Cập nhật:  GMT+7
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5Jy4busIuG7kuG7ouG7nOG7kuG6teG7g+G7kuG7sjciO+G7kixh4buS4bq14bq34bqj4buS4buyNyI74buSWFMg4buSw53hu6oi4buS4bq1OFnhu5LhurUsLibDouG7kuG6szbhu5LhurNVIuG7kuG6vcOi4buw4bq14buSIjUiO+G7ki3hu5Jb4buqXeG7kiI7LC4q4bqv4buSWCUi4buS4bq5w6kiO8OTLyzhu5TDksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r3Phu7RRw53hu5DDkk7hurDhurRP4buSLeG7ksOC4buP4buxw7Thu5LhurU8Iizhu5LhurDDolUiO+G7kuG6tOG6tynhu5LhurlkUeG7klkw4buS4bqww6LDqiThurXhu5Lhu7IpIizhu5LhurM24buS4bui4buU4buWL+G6sOG7kS3DguG7j+G7scO04buS4bqvLD3hu5LDncOiw6oq4bq14buS4buRJeG7klIi4buS4oCcc2Hhu5LhurXhurfhuqPhu5Lhu7I3Ijvhu5JYUyDhu5LDneG7qiLhu5LhurU4WeG7kuG6tSwuJsOi4buS4bqzNuG7kllRIizhu5LhurVSWeG7kiI1Ijvhu5It4buSW+G7ql3hu5IiOywuKuG6r+G7klglIuG7kuG6ucOpIjvhu5LhurXhurc9IuG7kuG7suG7sOG6teG7kiJiw6EiO+G7kuG6t1fDquKAnUvhu5LhurnDoC7hu5LhurU5Ijvhu5JdY1nhu5Lhu7Lhu6zDouG7kuG6tWLhu5Lhu6Lhu5pL4bue4bue4buY4buS4bq14buD4buS4buyNyI74buS4bq5U+G7kuG7mlBM4buW4bua4buc4buS4bq14buwIuG7kjtUIEzhu5LhurQs4bu0IOG7kuG7sjBL4buS4buRJeG7klIi4buS4buyYuG6o1nhu5LhurXhurcuJiLhu5J9LFEu4buSw6Phu5LGoOG7nOG7kuG6vcOa4buSXS4lIuG7kiLhuqUu4buS4bq14bq3PSLhu5Lhu7IpUeG7klhTIuG7kuG6tTwiLEvhu5LhurHDosOq4buSLCBUWSzhu5I5IuG7kuG7sikiLOG7kuG6uVPhu5LhurNl4buSw53huq0iO+G7klkw4buSLC4qw6Lhu5LhurHDolXhu5LhurXhurc9IuG7kuG7lOG7okxQ4bue4bui4buSLFHhu5Lhu7Lhu7DhurXhu5IiYsOhIjvhu5LhurdXw6pL4buSWTDhu5LhurPEkeG7kuG6tSxRXeG7kjsuUeG7klnhuqlR4buS4bueTOG7luG7luG7luG7kiw44buSOy5R4buS4buyKCIsS+G7kuG6ucOgLuG7kuG7muG7lEzhu5Thu5Thu6Lhu5IiO2LhuqEu4buSw53hu6oiTOG7kuG6tOG6tyAiO+G7kuG7sjBL4buSWSzDosOqJiLhu5Lhu6BM4buc4bucxqDhu5IsUeG7kiJiw6EiO+G7kuG6t1fDquG7ksOj4buS4bq54bqnIjvhu5Lhu7I3LuG7kiLhuqUu4buSWVEgS+G7kuG6teG7rCI74buS4buy4buw4bq14buSXTMiO+G7kuG7sibhu5LhurXhurc3Ijvhu5Lhu6JM4bug4buY4buY4buSLFHhu5LhurdkIjvhu5LhurNVIuG7kuG6vcOi4buw4bq14buS4bq5U+G7kuG7lEzhu57hu5zGoOG7kixR4buS4bq3ZCI74buS4bqvLDEiO+G7kiw4SuG7kuG6scOiw6rhu5IsIFRZLOG7kjki4buS4buyKSIs4buS4buiTFDhu5Thu5jhu5IsUeG7kiJiw6EiO+G7kuG6t1fDquG7kuG6tSzhu7Qg4buS4bq14bq3w6LDqiUi4buS4bq1LDYiO+G7kuG7sjYu4buS4bq5w6Au4buS4bq54bqnIjvhu5Lhu7Lhu7DhurXhu5LhurU24bq1S+G7kuG7sjjhu5LDnTZZ4buS4bq1LOG7sOG6r0vhu5I74busIuG7kn0sw6Lhu5LDneG7qiLhu5JZYuG7kuG7sibhu5IiO2LhuqEu4buSw53hu6oi4buS4bq1LiThuq/hu5LhurXhuq1Z4buSWVEiLOG7kuG6tVJZ4buSIjUiO+G7kiI7LC4q4bqvSuG7klksw6LDqiYi4buS4buUTOG7nOG7lMag4buSLFHhu5IiYsOhIjvhu5LhurdXw6rhu5Jbw6Lhu6oi4buSWVEiLOG7kuG6s1EiO+G7kiJiw6EiO+G7kuG6t1fDquG7klk24buS4buyKSIs4buS4buyJuG7kuG6s1Ui4buS4bq9w6Lhu7DhurXhu5LhurUs4buqXeG7kllRIizhu5JZ4buqw6rhu5JZNSI74buSIjssLirhuq9L4buSWeG7qsOq4buSw5ki4buS4bqxw6JVTOG7ksO14buw4bqv4buSOy7hu7DDquG7klksYyI74buSIizhu64i4buS4bqxw6LDqiUi4buS4bqzZeG7ksOd4bqtIjvhu5Lhu7Lhu7DhurXhu5JZ4bqpUeG7kuG7lOG7nEzhu5bhu5bGoOG7kixR4buSImLDoSI74buS4bq3V8Oq4buSWSwg4buS4bueTOG7luG7luG7luG7kiw44buSOy5R4buS4buyKCIsTOG7kuG6vOG7qsOq4buSw53EkSI74buSXTjhurXhu5LhurM24buSXTXhu5IsKCIs4buS4bq5JeG7kllRIizhu5LhurVSWeG7kuG6teG6tz0i4buS4buy4buw4bq14buSw502WeG7kuG6ucOgLuG7kuG6ryxiw6EiO+G7kuG6tSxjWeG7kiI1Ijvhu5It4buSW+G7ql3hu5J9JOG6teG7kizhuqPhuq9L4buSXTXhu5IsKCIs4buS4bq14bq3NyI74buS4bq3ZCI7S+G7klksw5ki4buSIsOiNS5MTEzDo+G7kl044bq14buS4bqzNuG7kuG6vcOa4buS4bq1LMOiOFnhu5Isw6LDqioi4buS4buRUX3hurc1Ijvhu5LhurlT4buSc2LDoCI74buSczBRTOG7kuG7kSXhu5JSIuG7kuG6syPhu5IsYeG7kuG6teG6t+G6o+G7kuG6uVPhu5LhurVUIOG7kuG7si4lw6Lhu5J9Lioi4buSWSwg4buSIjti4bqhLuG7ksOd4buqIuG7kllRIizhu5LhurVSWeG7kiI1Ijvhu5It4buSW+G7ql3hu5IiOywuKuG6r+G7kjki4buS4buyKSIsS+G7klglIuG7kuG6ucOpIjtL4buSLC4qw6Lhu5LhurHDolXhu5J9LiIs4buS4bq1JOG7kllRIOG7kuG6teG6tz0i4buSw50uKiLhu5LhurUhWSzhu5IiYsOhIjvhu5LhurdXw6rhu5Lhu7LDmuG7kuG7smLhuqNZ4buS4bqxw6LDquG7kiwgVFksSuG7kuG7slVd4buSWFUg4buSW2LDoSI74buS4bq1LMSRWeG7klksIOG7kuG7lOG7mOG7mMON4buSLDjhu5I7LlHhu5Lhu7IoIizhu5LhurMuIizhu5LhurM2IjtL4buSLFQi4buSWSw94buS4bq5U+G7kuG6tS4kIuG7kuG6tcOgLuG7klks4buwXeG7ksOdY+G6teG7kuG6ryxS4bq14buS4bq3ZCI74buSW1Nd4buSImLDoSI74buS4bq3V8OqSuG7kjsuVS7hu5LhurHDosOqJOG6teG7kuG6uS4qWeG7kltTXeG7klksIOG7kiI7YuG6oS7hu5JbUSDhu5Lhu7I4Ijvhu5LhurlT4buSIuG7qiI74buSWVEg4buS4buy4bqhLuG7kuG6szYiO+G7klksIOG7kuG7sjciO+G7klhTIOG7ksOd4buqIuG7kuG6tThZ4buS4bq1LC4mw6Lhu5LhurM2S+G7kjsw4bqv4buS4bqvLOG7rCLhu5JYVSDhu5Lhurkq4buS4bq5U+G7kuG6ryxS4bq14buS4bq14bq3LiYi4buS4bq3ZCI7S+G7kllVLuG7kuG6tSwuKiLhu5JdNS7hu5LhurXhurdi4bqhIjtM4buSw7TEkeG7klIi4buS4buyYuG6o1nhu5LhurXhurcuJiLhu5J9LFEu4buS4bq1ZOG7kiLDmV3hu5Lhu5bhu5jhu5hQ4buS4buyJCLhu5Iiw5ld4buS4buW4buY4buU4buWTOG7kuG6uHPDky/huq/Dkg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đánh bắt loài cá biết “bay”

Đánh bắt loài cá biết “bay”
2024-06-15 05:25:00

QTO - Mới đây, nhiều ngư dân ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, đã kiến nghị với các cơ quan chức năng và địa phương xin được hỗ trợ mô hình lưới cá...

Sản xuất rau an toàn- lúng túng đầu ra

Sản xuất rau an toàn- lúng túng đầu ra
2009-04-19 10:20:18

Rau là loại thực phẩm không thể thiếu được trong bữa ăn hàng ngày của mọi người dân. Rau an toàn (rau sạch) ngày càng có nhu cầu lớn đối với người tiêu dùng. Mấy năm qua nhiều...

Phòng chống dịch bệnh cho tôm thẻ chân trắng

Phòng chống dịch bệnh cho tôm thẻ chân trắng
2009-04-16 11:23:58

Ở Quảng Trị, trong 2 năm qua, khi phong trào nuôi tôm sú chững lại thì phong trào nuôi tôm thẻ chân trắng phát triển mạnh hơn. Năm 2009, diện tích nuôi tôm sú bị giảm hơn 100...

Khống chế được dịch bệnh đốm trắng trên tôm

Khống chế được dịch bệnh đốm trắng trên tôm
2009-04-14 17:46:47

(QT) - Sau khi phát hiện 10 hộ nuôi ở 2 xã Triệu An và Triệu Phước bị dịch bệnh đốm trắng trên diện tích 6 ha tôm thẻ chân trắng gần 2 tháng tuổi do xử lý ao hồ trước khi nuôi...

Mục kích nơi “sa tặc” tung hoành

Mục kích nơi “sa tặc” tung hoành
2009-04-13 15:20:25

Bất kỳ nắng hay mưa, mùa hè hay mùa đông, ở phía bắc cầu Đông Hà trong bóng đêm nhập nhoạng vẫn nhận ra âm thanh của chiếc máy hút cát thản nhiên ''đục khoét'' lòng sông. Đó là...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết