Cập nhật:  GMT+7
K*ÕỌỬ)ỜããỆÒàĂ&ă)WÒLo*ấ6>%Ọăả:>*Ọ“ẠắP>%ỌỰỢỌcỞỌà*ỢăỌ*ắeỌ%&ỢỌăả;ỌỨ<Ọă*ẩỬ”ỌÀ*ấ8>%ỌÔIỌĂ*ắỌ*ằăỌ*6>ỌÕỊỎỎỎỌỮắỌ(*ỢỬ*Ọă*Ờ<Ọ%&ỜK/*ÕLKàỌỬ)ỜããỆÒàởWỜỮÒLĂ1&ỌạắỜỌÔỔ/ỒÌỌẮnủóỌÀ*ấ8>%ỌÔÌỌĂÀỊỌò0>%ỌởỞỌă4ỌỬ*ầỬỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*Ọ“ẠắP>%ỌỰỢỌcỞỌà*ỢăỌ*ắeỌ%&ỢỌăả;ỌỨ<Ọă*ẩỬ”ỊỌÀ*}Ọn?Ọă*ấỌĂ*ấ8>%ỌăảẩỬỌĂ,>*ỌẵeÌỌo*ẵỌă;Ử*ỌởòủòỌă,>*Ọủ%ắe=>ỌòR>%ỌẠắỜ>%Ọă*Ờ<ỌỮẩỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLK&<%ỌỬ)ỜããỆÒ&oW>ăWảÒỌãăe)WỆÒd&Ữă*IỌƠỚỎàđÍỌ*W&%*ăIỌỔỖỘàđÍÒỌãảỬỆÒ//ỬỊỰỜ{ạắỜ>%ăả&Ịc>/ỮWã(ă{à/>Wdã/ÔỐÕỖ/ÕỎỖỮỒỎỚỘỘỒỘăỘỎỔỖ)Ộ-Ử*ắ{>%-ăả&>*-ạắỜ>%-ỰỊ!à%ÒỌỜ)ăỆÒo*ấ6>%Ọăả:>*Ọ“ẠắP>%ỌỰỢỌcỞỌà*ỢăỌ*ắeỌ%&ỢỌăả;ỌỨ<Ọă*ẩỬ”ỌÀ*ấ8>%ỌÔIỌĂ*ắỌ*ằăỌ*6>ỌÕỊỎỎỎỌỮắỌ(*ỢỬ*Ọă*Ờ<Ọ%&ỜÒỌd&Ữă*ỆÒƠỚỎÒỌ*W&%*ăỆÒỔỖỘÒỌ/LK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàoỜàă&{>ÒLÀ*}Ọn?Ọă*ấỌĂ*ấ8>%ỌăảẩỬỌĂ,>*ỌẵeÌỌo*ẵỌă;Ử*ỌởòủòỌă,>*Ọủ%ắe=>ỌòR>%ỌẠắỜ>%ỌăU>%ỌạắỞỌV3>%Ọc&Ỵ>ỌỬỢỬỌ*3Ọ(&>*ỌỮ{Ờ>*Ọă*Ờ<Ọ%&ỜỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*Ọ-Ọễ>*IỌởÀK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĂ*Ờ<Ọ%&ỜỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*ỌỨ<Ọă*ẩỬỌỬ}Ọ%Ũ>ỌỐỎỌ%&Ờ>Ọ*Ở>%ỌỨ<Ọă*ẩỬỌVUỬỌãSỬỌỬẵỜỌỬỢỬỌ*3Ọ(&>*ỌỮ{Ờ>*ỌăảỴ>ỌV;ỜỌỰỞ>Ọà*ấ8>%Ọc7&Ọ<3ăỌã1Ọ<}>ỌR>ỌạắW>Ọă*ắ3ỬỌ>*ấIỌỬ*Ợ{ỌỰ[ÌỌ)ỪắỌ%ỞỌVỢÌỌỬỢỌỬ*,ÌỌỰỢ>*ỌỰè{ÌỌỰỢ>*Ọ)]ỬÌỌ1ỬỌ%Ỡ{ÌỌãbỜỌ*ỠăỊỊỊo*ấ6>%Ọăả:>*Ọă*ắỌ*ằăỌ*6>ỌÕỊỎỎỎỌ>%ấ8&ỌỮỤ>Ọăả{>%ỌcỞỌ>%{Ở&ỌV;ỜỌỰỞ>ỌVỶ>Ọ*ấa>%Ọầ>%ÌỌă*Ờ<ỌạắỜ>ỌcỞỌă*ấa>%Ọă*ầỬỌỬỢỬỌ<}>ỌR>ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLo*ấ6>%Ọăả:>*ỌạắP>%ỌỰỢỌ)ỞỌỮ;àỌ%&7&Ọă*&@ắỌcỞỌà*ỢăỌ*ắeỌ%&ỢỌăả;ỌỨ<Ọă*ẩỬỌỬẵỜỌV;ỜỌà*ấ6>%Ọc7&Ọ>*b>%Ọ<}>ỌR>ỌVUỬỌăảấ>%ỌVỶ>Ọc7&ỌỮắỌ(*ỢỬ*Ọăả{>%ỌcỞỌ>%{Ở&Ọă,>*ỊỌĂỠ{ỌV3>%Ọ)ẩỬỌă*ằỬỌVỨeỌà*ỢăỌăả&Ỹ>Ọ>%Ở>*ỌỮ;Ử*ỌcẳỌỨ<Ọă*ẩỬỌ(ỶăỌ*9àỌc7&ỌỮắỌ);Ử*ỌăảP&Ọ>%*&@<ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĂỠ&ỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*ÌỌỰỜ>Ọă4ỌỬ*ầỬỌVQỌăảỜ{ỌÔỎỌãắỦăỌạắỞÌỌ>*T<ỌV3>%Ọc&Ỵ>Ọ(*?Ử*Ọ)@ỌỬỢỬỌ*3Ọ(&>*ỌỮ{Ờ>*ÍỌẮnủóỌÀ*ấ8>%ỌÔỌỬ0>%ỌỰ1ỌẠắeỶăỌV;>*Ọă*Ở>*Ọ)ƯàỌnỜ>ỌỬ0>%ỌăỢỬỌăắeỴ>ỌăảắeỸ>ÌỌcƯ>ỌV3>%Ọ“ẠắP>%ỌỰỢỌcỞỌà*ỢăỌ*ắeỌ%&ỢỌăả;ỌỨ<Ọă*ẩỬ”ỌÀ*ấ8>%ỌÔỌc7&ỌỚỌă*Ở>*Ọc&Ỵ>ỌV#Ọ%}àỌà*Ũ>ỌăắeỴ>ỌăảắeỸ>ÌỌcƯ>ỌV3>%ỌỬỢỬỌ*3Ọ(&>*ỌỮ{Ờ>*ỌăảỴ>ỌV;ỜỌỰỞ>Ọă&ỶàỌăẳỬỌăỠ{Ọă*ấ6>%Ọ*&@ắỌỬ*{ỌỬỢỬỌãP>Ọà*Ứ<ÌỌăR>%ỌỮ{Ờ>*Ọă*ắÌỌà*ỢăỌ*ắeỌ%&ỢỌăả;ỌỨ<Ọă*ẩỬỌỬẵỜỌV;ỜỌà*ấ6>%ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLòỤeỌ)ỞỌV;ỜỌà*ấ6>%ỌVŨắỌă&Ỵ>ỌăảỴ>ỌV;ỜỌỰỞ>Ọă,>*Ọă4ỌỬ*ầỬỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*Ọ>ỞeỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàếắă*{ảÒLởP&ỌÀ*&K/àL

Hải Phi

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết