDs2LGoWzhu4Hhuqsq4bqiaeG7geG6qyrDisahauG7geG6qyrhu7LDtWJ94buBYirDs2LDrSrhuqJp4buB4bqrKkJ94bu0KuG6vWI+YyrDoXvhu4cqw6FlKuG6v+G7i8O1KuG6o8OtYyrDtcahbeG7geG6qyrhu4E+4bq/KsOgxqFrw7Mq4bqrYzjDtSrDtX1jKuG7j13hu4Eqw6p9KsOgYmPhurXDoCrhuqNj4bql4buBKsO1YuG7h1tjKuG6oWMq4bqj4buL4buB4bqrKuG7gOG7h+G6vWM+KsOKw7Thur9jPiouOi4qw7VbYyrhur1iw7QqcOG7o8OgKuG6vGLDtCrDoGnhu4Hhuqsq4buB4bqrYmPhuqXDsyrhu4A+4bq/KuG6omnhu4HhuqsqQn1ZKsOVYsOj4buHKsOqbGMqw6BiZSrDlVlCWVgq4buB4bqrfXMqIS88LzomPyxYKsO1Ymnhu4Hhuqsqw7LDtD4q4bq/W+G7geG6qypyIipi4buLYypaPsOq4buHWCrhur/hu4vDtSrDtWI+4buBYirhu4Fj4bqz4buBKsO14bqz4buBKsOAxqFs4buB4bqrKsOqfeG6vyrDssO0w6Phu4EqcGtjKsOgYmVZKuG7jj7DtCrhu4FiY8Oiw7Qqw6DDtOG7i8OgKsOgYsO0c+G6peG7gSrDteG7jeG7hVgq4buB4bqrfXMqPC88LzomPyxYKsOgYmUqw5VZQlkq4buBYjjhu4Eqw6psYyrhuqsyw7Mqw4DGoWzhu4HhuqsqcH0qw6BibCrhuqNtYyo+4buBYirDtT4q4bqj4bq14buBKuG6o+G7g+G7gVkq4bq8YmMqw4DGoWzhu4Hhuqsq4bqjY8Oiw7Qq4bq9YmPhuqfhu4EqcsOjKnB94buHKuG6vWLDtCpw4bujw6AqcDDhu4HhuqsqcOG6sVgqcj4q4bqhNeG7gSrDoMahWCrDoGJlKsOVWUJZKsOgXeG6vyrDtWI2cyrDoTbDtSo+4buBKuG7geG6s+G7gSrhuqPhu4VjKnDDolkqw4ptYyrhuqHhu5nhu4Hhuqsqw6rhu5HDoCrDoGJlKsOVWUJZKuG6oz7hu4Hhuqsq4buB4buDYyrDoGLDtHPhuqXhu4Eq4bqjY+G6peG7gSrDtWLhu4dbY1gqw4DGoWzhu4Hhuqsq4bqrYzjDtSrhuqNj4bql4buBKsO1YuG7h1tjKnB9KsOq4bqz4buBKnLDoyrDoWcqw6BiW3NZKuG7gGI44buBKuG6o8ahbcOgKsO1Y+G7gSrDoXvhu4dYKsOq4bujw6Aqw6rGoW3hu4Hhuqsqw6Bp4buB4bqrKj7hu4Eqw7Xhu41j4bqn4buBKuG6vWI+YyrhuqPDrOG7geG6qyrDoeG7iyrDoHvDoCrDoWPhuqXhu4Eqw7Nie8OzKuG6o2PDosO0KsO14buNPlgqw7Xhu43DtHMqw7XEkeG6vyrhuqE2w7QqcOG6tcO1KsOg4buVPirhuqPDrWMqw7XGoW3hu4Hhuqsqw7Viw6Phu4cqYsaha+G7geG6qyrDoHvDoCrDteG7jT7hu4Hhuqsq4bq/W+G7geG6qypyIipi4buLY1kq4bqiN8O0KuG6q2NsKsOgYmPDosO0KuG7geG6q31zKj8mLzwvKjomPyxYKsO14buNY+G7gWIq4buPe8O1KuG6oyIqcnvDoCrhuqNl4buBYirhuqPGoW3DoCrhuqPDrWMqw7XGoW3hu4Hhuqsqw6DGoWvDsyrhuqtjOMO1KsO1fWMq4buPXeG7gSrDqn0q4buA4bqrw7Rz4bqt4buBKuG6vmPhu4FiKsOAxqFs4buB4bqrWCpiY+G6peG7gSrhu4/DreG7geG6qyrDtVtjKsOzYsahbOG7geG6qyrhuqJp4buB4bqrKsOK4bqtWCrDtWJ94buBYirDs2LDrSrhuqJp4buB4bqrKkJ9WCrDqn0qw6Bp4buB4bqrKuG7gWI14buBKsO1W2Mq4bq8YsO0KsOgaeG7geG6qyrhu4HhuqtiY+G6pcOzKuG7gD7hur8q4bqiaeG7geG6qypCfVkqw4BqKsOyw7Q+4buBKuG6o2PDosO0KsO14buNPirDtWLhu6PDoCpiY+G6peG7gSrDquG6peG7gWIqw6Eww7Uq4bq9Yjnhu4Eqw6A2w7Mq4bqjw61jKsO1xqFt4buB4bqrKuG7gOG6q8O0c+G6reG7gSrhur5j4buBYirDgMahbOG7geG6q1gqw7Viw7Qq4bqrY+G7oSrDoGJj4bq1w6Aq4bqiw5XhuqDhuqIq4buA4buH4bq9Yz4qw4rDtOG6v2M+Ki46LirhuqHhu4cqw4DGoWzhu4Hhuqsqw6DGoWvDsyrDoOG7lT4qw6BiZSrDlVlCWSpwfSrDoGJj4bq1w6AqcsOjKuG6v3tzKlM+4bq/PmI+KsOB4bq84buOKigsw4A/KuKAkyomJjssLFgqw6p9KsOzYsahauG7geG6qyrDtWPhuqXhu4Eq4bq/fSrDgMahbOG7geG6qyrhu4/hu5/huqHhu5nhu4Hhuqsq4bqj4bqnKuG6qzVzKnvhu4FZKsOTQkLhu7Yvw7Phu7g=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nỗ lực giữ bình yên ở mảnh đất thiêng

Nỗ lực giữ bình yên ở mảnh đất thiêng
2014-10-08 06:53:07

(QT) - Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của hàng ngàn liệt sĩ đã hi sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Để hương hồn các anh hùng liệt sĩ được...

Khám phá thành công chuyên án 127H

Khám phá thành công chuyên án 127H
2014-10-08 06:50:42

(QT) - Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vừa khám phá thành công chuyên án 127H, đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng thực hiện liên tiếp các vụ trộm cắp tài sản tại những...

Cần xử lý dứt điểm hành vi đổ đất trái phép

Cần xử lý dứt điểm hành vi đổ đất trái phép
2014-10-07 08:03:55

(QT) - Theo đơn trình báo của ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn tới cơ quan chức năng cho biết: Từ đầu tháng...

Nhận hối lộ, hai nguyên cán bộ công an lãnh án

Nhận hối lộ, hai nguyên cán bộ công an lãnh án
2014-10-07 07:33:51

(TNO) - Ngày 6.10, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo nguyên là cán bộ công an thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông về tội “nhận hối lộ”.

Bắt 2 nghi phạm bán người sang Trung Quốc

Bắt 2 nghi phạm bán người sang Trung Quốc
2014-10-07 07:32:54

(TNO) - Ngày 6.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt giam Lô Thị Hợi (19 tuổi, ngụ xã Yên Hòa) và Vi Thị Pồn (26...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết