Cập nhật:  GMT+7
a033xab09xc902xabf6xf145xaf63xd571x11975x10445xX7xa325x11ccbxb623xb1fcxb212xf8daxX5xcbe5xXaxb2a3x1124bxXdxX3xXbxX1xdf37x111c7xX3xd33ax10fc8xc42bxX3xadd6xe2eexccfexX1xX3x119b4xd671xX3xX1fxad90xX21xcdb3xX3xcdb2x10b5cx118daxX3xX1bxX1cxd664xX21xX3xX5xX2dxX3xX4xdd8cxX3xXexaeacxd948xX3xb1e3xX20xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1fxeeebxX21xX3xX2xb3efxX3xXexX3cxXdx1011bxX1cxX3xX1fx10d11xX21xX2axX0xdcd1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxed29xX10xX6xe5ecxXaxX12xXcxX1xX10xbb0bxX3x11811xX2axX1xX20xX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX2x11752xX7exX59xX4cxb770xX4cxX2xX59xX73xa182xb640xef2exc33bxX3xX4xe210xX4xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX24xX25xX3xX1fxX28xX21xX2axX3xX2cxX2dxX3xX24xe426xX3xX1bxX1cxX32xX21xX3xX5xX2dxX3xX4xX39xX3xXexX3cxX3dxX3xX3fxX20xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1fxX48xX21xX3xX2xX4cxX3xXexX3cxXdxX51xX1cxX3xX1fxX55xX21xX2ax117ffxX3xX89x101a1xX3xXexX1xcee4xX2exX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xXbxX1xX18xXexX3xXexXdxX25xX21xX3xXexc1abxX3xX7exX3xXexX3cxXdxX51xX1cxX3xX1fxX55xX21xX2axX3xX1fxX48xX21xX3xae1bxX3xXexX3cxXdxX51xX1cxX3xX1fxX55xX21xX2axX3xX1fxfb28xXdxX3xX24xcf25xXdxX3xX19xa859xXexX3xXexX3cxX71xX21xX2axX3xX21xX1xc552xX21xX2axX3xX1xXadxX21xX1xX3xX24xXdxX3xX7xX6xX1cxX3xX1fxddc3xX1dx10da1xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx118bbxX71xX6bxX1dxXaxX12xX88xX3xX89xX1cxX21xX2axX3xX4x10894xXbxX3xXexX1x11794xX21xX2axX3xXexXdxX21xX2exX3xX2axXdxX15axX1dxX3xXexce72xX2exX3xXexXadxXdxX3xX5xXdxX51xX1cxX3xX7xX6xXdxX3xX7xfb77xX3xXexX1xf0eexXexX3xX24xX25xX3xX4xX39xX3xXexX3cxX3dxX3xX1fxXdexX3xX1fxX39xb4daxX4xX3xX1fxX28xX21xX2axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX39xX16exX21xX2axX3xXexX3cxX3dxX2exX3xX1fxX28xX21xX2axX3xX2cxX2dxX3xXexX18xX19xX3xXexX3cxX3dxX2exX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX3fxX8dxX71xX3xXexX1xX15fxX21xX2axX3xXexXdxX21xX3xX24xX25xX3xX4xX39xX3xXexX3cxX3dxX2exX3xX4xX15axXbxX3xX2axXdxX15axX1dxX3xXexX16exX3xX2cxX1xX8dxX4xX3xX5xXdx12015xX21xX3xX1bxX1cxX6xX21xX3xX1fxX48xX21xX3xX4xX39xX3xXexX3cxX3dxX3xX1xX71xa0bexX4xX3xXexX1xX17fxX4xX3xX1xXdxX51xX21xX3xX1xXadxX21xX1xX3xX24xXdxX3xXexX3cxX8dxXdxX3xXbxX1xX8dxXbxX3xX5xX1cxX183xXexX3xX2cxX1xX8dxX4xbb14xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX71xX6bxX1dxXaxX12xX88xX3xf704xXadxX19xX3xX2axXdxX32xX2exX3xX7x10d3fxX3xX6bxXdaxX21xX2axX3xX2axXdxX15axX1dxX3xXexX16exX2exX3xXexXadxXdxX3xX5xXdxX51xX1cxX2exX3xX6bxX129xX3xX5xXdxX51xX1cxX3xX2axXdxX32xX3xX24xX25xX3xX4xX39xX3xXexX3cxX3dxX3xX1fxXdexX3xX1fxX39xX195xX4xX3xX1fxX28xX21xX2axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX39xX16exX21xX2axX3xXexX3cxX3dxX2exX3xX1fxX28xX21xX2axX3xX2cxX2dxX3xXexX18xX19xX3xXexX3cxX3dxX2exX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX3fxX8dxX71xX3xXexX1xX15fxX21xX2axX3xXexXdxX21xX3xX24xX25xX3xX4xX39xX3xXexX3cxX3dxX2exX3xX4xX15axXbxX3xX2axXdxX15axX1dxX3xXexX16exX3xX2cxX1xX8dxX4xX3xX5xXdxX1eexX21xX3xX1bxX1cxX6xX21xX3xX1fxX48xX21xX3xX4xX39xX3xXexX3cxX3dxX3xX1xX71xX203xX4xX3xXexX1xX17fxX4xX3xX1xXdxX51xX21xX3xX1xXadxX21xX1xX3xX24xXdxX3xXexX3cxX8dxXdxX3xXbxX1xX8dxXbxX3xX5xX1cxX183xXexX3xX2cxX1xX8dxX4xX22bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX71xX6bxX1dxXaxX12xX88xX3xX243xXadxX19xX3xX2axXdxX32xX2exX3xX7xX24dxX3xX6bxXdaxX21xX2axX3xX7xf57exX3xX1xX11exX3xX2cxX1xd08dxX1cxX3xX2axXdxX32xX2exX3xX7xX342xX3xXexX18xX19xX3xXexX3cxX3dxX3xX2axXdxX32xX3xX1fxXdexX3xX1fxX28xX21xX2axX3xX2cxX2dxX3xXexX1xX39xX16exX21xX2axX3xXexX3cxX3dxX2exX3xXexX18xX19xX3xXexX3cxX3dxX2exX3xX4xX15axXbxX3xX2axXdxX15axX1dxX3xXexX16exX3xX2cxX1xX8dxX4xX3xX5xXdxX1eexX21xX3xX1bxX1cxX6xX21xX3xX1fxX48xX21xX3xX4xX39xX3xXexX3cxX3dxX3xX1xX71xX203xX4xX3xXexX1xX17fxX4xX3xX1xXdxX51xX21xX3xX1xXadxX21xX1xX3xX24xXdxX3xXexX3cxX8dxXdxX3xXbxX1xX8dxXbxX3xX5xX1cxX183xXexX3xX2cxX1xX8dxX4xX22bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX71xX6bxX1dxXaxX12xX88xX3x112b6xXdxX21xX1xX3xX6bxX71xX6xX21xX1xX3xX5xX39xX1cxX3xXexX3cxX3dxX2exX3xX21xX1xXadxX3xa156xX3xXexX183xXbxX3xXexX1xXdexX2exX3xX4xd4daxX3xX7xX400xX3xX4xX1xX129xX6xX3xX3fxX51xX21xX1xX2exX3xX4xX40cxX3xX7xX400xX3xX5xX39xX1cxX3xXexX3cxX3dxX3xX6bxX1cxX3xX5xX20xX4xX1xX3xX24xXadxX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX40cxX3xX7xX400xX3xX2cxX1xX8dxX4xX3xX4xe77bxX3xX4xX1xc6a2xX4xX3xX21xX28xX21xX2axX3xX5xX39xX1cxX3xXexX3cxX3dxX3xX2cxX1xX15fxX21xX2axX3xXexX1xX17fxX4xX3xX1xXdxX51xX21xX3xXexX1xX15fxX21xX2axX3xX3fxX8dxX71xX3xX24xXdxX51xX4xX3xX5xX39xX1cxX3xXexX3cxX3dxX3xXexXf5xX3xX82xcf67xX3xX21xX2axX39xX16exXdxX3xX5xX39xX1cxX3xXexX3cxX3dxX3xXexX3cxX400xX3xX5xX1eexX21xX22bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX71xX6bxX1dxXaxX12xX88xX3xX3e8xX1xX15fxX21xX2axX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX3fxX8dxX71xX3xXexX18xX19xX3xXexX3cxX3dxX3xX4xX1xX71xX3xX21xX2axX39xX16exXdxX3xX21xX39xX11axX4xX3xX21xX2axX71xXadxXdxX3xXexX1xX10xX71xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX4xa2bbxX6xX3xXbxX1xX8dxXbxX3xX5xX1cxX183xXexX22bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX71xX6bxX1dxXaxX12xX88xX3xX89xX32xX21xX3xXexX3cxX400xX2exX3xX2cxX1xX15fxX21xX2axX3xX4xX1xX15axXbxX3xX1xXadxX21xX1xX3xX24xXdxX51xX4xX3xX2cxXdxXdexX19xX3xXexX3cxX6xX3xXexX1xX39xX16exX21xX2axX3xXexX3cxX3dxX2exX3xX2cxXdxXdexX19xX3xXexX3cxX6xX3xXexX18xX19xX3xXexX3cxX3dxX2exX3xX2cxXdxXdexX19xX3xXexX3cxX6xX3xX5xX39xX1cxX3xXexX3cxX3dxX3xXexX1xX10xX71xX3xX1dxX1eexX1cxX3xX4xae39xX1cxX3xX4xX4eexX6xX3xX4xX40cxX3xX1bxX1cxX6xX21xX3xX4xX445xX3xXexX1xX349xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX25xX21xXd7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX71xX6bxX1dxXaxX12xX73xX1xX39xX3xX24xX183xX1dxX2exX3xXexXf5xX3xX21xX2axXadxX1dxX3xX2xX59xX2xX59xX4cxX82xX4cxX4cxX2exX3xX4xX8dxX3xX21xX1xX13axX21xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX24xX25xX3xX1fxX28xX21xX2axX3xX2cxX2dxX3xX24xXadxX3xX1bxX1cxX32xX21xX3xX5xX2dxX3xX4xX39xX3xXexX3cxX3dxX3xX3fxX20xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1fxX48xX21xX3xX108xX3xXexX3cxXdxX51xX1cxX3xX1fxX55xX21xX2axX2exX3xXexX342xX3xX4xX1xX449xX4xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX18xX19xX3xX3fxX20xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1fxX48xX21xX3xX2xX4cxX3xXexX3cxXdxX51xX1cxX3xX1fxX55xX21xX2axXd7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX71xX6bxX1dxXaxX12xX73xX2axX1xX20xX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX2xX7exX7exX59xX4cxX82xX4cxX2xX59xX73xX87xX88xX89xX8axX3xX4xX445xX3xX1xXdxX51xX1cxX3xX5xX17fxX4xX3xXexXf5xX3xX21xX2axXadxX1dxX3xX2xX59xX2xX59xX4cxX82xX4cxX4cxX3xX24xXadxX3xXexX1xX6xX1dxX3xXexX1xX48xX3xX73xX2axX1xX20xX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX2xX108x1065dxX59xX4cxX82xX2x11874xX59xX73xX87xX88xX89xX8axX3xX21xX2axXadxX1dxX3xX2xX4cxX59xX2xX2xX59xX4cxX82xX2xX6a1xXd7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX71xX6bxX1dxXaxX12xXcxXd7xX243xX0xX59xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những quy định về quyền tự do cư trú

Những quy định về quyền tự do cư trú
2023-09-30 05:40:00

QTO - Cư trú là một nhu cầu cơ bản của mỗi con người. Vì vậy, pháp luật đã có những quy định đối với quyền tự do cư trú của công dân và những quy định khác...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết