Cập nhật:  GMT+7
3f6bx5abcx7ab3xacd1xa9cax5d49xc8a2xcdf2x42b1xX7x45e7xb8a9x89efx9f4exdc59xc5daxX5x7cbdxXax5ae2x431dxX1xae91x93cfxX3x5f64x5ac0xX16xce69xX3xc7b4xa68fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1bxXdxX6xXdxX3x5ab6x5854x85e1xX16xX3x488ax921axX30xX31xX3x6d20xX3xX30xX31xX30x8eacxX0xcd55xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5d8exX10xX6x4416xXaxX12x820exX1bx99e0x4682xX3xX30x7653xX3cxbb02xX3cxX30xX31xX30xX2xc818xX3x9114xd38cxX3x7348xX3xXexafedxX3x41a4xX6xX16xX3xX1xX53xX16xX1xX3x3ffex9c38xX54xX67xXexX3xX2bx92c2xX16xX1xX3xX30xX31xX2x51c3xX3cxX72x5a11xX35xX61xX64xXcxX3xX18x6252xX3xb8a5xX6xX16xX1xX3xX7xc528xX4xX1xX3xXexd7eaxX16xX1xX5fxX3xXexX1xX53xX16xX1xX3xXbxX1x9112xX3xXexX1xX73xX62xX4xX3xX4xX92xX4xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX30xX31xX3xX35xX3xX30xX31xX30xX3ax404exX3xXcxX1xX10xX2cxX3xX2bxdb91xX5fxX3xX72xX73xX54xX67xXexX3xX2bxX79xX16xX1xX3xX30xX31xX2xX80xX3xX4x9377xX16xX1bxX3xX69xXa4xX3xX4exX6xX16xX1xX3xX7xX92xX4xX1xX3xXexX97xX16xX1xX5fxX3xXexX1xX53xX16xX1xX3xXbxX1xXa4xX3xX2bxc291xcacdxX4xX3xXbxX1xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX10xX2cxX3xX4xX92xX4xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX16xX1xX111xX3xX7xX6xX73xad19xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX2cxX4exX54xXaxX12xe674xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1x9facxXbxX3xX1bx56caxX1dxX3xX30xX2xX3xXexX97xX16xX1xX5fxX3xXexX1xX53xX16xX1xX3xXbxX1xXa4xX13dxX3xXcxX1xX53xX16xX1xX3xXbxX1xXa4xX3xX4bxX167xX3x6e91xX1x4d4exX3xdb61xXdxX16xX1xX5fxX3xX83xX167xX16xX1bxX3xXcxX1xX92xXbxX5fxX3xX4bxb24fxX73xX3xd163xXdxX6xX16xX1bxX5fxX3xX61xX53xX3x4c1exX79xX6xX3xX35xX3xX153xc0d5xX16xX1bxX3xXcxX53xX73xX5fxX3xX61x6dbbxX16xX1xX3xX8cxX111x66eaxX16xX1bxX5fxX3x8bc9xX1xX92xX16xX1xX3xX4bx4421xX6xX5fxX3xd566xX2cxX16xX1bxX3xa9d7xX16xX5fxX3xX61xX2dxX4xX3xX1d5xXdxa95exX73xX5fxX3xXcxX15xX54xX3xX51xXdxX16xX1xX5fxX3xe3c9xXdbxX4xX3xXcx9495x58caxX16xX1bxX5fxX3xX18bxX53xX3xX18fxX6xX73xX5fxX3xX83xX167xX16xX1bxX3xX51xX6xXdxX5fxX3xX61xX1bfxX16xX1xX3xXcxX1xX73xX1a1xX16xX5fxX3xXcxXdxX8axX16xX3xX1a4xXdxX6xX16xX1bxX5fxX3xX18bx723bxX16xX3xXcxX1xX1c5xX5fxX3xX153x4d36xX16xX1xX3xX1d5xX2cxX16xX1bxX5fxX3xX1daxX16xX3xX1a4xXdxX6xX16xX1bxX5fxX3xX61xX67xX16xX3xXcxX1f7xX10xX5fxX3xX83xX53xX3xX51x4351xX16xX1bxX5fxX3xX72xX73x8389xX16xX1bxX3xX51xX1bx7788xXdxX3xX18xX53xX3xX1caxXdxX1e4xX16xX3xX1a4xXdxX6xX16xX1bxXd3xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX2cxX4exX54xXaxX12xX153xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xX6xX2cxX3xX1bxX167xX1dxX3xd08cxX29bxX3xXexX97xX16xX1xX5fxX3xXexX1xX53xX16xX1xX3xXbxX1xXa4xX13dxX3xX4bxX53xX3xXcxX231xX16xX1xX5fxX3xX1d5xX6xXdxX3xX18bxX1xX15xX73xX5fxX3xX72xX73xX259xX16xX1bxX3xXcxX1f7xX79xX5fxX3xX64xX1e4xX16xX3xX61xX92xXdxX5fxX3xX83xXdxd19dxX16xX3xX61xXdxX1e4xX16xX5fxX3xX51xX1bxX1xX2d8xX3xX1daxX16xX5fxX3xXcxX73xX54xX1e4xX16xX3xX72xX73xX6xX16xX1bxX5fxX3xX51xXdxX16xX1xX3xX61xX1bfxX16xX1xX5fxX3xX1f2xX1c5xX16xX3xX1d5xX6xX5fxX3xX61x9d38xX4xX3xX51xXdxX16xX1xX5fxX3xX51xX6xX1dxX3xX83xX79xX16xX1xX5fxX3xX4bxX53xX3xX1a4xXdxX6xX16xX1bxX5fxX3xX61xX30bxX4xX3xX1a4xXdxX6xX16xX1bxX5fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4bxXdbxX6xX5fxX3xX13xX1xca65xX3xXcxX1xb45exX5fxX3xX1caxX2cxX16xX3xXcxX73xX1dxX5fxX3xX4bxX1d1xX6xX3xX61xX1bfxX16xX1xX5fxX3xX83xX1f8x8977xX3xX51xXefxX16xX1bxX5fxX3xX18bxX6xX2cxX3xX61x777cxX16xX1bxX5fxX3xX72xX73xX259xX16xX1bxX3xX61xX1bfxX16xX1xX5fxX3xX1d5xX53xX2cxX3xX18bxX6xXdxX5fxX3xX153xX231xX16xX1xX3xX13xX1xX340xX4xX5fxX3xX1a4xXdxX6xX3xX1d5xX6xXdxX5fxX3xXcxX1xX92xXdxX3xX51xX1bxX73xX54xX1e4xX16xX5fxX3xX4bxX111xX16xX1bxX3xX64xX1e4xX16xX5fxX3xX83xX1f8xX35cxX3xX1d5xX1f8xX35cxX5fxX3xX61xX30bxX4xX3xX1caxX2dxX16xX5fxX3xX1d5xX2dxX16xX1bxX3xX1f2xX1c5xX16xX5fxX3xXcxX1xX92xXdxX3xX61xX1bfxX16xX1xX5fxX3xX4bxX259xXdxX3xX8cxX111xX1c5xX16xX1bxX5fxX3xXcxX1xa974xX6xX3xXcxX1xXdxX1e4xX16xX3xX4bxX73xX67xX5fxX3xX72xX73xX259xX16xX1bxX3xX51xX6xX1dxX3xX18xX53xX3xX4bxX53xX3xX51xX6xX1dxXd3xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX2cxX4exX54xXaxX12xX153xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX6xX54xX3xXexX1xX67xX3xX1bxX167xX1dxX3xX80xX3xXexX97xX16xX1xX5fxX3xXexX1xX53xX16xX1xX3xXbxX1xXa4xX13dxX3xX72xX73xX259xX16xX1bxX3xX51xXdxX16xX1xX5fxX3xX61xX1bfxX16xX1xX3xX83xX79xX16xX1xX5fxX3xX1d5xX15xX1dxX3xX83xX167xX16xX1bxX5fxX3xX51xXdxX16xX1xX3xXcxX1xX73xX1a1xX16xX5fxX3xX13xX1xX340xX3xX64xX1e4xX16xX5fxX3xXcxX1f7xX53xX3xX153xXdxX16xX1xX5fxX3xX4bxX259xXdxX3xX13xX1xX1d1xX16xX1bxX5fxX3xX4bxX53xX3xX51xX62xXdxX3xX18xX53xX3xX61xX1bfxX16xX1xX3xX13xX1xX111x50aexX4xXd3xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX2cxX4exX54xXaxX12xX8cxX6xX16xX1xX3xX7xX92xX4xX1xX3xXexX97xX16xX1xX5fxX3xXexX1xX53xX16xX1xX3xXbxX1xXa4xX3xXexX1xX10xX2cxX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX2bxX111xX112xX4xX3xXbxX1xX1e4xX3xX4exX73xX54xX2d8xXexX3xXexX2dxXdxX3xX72xX73xX54xX67xXexX3xX2bxX79xX16xX1xX3xX16xX53xX54xX3xX2bxX111xX112xX4xX3xXexX1xXa4xX16xX1bxX3xX16xX1xX163xXexX3xX92xXbxX3xX4ex9308xX16xX1bxX3xXexX1f7xX2cxX16xX1bxX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX30xX31xX35xX30xX31xX30xX3axX5fxX3xX5xX53xX1dxX3xX4xX1c5xX3xX7x7741xX3xX2bx7275xX3xdfe6xX15xX54xX3xX4ex7152xX16xX1bxX3xX4xX92xX4xX3xX4xX1xX18dxX16xX1xX3xX7xX92xX4xX1xX5fxX3xX4xX1xX111xX1c5xX16xX1bxX3xXexX1f7xX1bfxX16xX1xX5fxX3xX4exX550xX3xX92xX16xX5fxX3xX35cxX67xX3xX1xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xXdbxX3xX5xXdxX1e4xX16xX3x4ef3xX73xX6xX16xX3xX2bxX67xX16xX3xXexX1xX550xX4xX3xX1xXdxX2d8xX16xX3xX1dxX51fxX4xX3xXexXdxX1e4xX73xX3xX18bxX1xXdxX67xX16xX3xX5xX111xX112xX4xX3xX8cxX15xX16xX3xX7xXa4xX3xX153xXdxX2d8xXexX3xX51xX6xX1dxX3xX2bxX67xX16xX3xX16xX1f8xX1dxX3xX30xX31xX29bxX31xXd3xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX2cxX4exX54xXaxX12xXcxXd3xX1d5xX0xX3cxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thuốc lá, rượu sẽ phải dán tem điện tử

Thuốc lá, rượu sẽ phải dán tem điện tử
2021-04-17 06:23:11

QTO - Ngày 30/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2021/TTBTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết