Cập nhật:  GMT+7
93e5xca0ax125dfx14038x1098cx11cfcxf1b7xc71axacf9xX7x11885x12596x13d6axdc44x1325dx11821xX5xa36exXax12adfx11b39xdfaaxXdxX3x9409xXdxX14xX3xXbxX1xd079xXdxX3xXexdc52xX1dxX3xX4xX1xd9fexX3xf6b6xb2f6xX3x980bxbffbx13172xX3xX4xX1x11fe2xf023x136c5xX2dxX3x116ffxX6xX3xXex13a25xX32xX3xX2bx1452bxXdxX3xX2x13973xX3xXexX21xXdxcfbfxX31xX3x125edxf91dxX2dxX17xX3xXexXdx13222xX2dxX3xX4xdd15xX2dxX17xX0x12c93xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfebaxX10xX6xd844xXaxX12xX68xX55xX36xX3xX2dxX6xX32xX3xX2xX42xX59xb567xc800xX3xXcx11226xX6xX3xX14xX2dxX3xX2dxX1xdc5fxX2dxX3xX6bxX85xX2dxX3xXex11c64xX2dxX1xX3xX36x13c82xX3xXbxX1xXdxea29xX2dxX3xXexX7dxX6xX3xeea3xf774xXexX3xX9excc11xX3x146fcx138b5xX3xX4xX14xX26xX3xXcxX21x10f93xX2dxX3xc892x1049exXdxX3xX68xXdxX33xX2dxX3x11558xX7xXdxX2dxX1xX3xX2dxf92exX36xX3xX2xf6f0xXc5xe9fcxeb45xX7axX3xXexX21xX3axX3xXexXb2xXdxX3xXexX1xX55xX2dxX3x14ed4xX2dxX3xXcxX21xX3axX7axX3xX9exda3axX3xXcxX21xXdxX47xX31xX3xXb1xXb2xXdxX7axX3xX1xX31xX32xX47xX2dxX3xXcxX21xXdxX47xX31xX3xfcbfxX1xX26xX2dxX17xX3xX2bxX51xX3xXexc56bxXdxX3x10f0fxcb91xX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX33xX2dxX3xXexX21xX14xXdxX3xXbxX1xX9fxXbxX3xX4xX1x1316cxXexX3xX36xX6xX3xXexX3axX32x131ccxfe9fxX3xX108xX3exXdxX3xX1xb82exX2dxX1xX3xX2bxXdxX3xX2dxX130xX32xX7axX3xXa5xXa6xX3xX4xX14xX26xX3xXa5xXa6xX3xXexX31xX32xX97xX2dxX3xX14xX2dxX3xX4xX1xX31xX2dxX17xX3xXexX1xX85xX2dxX129xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9dc6xX26xX6bxX32xXaxX12xX0xXdxX36xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX2dxXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxd34bxXdxX6bxXexX1x130faxX3x96a0xX79x12f94xXbxX9exc8c3xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX190xX3xX42x101f9xX1a2xXbxX9exX197xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX129xXa5xX6xX26x136dbxX31xX6xX2dxX17xXexX21xXdxX129xX2bxX2dxX59xX6bxX10xX7xX28xXexX26xXbxX59xX2dxX10xX18bxX7xX59xX79xXc7xX194x101efxX59xX2xX194xX1d1xX6bxXc7xX79xX194xX194xX192xX194xc1f7xXexXc5xX194xX1d1xXc7xX5xXc7xd604xXa5xXdxX1e5xX4xX6xX26xX1e5xX1xX31xX26xX2dxX17xX129x149d4xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX14xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xXexX21xX1dxX3xX4xX1xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX33xX2dxX3xX36xX6xX3xXexX3axX32xX3xX2bxX3exXdxX3xX2xX42xX3xXexX21xXdxX47xX31xX3xX4axX4bxX2dxX17xX3xXexXdxX51xX2dxX3xX4xX55xX2dxX17xXaxX3xX18bxXdxX6bxXexX1xX9xXaxX192xX79xX194xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX42xX1a2xX1a2xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX26xX2dxXaxX12xX108xX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX33xX2dxX3xXexX21xX14xXdxX3xXbxX1xX9fxXbxX3xXc7xX3xX5xX26xXb2xXdxX3xX36xX6xX3xXexX3axX32xX3xX2bxX3exXdxX3xX28xX1xa259xXdxX3xX5x11596xdb90xX2dxX17xX3xX1xcba5xX2dxX3xX2xX3xX28xX17xX7axX3xXa5xXa6xX3xX4xX14xX26xX3xXcxX21xXaexX2dxX3xXb1xXb2xXdxX3xX68xXdxX33xX2dxX3xX4xX1xXa6xX31xX3xX36xebdexX4xX3xX14xX2dxX3xX4xX1xX31xX2dxX17xX3xXexX1xX85xX2dxX1e5x12c03xX2dxX1xX190xX3xX68xX129x101d8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX26xX6bxX32xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX28xb6f5xXexX3xX1b5xX31xX1dxX3xX4axXdxX51xX31xX3xXexX21xX6xX3xX4xX1xX26xX3xXexX1xX11fxX32xX190xX3xX2bxX130xX26xX3xX28xX1xX26xX1dxX2dxX17xX3xX2xX1d1xX3xX17xXdxc999xX3xXc7xX194xX3xXbxX1xX3axXexX3xX2dxX17xX130xX32xX3xX79xXc5xX59xX2xX2xX59xX79xX194xX79xX2xX7axX3xX36xX104xXexX3xX2dxX17xX2a4xX32cxXdxX3xX4axX130xX2dxX3xX55xX2dxX17xX3xXexX97xX2dxX3xXexX1xX2a4xX32cxX2dxX17xX3xX17x13d30xXdxX3xX5xX130xX3xXcxX21xffc6xX2dxX17xX7axX3xXexX21xX3axX3xXexXb2xXdxX3xX9exXe1xX3xXcxX85xX2dxX3x14e23xX26xX2dxX17xX7axX3xX1xX31xX32xX47xX2dxX3xX68xX2a4xX3exX2dxX17xX3xX68xebe0xX6xX3xXbaxX28xX1xX55xX2dxX17xX3xX21xf841xX3xX5xX6xXdxX3xX5xXa6xX4xX1xX7axX3xX4axXa6xX6xX3xX4xX1xX8dxX3xX4x13491xX3xXexX1xX33xXc8xX3xX7xXa3xX3xX6bxX3b4xX2dxX17xX3x105faxX6xX5xX26xX3xX5xXdxX97xX2dxX3xX5xXb2xX4xX3xX4ax13759xXexX3xX2bxX11fxX2dxX3xX4axX51xX3xXexX1xX31xX97xX3xX68xXdxX33xX2dxX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX33xX2dxX3xX36xX6xX3xXexX3axX32xX3xXexf503xX3x11726xX31xX1dxX2dxX17xX3xXcxX21xXa6xX3xX4axX302xX2dxX3xXbxX1xX2a4xX32cxX2dxX17xX3xXcxX2cexX3xX68xXb2xX7axX3xXexX1xXa6xX3xX9exXe1xX3xX68xX2a4xX2aaxX2dxX17xX3xXcxX21xX130xX7axX3xXexX8dxX2dxX1xX3xXcxX1xX3f9xX6xX3xXcxX1xXdxX97xX2dxX3xX68xX31xX302xX3xX2bxX3exXdxX3xXexXdxX51xX2dxX3xX4xX55xX2dxX17xX3xX2xX42xX3xXexX21xXdxX47xX31xX3xX4axX4bxX2dxX17xX129xX3xX68xXdxX33xX2dxX3xX4axX4bxX2dxX17xX3x117acxX3xX2bxX130xX3xXexX1xX10xX26xX3xX7xe217xX3xX1xX2a4xX3exX2dxX17xX3xX6bx12942xX2dxX3xX4xd5ecxX6xX3xXcxX21xX36dxX2dxX17xX3xX21xX6xX3xX4axXa6xX6xX3xXa5xX130xX2dxX3xX9exXe1xX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xXd8xX2dxX7axX3xX1xX31xX32xX47xX2dxX3xX13xX6xX36xX3xX381xX104xX3xX5xX11fxX32xX3xX36xX6xX3xXexX3axX32xX129xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX26xX6bxX32xXaxX12xX108xX130xX26xX3xX5xX3axX4xX3xX79xX194xX3xX17xXdxX32cxX3xX42xX3xXbxX1xX3axXexX3xX4x11639xX2dxX17xX3xX2dxX17xX130xX32xX7axX3xX68xXdxX33xX2dxX3xX4axXdxX51xX31xX3xX28xX1xXdxX33xX2dxX3xX9exX10xX3xX36xX55xX3xXexX55xX3xXa5xXdxX33xX2dxX3xX28xXdxX33xX36xX3xX7xX26xX14xXexX3xX1d1xX1ddxX3xa0c0xX2xX1e5xX79xX1d1xX2xX129xX79xX42xX3xX5xX2a4xX31xX3xXexX1xX55xX2dxX17xX3xX1xX2a4xX3exX2dxX17xX3xX4xXaexX31xX3xXcxX1xX130xX2dxX1xX3xX13x13c7cxX3xX21xX6xX3xX4axX2a4xX32cxX2dxX17xX3xX68xX6xXdxX3xX169xX130xX3xXcxX21xX2a4xX2dxX17xX3xXexX1xae94xX3xX17xX3d2xXbxX3xXexX53bxX3xXexX31xXaexX2dxX3xXexX21xX6xX3xX28xXdxX33xX36xX3xX7xX26xX14xXexX3xXexX1xX31xX104xX4xX3xXb1xX104xXdxX3xX13xX1dxX2dxX1xX3xX7xX14xXexX3xX17xXdxX6xX26xX3xXexX1xX55xX2dxX17xX3xXexX21xX2cxXexX3xXexX46fxX3xX13xX55xX2dxX17xX3xX6xX2dxX3xXexX1xXa6xX3xX9exXe1xX3xX3fbxX31xX1dxX2dxX17xX3xXcxX21xXa6xX3xX21xX6xX3xX1xXdxX47xX31xX3xX5xX47xX2dxX1xX3xX6bxX3f9xX2dxX17xX3xX9exX10xX129xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX26xX6bxX32xXaxX12xXcxX53bxX3xX4xX55xX2dxX17xX3xXexX14xX4xX3xX32xX97xX31xX3xX4xXaexX31xX3xX68xXdxX33xX2dxX3xX5xX11fxX32xX3xXexX3axXdxX3xX2dxXdxX5xX26xX2dxX3xX36xX130xX31xX3xX9exX6xX2dxX1xX3xX4xX394xX3xX4xX1x9473xX3xXcxX1xX1dxX26xX3xb667xXdxX3xXexX21xX10xX26xX3xX92xX3xX36xX394xX4xX3xX9exX10xX3xX4axX33xX3xX28xXdxX33xX36xX3xXexX21xX6xX129xX3xX68xXdxX33xX2dxX3xX5xX11fxX32xX3xXexX3axXdxX3xX2dxXdxX5xX26xX2dxX3xXa5xb1bexX3xXexX21xX97xX2dxX3xXa5xX555xX2dxX1xX3xX9exXc1xX2dxX17xX3xX4xX47cxX6xX3xX9exX10xX7axX3xX4xX1xXb2xX32xX3xX2bxX130xX26xX3xX36xX104xXexX3xX2dxX17xX55xXdxX3xX2dxX1xX130xX3xX92xX3xX4axX2a4xX32cxX2dxX17xX3xXfaxX1xX6xX2dxX3xXb1xX555xX2dxX1xX3xXfaxX1xX4e1xX2dxX17xX129xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX26xX6bxX32xXaxX12xXcxXb2xXdxX3xX4axX85xX32xX7axX3xX68xXdxX33xX2dxX3xX2bxX2cexXexX3xXexX3axXdxX3xX9exX14xX4xX1xX3xX36xX130xX31xX3xX4axX10xX2dxX3xX4axX10xX26xX3xXexX21xX97xX2dxX3xX2dxX17xX2a4xX32cxXdxX3xX9exX31xX2a0xX2dxX17xX3xX7xX85xX2dxX3xX21xX4bxXdxX3xXexXdxX302xXbxX3xXexX3b4xX4xX3xXa5xX648xX3xX4xX1xXb2xX32xX3xXexX1xX555xX3xXa5xXa6xX3xX5xX46fxX4xX3xX5xX2a4xX2a5xX2dxX17xX3xX4xX1xX2cexX4xX3xX2dxXc1xX2dxX17xX3xXexX21xX31xX32xX3xX4axX31xX53bxXdxX7axX3xX28xX1xX2a0xX2dxX17xX3xX4xX1xX302xX7axX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX60fxX3xXexX26xX130xX2dxX3xXa5xX104xX3xXexX6xX2dxX17xX3xX2bxX2cxXexX129xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX26xX6bxX32xXaxX12xb67axX302xXexX3xX1b5xX31xX1dxX3xX17xXdxX14xX36xX3xX4axXa6xX2dxX1xX3xX4xX1xX26xX3xXexX1xX11fxX32xX7axX3xX7xX2a0xX3xX36xX6xX3xXexX3axX32xX3xX6bxX26xX3xX68xXdxX33xX2dxX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX33xX2dxX3xXexX21xX14xXdxX3xXbxX1xX9fxXbxX3xXa5xX6xX26xX3xX17xX4bxX36xX190xX3xX1ddxX1a2xX7axX3xX194xXc5xX1d1xXc7xX3xX17xX6xX36xX3xX36xX6xX3xXexX3axX32xX3xX5xX26xXb2xXdxX3x12c9dxb212xX7b9xXd8xX197xX3xX2xX194xX194xX2xX7axXc7xX1a2xX3xX17xX6xX36xX3xX36xX6xX3xXexX3axX32xX3xX5xX26xXb2xXdxX3xX754xX10xXexX6xX36xXdxX2dxX10xX3xX2bxX130xX3xX1a2xX1d1xX7axXc5xX42xX79xX1a2xX3xX17xX6xX36xX3xX36xX6xX3xXexX3axX32xX3xX5xX26xXb2xXdxX3xX7b9xX10xXexX1xX6xX36xXbxX1xX10xXexX6xX36xXdxX2dxX10xX129xX3xX169xXa6xX3xX4xX14xX26xX3xXcxX21xXaexX2dxX3xXb1xXb2xXdxX3xX68xXdxX33xX2dxX3xX4xX394xX3xXc7xX3xXexXdxX51xX2dxX3xX14xX2dxX3xX2bxX51xX3xXexX104xXdxX3xX107xXcxX21xX104xX36xX3xX4xX36dxXbxX3xXexX130xXdxX3xX7xX1dxX2dxX128xX7axX3xX4xX1xX2a4xX6xX3xX4axX2a4xX2a5xX4xX3xX9exX394xX6xX3xX14xX2dxX3xXex970fxX4xX1xX129xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX31xXexX1xX26xX21xXaxX12xXfaxX129xX68xX129xX68xX0xX59xXbxX12

P.H.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Ước mong về những cây cầu vượt lũ

Ước mong về những cây cầu vượt lũ
2022-11-15 06:36:00

QTO - Hễ mưa lớn lại xảy ra chia cắt. Đó là thực trạng thường xuyên diễn ra tại các xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện miền núi Hướng Hóa vào mùa mưa lũ....

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết