Cập nhật:  GMT+7
4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buP4bu24buCTuG7leG7s+G7juG6pOG7lU3DlOG7iOG6pOG7leG7r0Xhu5XDveG7r07hu5Xhu7N4w4nhu5XhurThu63hu6Lhu5Xhu7PDgnThu6Lhu5XDicOCdeG7jS/Dgsah4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKIeG7uXPhu7Xhu5nhu4/Ds+G6s+G6pcOy4buVLeG7lSLDk+G7s+G7lcah4buV4bq04bqkw4zhu5VNdMOJ4bq04buVw4Lhu4ZF4buVw4lz4bui4buV4budL8ah4bubL+G7m+G7l8ahcG3hu5XDicOCdeG7lXPDicOC4buVIeG7hOG7lVPhu5Uiw5Jz4buVw7Phu53hu5fhu5VOT0fhuqTDsuG7leG7iOG7lcO9w7nDieG7lXBt4buV4buc4bul4buV4bqlw4JPd8OJbeG7lcOCT+G7ouG6rsOJ4buVIcOUw43DieG6tOG7lSHhurpz4buV4bu34bul4buVw73hu4Lhu7Phu5Xhu7PDgnThu6Lhu5Xhu7Xhu5bhu5Xhu7VG4bqkbuG7leG7tOG6uOG7leG7t+G6okXhu5VEw4JP4buic+G7lcSQw7rhuqThu5Xhu7Phurrhu5XhurThuqThurrhu5VO4bq44buVw4nhuqLDieG7lU7hurh1w4nhu5XDvUbhu5XDieG6tOG7huG6pOG7lcOJw4J14buVxqB14buVTnXhuqThu5VNw7nDieG7lU5M4bq4w4nhurThu5VKw4LDk07hu5Xhu7PDguG7guG7s+G7leG7t+G7peG7lcO94bqo4buVw4nhurTDisOJ4buVxJDhu5Rz4buVTsOC4bqk4bqiT+G7lUzhu4zhuqThu5XDguG6uHXDieG7lU7hurh1w4lu4buV4bq14buvTuG7lUVz4bui4buV4bud4buVw4nhurTDlMOM4bqk4buV4bu3c8OJ4bq04buV4buI4buVTkzhurjDieG6tOG7lcOJ4bq04buG4bqk4buVw4nDgnXhu5Xhu7fhu6Xhu5VE4bqoSuG7lU7DguG6uHRO4buVTsOC4butw4nhu5XDieG6osOJ4buVRMOC4buGw4nhurThu5XDucOJw4Lhu5XDgsOU4buIw4nhurThu5Xhu7fDg8OJ4buVTuG6psOJw4Lhu5VFw7rDieG6tG7hu5Uw4bq0T+G7ouG6osOJ4buVw4nDguG7rcOJ4buVxJB14buV4bu14bq44buVTkzDjOG6pOG7lUxBTm3hu5Xhu7PDguG7juG7lcOJw4J14buV4bu1w5LDieG6tOG7lcO9w4NK4buV4buz4buO4bqk4buV4bu34bqw4buVTcOU4buI4bqk4buV4buvReG7lcOJw4LDlMOJ4bq04buVw4nhurThu47hu5VLT+G6osOJ4buV4bu34bqw4buVxJDhu5Rz4buV4buzw4J04bui4buVw71Bw4nhu5VMc+G7lU11w4nhu5XGoHXhu5XhurThu63hu6Lhu5Xhu7PDgnThu6Lhu5XDicOCdW7hu40vSuG7j+G7jU5zw73EkOG7ueG7lU1O4buixJDhu7nDreG7mUVzTOG6tOG6pMOJa+G7m0rhu5zhu5VzT07hurjhu5nhu4/hu41OTOG7j+G7jU7hu7Xhu4/hu43huqRF4bq04buVTUzhu7PDreG7mS8v4buzbsO9c+G6uEtPc8OJ4bq0TkzhuqRuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/GoXDhu6NxL+G7o3Hhu7Xhu5fGoXDGoXHGoeG7o07GoeG7m+G7n+G7ocah4bujxJDGoW5DSuG6tOG7meG7lS/hu4/hu40vTuG7teG7j+G7jS9OTOG7j+G7jU5M4buP4buNTuG7teG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4bu2w7rhuqThu5Xhu7XhuqThuq7DieG7lcOdc8OJ4buV4buzw4Lhuqrhu5XDgk/hu6Lhu5Xhu7bhu4TDieG7lcOd4bqk4bqiw4nhu5VKw4LhurzDieG6tOG7leG6pcOCT3fDieG7lU5Mc+G6uOG7lU7huqTEgsOJ4buVxqB14buV4bq0w7rhurjhu5Xhu7PDguG6uOG7leG6tOG6pHPhu5Xhu7fhuqzDicOC4buVc8OJw4Lhu5Uh4buE4buVU+G7lSLDknPhu40vSuG7j+G7jS9O4bu14buP4buNL05M4buP4buNL05zw73EkOG7ueG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4bu24but4bui4buVxJB14buVw4JG4buV4bq04bqkc+G7leG7t+G6rMOJw4Lhu5VOw4JPRuG7s+G7leG7teG6pOG6rsOJ4buV4bu34bup4buz4buVw73huqThuq5O4buVRMOC4bq64buVRMOC4bunw4nhu5Xhu7Phu45z4buV4buc4bul4buV4bqlw4JPd8OJbeG7lcOJc+G7ouG7leG6tOG7qUrhu5XDguG6vnPhu5XDguG6uMO6w4nhu5XDieG6osOJ4buVw4LhuqThuq7DieG7lU7DuuG6pOG7leG6tOG6pHPhu5Xhu7fhuqzDicOC4buVTEnhuqThu5XGoHXhurjhu5Xhu7PDucOJw4Lhu5VOTMWpw4nhurThu5VOc+G7om3hu5VKw4LDueG6pOG7leG7p8OJbeG7leG7iOG7lcOJw4LDjOG7lcOJw4J14buVw4J1w4nhurThu5Xhu5zhurpFbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/DonNP4buVRMOC4bqk4buVw4nDgnfDieG7leG7t8OU4buK4buz4buVTuG6pMOJ4buVw7104bq4beG7leG7s3TDieG7lcO9RuG7leG7s8OC4bqkw4PDieG7lU1C4buV4bu24buEw4nhu5XDneG6pOG6osOJ4buVSsOC4bq8w4nhurThu5XhuqXDgk93w4lt4buVw51G4buV4bu3RuG6pOG7lcOd4bqk4bqiw4nhu5VKw4LhurzDieG6tOG7leG6s0/DucOJ4bq04buV4bqlTOG6qOG7leG7t+G7peG7lUThuqhK4buVTsOCw4zhuqThu5Xhu7fDg8OJ4buVTsOC4bunReG7lcOC4bq+4bqkbeG7leG7t0bDieG6tOG7lcag4bqk4bqiw4nhu5XGoHXhu5VOTHPhurjhu5VO4bqkxILDiW3hu5XhurTDuuG6uOG7leG7t8OU4buK4buz4buVTkzhuqbhu7PDguG7lU7hu5Lhu5XigJwhw5Xhu5XhurTDuuG6uOG7lU7huqzDicOC4buVTsOCw5RJw4nhurTigJ1t4buV4oCcIeG6vEXhu5VLT1Lhu5VO4bqkw4NO4buVROG6pOG6rkXigJ3hu5Xhu7Phu45z4buV4bu3ScOJ4buVxqDhuqhs4buV4bu34buEw4nhurThu5VOw4LDjOG6pOG7lU7huqTDg0rhu5VO4buM4buz4buVxqB3w4nhu5Xhu7dGw4nhurThu5XDicOC4butw4nhu5Xhu7Xhu63DieG7lU5M4bqiw4nhu5Xhu7fhuqhz4buVw711w4nhu5VKw4J0TuG7lcOCT+G7ouG7lU7huqTDicOC4buVTsOCdsOJ4buVTsOUScOJ4bq04buVTsOC4butw4nhu5VOw5RJw4nhurThu5V04bqkbeG7lUThuqhK4buVTsOCw4zhuqThu5XDgkjhu5VOTOG7iuG7lcagd07hu5Xhu7PDguG7r07hu5XGoHXhu5VO4bqkw4nDguG7lU7DgnbDieG7leG7t+G6sOG7leG6tOG6pMOTSuG7leG6tOG6ukrhu5VKw4J2w4nhu5XhurThuqTDk0rhu5XhurThuqRz4buV4bu34bqsw4nDguG7leG6tOG7qUrhu5XDicO6w4nhu5XGoMOU4buKTuG7lUtPc+G7lUTDguG6uuG7lUTDguG7p8OJbeG7lU3DjUXhu5VHw4nhu5Xhu7fhuqjDicOC4buV4buzT0bhu7Phu5VN4buCw4nhurRu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G6t8OCw5TDjeG7s+G7leG6pUxPw4nhurThu40vSuG7jw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chú trọng công tác đảm bảo môi trường

Chú trọng công tác đảm bảo môi trường
2017-11-30 21:39:14

(QT) - Thời gian qua, trước thực trạng vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có những diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã chủ...

3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”

3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”
2017-11-29 15:36:04

(QT) – Hôm nay 29/11/2017, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Mai Chiếm Thắng (sinh năm 1980) tại Quảng Trị về tội “Cố ý gây thương tích”.

Một người tử vong do tai nạn giao thông

Một người tử vong do tai nạn giao thông
2017-11-20 15:08:24

(QT) – Hôm nay 20/11/2017, theo nguồn tin từ Công an tỉnh, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố Đông Hà vào khoảng 21 giờ, tối 19/11/2017 khiến một...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết