Cập nhật:  GMT+7
93f8xe7ecx12da5xd285x940fxfa8ex120aexfed6xd2adxX7xc5cexd978x13264xecddx115a1x129c9xX5x11ab5xXaxc469x115a0xc7efxX3x96ccxa5faxa43dxc761xX16xf124xX3xadf7xXdxX6xX3x113ddx12cfexX3xX5xXdx11dc6xXexX3xX7xaf0cxX3xX4xd411xdd2cxX3x12febxXdxb413x97f8xX3xX4xX1x10d00xX2exX1xX3xXexX1xdabbxX2exb748xX3xXexXdxX2exX3xXex10f97x10b34xX2exX3xX21xab33xXexX3xX1dxXdxX6xX0xe9f2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12e91xX10xX6xbcffxXaxX12xX61xX3dxX21xX3xX2exX6x10a3cxX3xX16xX2xX52xX19xX52xX16xX1bxX16xX1bx106f8xX3xcdd6xXdx9f58xX21xX3xX30xb4adxX4xX3xf74fx11a1exX3xe6d3xX6xaa15xX3xX30xX22xX2exX3fxf99dxXcxX1xa5d8xa3b1xX2exX3fxX3xX1dxXdxX2exX1xX3xc61fx943axX3x9aaexd047xX3xX1xX22xXdxX3xd5d0xX86xbe00xX8exXcx9804x12c1cxX9exX61x11b9axX3x10a03xX33x11438xX2exX3fxX3xXcxX46x10dc4xX3xa0c1xX1xX6xX2exX3xda83x11bd1xX2exX3xX86xXdxX2exX1xX3xX4xX1xX88xX3xX1dxXdxe71cxXexX78xX3xXexX1xf29fxX4xX3xX1xXdxX26xX2exX3xXcxX1xX3dxX2exX3fxX3xXexX91xX3xX5xXdxX47xX2exX3xXexXb8xX4xX1xX3xX7xX80xX3xX2x10655xX52xX16xX1bxX2xX17xX52xXcxXcxX86xXcxX8exXaaxX86xXa7xXcxXaaxX9exX61xX8exXaaxX13xXcxX3xX2exX3fxX9cxX6dxX3xXf3xX52x131aexX52xX16xX1bxX2xX17xX3xX4x10082xX6xX3xXaaxX22xX3xX86xXa7xX8exXcxXaaxXabxX9exX61xX3xX9bxX9cxX3xXaaxX22xX3xXcxX9cxXdxX3xX4xX1x95f8xX2exX1xX3xX1xX91xcafdxX2exX3fxX3xX64x11598xX2exX3xX4xX1xXcexX3xX30xX22xX3xc244xX33xXb2xX2exX3xX5xca34xX3xX4xX7cxX4xX3xX4xX3dxX2exX3fxX3xXexX46x119afxX2exX1xX3xX3fxX1xXdxX3xX4xX3dxX2exX3fxX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX2axad11xX9bxX9cxX3xX150xX3xc425xXdxXcexX2exX3xX4xX1xX37xX3xX30xf2e7xX88xX3xX4xX11axX6xX3xXaaxX22xX3xXexX46xX91xX84xX2exX3fxX3xXaaxX22xX3xX86xXa7xX8exXcxXaaxX3xXabxX3xX9exX61xX3xXa7xX9cxX88xX3xc89fxX3fxc0e6xX4xX3xb731xX33xX2exX3fxX3xXexX181xXdxX3xXbxX1xXdxX47xX2exX3xX1xX1a6xXbxX3xXexXd4xX4xX3xXexX33xX6dxXcexX2exX3xX2exX3fxX9cxX6dxX3xX2xX112xX52xX19xX52xX16xX1bxX16xX1bxX3xX9bxX13bxXdxX3xX4xX7cxX4xX3xX30xXb8xX6xX3xXbxX1xX91xX92xX2exX3fxX3xX9bxX32xX3xX9bxXdxX26xX4xX3xX177xX1x9b10xX2exX3xXexX46xX91xX92xX2exX3fxX3xX1xX88xX9cxX2exX3xXexX1xX9cxX2exX1xX3xX30xXdxX32xX33xX3xX4xX1xX37xX2exX1xX3xXexX47xX2exX3xX3fxX1a6xXdxX3xXexX181xXdxX3xX4xX7cxX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX22xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX2axX3xe664xX4xX1xX91xX6xX3xX1dxXdxXcexXexX3xXexX1xX3dxX2exX3fxX3xXexXdxX2exe1bdxX3xX4xX1xX88xX3xXbxX1x12ddcxX3xX1xc30exXbxX78xX3xX7xX6xX33xX3xX177xX1xXdxX3xX46xX9cxX3xX7xX88xX7cxXexX78xX3xXexX37xX2exX1xX3xXb0xX33xXb2xX2exX3fxX3xXcxX46xXb8xX3xX4xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX16xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX22xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX2axX3xX4xX2dxX2exX3xX30xXdxX32xX33xX3xX4xX1xX37xX2exX1xX3xXexX1xX3dxX2exX3fxX3xXexXdxX2exX3xXexX46xX47xX2exX3xX21xX4bxXexX3xX1dxXdxX6xX18xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX1dxX5xX10xX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX21xX6xX46xX3fxXdxX2ex12e66xX16xXbxe08bxX3xX6xX33xXexX88xXaxX12xX0xXexX46xX12xX0xXexX64xX12xX0xXdxX21xX3fxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX52xX52xX4xX18xX1dxX6xX88xX14axX33xX6xX2exX3fxXexX46xXdxX18xX9bxX2exX52xX64xX10xX7xX177xXexX88xXbxX52xX2exX10xcc8fxX7xX52xX16xX1bxX16xbf7cxX52xX17x11b27xX64xX16xX1bxX19xXf3xX2xX2xX2xXexX2xff31xX1bxX1bxX112xX30bxX5xX2xX18xa40bxXbxX3fxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX88xX64xX6dxXaxX12xX1a4xX1xXdxX32xX33xX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX22xX3xXexX181xXdxX3xX1a4xX3fxX1xX2axX6xX3xXexX46xX6xX2exX3fxX3xX86xXdxX26xXexX3xX7xX2axX3xX14axX33xX80xX4xX3xX3fxXdxX6xX3xXa7xX91xb6a9xX2exX3fxX3xX30bxX3xX4xX2dxX2exX3xXexX1xX6xX6dxX3xX30xfca5xXdxX3xXexX1xX3dxX2exX3fxX3xXexXdxX2exX3xXexX1xX10xX88xX3xXcxX1xX3dxX2exX3fxX3xXexX91xX3xX2xXf3xX8ex123bbxX2exX1xX2cbxXcxX18xX86xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX46xX12xX0xX52xXexX6xX1dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX88xX64xX6dxXaxX12xXcxX46xX88xX2exX3fxX3xX30xX14xX3xX4xX14xX3xX16xX1bxX18xX319xX1bxX2xX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX22xX3xX30xX6xX2exX3fxX3xX3fxX1xXdxX3xX64x103a9xX2exX3fxX3xX4xX1xb043xX3xX231xa416xX22xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX2axX3xX4xX1xX91xX6xX3xX1dxXdxXcexXexX3xXexX47xX2exX245xX78xX3xX231xX404xX22xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX2axX3xX4xX1xX91xX6xX3xX2cexX7cxX4xX3xX30xXb8xX2exX1xX3xX30xX91xX250xX4xX3xX64xX6xX2exX1xX3xXexX135xX2exX1xX245xX3xX2exX6xX6dxX3xX4xX2dxX2exX3xXexX1xX6xX6dxX3xX30xX38bxXdxX3xXexX1xX9cxX2exX1xX3xX231xX404xX22xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX2axX3xX4xX1xX91xX6xX3xX2cexX7cxX4xX3xX30xXb8xX2exX1xX3xX30xX91xX250xX4xX3xXexX1xX3dxX2exX3fxX3xXexXdxX2exX245xX18xX3xX13xX3fbxX2exX3xX17xX18xX16xX2xX30bxX3xX21xX22xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX2axX3xX30xX9fxX3xX64xXdxX3xX4xX1xX33xX6dxfef2xX2exX3xX1xX9cxXdxX3xX4xX80xXexX3xX9bxX32xX3xX14axX33xX47xX3xX1xX91xX92xX2exX3fxX3xX4xX2dxX2exX3xXbxX1xXb2xXdxX3xXexX1xX6xX6dxX3xX1dxXdxX6xX3xXexX1xX9cxX2exX1xX3xX231xX61xX9cxXdxX3xX4xX80xXexX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX2axX3xX30xX9fxX3xX64xXdxX3xX4xX1xX33xX6dxX4aaxX2exX245xX18xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX88xX64xX6dxXaxX12xX83xX80xX3xX5xX91xX250xX2exX3fxX3xX21xX22xX3xX4xX2dxX2exX3xX30xXdxX32xX33xX3xX4xX1xX37xX2exX1xX3xXexX1xX3dxX2exX3fxX3xXexXdxX2exX3xX2exX14xXdxX3xXexX46xX47xX2exX3xXbxX1xa61fxX2exX3xX1dxX80xX3xX84xX3xX1a4xX3fxX1xX2axX6xX3xXexX46xX6xX2exX3fxX3xX86xXdxX26xXexX3xX7xX2axX3xX4xX11axX6xX3xX30bxX3xX1xX33xX6dxX26xX2exX78xX3xXexX1xXb8xX3xX2cexX9fxX78xX3xXexX1xX9cxX2exX1xX3xXbxX1xX80xX3xX9bxX9cxX3xX16xX3xX1a4xX3fxX1xX2axX6xX3xXexX46xX6xX2exX3fxX3xX86xXdxX26xXexX3xX7xX2axX3xX14axX33xX80xX4xX3xX3fxXdxX6xX3xXa7xX91xX37bxX2exX3fxX3xX30bxX3xX9bxX9cxX3xXcxX46xX91xX37bxX2exX3fxX3xX83xX92xX2exX18xX3xXcxX46xX88xX2exX3fxX3xX30xX14xX3xX1a4xX3fxX1xX2axX6xX3xXexX46xX6xX2exX3fxX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX2axX3xX14axX33xX80xX4xX3xX3fxXdxX6xX3xX30xX91xX37bxX2exX3fxX3xX30bxX3xX4xX14xX3xX30xXcexX2exX3xX1xX92xX2exX3xX112xX18xX319xX1bxX1bxX3xX21xX22xX78xX3xX1xX33xX6dxX26xX2exX3xX61xXb2xXdxX3xX86xXc0xX2exX3fxX3xX4xX14xX3xX1xX92xX2exX3xXf3xX18xX30bxX1bxX1bxX3xX21xX22xX171xf06bxXdxX2exX1xX3xXbxX1xX135xX3xX30xX4aaxX3xXexX1xXd4xX4xX3xX1xXdxX26xX2exX3xX9bxXdxX26xX4xX3xXexX1xX6xX6dxX3xX30xX38bxXdxX3xXexX1xX3dxX2exX3fxX3xXexXdxX2exX3xXexX46xX47xX2exX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX22xX3xX3fxX2dxX2exX3xX2xX17xX3xXexX37xX3xX30xd332xX2exX3fxX18xX3xX1a9xXd4xX3xX177xXdxXcexX2exX3xXexd573xX3xX30xX53exX6dxX3xX30xXcexX2exX3xX4xX33xX80xXdxX3xX2exXc0xX21xX3xX16xX1bxX16xX1bxX3xXexX37xX2exX1xX3xX7xb400xX3xX1xX88xX9cxX2exX3xXexX1xX9cxX2exX1xX3xX9bxXdxX26xX4xX3xX5xX9cxX21xX3xX2exX9cxX6dxX18xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX88xX64xX6dxXaxX12xXcxaae0xX3xX86xXdxX2exX1xX0xX52xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

5.777 lao động được tạo việc làm mới

5.777 lao động được tạo việc làm mới
2020-07-20 16:38:25

QTO - Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù lĩnh vực lao động, việc làm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, tuy nhiên, ngành lao động, thương binh và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết