Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqrU3Vo4buvw6nhu5HhuqjDtMOpw4LhurLhuqThur7hu5/hu63DqcOCdOG7teG7rXPDqeG6uuG7ieG7rcOpdHZn4bq1w6nhu6vhu6XDtHTDqeG6tMOJw6nDtHThu6/DqcOCdOG7o8OpdOG7ocOpw4LhurLGocOpxILDqSHhurJ14buh4bqkw6k6dOG7r+G7rXPhuqkvdOG6u+G6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sFThu5ln4buRZeG6q+G6pzsh4bqtw6ktw6lU4bqk4bq+4buh4butw6kh4bqydeG7oeG6pMOpOnThu6/hu61zw6nDtHbDqXThu6HDqcOCdOG7teG7rXPDqeG7kXXDqcOCw7rDtHTDqeG7q+G7pcO0dMOp4bq0w4nhurXDqeG6uuG7ieG7rcOpdHZnw6nhurbhuqRn4butw6nDguG6snjhu61zw6nhu610Q8Op4buQdcOpw4LDusO0dMOp4bur4bulw7R0w6nhurTDicOp4bq24bqk4bu1w7TDqXN1Z8Opw7Row7TDqeG7k+G7pWfDqeG7k3Vw4buxw6nhu6t14bud4butw6nhurbhuqRn4butw6nhu5Phu6Phu63DqeG7kHXhu610w6nDlHThuqZnw6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOp4bqn4bq74buB4buB4buFLeG6u+G7h+G6veG7h+G6rcOpw4rhu4vDqSHhurJ14buh4bqkw6lIdeG6tcOpw4rhu4vDqSHhurJ14buh4bqkw6lTdWfhu61z4bq1w6nDgnThu6XDqcOC4bqyb+G7rcOpSHXDqSHDieG6s8Opw5R04bqsZ8OpLsSpw7TDqSFEw6kh4bul4butdMOpO+G6pGfhu61zw6nEgsOpw4J04bulw6nDguG6sm/hu63DqUh1w6khw4nhurXDqeG7qHThuqTDqeG7q0PhuqTDqeG7rXXhu6Hhu7HDqSFB4butc8Opw5XDusOpw4J0Q8Op4buq4budw6nhu5DhuqThu43hu63DqcOCw611w6nDiuG7i8OpIeG6snXhu6HhuqQhdGnhu6104bq1w6nhu5B1w6nDgsO6w7R0w6nhu6vhu6XDtHTDqeG6tMOJw6nhurbhuqThu7XDtMOpc3Vnw6nigJzDlHThu7XDgsOpw4J04buV4bqww6nhu6rhu6/hu61zw6k74bqkZ+G7rXPigJ3DqcOK4buLw6kh4bqydeG7oeG6pMOpIeG6ssOtw7R04bq1w6khQ8OD4butc8Op4buTaXXDqcOUdHXhu6Phu63DqcOCdMSp4butc8Opw5TDiWfDqTJ14buhw4LhurXDqcOK4buLw6kh4bqydeG7oeG6pMOpR+G7reKApuG6qS/hurDhuqvhuqnDgmfDteG7q+G7mcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4buxZ+G6snN14but4bq34bq94bqww4rDqWfhuqTDguG7r2XhuqvhuqnDguG6suG6q+G6qcOC4buR4bqr4bqpdeG7sXPDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7TDosO1Z+G7r+G6tuG6pGfhu61zw4LhurJ1w6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6u2bhurvhu4cv4bq/4buF4buR4buB4bq54buH4bq94bq54bq94buFw4LhurvDquG7heG7h+G7heG6veG7q+G6u8OixrDhurBzZcOpL+G6q+G6qS/DguG7keG6q+G6qS/DguG6suG6q+G6qcOC4bqy4bqr4bqpw4Lhu5HhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqtUeMO0w6nhurR14butdMOpw4J0Z+G7scOp4bq24bqkZ+G7rcOp4buQdcOpw4LDusO0dMOp4bur4bulw7R0w6nhurTDicOp4bq24bqk4bu1w7TDqXN1Z8Op4oCcw5R04bu1w4LDqcOCdOG7leG6sMOp4buq4buv4butc8OpO+G6pGfhu61z4oCd4oCL4bqpL+G6sOG6q+G6qS/DguG7keG6q+G6qS/DguG6suG6q+G6qS/DgmfDteG7q+G7meG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q8OUdOG7tcOCw6nhu6rhu6/hu61zw6k74bqkZ+G7rXPDqeG7q2nDqeG7seG7ucOCw6nhu7HEqcOCw6nDisO6w7R0w6nhurbhuqRn4butw6nDguG6snjhu61zw6nhu61q4buxw6nEgsOp4bq64bulw6nDguG6ssO6w6nDgnXhu5/hu63DqcOCdeG7neG6pMOpw7XDrOG7r8Op4bq64buhw6nhurp34butc8Op4butc+G7r2l1w6nhurB0w7pnw6nhu5Phu7Phu61zw6khdGnhu610w6nDlEHDqTvhuqTDrOG7rXPDqSHhurLhu6XDosOp4busc2nhur7DqeG6veG6uS/hurvhurkv4bq7ZuG7g+G6veG6tcOp4buT4bulw7R0w6nDtcSpw4LDqeG7k8Oz4bqkw6nhurB0w6zhu63DqcO04buz4butc8Opw4LDrXXDqcO0dOG7tcOCw6nhu6rhu6/hu61zw6k74bqkZ+G7rXPDqeG6uuG6oHXDqeG7scOyw4LDqeG7kWfhu610w6nhu6tpw6kuduG7rXPDqSF0w7Phu63DqcOq4buHw6LDqeG7kuG7pcO0dMOpdOG6pOG6vsOp4buT4bu54butc8Op4bq7w6nDgnVw4bqkw6nhu5Phu69p4butw6nDteG7ucOpw7V14butdMOp4bq64bqgdcOp4bux4bu5w4LDqcO0dHXDqeG7k+G7r2nhu63DqcOK4buZw6nDguG7ieG7rXPDqeG7t8Opw63DgsOpw4Jv4butw6nDtOG7s+G7rXPDqeG6umnhu6/DqcOC4bqk4bq+4buj4butw6nDtHThu7XDgsOp4buq4buv4butc8OpO+G6pGfhu61zw6LDqSHEkMOp4bupdHXDqcOCdeG7o+G7rXPDqeG6tOG6puG7rXPDqcO0dOG7tcOCw6nhu6rhu6/hu61zw6k74bqkZ+G7rXPDqeG7rUHhurXDqcO14bu5w6nhu5Phu7l14bq1w6nhu5HhuqTDqeG7qcO6w7R0w6lza+G6sMOp4butdHXhu5/huqTDqeG7qXR2w6nhu6l04buJ4butw6LDqSHhurLhuqThu61zw6nDtcO54butdMOp4buxw4F1w6nhu61zaeG6vsOpw7R2w6l0Z3XDqeG7k8ODw4LDqcOV4buB4bq94bq1w6nhurB0aOG7r8Op4buT4bulw7R0w6nDtGjDtHTDqeG7rXR14buf4bqkw6nhu610b8OCw6nhu6tpw6nhu4HDqeG6sHThuqbDgsOp4burdeG7neG7rcOpw4J14buj4bqww6nhu5Hhu7l1w6nDiuG6pOG7teG7rXPDqXR34butc8Opw4J14bud4bqkw6nhu5F14buhw4LDqeG7q0XDtMOp4burQ8OD4butc8Opw7Thuqpnw6nDgmfDosOpIeG6suG7neG7rcOp4buxw6zhu610w6nhu5Nvw4LDqcO0dENnw6nhu5PDs+G6vsOp4bq7w6nDtG7hur7DqeG6tOG7tcOp4bq64bqk4buz4butc8Op4bq0Z+G6pMOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7k8ODw4LDqcOCaeG7rcOp4bqwdGjDqeG7keG6uMOp4buR4bu5deG6tcOp4buraeG7rXPDqeG7scOtw7TDqcOCdeG7neG6pMOp4buTdeG7n+G6pOG6tcOp4buT4bu34butc8Op4bqy4bqk4bu54butc8Opw4rDgMOpw4pow7TDqeG7rXRD4butc8Op4bq64buP4butw6nhu6l04buz4butc8Opw4J0cMOp4butaeG7r8Op4bqk4bq+w6l0deG7o+G6sMOp4buTQ8ODw7TDqcOCdeG7rXTDqcOCdMOz4butw6nhu5Nv4bqkw6nDguG6smfhu610w6nDtW/DgsOp4bupdOG6pG/DguG6tcOpZ+G7rXTDqeG7kULhu61zw6nDtOG6qmfDqcO0aOG7rcOpw7Xhu7nhurXDqeG7keG6pMOp4bupw7rDtHTDqcOK4buLw6kh4bqydeG7oeG6pMOpIeG6ssOtw7R0w6LDqSHEkOG7rXPDqcO0aOG7rcOpw7Xhu7nhurXDqcO0dHXhu6Phu63DqeG6tMWpw6l0w63DqeG6tuG6pOG6vuG7o8OCw6nDgm7hu7HDqeG7qXXhu53hu63DqeG6tuG6pOG6vuG7o8OCw6nDgm/hu63DqcO04buz4butc+G6tcOpdMOD4bqww6nhu5Phu7fhu61zw6nDtHR14buj4butw6nhu5Nv4bqk4bq1w6nhu5PDsuG6sMOpw4Jn4butw6nhu7F4dcOpbuG7scOp4buxQ+G6pMOpw4J04bqqw6nhu5Phu6/DreG7rcOpw7Thuqpnw6nhu5Phu6XDtHTDosOpw5R04bu1w4LDqeG7quG7r+G7rXPDqTvhuqRn4butc8Opw7R0w7rhu610w6nhu6tpw6nhu5Fv4bqkw6nDgsO6w7R0w6nhu6vhu6XDtHTDqeG6tMOJw6nDtOG6qmfDqeG7seG7ucOCw6nDgnThuqJ1w6nDtHR14buj4butw6nDguG6smfhu610w6low7TDqeG7q3Xhu6HDguG6tcOp4buracOpw7V1cOG6pMOpw4JDw4Phu61zw6ln4butdMOpdOG6rOG7rXPDqcO04bqqZ8Op4butc3Thu6HDqcOCdOG6pMOyw4LDqcO0dHXhu6Phu63DqcOC4bqyZ+G7rXTDqeG7rXRu4butw6nhu5Fu4butw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrw5R34butw6nhurrhuqB1w6khQ8OD4butc8Op4buTaXXDqcOUdHXhu6Phu63DqSF0xKnhu61zw6nDlMOJZ8OpMnXhu6HDgsOp4buT4buLw6lzdHXDqeG7q8OtdcOpw7R0deG7o+G7rcOpw7Thu7Phu61zw6nhu69n4butdMOp4burdeG7ocOCw6nDtOG6qmfDqeG6tuG6pG7hu63DqeG6umnDqeG7kW7hu63DqcOCZ8Op4buTw7LhurDDqcOCZ+G7rcOpw7ThuqThu7nDtMOpdGnhu610w6nhurbhuqRu4butw6nhu6tv4butw6nDtHR14buj4buxw6nDlMOJZ8OpMnXhu6HDgsOp4but4buJ4buxw6nhurtm4buDw6rDqcO04bqqZ8Op4bq24bqkbuG7rcOp4butc+G6qOG6vsOpLml1w6lTd+G7rcOiw6nhu5Ju4bq+w6nhu6tpw6nDtHR14buj4butw6nDgnTEqeG7rXPDqcO0dsOp4buAw6nhu61zdMWpZ8Op4bq24bqkZ+G7rcOpw4LhurJ44butc8Opw7TDrMOp4bq64bufw6nDtHTDuuG7rXTDqcOC4bqy4bul4bq1w6nhurbhuqRu4butw6nhurRF4bq1w6nhu61z4buvw611w6lzdWfhu6/hurXDqcOC4bqyRcO0w6nDgnXhu6PhurDDqXN24bqww6nhurB0w7Phu63DqeG7k2jhu610w6nDtcOtdcOpbuG7scOp4buxQ+G6pMOp4bqwdGjDqXThu6/DrXXDqVR14buh4bqww6nhu5Phu6Xhu610w6k6Zy3hurJ1w6nhurrhu5/DqcO0dG/hu7HDqeG7kUTDgsOpw7R0deG7o+G7rcOpw4LhurJn4butdOG6tcOp4burw7LhurDDqeG7q8OtdcOpdHdnw6nDtcO54butdMOpxILDqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HDosOpw5R0deG7o+G7rcOpw4J0xKnhu61zw6nDlMOJZ8OpMnXhu6HDgsOp4buracOp4buxdeG7rXTDqcO0dEThu61zw6l04bqs4butc8OpdOG7t+G7rcOp4bq64bufw6nhurbhuqThur7hu6PDgsOpw4Ju4buxw6nDtHR14buj4butw6nhu5Nv4bqkw6nhu7FD4bqkw6nDguG6ssO64bq1w6nhu5FC4butc8Opw7TDrOG7seG6tcOp4bq0beG7rcOp4bq0aeG7rXPDqXR1w6nhurR14butdMOpw7Thuqpnw6nDtGjDtMOp4burRcO0w6nhu6tDw4Phu61zw6nhurpCw6nDguG6smfhu61zw6nhurppw6nhu5Fu4butw6nhurbhuqRu4but4bq1w6nhu5HhuqTDqeG7qcO6w7R0w6nhu5Nww6nDtcOs4buvw6nhurrhu6HDqcOC4buvaeG7rcOp4bq64buX4butw6nhurrhuqzhu61zw6lzdcOsdcOp4bqwdHbhu61z4bq1w6nDtcOs4buvw6nhurrhu6HDqXTDrHXDqcO0w6zhu61zw6nDlMOJZ8OpMnXhu6HDguG6tcOp4bux4bu5w4LDqeG6uuG7pcOpw4LhurLDusOpw7R2w6nhu4DDqeG7rXN0xalnw6nDtHR14buj4butw6nhu6tDw4PDtMOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7rXThurjhu61zw6nhu5Phu7V1w6nhurrhuqB1w6nDguG7p+G7rXTDqTvhuqTDrOG7rXPDqSHhurLhu6XDqeG7sWnDqcO0d+G7rcOp4buT4bu1dcOp4bq64bqgdcOpw7TDrMOp4buxdeG7n+G7rcOp4busZ+G7scOiw6nhu5Jrw7TDqcO1deG7ocOC4bq1w6nhu6h04bqkw6nhu6tD4bqkw6nhu6114buh4buxw6khQeG7rXPDqcOVw7rDqcOCdEPDqeG7quG7ncOp4buQ4bqk4buN4butw6nhu6tpw6nhu7Hhu7nDgsOp4bq24bqkw7Phu63DqcOCdHDDqeG7qXXhu6Phu63DqcOC4bqy4bqmw7TDqXPhu7fhu7HDqeG7rXRpw6nDguG6skPhu61zw6nDtWnhur7DqeG6umnDqeG7rXRpw6nDgkPEguG7rXPDqeG7rXXhu6Hhu7HhurXDqeG7rXRpw6nhu6tD4bqkw6nhu6114buh4bux4bq1w6nhu610acOp4buTduG7rcOpw4J14buj4bqw4bq1w6l04buhw6nDgnThu7Xhu61zw6nhu5ND4bqi4butc8Op4but4bu5dcOpw7Xhu7nhurXDqeG6tG7hu63DqeG6ukPhuqLhu63DosOiw6LDqVR14buh4butw6nDgsOtdeG6tcOp4bupdOG6pMOp4burQ+G6pMOp4butdeG7oeG7scOpw7R2w6l0w4Dhu63DqeG6v+G6ueG6ucOpdHXhu6Hhu63DqeG6usOyw4LDqeG7k0PDg8O0w6nDguG6skPhu61zw6nDtWnhur7DosOp4busc+G7r2l1w6nDtGjDtMOp4bur4buvw611w6nhurRow7R0w6nDtWjhu6/hurXDqcOC4bqyZ+G7rXTDqcOs4butdOG6tcOpdHXhu6Hhu63DqeG6usOyw4LDqeG7q3Xhu53hu63DqeG6tuG6pGfhu63DqeG7k+G7o+G7rcOp4buT4bu34butc8Opw7R0w7rDqeG7quG7ncOp4buQ4bqk4buN4but4bq1w6nDtHfhu63DqcO0dsOpw7TDrMOpw7Row7TDqeG7keG6qOG7rXPDqcO04bqow6nhu61zdOG7n8Op4bux4bu5w7ThurXDqeG6ssOo4butw6nDtOG6qmfDqcO04bqow6nDgnRu4butw6nhurR14butdMOpIUHhu61zw6nDlcO6w6nDgnRDw6nhu6l0dcOpw7TDrMOpc3Vnw6nhu5PDueG7rXTDqeG7k+G7t+G7rXPDqcO0dMO6w6nhurR14butdMOp4bq04bu14butc8Opw7Xhu53hu63DqcO14bqiw6nhurThu7Phu61zw6khdMOtw7R0w6lU4buL4butw6nDgnThuqThu7nDtMOpw4rhu4vDqSHhurJ14buh4bqkw6khdGnhu6104oCm4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G7sOG6oHXDqeG7k27hur7hurXDqeG7kHXDqcOCw7rDtHTDqeG7q+G7pcO0dMOp4bq0w4nDqcO0aMO0w6nhu5Phu6Vnw6nhu5N1cOG7scOp4burdeG7neG7rcOp4bq24bqkZ+G7rcOp4buT4buj4butw6nhu5B14butdMOpw5R04bqmZ8Op4busc+G6pOG6vnHhu63DqeG7k0PDg8O0w6nDiuG7o+G6sMOpdMOt4butc8Op4bq24bqk4bu1w7TDqXN1Z8Op4buracOp4bq0RcOpc3R1w6nhu610w7Lhu63DqeG7k+G6puG7rXPDqeG7k8Sp4butw6nDtOG6qMOpw4J0cOG6tcOp4bq0buG6pMOp4bq0xKnDtMOp4bq6acOp4bq0deG7rXTDqeG7k+G7ueG7rXPDqeG6uuG7n8Op4bq6Z3XDqcOC4bqyd+G6tcOp4bq64bulw6nDguG6ssO6w6nhurppw6nDgsOz4buxw6nhurbhuqRn4butw6nDguG6snjhu61zw6nhu5Nrw7TDqcO1deG7ocOCw6nDtOG6qmfDqeG7q+G7pcOp4bq0xILDqcO0dOG6pmfDqeG7rHPhuqThur5x4butw6nDguG6suG7neG7rcOp4buTb8OCw6kh4bqydeG7oeG6pMOpOnThu6/hu61z4bq1w6nhu5No4butdMOp4buRb+G6pMOp4bux4bu1w7TDqeG6tuG6pGfhu63DqcOC4bqyeOG7rXPDqeG7qXRndcOp4buxxILDqeG7seG7ucOCw6nDguG6snXhu5/huqTDqeG7k8OtdcOp4bux4bqgdS3DqcOC4bqydeG7n+G6pMOp4buTw611w6nDtHThuqZnw6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOp4bq6acOp4bq6Q8OA4butc8Opw4LhurJ14buf4bqkw6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOp4bq6acOp4butdOG6uOG7rXPDqcO04buz4butc8Op4burZ+G7r8Op4buTduG7rXPDqXN24bqww6nDtOG6qmfDqcO0dOG6pmfDqSF14bud4butw6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpVOG7r2nhu61zw6nhurppw6nDtHThuqZnw6ku4buLdcOp4busc+G6pOG6vnHhu63DqTp04bqmw7TDqeG7rHPhuqThur7hu53hu63DqcOC4bqy4buv4butc8Op4bq0RcOp4butc3R14buh4bqww6nhu7HEgsOp4buxZ+G7rXPDqcO14bqiw6nDtMO9dcOp4buTb8OCw6nhu61D4bqgw7TDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvDlcO6w6nDgnRDw6nhu5LDrOG7rXPDqeG6quG6vsOpw4rhu4vDqSHhurJ14buh4bqkw6kh4bqyw63DtHTDqeG7quG7ncOp4buSw7nhu610w6nhu6p14bud4buxw6nDtHThu6/DqcO1deG7o8OC4bq1w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG6tuG6pGjDqcOC4bqyw7nhu610w6nhu6vhu4vhu610w6nhu5PDreG7r8Op4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bupdeG7rXTDqcOC4bujLcOpw4rhu4vDqXThu7l1w6nEgsOp4buT4bulZ8Op4bqwdEPDgOG7rXPhurXDqeG7ksOs4butc8Op4bqq4bq+w6nDiuG7i8Opw4J0Q+G6ouG7rXPDqcOK4bqk4bq+4bud4butw6nDtHThu6fDqeG7k8Ot4buvw6nDiuG7i8Op4buT4buvaeG7reG6tcOpw7Row7TDqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPDqXR4w7TigKbDqeG7k+G7jeG6vsOp4buxw63hu610w6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6lzdWjhu6/DqeG7keG6qMO0w6nDguG6suG6pOG6vuG7n+G7rcOpw4J04bu14butc8Op4bq64buJ4butw6l0dmfhurXDqeG7q+G7pcO0dMOp4bq0w4nDqcO04bqqZ8Op4bq24bqk4budw6l0Q8OA4butc+G6tcOp4buTb8OCw6nhu61D4bqgw7TDqcO0dOG7r8Opw4J04bujw6l04buhw6nDguG6ssahw6LDqeG7kmvDtMOpw7V14buhw4LhurXDqcOC4bqy4bud4butw6nhu5Phu6Vnw6nDtWnhu63DqcOK4buLw6nDtHbDqeG7kHXDqcOCw7rDtHTDqeG7q+G7pcO0dMOp4bq0w4nDqeG6tuG6pOG7tcO0w6lzdWfDqeKAnMOUdOG7tcOCw6nDgnThu5XhurDDqeG7quG7r+G7rXPDqTvhuqRn4butc+KAncOp4but4bud4butw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcO0aMO0w6nhu61zaeG6vsOp4burceG6tcOpw4Lhu6PDguKApsOpw7Ro4butw6nDteG7ueG6tcOp4buTw6zhu61zw6nhurp14bud4but4bq1w6nDtGjDtMOp4buZ4buxw6l0eMO0w6nhurR14butdMOp4bq6acOp4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DqcOC4bqy4bud4butw6nhu5Phu6Vnw6nDtWnhu63DqcOK4buLw6nhu5Phu6Phu63DqeG7kW7hu61zw6l04buvZ8Op4buRbuG7rXPDqXRDw4Dhu61zw6nDguG6snXDqW7hu63DqcO0aMO0w6ln4butdMOpdOG6rOG7rXPDqeG7q3Xhu6HDgsOp4bq0xanhurXDqeG6tuG6pGfDqeG7k3bDqeG7qXTDgHXDqeG7kcOy4bq+w6nhu6t34butc8Op4bq+4bud4bqkw6nhu61D4bqgw7TDqcO0dOG7r8Op4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DqcOC4bqy4buv4butc8Opw4rhu4vDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvDlcO6w6nDgnRDw6lU4bqk4bq+4buh4butw6nhu5Phu69p4butw6kh4bqydeG7oeG6pMOpOnThu6/hu61zw6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpIeG6suG7peG7rXTDqeG7knVw4butw6nDtHThu6/DqcO1deG7o8OC4bq1w6nhu5Nww6nhu6l0Z3XDqcOCdGjDtMOpw7R2w6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zDqcO0aMO0w6nDtOG7s+G7rXPDqcOC4bqyw7nhu610w6nhu5F1w6nDgsO6w7R0w6nhu6vhu6XDtHTDqeG6tMOJw6nDtGjDtHTDqeG7scOt4butc+G6tcOp4bq64buJ4butw6l0dmfDqcOC4bqy4bud4butw6nhu5Phu6Vnw6nDtWnhu63DqXThuqThur7hu6Hhu63hurXDqXRq4butc8Op4but4buJ4buxw6lU4bqk4bq+4buh4butw6nhu5Phu69p4butw6nDtHThuqbDqcOC4bqyeOG7rXPDqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqXN1aOG7r8Op4buR4bqow7TDqcOC4bqy4bqk4bq+4buf4butw6nDgnThu7Xhu61zw6nDtGjDtHTDqeG7scOt4butc+G6tcOp4buTw63hu6/DqeG7k0TDtOG6tcOp4bur4bu1dcOp4bq04bu14butc8Opw7R04buvw6nhu5Phu69p4butw6nhurp14bud4butw6nDgnRn4butdMOpw4J0deG7o+G6pMOp4butdHXDqeG6umnDqcOK4buZ4buxw6nhu5Nu4bq+w6nhu6tpw6nhurp14buhw7TDqeG7q2nhu7HDqcOCdEPhuqLhu61zw6nDiuG6pOG6vuG7neG7reG6tcOp4burdeG7neG7rcOpw4LhuqjDtMOp4bq6acOp4burbuG6pMOp4buRaXXDosOpIcSQw6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6u+G6vcOp4buT4buj4butw6nhu61n4bq+4bq1w6nDguG7r2nhu63DqXThuqThur7hu6Hhu63DqeG7k+G7i8Opw4JBw6nDtHREw7TDqXTDgOG7rcOp4bq7w6Lhu4HhurnhurnDqcO14bqkQXXDqeG6tHXhu610w6l04buvw63DgsOpw4LhurLhuqThur7hu5/hu63DqcOCdOG7teG7rXPhurXDqcO0aMO0w6nhu5PDg8OCw6nhurR14butdMOpdOG7r8Otw4LDqcO0dMO64butdMOpw4LhurLhu6XDqcO0dsOp4bq24bqk4bq+w6nhu7Hhu7PDosOpw5Xhu53hu63DqcO0w63hu610w6nhu6104bq44butc8Opw7R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXThurXDqeG7k8ODw4LDqeG6tHXhu610w6l04buvw63DgsOpw4LhurLhuqThur7hu5/hu63DqcOCdOG7teG7rXPDqcOCdEPhuqLhu61zw6nDiuG6pOG6vuG7neG7rcOp4butdEPDqeKAnCHhuqTDs+G7rcOp4burccOpw4J0Z+G7rXTDqeG7rXXhu53hu63DqeG7q2nhu7HDqcOCdOG7meG7r8Op4bur4bqidcOpw5Vow7TigJ3hurXDqcOCQcOpw7R0RMO0w6nDtGjDtMOp4buRdXHhu63DqeG7k2nhu63DqeKAnCFFw6l0aeG7r8Opw4J14buj4butw6nDtUPhuqDDtMOp4buRQ+G6oHXDqcO04bqiw6nhu5LDrOG7rXPigJ3hurXDqeG7kXVx4butw6nhu5Np4butw6nigJzhu6x04bqgw6nhurrhu5/DqcOVaMO0w6nhu6t34butc8Opw4Jnw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG6tGjhu61zw6l0w4Dhu63igJ3hurXDqXRn4bq+w6nigJzhu6xzaeG6vsOpdOG7uXXDqeG7k+G7r2nhu63DqeG6unXhu53hu63igJ3hurXDqeG7rHNp4bq+w6l04bu5dcOp4oCcIXR14buj4bqkw6nhu610dcOp4bupdHnhu5nDqcOCdeG7o+G7rcOpw7VD4bqgw7TDqeG7q+G7neG7rcOp4buT4buvaeG7reKAneG6teKAnCF04buZ4buvw6nDtUPhuqDDtMOpw7R0buG7rcOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7rXND4bqidcOpZ+G7rXTDqXThuqzhu61z4oCd4bq1w6nigJwh4bqkQXXDqcOC4bqyxqHDqeG7rXThuqDDqeG7q+G6onXDqeG7kHXDqcO0dOG6psO0w6nDgnThu5nhu6/DqcO0dG7hu63DqcOVaMO04oCd4bq1w6nigJwhdMSp4bqww6nhu6vDiWfDqcOC4bqy4bqk4bq+4buf4butw6nDgnThu7Xhu61zLcOpIXXhu6PhurDDqcO1Q+G6oMO0w6nDtHRnw6ln4butdOKAncOpw7R04buvw6nhu5Phu69p4butw6nhurp14bud4butw6nDgnRn4butdMOp4butdeG7neG7reG6tcOpw5Vn4butw6khdEPhuqLhu61zw6nhurrhuqjDqVThuqThur7hu6Hhu63DqeG7k+G7r2nhu63DqcO0d+G7rcOpw4JBw6nDtHREw7TDqeG7rXR14buf4bqkw6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8Opc3Vo4buvw6nhu5HhuqjDtMOpc8Sp4butw6nhurrhuqB1w6nhu6104bq44butc8Opw7Thu7Phu61zw6nDguG6ssO54butdMOp4bqwdMOz4butw6nhurp14buhw7TDqeG7rXRDw6nDtHRDw4Dhu61zw6nDguG6ssO54butdMOp4oCcw5Xhurhnw6nDtMOA4buxw6lzdWfDqeG7k8O54butdMOpLcOpT+G7scOpw4LDueG7rXTDqeG7q3fhu61zw6nhu7Hhu5figJ3DqeG7kWnhu610w6nDtHThu6/DqeG7sOG7l8OpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7scOpZ+G7rXTDqXThuqzhu61zw6nDguG6suG7neG7rcOp4buT4bulZ8Opw7Vp4butw6l04bqk4bq+4buh4but4bq1w6nigJwh4bqkQXXDqcOC4bqyxqHDqSHhurJ14buh4bqkw6k6dOG7r+G7rXPDqeG7k+G7t+G7rXPDqXRp4butdMOp4bq64bqgdcOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7rXND4bqidcOp4bq+4buj4bqkw6nDgnThu6PigJ3hurXDqeKAnOG7kHVx4butw6nhu5Np4butw6nhurrhu4nhu63DqXR2Z8Op4bq0w4nDqeG7keG6qOG7rXPDqeG7scOt4butc8Opw4rhu4vDqXThu7l14oCd4bq1w6nDtHThu6fDqeG7k8Ot4buvw6nDtGjDtMOp4buTw4Dhu63DqeG6uuG7pcOpw7TDgMOp4bq0xILDqeG7k8Os4buxw6nhu610w7Lhu63DqcO0dOG7ieG7scOp4bq0dsO0w6l0w4Dhu63DqeG7h+G6ucOp4buT4bulZ8Opw7R04bunw6nhu5N54bq1w6nDtGjDtMOp4buRdcOpw4LDusO0dMOp4bur4bulw7R0w6nhurTDicOpw7Row7R0w6nhu7HDreG7rXPhurXDqcO0aMO0w6nhu61zdMWpZ8Opw4LhurJn4butc8Op4burdeG7ocOCw6nhurTFqcOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOpdOG6pOG6vuG7oeG7reG6tcOpw4JBw6nDtHREw7TDqXTDgOG7rcOp4bq74buB4bq5w6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8Opw4J0Z+G7scOp4bq24bqkZ+G7rcOp4bq64bufw6nhu61z4bqk4bu34butw6lzdWjhu6/DqeG7keG6qMO0w6nhu6vhu6XDtHTDqeG6tMOJ4bq1w6nDguG6suG6pOG6vuG7n+G7rcOpw4J04bu14butc8Opw7Row7R0w6nhu7HDreG7rXPDqeG6tuG6pOG7ncOpdEPDgOG7rXPDqcO0dOG7r8Opw4J0Z+G7rXTDqcOCdHXhu6PhuqTDqeG7rXR14bq1w6nDgkHDqcO0dETDtMOp4burccOp4bup4bujw4LDqeG7rcOt4bqww6nhu5Phu69p4butw6nhurp14bud4butw6nEgsOp4buodOG6pMOp4burQ+G6pMOp4butdeG7oeG7scOpIUHhu61zw6nDlcO6w6nDgnRDw6nhu6rhu53DqeG7kOG6pOG7jeG7reG6tcOpIUPDg+G7rXPDqeG7k2l1w6nDlHR14buj4butw6nDgnTEqeG7rXPDqcOUw4lnw6kydeG7ocOC4bq1w6nhu5B1w6nDgsO6w7R0w6nhu6vhu6XDtHTDqeG6tMOJw6nhurbhuqThu7XDtMOpc3Vnw6nigJzDlHThu7XDgsOpw4J04buV4bqww6nhu6rhu6/hu61zw6k74bqkZ+G7rXPigJ3DqeKApsOp4busdOG6uOG7rXPDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nhu5N2w6lzduG6sMOp4bqwdMOz4butw6nDgsOy4bqww6l0w4PhurDDqeG7k+G7r2nhu63DqeG7qeG7o8OCw6nDgnRn4butdMOp4butdeG7neG7reG6tcOp4bqwdGjDgsOpdOG6pOG6vsOpw4J14butdMOpw4J0w7Phu63DqcOK4bqk4butc8Op4bupw7rDtHTDqcOCw7nhu610w6nhu61z4bqk4bq+4buh4but4bq1w6nhurLDqOG7rcOp4bur4bqk4bq+4buh4but4bq1w6nDteG7t3XDqeG7kUPhuq7hu61zw6nDgnXhu610w6nDgnTDs+G7rcOp4bq+4bud4bqkw6nhurbhuqThu53DqXRDw4Dhu61z4bq1w6nhu5Nvw4LDqeG7rUPhuqDDtOG6tcOpw4LhurLhuqThur7hu5/hu63DqcOCdOG7teG7rXPDqcO0aMO0dMOp4buxw63hu61z4bq1w6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu6nFqcOp4but4buJ4butc+G6tcOp4burw7rDqcOCQ8SC4butc8Opw7R04buvw6nDgnRn4butdMOp4butdeG7neG7rcOpw4LhurLhu6/hu61zw6nDgnThuqJ1w6nhu5PDrXXDqeG7seG6oHXDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpMnXhu6104bqpL+G6sOG6qw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người về từ Côn Đảo

Người về từ Côn Đảo
2019-04-26 06:11:23

(QT) - Những ngày này, khi cả nước hướng về kỉ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Nguyễn Hữu Hiền như được sống lại trong không khí hân hoan, náo...

Trở lại Khe Hó

Trở lại Khe Hó
2019-04-26 06:08:10

(QT) - Một ngày cuối tháng 3 /2019, chúng tôi có dịp cùng cựu chiến binh Nguyễn Văn Tấn, nguyên bộ đội Trường Sơn về thăm lại địa danh lịch sử Khe Hó, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh...

Nữ bí thư đoàn năng động

Nữ bí thư đoàn năng động
2019-04-25 06:02:46

(QT) - Tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Huế và chưa có kinh nghiệm về công tác đoàn, nhưng với sự nhiệt huyết, năng động và tinh thần cầu tiến, Bí thư...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết