Cập nhật:  GMT+7
eU/huqDDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buow7PDk+G7ruG7mEdBw71lT8Wow5PDgeG7glDhu5ZOw4Eq4bq4JsOB4buEQOG7lk7hu63DgeG7rlDhu5bDgeG7ruG6rMagw4HhurtP4bqmw4Hhu4bDk8OCw4Hhu4JP4bu24buWTsOB4buuw5Lhu4JPw4Hhu4LhuqThu4LDgcOC4buWT8OBT1jhu5ZOw4Hhu5jDk0rhu67DgeG7rMOUw4Hhu67huqzDk8OBKuG6qsOBOMOC4buUw4HDs0/DnSZ5L0/huqDDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buo4bqnR8OC4buEQcO9d23Ds3jDgS3DgeG6u07huqYmw4HhuqDhuqAv4bqyL+G6osOA4bqg4bqg4butw4Eq4bqqw4E4w4Lhu5TDgcOzT8OdJsOBdzjDguG7lMOBw6lT4butw4FtVuG6qOG7lk7DgcOz4buw4buOeMOBRuG6qsOB4buuVMOB4buCT+G7tuG7gsOB4buYTMOB4buST8Wow5PDgeG7glDhu5ZOw4Eq4bq4JsOB4buEQOG7lk7hu63DgeG7rlDhu5bDgeG7ruG6rMagw4Ek4bqmw4Hhu5bhurjhu5ZOw4Hhu4Lhurrhu6jDgeG6u0/huqbDgeG7hsOTw4LDgeG7gk/hu7bhu5ZOw4Hhu67DkuG7gk/DgeG7mMOTSuG7rsOB4busw5TDgeG7ruG6rMOTw4Hhu65PUOG7lsOBw7NPw5NK4buWw4E4T+G6pOG7lk/hu6/DgWHhurgmw4Hhu5jhuqbDgeG7glDhu5ZOw4Hhu67hu7Dhu4zhu5ZPw4Hhu4JP4bqmxqDDgeG7lOG7uOG7lk7DgeG7kizDgeG7lsOTSuG7lMOB4bqiw4DDgeG7lkLhu5TDgeG7mMOK4buow4Hhu5jhuqzDk8OBT1YmSuG7lsOBJOG6psOBxILDgMOB4buWQuG7lMOB4buWTuG6pibDgU7Dk+G6qMOTw4Hhu6hP4bua4buWTsOB4buqVuG7isOBT+G7tMOa4buWTsOBOMOC4buUw4HDqVPhu6/DgeG6u0/huqbDgeG7hsOTw4LDgeG7gk/hu7bhu5ZOw4Hhu67DkuG7gk/DgeG7guG6pOG7gsOBw4Lhu5ZPw4FPWOG7lk7DgeG7mMOTSuG7rsOB4busw5TDgcWow4Hhu65PUOG7lsOBw7NPw5NK4buWw4E4T+G6pOG7lk/hu63DgSrhuqrDgTjDguG7lMOBw7NPw50mw4FG4bu04bum4buCw4Eq4bq4JsOB4buEQOG7lk7DgeG7ruG7uMOB4buWQuG7lMOB4bqg4bq04bq04bq24butw4Hhu5jhuqbDgeG7lsOaw5PDgeG7ruG7tMWo4buWTsOB4buWw5NK4buUw4Ek4bqmw4FOT8OTw4Hhu4ThurpWw4Hhu6xAw4FPJsOB4busw5Phu5ZPw4HDguG7lk/DgeG7hOG7suG7lk7DgeG7gsOdw4LDgeG6oOG6tsOBw4Lhu5ZPw4FPWOG7lk7DgeG7mMOTSuG7rsOB4busw5TDgeG7rk9WU+G7gsOB4buYQOG7gsOB4buY4bu04bum4buWTsOB4buCUOG7lk7DgcOC4buWw4Ek4buyw4Hhu67hu7DDguG7lk7DgeG7rsOV4buWT8OBTybDgeG7rMOT4buWT8OBJOG6psagw4Hhu5ZO4bqmJsOB4bqgxIIv4bqgw4Av4bqg4bq04bqwxILhu6/DgThQ4buWTsOB4buu4buw4buM4buWT8OB4buW4bqmJsOBRuG6qsOBRuG7tOG7puG7gsOBKuG6uCbDgeG7hEDhu5ZOw4Hhu5JP4bqkw4Hhu5jhurhW4butw4Hhu4TGoMOB4buuT+G7pMOTw4Hhu67Dk+G7iOG7rsOB4buST0Phu4LDgeG7lk5Pw5NK4buuw4Hhu5bhu4rhu5bDgUbhu4jhu5bDgeG7lsOCJsOB4buoT+G6vOG7lsOB4buYw5nhu5bDgeG7guG6pOG7gsOBT+G6rOG7lk7DgeG7lFnhu4LDgUbhuqrDgSpWUeG7lk7DgeG7guG6uuG7qOG7r8OB4bq7T0Thu5TDgeG7rk9Lw4FPw5NK4buWw4Hhu5jhu5zhu5ZOw4Hhu67hu7DDk8OB4bq44buWw4Ekw5nDk8OB4buC4bqk4buCw4HDguG7lk/DgU9Y4buWTsOB4buYw5NK4buuw4Hhu6zDlMOBRuG6qsOB4buWTuG6qsOBKlZR4buWTsOBJOG7jMOB4busQMOB4buWTk/Dk0rhu6jDgU7Dk+G6qMOTw4Hhu6hP4bua4buWTsOB4buE4bq44buWw4Hhu65T4buC4butw4HhurtO4bq44buWw4FP4bqm4buWTsOBw7NP4bu0w5rhu5ZOw4Hhu5ThuqzDk8OBOFTDgeG7qE/hurzhu5bDgThQ4buWTsOB4buuT+G7tMOa4buWTsOB4budw5NK4buuw4HhurvDguG7lMOBRuG6qsOB4buu4bqmw5PDgeG7ruG7sOG7psOBKuG6uCbDgeG7hEDhu5ZOw4Hhu5jhuqzDk8OB4bq7T+G6psOB4buGw5PDgsOB4buCT+G7tuG7lk7DgeG7rsOS4buCT8OB4buUw5nDk8OBJMOZw5PDgeG7rFHDgeG7rsOTxKjhu5bDgeG6oMOB4buuLMOBRlLhu5ZO4buvw4E4UOG7lk7DgeG7ruG7sOG7jOG7lk/DgU5S4buUw4Hhu4LhuqThu4LDgU/huqzhu5ZOw4Hhu5RZ4buC4burw4Eq4bq4JsOB4buUw5nDk8OB4buWT+G6psOB4buGw5PDguG7rcOB4bus4bq44buWw4FP4bqm4buWT8OB4buYTOG7rcOB4buCVOG7lk7DgSThuqbDgeG7ruG7tOG7pOG7lk7DgeG7sOG6psagw4Hhu4bDgsagw4Hhu6pWw4Lhu5ZP4buvw4E5QMOB4buSw5Phu4jhu5bDgeG7glDhu5ZOw4Hhu67hu7Dhu4zhu5ZPw4Hhu6zDjMOBT8ag4bqm4buWw4Hhu65P4bqm4buWT8OBRlfhu5ZOw4Ek4bqmxqDDgeG7hOG7juG7qMOB4buSLMOB4buWw5NK4buUw4Hhu5ZO4bqmJsOB4buuT+G6puG7lk/DgeG7mMOK4buow4FtVuG6uOG7lsOBRlPDk8OB4buWT+G6uOG7lsOB4buE4bq44buWw4Hhu53Dk0rhu67DgeG6u8OC4buUw4HhuqLhuqIv4bqg4bqiw4Hhu5ZC4buUw4Hhu5bDgibhu6/DgSHhurvhuqfDgeG7neG7kXkv4buow70=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thả rùa Quản Đồng quý hiếm về đại dương

Thả rùa Quản Đồng quý hiếm về đại dương
2011-08-11 20:42:46

(QT) - Ngày 10/8/2011, tại cửa biển Cửa Việt, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt tiến hành thả con rùa Quản Đồng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết