Cập nhật:  GMT+7
Ỷb?*àê>ỏỏƯ%óÕcõêã%ỸÕbe*r"*Òô]ềẫ*ÕọeV*Ềbcâô*ếi*bđềb*ỏ]ề*rô6õ*ềiềẫ*ềẫbcấó*ế>ềẫ*ê[c*bcấô*òô]*ẽcềb*õẵ*à>ệỶ/b?ỸỶó*àê>ỏỏƯ%óBã>ạ%ỸỲÒÕỴ*-*Õọệềẫ*ềbỡềẫ*ề ế*òô>X*ÔÁỀẠ*õbe*r"*Òô]ềẫ*Õọe*ả"*r5s*ạợềẫ*àbơjềẫ*õọđềb*b}ềb*ảịềẫ*p}*àbé*ả[ệ*à{à*à6óX*à{à*ềẫ}ềb*õọcầề*ẽb>c*õbợà*bcấề*àbôsầề*ảỉc*àj*à6ô*à5s*õọìềẫ*p8õ*ềôicX*ả9s*ế[ềb*ớềẫ*ạộềẫ*ẼBẼÕX*ảơ>*à{à*êệ[c*à5sX*àệề*àể*ẫc{*õọe*ẽcềb*õẵ*à>ệ*p}ệ*àb ề*ềôicX*ỏ]ề*rô6õY*Ả"*bđềb*õb}ềb*ềbcâô*ếi*bđềb*ỏ]ề*rô6õ*ềiềẫ*ềẫbcấó*àbệ*bcấô*òô]*ẽcềb*õẵ*à>ệ*õọẳề*õ6õ*à]*à{à*êẹềb*pợà*àb ề*ềôicX*õọìềẫ*õọfõX*ềôic*õọìềẫ*õbổs*ỏ]ề*p}*õọìềẫ*ọờềẫ*ềbơ*ếi*bđềb*ềôic*êmề*õọ>ềẫ*õọ[c*ẽẵõ*bmó*ềôic*à{X*ếi*bđềb*ềôic*êmề*õb5ế*à>ềbX*ếi*bđềb*ỏ]ề*rô6õ*ề6ếX*ếi*bđềb*ềôic*bơjô*ê6s*ềbôềẫX*ềôic*á>*á>X*à{*àbđềb*êìềẫX*ềôic*ẵàbYYY*Ảcầề*bđềb*àể*ếi*bđềb*õọ>ềẫ*õọ[c*õỉềẫ*bmó*àổ>*àbe*Ềẫôsậề*Õbe*Óbơjềẫ*Ềbc*n*B]c*Êấ*àb ề*ềôic*?:&*àệề*êmề*ề{cX*(&&*àệề*êmề*õbeõX*:&&&*àệề*ẫ}*àiềẫ*ềẫbcấó*àồềẫ*:*b>*ế2õ*ềơkà*ềôic*à{X*õbô*ềb8ó*;&&*õọcấô*ảìềẫ/*ề ếY*Õọ>ềẫ*õọ[c*iềẫ*Ềẫi*Ếcềb*Àb5ô*n*õbiề*Ềbơ*Êấ*àể*?.*b>*õọìềẫ*à{à*êệ[c*à5s*ê6s*ẫĩX*?*b>*à5s* ề*òô]X*.*b>*ế2õ*ềơkà*ềôic*à{X*ềôic*!&*àệề*êmề*õbeõ*p}*,*àệề*õọ5ôX*õbô*ềb8ó*ếĩc*ề ế*õọẳề*?&&*õọcấô*ảìềẫY*À{à*ếi*bđềb*ỏ]ề*rô6õ*ềiềẫ*ềẫbcấó*ảâô*ób{õ*õọcầề*õíõ*p}*ế>ềẫ*ê[c*bcấô*òô]*ẽcềb*õẵ*à>ệXàbệ*õbô*ềb8ó*õờ*,&*ảẵề*?:&*õọcấô*ảìềẫ/*ề ếX*ẫc]c*òôsẵõ*pcấà*ê}ế*àbệ*b}ềẫ*õọ ế*ê>ệ*ảịềẫY*Õb>ềb*ÊệềẫỶ/óỸ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khống chế được dịch bệnh đốm trắng trên tôm

Khống chế được dịch bệnh đốm trắng trên tôm
2009-04-14 17:46:47

(QT) - Sau khi phát hiện 10 hộ nuôi ở 2 xã Triệu An và Triệu Phước bị dịch bệnh đốm trắng trên diện tích 6 ha tôm thẻ chân trắng gần 2 tháng tuổi do xử lý ao hồ trước khi nuôi...

Mục kích nơi “sa tặc” tung hoành

Mục kích nơi “sa tặc” tung hoành
2009-04-13 15:20:25

Bất kỳ nắng hay mưa, mùa hè hay mùa đông, ở phía bắc cầu Đông Hà trong bóng đêm nhập nhoạng vẫn nhận ra âm thanh của chiếc máy hút cát thản nhiên ''đục khoét'' lòng sông. Đó là...

Nuôi lợn để làm giàu

Nuôi lợn để làm giàu
2009-04-12 10:48:05

Được các chị ở Hội Phụ nữ xã Hải Ba (Hải Lăng) giới thiệu, tôi tìm đến nhà chị Mai Thị Bỉnh (thôn Phường Lang, xã Hải Ba). Vồn vã tiếp tôi trong căn nhà khang trang được xây...

Bán điện đến hộ dân làng nghề cá Cửa Việt

Bán điện đến hộ dân làng nghề cá Cửa Việt
2009-04-12 10:24:09

Làng nghề cá Cửa Việt có 1.410 hộ dân, thuộc địa bàn xã Gio Việt và một phần thị trân Cửa Việt, huyện Gio Linh. Các hộ dân chủ yếu làm nghề chế biến thuỷ hải sản phục vụ xuất...

Tân Phú thoát nghèo nhờ nuôi thỏ

Tân Phú thoát nghèo nhờ nuôi thỏ
2009-04-11 10:01:36

Những năm trước, trên vùng đất gò đồi toàn núi đá vôi thuộc thôn Tân Phú, xã Cam Thành (huyện Cam Lộ) người dân không có nghề gì khác ngoài việc chẻ đá thuê kiếm sống. Những...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết